www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Larva Zhmotnělá  
Příprava pro tisk (tisknuto 2425x)
Autor: UnknowN
Přidáno: 12:50:04 09.10.2007
Skupina: Magický tvor
Životaschopnost: 1 život
Útočné číslo: pouze zvl.
Obranné číslo: 0
Odolnost: -
Inteligence: dle sféry
Bojovnost: -
Velikost: A
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 5/hmyz
Přesvědčení: zákonné zlo
Poklady: -
Zkušenost: 10
Průměrné hodnocení:4.47
Popis: (Inteligence, stejně jako síla mysli, se rovná číslu sféry, ze které pochází.)

Tento tvor vzniká výhradně při fatálním neúspěchu při kontaktu se sférami, které jsou schopné tvořit jakoukoliv formu života (od 19. + 20.). Místo požadované bytosti se zjeví asi sáh dlouhý a dva couly tlustý nezdravě bílý červ. Ten se pak pokusí co nejdříve zmizet, v čemž mu pomáhá zvláštní schopnost: Podobně, jakoby byl pod vlivem kouzla "améba", dovede deformovat své tělo, aby se vešel i do těch nejmenších skulin a otvorů.
Ihned po vyvolání se pokusí co nejdříve utéct někam do bezpečí. I když totiž nemůže komunikovat s okolím, je inteligentní a je si vědom extrémní křehkosti svého těla.
Příliš dlouho se ale schovávat nemůže, neboť potřebuje potravu, aby se udržel při životě. Bezprostředně po vyvolání má ještě dost energie, aby bez potravy vydržel jeden den.

Získávání potravy:

Červ není schopen jakkoliv lovit a tak se živí jako parazit. A jelikož vzniká materializací larvy, cítí se nejlépe v mozcích svých obětí.
Vyhledává výhradně spící bytosti a těm vniká do těl. Za tímto účelem má zvláštní druh šestého smyslu: Do vzdálenosti 100 sáhů vnímá "míru unavenosti" všech tvorů velikosti A a větší (pouze do nich totiž může vniknout), přičemž čím je tvor unavenější, tím více červa láká. Největší přitažlivost má pro červa nejbližší spící tvor.
Pokud se mu podaří se k tomuto tvorovi bezpečně dostat, začne mu nosem vnikat do mozku.
Tento proces trvá asi deset minut - pokud se bytost během procesu probudí, všimne si červa čouhajícího ze svého nosu a prvděpodobně se ho pokusí zahubit, což se jí, vzhledem ke křehkosti červího těla, s velkou pravděpodobností podaří.
Podobně se postupuje, pokud tento proces spatří jiná bytost a pokusí se červa z nosu zasažené bytosti odstranit. Pokud ale červ není vyrušen, dostane se až do mozku oběti. Jakmile tam je, může se rozhodnout, jestli bude postižené bytosti užírat životy nebo inteligenci. Tyto dva zdroje se liší:

Ujídání životů:

Červovi stačí 1 život každých 8 hodin, avšak každý týden se spotřeba zvyšuje o 1 život.

Ujídání mozku:

Červ se může zakousnout také do hmoty, která ho obklopuje - do mozku, což má za vedlejší účinek snižování inteligence postiženého. Zakousne-li se červ do mozku, vyplyne z toho snížení inteligence zasaženého o 1 a během následujícího týdne již červ žádnou další potravu nepotřebuje. Pokud takto sníží inteligenci postiženého až na 0, dotyčný umírá.

- Červ se může svobodně rozhodnout, kterou z těchto možností využije... Užírání životů sice není zpočátku tak nápadné, nicméně červ ho musí využívat častěji a je tím pádem "závislejší". Oproti tomu užírání inteligence má mnohem zjevnější účinky, na druhou stranu ho červ nemusí využívat tak často - navíc, po dobu "nakrmenosti" mozkem nemusí ujídat životy.

Ovlivňování hostitele:

Červ dovede - podobně jako larva - svého hostitele ovládat. Většinou však jeho tělo neovládá přímo (i když tak může učinit úplně stejně jako larva), ale místo toho hostitele nenápadně ponouká, takže si hostitel své postižení ani nemusí uvědomit.

Střídání hostitelů:

Pokud se tak červ rozhodne, může opustit svého hostitele a napadnout jiného. Vylézání trvá stejně dlouho jako vlézání a pro červa znamená stejné riziko. Proto nejraději mění hostitele během spánku a když je v blízkosti jiný spící potenciální hostitel.

Rozmnožování:

Pokud červ žije v našem světě alespoň půl roku, může se rozhodnout pro dělení. V tom případě od sebe oddělí kopii sebe samého, která je ale "čerstvá" - jakoby byla právě vyvolána. "Potomek" má inteligenci o 1 nižší, než jeho "rodič" a vydává se hledat nového hostitele (rodič zůstává tam, kde je).

Cíl:

Cílem červa ale není konzumace životů ani mozků svých hostitelů - to jsou pro něj jen prostředky, jak si zajistit přežití. Jelikož si je vědom, že jeho působení začne být časem nápadné, musí svého cíle dosáhnout co nejrychleji a tím cílem je získávání magenergie. Červ je citlivý na přítomnost jak kouzelnické, tak alchymistické magenergie a při nejbližší příležitosti se pokusí k jedné z nich dostat. Zároveň ponouká svého hostitele, aby se pokud možno dostal do blízkosti jejich zdrojů.

Kouzelnickou magenergii získává tak, že vnikne do mozku daného kouzelníka. Zde na něm parazituje stejně, jako v případě běžného hostitele, navíc mu však může užírat magenergii. Maximální rychlost konzumace je 10 magů z aminutu, nicméně červ si dává opět pozor, aby jeho působení nebylo příliš nápadné a tak užírá v průměru 1 mag každých 8 hodin.

Pokud se v blízkosti červa objeví alchymistická magenergie (nejspíš v truhle), pak opustí hostitele a pokusí se k ní dostat (což díky amébovitosti jeho těla nemusí být problém). Jakmile tak učiní, začne jí konzumovat rychlostí 10 magů za minutu.

Výše jste se dočetli, že jeho cílem je získávání magenergie... No, není tomu úplně tak. Ve skutečnosti se snaží získat dostatek magenergie na to, aby se mohl "odhmotnit" a zbavit se tak té křehoučké tělesné schránky. Množství magenergie, které takto musí získat, je stejné, jako polovina množství magenergie potřebné pro kontakt ze sférou jeho původu. Dokud ale potřebné množství nenakumuluje, je díky magenergii možné ho lokalizovat pomocí alchymistického vidění magenergie.

Pokud by se červovi podařilo získat dost magenergie, okamžitě jí spotřebuje a úplně se odhmotňuje, čímž získává následující statistiky:

Životaschopnost: 5
Útočné číslo: pouze zvl. = 6
Obranné číslo: (+5 + 0) = 5
Inteligence: dle sféry
Velikost: A
Zranitelnost: neviděný, ale C+
Pohyblivost: 8/magický tvor
Síla Mysli: dle sféry
Přesvědčení: Zákonné zlo
Zkušenost: 500

Po proměně jeho podoba takřka totožná s představami theurgů, kteří jsou pod vlivem larvy: Dlouhý, přízračně zářící červ nehmotné podstaty. Nadále si uchovává schopnost ovládat kohokoli, koho se zmocní. Oproti jeho křehké verzi, tento má přechod mezi hostiteli jednodušší, i když už na hostitelích parazitovat nemusí. Stačí, aby uspěl v hodu na útok při použití svého zvláštního útoku, který může za určitých podmínek navíc provést s překvapením.

Útok spočívá v tom, že se červ vrhne proti své kořisti. Pokud se mu podaří zasáhnout její tělo, okamžitě se do ní zavrtá a během jednoho kola pronikne až do mozku, kde se usadí a začne ji ovládat. Červ může zaútočit s překvapením pouze tehdy, pokud je již v někom usazen. Pokud se další hostitel dostane do vzdálenosti jednoho sáhu a červ se rozhodne do něj proniknout, nejprve vystrčí hlavu z těla svého současného hostitele. V tu chvíli si postava, kterou si červ vyhlédl, hází na "náhodné objevení" podle pravidel, přičemž červ má nápadnost 40%. Pokud si ho postava nevšimne, červ útočí s překvapením.

Červ nemůže v jednom kole útočit prostředky svého hostitele (zbraně, kouzla, apod.) a současně svým zvláštním útokem.

Červ má plnou kontrolu nad všemi vlastnostmi a schopnostmi okupovaného těla, má také přístup ke všem jeho vzpomínkám a myšlenkám. Pouze inteligence hostitelského těla se na dobu okupování upravuje na inteligenci červa.

V této formě se již červ nerozmnožuje.

Vymítání:

Zatímco je červ uvězněn ve své hmotné schránce, je možné ho zahubit přímou likvidací. Pokud se však nachází v těle nějaké bytosti, je jediný způsob, jak ho z těla oběti dostat (tedy kromě využití například sekery): Řízenou otravou.

Delarvizační lektvar: magenergie: 40 magů
suroviny: 27 zl
základ: pálenka z kvašeného ovoce
trvání: ihned / 5 kol
výroba: 4 směny (doma)
barvy/chuť/zápach: 10/100/100

- Oproti ostatním lektvarům, tento se liší tím, že výsledná dávka je půl čtvrtky. Při pití se využívá schopnost média - pálenky - rychle stoupat do hlavy, čímž doručí účinnou látku přímo ke zdroji všech problémů.

Postava, která lektvar vypije, si hází proti pasti:
Odl ~ 4 ~ larva umírá / postava je zraněna za 1k6 ž

Pokud postava neuspěje, může příští lektvar požít až za 12 hodin, jinak je hod automaticky neúspěšný (Je to tím, že zbytky lektvaru stále ještě kolují v krevním oběhu oběti a dokud je má červ k dispozici, dovede svou schránku pozměnit tak, aby byl vůči jedu imunní).

Při likvidaci odhmotněného červa je problém v tom, že velmi snadno přechází z hostitele do hostitele. Časem tedy bylo vynalezeno kouzlo, které zabrání červovi opustit svého hostitele nebo - pokud je mimo hostitele - zabránit mu vstoupit do dalšího:

Spoutání larvy: magenergie: 30 magů
dosah: 10 sáhů
rozsah: 1 odhmotnělá larva mimo hostitele / 1 tvor posedlý odhmotnělou larvou
vyvolání: 3 kola
trvání: 1 hodina

- Spoutaná larva je zbavena svého vlivu na hostitele.
- toto kouzlo se vskytuje jak v kouzelnické, tak hraničářské variantě.

Je-li larva zachycena mimo hostitele, je možné s ní bojovat a nakonec ji zabít. Pokud je zachycena v hostiteli, poté je možné bojovat proti ní stejně, jako proti obyčejné larvě - tzn. pomocí vymítacích schopností různých povolání i cizích postav.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 21
Ikonka uživatele Legar    [pošta] NEW     13:24:04 10.10.2007
Musím uznat, že toto dílko je opravdu kusem kvalitně odvedené práce. Po drobných, ale opravdu jen drobných úpravách bych tuto larvu klidně zařadil do svých pravidel.
Možná bych tolik nerozpitvával anatomické podrobnosti o otvorech na vnikání do mozku a vlivu okousávání mozku na inteligenci jeho majitele. Jsme ve fantasy a tak by se to podobným způsobem klidně promítnout mohlo (i když další efekty jako následky na motoriku, bolesti hlavy... bych klidně také zařadil).

Jen jedna anatomická nesrovnalost mi tam vadila (ale i to by se s trochu dobré vůle dalo vysvětlit původem ve fantasy světě). Larva je dost velká, objem má skoro třetinu litru, objem lidské mozkovny je něco okolo dvou litrů a moc volného místa tam teda opravdu není. Larva by se tam nemohla nacpat bez poškození mozku. Pro své použití bych larvu prostě zmenšil a bylo by. Ani toto není nutné považovat za velkou chybu.

Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     11:26:21 10.10.2007
Tedy, jak jste si všimli, byla rozdána reputace za diskusi.

2x +1 Tobsa za střízlivou, racionální a odvážnou kritiku a kultivovanou diskusi,

+1 Unknown za neméně racionální odpověď (v Bestiáři se bude podporovat soutěživý duch) a

+1 Turgon za doplnění redaktorské kritiky tam, kde to potřebovala

Ikonka uživatele Regis    [pošta] NEW     0:57:43 10.10.2007
Velice pěkné dílko, musím uznat že je opravdu pěkně zpracované. I když se mi to absolutně nelíbí, celá nestvůra je mi odporná a do svého světa bych ji nikdy nepoužil, tak musím stejně dát 4*, protože je opravdu propracovaná a ta nelibost je spíš můj problém. Tu jednu hvězdičku strhávám za tu mozkovou chybu. Oproti propracování ostatních částí je to téměř začátečnická chyba. Ale přesto 4* jsou pěkné hodnocení a doufám, že příště budu moct dát 5.

Ikonka uživatele Turgon    [pošta] reputace: 1
Syrus: +1
NEW     21:11:33 09.10.2007
Opravdu špičkové dílko, moc hezké.
Jen si nemohu odpustit pár anatomických poznámek. Nosem se opravdu do mozku dá dostat, protože je uvedené, že červ má vlastně podobné schopnosti jako by byl pod vlivem kouzla améba. Takže může prolézt otvory v kosti čichové stejně jako prochází vlákna čichového nervu. Nemusí se prokousávat.
To užírání mozku opravdu není tak jednoduché. Rozhodně by se to spíše podobalo mrtvici a obět by ztrácela spíše motorické a senzorické funkce než inteligenci. Vyřešit by se to dalo tím, že červ prostě žere jen určité časti mozku a to ostatní mu nejede.
Jediná chybička co sem našel je, že v textu není zmíněno co se stane s mrtvým červem pokud ho zabiju lektvarem. Věř mi, že pokud by zůstal v okolí mozku a začal se tam rozkládat to by snad byla ta sekera milosrdnější.
Summa summárum 5*

Ikonka uživatele Tobša    [pošta] reputace: 1
Syrus: +1
NEW     16:40:45 09.10.2007
Samozřejmě zde zastupuji jen sám sebe a své názory. Ostatní se mnou nemusí souhlasit a já jim "svou pravdu" nevnucuji. Pouze sděluji svou kritiku a emoce, co ve mě tvé dílo vyvolalo.
Zdůvodňuji zde pouze své ohodnocení tvého díla.

s úctou

Tobša

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] reputace: 1
Syrus: +1
NEW     16:24:00 09.10.2007
Je to inteligentní tvor - v první fázi ho zajímá jen jeho bezpečí. V druhé fázi už se cítí bezpečný a může si dělat co chce... Vzhledem k častému připodobňování k larvě je snad jasná i podobná povaha projevů - ovládnutí bytosti a skrze ní ovládnutí světa, například... A to že chybí představivost tobě, ještě nutně neznamená, že chybí i všem ostatním...

Ikonka uživatele Tobša    [pošta] reputace: 1
Syrus: +1
NEW     15:49:50 09.10.2007
Dílo je poměrně dobré, ale rozhodně není bez chyb:

Máme zde poměrně dobrou představu o životě "červa" i o tom jak vypadá. Ale dle mého názoru rozhodně není použitelné. Opravdu nevím, co bych s ním jako PJ dělal. Příjde mi prostě zbytečný.

Nedodělaná mi přijde myšlenka, kdy po své proměně zaútočí a je-li úspěšný tak postavu automaticky ovládne. Taková postava je odepsaná a nemůže se bránit.
Taktéž není uvedeno, čeho chce poté dosáhnout. Je-li jeho rodná sféra "19" nebo "20", tak by měl mít nějaký cíl.

Jak nad tímto dílem uvažuji, zjišťuji, že je nepoužitelné a že bych ho musel dosti upravovat a vymýšlet jeho cíle apod. Proto své hodnocení opravím na 2*.

s úctou Tobša

Ikonka uživatele Nathaka Warrior    [pošta] NEW     15:36:16 09.10.2007
Realisticky a impozantně zpracovaná nechutnost. Nosoidní invaze.

A jak filozofický je to tvor. Má jeden životní smysl, který naplňuje a existuje pro něj. V podstatě se neliší od zvířat, až na to, že si ten smysl uvědomuje. Neuvěřitelné.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     15:12:24 09.10.2007
- dostávání do mozku: Mno jo... Larva by se pak musela "prokousat"...
- ujídání mozku: Pravda... Když o tom teď mluvíš, dalo by se to určitě vymyslet líp - právě tak jak říkáš...
- ujídání životů: Jo, návyk by si měla přenášet s sebou...
- maskování: Jo, přesně tak... I když je to spíš tak, že tak může dosahovat svých cílů, aniž by se projevovala příliš nápadně.
- v nehmotné podobě by larvu měl odhalovat například útočný démon proti démonům...

Ikonka uživatele Aritma    [pošta] NEW     15:09:32 09.10.2007
Velice pěkná prácička. Nějaké skutečně závažné chyby jsem neobjevil. Jeho schopnost ubírání inteligence je skutečně silná ale když se nad tím člověk zamyslí... theurgové kteří se ve své práci vyznají asi budou vědět, že tady riziko vytvoření červa je (jinak by asi nevytvářeli protikouzla a lektvary). Pokud tedy selže vyvolání, theurg pravděpodobně bude na případné selhání aspoň trochu připraven a červa hned rozmázne. A už dostat se do těla oěti nemusí být tak jednoduché. (<- tady by se možná hodila nějaká možnost, že se oběť probudí sama, protože pozná, že jí něco leze nosem. Případně možná i šance, že se larva nedokáže uchytit. Ale je to jen detail) Schopnosti larvy vcelku odpovídají jejímu vzniku a asi nebude nic lehkého se do oběti dostat, natož dostat se do jiné.
Dávám 5* za dobrý nápad a zpracování

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.86192393302917 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách