www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Jedový drak  
Příprava pro tisk (tisknuto 2360x)
Autor: UnknowN
Přidáno: 1:46:02 29.04.2007
Skupina: Drak
Životaschopnost: 10
Útočné číslo: viz. text
Obranné číslo: 13
Odolnost: 23
Inteligence: 15
Bojovnost: -
Síla mysli: 20
Velikost: C
Zranitelnost: drak
Pohyblivost: 14/drak - na zemi - 18/drak - ve vzduchu
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 2000/40
Zkušenost: 8000
Průměrné hodnocení:4.86
Popis:

ÚČ: v jednom kole může použít buď možnost a) (3 útoky za kolo) NEBO možnost b) (2 útoky za kolo)
a)
(+5 + 5/+1, 5/+1) = 10/+1, 10/+1 (pařáty) + zvl.1,
(+5 + 9/+2) = 14/+2 (tlama) + zvl.2 NEBO (+4 + 2/0) = 6/0 5/10/15 (stříkanec jedu)
b)
(+5 + 2/+1) = 7/+1 (ocas) + zvl.2, (+5 +3/+3) = 8/+3 + zvl.2 (kopanec zadní nohou)

Dech: 2×denně
Dosah: 60 sáhů + zvl.4
Magenergie: 20 magů

Míry a váha:
Délka (od čenichu ke špičce ocasu): cca 4,5 sáhu
Délka ocasu = dálka krku i s hlavou: 1,25 sáhu
Výška (od země ke hřbetu): cca 1,5 sáhu
Váha: 4000 mn

Hluboké džungle ukrývají mnohé zajímavé tvory a jedním z nich je i Jedový drak. Stvoření, které kvůli nedostupnosti prostředí, ve kterém žije, existuje takřka jen na hranici bájí. Přesto je však skutečné a je možné ho občas spatřit létat nad vrcholky stromů...

Jedový drak patří mezi nejmenší dračí plemena. K hnízdění využívá dostatečně velké jeskyně. Má protáhlý a štíhlý tvar těla, dlouhý krk a ocas, hlavu podobnou hlavě krokodýlí, s množstvím kostěných výrůstků. Co se barvy jeho šupin týče, mohou částečně měnit svou barvu, která se může pohybovat v různých škálách hnědé a zelené. Z každého obratle (i článku ocasu) mu vyrůstají trny, které jsou největší na hřbetě a směrem k hlavě a konci ocasu se zmenšují. Na špičce ocasu však vyrůstají i ze stran a jsou nepříjemně jehlovité a ostré. Jak již bylo řečeno, jeho tělo je štíhlé a kromě dvou křídel z něj vyrůstá ještě čtveřice dlouhých končetin, které sice vypadají slabě, ale přesto v nich má značnou sílu. Takovýto popis je však značně obecný, pojďme se proto na našeho dráčka podívat poněkud podrobněji:

Takže začneme od hlavy. První, co nás nepochybně upoutá, jsou jeho zuby. Většina z nich přerůstá přes ret, přičemž nejdelší z nich jsou šavlovitě zahnuté horní špičáky. Když pak pohled zvedneme, tak spatříme nozdry, a zároveň tak zaregistrujeme jeho šupiny - rohovité, tvaru zaoblených čtverců, s plynulými přechody barev zelené a hnědé. pokračujeme po čenichu a skončíme někde uprostřed mezi dvojicí očí tohoto draka. Duhovka jeho očí má po okrajích zelené zabarvení, které směrem k zornici přechází do žluta (žlutá barva převládá). Dále na lebce, kousek za nadočnicovými oblouky začínají první lebeční kostěné výrůstky, z nichž dva největší vypadají jako rohy nějakého čerta a které mají barvu slonové kosti. Pak následuje krk, ze shora ozdoben kostěnými trny a zespoda pokryt menšími a světlejšími šupinami. Krk se napojuje na trup a vystouplé obliny klíčních kostí jakoby určovaly směr k dalšímu objektu našeho zájmu - předním pařátům. Šupiny na pařátech působí mimořádně tvrdým dojmem a při bližším pohledu zjišťujeme, že vytváří podobnou strukturu jako rašple. Pařáty jsou zakončeny pěti prsty, ze kterých vybíhají tmavé zahnuté drápy. Když se vrátíme k trupu, zjistíme, že světlé a menší šupiny pokračují na břicho, ale to už náš pohled přitahuje další pár tělesných konstrukcí tohoto živočicha - jeho křídla. Šupiny na křídlech jsou trochu rohovité, samotná křídelní blána je tmavě zelená až černá. Na konci každého prstu vybíhá z křídla krátký drápek. Mezi křídly pokračuje hřeben kostěných výrůstků a pomalu se kolem mohutných zadních končetin, které jsou asi o polovic mohutnější než přední dostáváme k ocasu, který je dlouhý a plynule se zužuje. I na něm pokračují trnové výrůstky, navíc ale začínají vyrůstat i po stranách ocasu.

Teď když popisu vnějšímu bylo učiněno zadost, podíváme se na popis toho, co z tohoto tvora činí tak nebezpečnou bestii. Z názvu vyplývá, že je jedovatý. Za jisté vás zajímá, co že je na něm jedovatého, že? Odpověď zní: Všechno. Jeho sliny, které se do vás dostanou buď kousnutím, nebo tak, že vám je stříkne do očí. Kostěné výrůstky na jeho těle a drápy jsou obklopeny žlázami jedovatých sekretů. Jeho krev je jedovatá, maso je jedovaté a kosti rozemleté na prach vás rovněž spolehlivě otráví. To nejotravnější na něm je ale jeho jedovatý dech. Vypouští oblaka jedovatého plynu vůči kterému je imunní (ostatně jako vůči všem svým jedům) a aby toho nebylo málo, ten má navíc tendence nějakou tu chvíli "viset" ve vzduchu. Navíc je hbitý a obratný jako ďábel a jeho schopnost maskovat se mu často umožní útok ze zálohy.

Jedového draka málokdy uvidíte, jak se válí na jednom místě někde na zemi. Ne. On vždy odpočívá... či spíše číhá přichycen ve větvích stromů, se složenými křídly. Díky mimikrám je velmi obtížné ho spatřit. Pokud je někde poblíž a pozoruje postavy, tak ty z nich, které se trochu rozhlížejí kolem, si můžou náhodně všimnout něčeho zvláštního - nějakého podivného tvaru ve větvích, avšak nejsou schopny identifikovat to jako draka. Toto povšimnutí si je dáno v pravidlech zmíněným hodem "na náhodné objevení objektů", přičemž nehybný jedový drak ve větvích má nápadnost 10/20%. Jedový drak, který se pohybuje, má nápadnost 30/40%. Dvojice čísel udává rozsahy různých situací, které můžou nastat: Buď si postava draka všimne, a uvědomí si, že je to drak - tomu odpovídá rozsah 0 až číslo před lomítkem. Pak je tu možnost, že si postava draka všimne, ale že v něm draka nepozná - tomu odpovídá rozsah číslo před lomítkem až číslo za lomítkem. A pak je tu možnost, že si postava draka nevšimne, čemuž odpovídá rozsah čísla za lomítkem až 100%.

Takovýto útok však mívá kolosálně neblahé účinky. Vezmeme-li v úvahu, že útočí na bezbrannou, nic netušící oběť která je útokem překvapena, pak je skoro vždycky úspěšný. Podobá se to účinku "drtivé pasti", kterou dovede nalíčit pyrofor:
Použitá vlastnost: Obratnost
Nebezpečnost: 4 / 6 / 9
Síla: nic / 20k6 * sáh pádu/2 * úroveň oběti (max. 9)
- pozn.: U běžné "Drtivé pasti" není počet sáhů dělen dvěma, zde však ano. Má to ten důvod, že drak svůj pád trochu koriguje svými křídly.
Nebezpečnost 4 je pro tvora, který o drakovi ví, nebezpečnost 6 pro tvora, který si draka povšimnul, ale nedošlo mu, že je to drak, a 9 pro nic netušící oběť.

Když dojde na boj, dokáže jedový drak útočit jak drápy a tlamou (případně může místo útoku tlamou použít útok "stříkanec jedu"), tak švihajícím ocasem a zadníma nohama. Ocas má parametry 8/+1 a navíc působí jako bojovníkovo "sražení a odhození" (bojovníka se silou +6 a odolností +9) a navíc otravuje kožním jedem.

Nyní přistoupíme k popisu jednotlivých jedovatých substancí, které jsou součástí těla Jedového draka. Začneme s těmi, které mají na svědomí jeho zvláštní útoky:

Jedovaté sliny:

Zvl.1

Nebezpečnost: 8
trvání: ihned/10 kol
Síla 1: 2k6 / 2k10 + 2 + ochromení na 1k10 kol
Síla 2: 1k6 + oslepení na 1k6 směn / 10k6 + oslepení na 10k6 směn
Barva/Chuť/Zápach: 20/70/10
- účinkují, dostanou-li se do krve či do očí. Vyvolávají silné křeče a paralyzuje nervovou soustavu, případně při očním kontaktu vyvolávají dočasné oslepení a prudké bolesti. Barvou se podobají bílému vínu, chutnají příšerně hořce a jsou lehce cítit po křenu. Jsou produkovány slinnými žlázami.
Základní získatelné množství: 4 flakónky

Kožní jed:

Zvl.2

Nebezpečnost: 6
trvání: ihned/15 kol
Síla: 1k6 / 5k6 + ochromení zasaženého kousku těla na 1k6 kol
B/C/Z: 40/65/15
- tento jed je vylučován žlázami v okolí drápů a kostních výčnělků a účinkuje, dostane-li se do krve. Příznaky jsou pocit chladu, vyplývající ze stahování vlásečnic, které jed způsobuje. Ke zranění dochází nedokrvováním důležitých součástí těla. Má gelovitou konzistenci, zelenou barvu a rovněž zavání křenem.
Základní získatelné množství: 2 flakónky

Krev:

Fáze 1

Nebezpečnost: 5 + X (ověřuje se každé kolo)
trvání: ihned/ihned
síla: 1k6+2 / 3k6+3 + postih k boji -2 na 2k6 kol
B/C/Z: 80/90/50
- krev jedového draka je nebezpečná jakmile se dostane do kontaktu s lidskou kůží. Každé kolo fyzického kontaktu se nebezpečnost zvyšuje o 1. Jakmile dojde k neúspěchu, tak na zasažené tkáni naskáčou puchýře. nedojde li k očištění zasažených oblastí od krve jedového draka, do dvou směn, nastane fáze 2...

Fáze 2

Nebezpečnost: 7 + X (ověřuje se každé kolo)
trvání: i. / i.
síla: - / - krev jedového draka působila příliš dlouho a puchýře popraskaly. To samo o sobě vede ke ztrátě krve a tekutin, ale navíc se tak dostane jed i do krve, což vede k velmi závažnému dlouhodobému poškození tkání. Horní hranice životů postavy je snížena o 2k6+1 životů, přičemž každý týden se horní hranice posune o jeden život směrem k normálu.
- Toto je ryze obranný mechanismus jedového draka... Jakmile je poraněn, krev s velkou pravděpodobností potřísní toho, kdo mu zranění způsobil (pokud ovšem to bylo zranění zbraní pro boj z blízka). Je možné se proti tomuto chránit vhodným oblečením nebo zbrojí.
Základní získatelné množství: 2 čtvrtky

Jedovatý dech:

Jedový drak je schopen korigovat svůj dech stejně jako všichni ostatní. Navíc vzhledem k tomu, že jeho dech se rozptyluje dost pomalu, může kolem sebe rozšířit mrak jedovatého plynu. Při normálním použití má dosah 60 sáhů, při vytváření oblaku vznikne kruhový mrak jedovatého plynu o poloměru 30 sáhů. Při vydechnutí v jednom směru začíná oblak na koncentraci 7, při kruhovém rozptýlení na koncentraci 5. Na koncentraci (K) záleží nebezpečnost i síla jedu. Stupeň koncentrace se s každou uplynulou směnou snižuje o 1 (v závislosti na síle vzdušného proudění v daném místě až o 3). K obraně proti vdechnutí je samozřejmě možné využít dovednost "zadržování dechu".

Nebezpečnost: 3+K (ověřuje se každé kolo)
trvání: i. / ihned
Síla: - / 1k6+K + záchvat kašle
Barva/Zápach: 50/40
- Oblaka jedovatého dechu jsou tvořeny nazelenalým dýmem, který štípe do očí a páchne po křenu. Dým je vysoce dusivý a při neúspěch proti pasti navíc vyvolá záchvat kašle (1k6 nadechnutí - za každé nadechnutí je potřeba si znovu hodit proti pasti), což způsobí další a další vdechování jedu. Není-li kašlajícímu nešťastníkovi poskytnuta pomoc, tak množství nadýchaného plynu bude smrtelné.

Pozn.: Výše zmíněné jedy je z draka možné po určitém úsilí získat. Vyžaduje to však Úspěch či Totální úspěch při použití dovednosti "Řeznictví", přičemž při totálním úspěchu je získáno o polovinu více než "základního získatelného množství", při úspěchu stejně, ale při neůspěchu není vytěženo nic a při totálním neúspěchu dojde dokonce k zasažení jedem. Výjimku tvoří dračí dech, který lze získat pouze lapáním do baněk. V baňce má stejnou koncentraci jako ve chvíli nalapání, která mu vydrží (v uzavřené baňce neřídne).

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
[Další]
[Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 11-20 / 21
Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     18:49:23 03.05.2007
Je to skvělé. (Popis vzhledu sem jen prolétl rychločtením, možná jsem něco podstatného minul)
Uvítal bych kdyby se jed na drápech a ve slinách postupně během boje vypotřebovával, přece jen, aby byl jed aplikovaný při každém útoku je dost brutální.
Taky si nejsem jistý inteligencí 15 to přesahuje průměrné elfi.
Chybí natvrdo řečení, že se jedná o divokémho draka, popřípadě dodatky pro moudrou verzi (ale to není chyba)
A zranění pádem, jak bylo řečeno, je dosti brutální. Nejsem si jist, jak bylo počítáno, ale pokud čistě přes hmotnost a drtivou past, bylo by vhodné si uvědomit, že drak je měkčí než šutr.

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     14:44:05 03.05.2007
To je dráček jak má být, upravit v podobném stalu všechny draky v bestiáři by si to s touto kvalitou rozhodně zasloužilo.

Je obecně popsán postup boje draka, takže i nezkušený PJ by měl být schopen dle toho udělat řádně nebezpečnou příšerku, žádné krmení pro meče.

Jeho silou nejsou vysoká čísla, ale způsob boje, to se mi líbí. Kdyby bylo všechno v bestiáři podobné, bylo by po problémech s nedostatkem kvalitních bestií

K diskuzi: Nemyslím si, že by bl ultimátní vyhlazovač života. Medvědi také nemají predátora ( vyjma humanoidů ) ve svém prostředí, přesto život kolem nich nevymizel. To samé bude platit i pro tyto draky. Redukovat jejich stavy mohou být alchimisti, kteří z jejich vajec destilují magy, mnoho dobrodruhů zemře, ale draků také. I bez omezení stavů v podobě humanoidních nepřátelby se draci nepřemnožili. Jestliže si drak bude hlídat své teritorium (což rozhodně bude) a nepustí do něj jiného draka či predátora, tak je hustota draků na plochu dána velikostí teritoria. Protože se jedná o živočicha velikosti většího než medvěd, dá se předpokládat, že dané teritoria bodou minimálně velikosti medvědího teritoria (což je dost velké). Příroda má rovnováhu, co je malé, se rychle množí a rychle roste a rychle chcípá. Co je velké, se množí pomáli, roste pomalu a umírá většinou na stáří a nemoci. To že jsme ve fantasy, by rovnováze v přírodě nemělo tak moc vadit. Pokud chceme najít chybu všude najdeme ji, otázkou je, jestli to co najdeme, je opravdu chyba, kvůli kterému se dílo stává nepoužitelným.

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     11:07:30 03.05.2007
Problém: Drak by se přemnožil, protože je mnohem snazší nakrmit draka o objemu žaludku 50 litrů než o objemu 500 litrů... Jeho mimikry a schopnost pohybu po zemi, ve větvích i ve vzduchu by z něj udělala totálního likvidátora života.

Ikonka uživatele barbar Michael    [pošta] NEW     14:01:53 30.04.2007
Toto dílo mě velmi zaujalo, ale přijde mi dost nereálný takovýto silný tvor, který by dokázal porazit i družinu tří hrdinů na 13. úrovni!Přece jenom ale dobrý výtvor, konečně použitelná BESTIE.Proto dávám 5*.

barbar Michael

Ikonka uživatele Marokrates    [pošta] NEW     9:19:24 30.04.2007
tohle je zas po dlouhý době jedna z těch perfektních prací který jsem zde četl..je to naprosto výborně zpracovaný..líbí se mi to..je to fakt skvělý a nevím co by se tomu dalo vytknout...snad ani nic a to je dobře...gratuluju...

Ikonka uživatele Loren Saneth    [pošta] NEW     22:30:50 29.04.2007
Perfektní dílko.Možná je ten drak na takovýho "mrňouse" moc nebezpečnej,ale ten popis všeho a skvělej nápad...fakt dobrý... --> 5*

K těm pravděpodobnostem všimnutí si draka : jestli ten drak číhá na družinu,tak na těhle číslech dost záleží první tah boje.Připsal bych něco v tom smyslu,že pokud si ho družina nevšimne , bude to tak , jak si popsal.Pokud všimne,ale nepozná draka,tak na ni drak pravděpodobně zaútočí a družina se nebude moct bránit(ale drak zas nebude moct použít drtivou past) a pokud družina pozná draka , tak bych jí dovolil i se normálně bránit.

Delorian napsal zajímavou myšlenku,že pokud bude hráč dělat že si draka nevšiml a mezitím si připraví kopí.atd....Jelikož inteligence draka je jen 15 bral bych to,že hráč který to chce takto provést musí hodit úspěch na herectví.Přitom bych o malinko zhoršil past.Přece jen když si všimnete draka asi se vám moc dobře nehraje :-)

Ikonka uživatele sir Axel    [pošta] NEW     15:59:53 29.04.2007
Jak říká porotce v taneční soutěži pan režisér Jozef Bednárik, tak říkám i já: "Ano Ano Ano, lebo po našem Hej Hej Hej"

Toto je opravdu dobrá verze draka, dobře popsaná a jak již bylo řečeno.
A) chybí obrázek, ale nevadí to.
B) po nějaké době zase konečně Drak s velkým D

sir Axel

Ikonka uživatele Rotrigo    [pošta] NEW     11:33:39 29.04.2007
Musím souhlasit s ostatními, je to velmi dobře zpracované, jak už řekl Nekroskop, obrázky by se hodily, ale nemusely by být jen tady, ale i v jiných příspěvcích. Doufejme, že se to nějak časem uskuteční. Takže zpět k drakovi, dávám 5*.

Ikonka uživatele Nekroskop    [pošta] NEW     11:10:18 29.04.2007
Konečně drak na úrovni. Líbí se mi spracování a originalita příspěvku. Tato bestie - jakoby vypadla z nějakého bestiáře na vysoké úrovni. Škoda, že zde není obrázek, ale na druhou stranu popis byl velmi detailní, což patřičně oceňuji.

S tím flusancem a jedovatým oblakem souhlasím s Delorianem - Jedový drak by musel fungovat jako nějaký super katalyzátor, aby vytvořil oblak takové velikosti a koncentrace.

Nekroskop

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     2:11:54 29.04.2007
Zdravím

Rád vidím tohoto draka konečně v Bestiáři. Já své poznámky a námitky vyjádřil v dílně a v podstatě všechny byly vyslyšeny. Jsou sice 2 v noci, ale myslím, že nyní žádný problém nevidím.
U mě za plný...
T.

[Další]
[Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.75884008407593 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách