www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Nenávistný bůžek chamtivosti  
Příprava pro tisk (tisknuto 2311x)
Autor: Tuvy
Přidáno: 21:37:38 11.08.2009
Skupina: Cizí Postava
Životaschopnost: zvl.
Útočné číslo: 0
Obranné číslo: zvl.
Odolnost: -
Inteligence: 22
Bojovnost: -
Síla mysli: 124
Velikost: A0
Zranitelnost: C 1/4, G 1/10, I, K, L, N, P+
Pohyblivost: 0
Přesvědčení: zmatené dobro
Poklady: 0 (lze prodat za 250 zl)
Zkušenost: 100
Průměrné hodnocení:3.78
Popis: Dodatek - charisma: 20

Obecné informace

Nenávistný bůžek chamtivosti je ve své podstatě zvláštní astrální entitou, svými schopnostmi zdaleka nedosahující opravdových schopností bohů. Přesto ve hmotném světě dokáže, chce-li, působit s téměř stejnou nedosažitelností jako opravdoví bohové.

Jeho zrod, pokud tak nazveme jeho proniknutí do našeho světa, se odehrál v dalekých východních zemích, vonících kořením a s ostrými sytými barvami hedvábí. Lidé pracující venku zde byli snědě opálení a žili zde malí sloni, které lidé běžně používali k práci. Nad těmito pracujícími lidmi se tyčily zlaté paláce, kde žili Kšatrijové, jejich vladaři. V jednom z těchto paláců, bezejmenný alchymista (v oné zemi patřící k varně kněží – Bráhmanů) pro svého vladaře chtěl získat Zbraň a kdo by mohl být lepší Zbraní, než bůh-ničitel ve službách jeho pána. Spojil se tedy se sférou Rahaliah (20) a přikázal jí, aby svou mocí nad bohy (schopnost 13. sféry Zezael a všech vyšších) vnutila poslušnosti jeho vladaře a jeho potomků na pětkrát sto tisíc let boha Šivu. Cosi se ovšem velmi ošklivě znedařilo a sféra troufalého alchymistu na místě zničila a místo něj zůstalo v místnosti rozmístěno pouze devět identických malých sošek. Jen těchto devět sošek a s nimi Xoxiliqazloxhon, jež byl ze sféry vyhnán a nesmí se do ní vrátit dříve, než uplyne čas. Ten se vtělil do devíti sošek a přitom zapomněl své jméno. I přijal jméno a povahu dle podoby, kterou sošky zobrazovaly – nenávistného bůžka chamtivosti. Celý tento příběh však byl zapomenut a je pouze zapsán v jediné staré knize o pohádkách. Sféry však o tomto příběhu (vč. toho, že je zapsán) nebudou s postavami hovořit (sféra Rahaliah to zakázala – tedy až Nolchael a vyšší se bez okolků rozpovídají). Jak uvidíme dál ovšem, jsou si sféry svého zásahu do našeho světa vědomy a snaží se zmírňovat jeho následky.

Vzhled

Jak již bylo popsáno, nemá Nenávistný bůžek chamtivosti pouze jedno tělo, ale má jich rovnou devět. Jde o identické sošky velké asi deset coulů, vyrobené převážně z bronzu (jiné, než bronzové části dále zmíním). Zpodobňují sedící postavu se dvěma zkříženýma nohama (na nohou má nataženy dva páry sandálů přes sebe), na kterých má položený oboustranný bubínek Pakhavadž se širší (basovou) stranou vpravo. Bubínek je z jasně zeleného kovu (narozdíl od zbytku sošky), na první pohled připomínajícího zoxidovanou měď (neodírá se však). Postava má čtyři ruce vycházející z jediného ramene.Pravou dolní má dlaní dolů položenou na pravém koleni (před plátnem bubínku), horní pravou má položenou shora na bubínku a drží v ní žebrací misku s několika mincemi. Levá dolní ruka drží plný váček mincí u pasu postavy, horní je položena na levém (menším) pláténku bubnu.
Postava sedí zpříma (na vodorovné podložce kolmo vzhůru), přesto má prosebný výraz v obličeji. Na hlavě má zlatou špičatou čepici, která zakrývá kolem vystouplých uší celou vlasovou část hlavy až po temeno. Postava je dle všeho oblečena do krásných bohatě zdobených a složitých šatů, za zády má jakoby o zadek opřený zavázaný, ovšem naditý pytel. Soška váží 10mn. Díky této zvláštní podobě lze na sošku použít válečníkovu schopnost poznávání artefaktů, přičemž pro tuto schopnost má soška věhlas = -5 a ani při kvalifikovaném poznání válečník neví víc, než že se nazývá „Nenávistný bůžek chamtivosti“ a není dobré ho mít.
Při jakémkoliv (i destruktivním) zkoumání se jedná o kovovou sošku reagující naprosto standardně, výjimkou je vidění magenergie, které v sošce objeví 999 magů. Při zkoumání zkušeným theurgem se může tomuto navíc zdát, že předmět obsahuje démona nenávisti.

Schopnosti

Vzhledem k několikačlenné povaze bůžka jsem se rozhodl zvlášť popsat schopnosti jeho samostatných sošek – fyzických inkarnací – a teprve následně schopnosti obecné, nezávislé na těchto soškách. Informace o schopnostech sošky platí pro každou z nich a všechny obecně.

Sošky

Jak již bylo řečeno, soška ani při zkoumání nedá najevo, že by se jednalo o cokoliv více, než sošku. Při útoku typu B je možno sošku „rozmlátit“ či rozřezat apod., aniž by to jakkoliv snížilo její životy. Jakmile tento útok pomine a soška má trochu klidu, opět se srovná do svého původního tvaru. Pro tyto útoky se jedná o útok na neživý předmět s nejmenším počtem životů na zranění 25 a celkem 100 životy (poté je soška „totálně zrušená“). V případě, že je soška takto rozdělena na kusy, využije pro spojení jednotlivých kusů kouzla hyperprostor (viz dále), tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud se všechny zase nesejdou na jedné hromadě. Přetvarování opět do původní podoby jí zabere jednu směnu (je tak pomalé, že letmý pohled ho nezachytí) – pokud si je bůžek vědom, že je sledován, tvarování okamžitě přeruší (lze jej však sledovat vědomě z úkrytu). K přetvarování nepotřebuje žádnou magenergii.

Soška se nijak nedokáže fyzicky pohybovat, ke svému pohybování proto používá kouzla hyperprostor. Stejně tak ovládá všechna ostatní kouzelnická kouzla, díky své inteligenci má 99% šanci na úspěch. Denně má k dispozici 147 magů, nemusí zaostřovat vůli.

Každá soška se ráda přemisťuje z míst bezpečných, do míst velmi nebezpečných. Typickým místem, kde si soška ráda hoví jsou oltáře starých chrámů, obklopené spoustou pastí, nejlépe pokud je oltář sám pastí a sejmutí sošky z něj spustí nějaký hrozně smrtící mechanismus. Bůžek je však velmi inteligentní a soška se nikdy nepřemisťuje ani nijak jinak neprojevuje, pokud ví o tom, že ji vidí jakákoliv inteligentní bytost.

Soška má i skutečné životy (100 životů). V případě útoku kouzelnou zbraní na sošku probíhá útok stejně, jako při výše popsaném rozbíjení, ovšem v případě úspěšného útoku (takového, který sošku poruší – tedy min. 25 živ. zranění B) ztratí soška životy jen za čtvrtinu tohoto zranění. Ve chvíli, kdy tak působí „totálně zrušená“ (tj. dostala lehce přes 100 životů zraněním B a je rozmlácená na placku např.) ztratila ve skutečnosti jen čtvrtinu svých reálných životů a pokud ji postavy chtějí opravdu „zabít“ musí jí ještě zbylé životy ubrat (klidně dalšími útoky). Soška se ani v takovém případě nijak nebrání. Při svém zničení (tj. ráně, která jí ubere poslední životy) však sešle na postavu, která tento poslední útok provedla, démona touhy po zlatě (automaticky se snaží zachytit pouze této postavy, neuspěje-li vrací se zpět do astrálu).

Vnímání sošky je velkou záhadou. Soška „vidí“ na všechny strany naráz do vzdálenosti 5 mil (tedy vše zrakem vnímatelné v dosahu 5ti mil dokáže takto vnímat), nemá čich ani sluch. Automaticky však ví o všem v dosahu 5ti sáhů – o všech smradech a vůních, o všech inteligentních postavách, jejich aktuálních myšlenkách, vědomostech, přesvědčení, statech atp.

Bůžek

Bůžek sám, jakožto nehmotná bytost, je skoro nesmrtelný. Jeho 900 životů je rozděleno mezi 9 sošek, přičemž v případě zničení jedné z nich dokáže v průběhu měsíce vytvořit sošku novou (vytvoření jedné sošky mu trvá měsíc, objeví se až 100% vytvořená na libovolném místě v realitě a tím okamžikem opět bůžkovi přibude 100 životů). V teoretickém případě, že by bylo během krátké doby 8 sošek zničeno a bůžkovi tak zbývaly poslední životy v podobě poslední sošky (a ještě nestihl vytvořit ani jednu novou), nehledě na zraky kohokoliv, prchala by poslední soška hyperprostory do bezpečí před zničením. Pokud by i přesto byla zničena, bůžek se vrátí bezmocný do astrálu. (Toto může být tažením pro velmi zkušenou skupinu) Uvedená zkušenost odpovídá jedné sošce, v případě úplného zničení všech částí této bytosti je nutno brát udělení zkušenosti jako splněný quest velké náročnosti.

Bůžek je také schopen sošku „opustit“ a tato pak zůstane již 100% obyčejnou soškou (bez viditelné magenergie). Z hlediska životů se toto počítá, jako by tato jeho část byla zabita. Takto „volnou“ sošku nemůže znovu obsadit.

Žádným způsobem nemůže bůžek obsadit víc jak 9 sošek či mít více jak 900 životů celkem.

Bůžek vždy ví, kde je jeho devět (či méně) sošek a jejich případných částí. Takto se mohou části sdružovat do jedné sošky, stejně jako (má-li na tom zájem) sošky samotné putovat postupně k sobě.

Bůžek může prostřednictvím kterékoliv svojí sošky každý den přivolat jednoho jakéhokoliv démona z prvních deseti sfér. V podstatě vůbec však nemá důvod to dělat, pokud nenastanou důvodné okolnosti (viz chování).

Stejně tak je Bůžek schopen vyvolat jednou denně libovolného elementála se životaschopností až 10 a jednou v průběhu lunárního cyklu (každý měsíc) bhutu se životaschopností až 5. Ty nemá rád a krom výjimečných událostí (viz chování) je vůbec nevyvolává.

Díky své astrální povaze je bůžek v soškách nezachytitelný kouzly ani schopnostmi nižší úrovně, než 20.

Bůžek nikdy nenavazuje konverzaci, ale své myšlenky formuluje v běžné řeči a je tak schopen pasivního telepatického spojení. Nejí, nepije, nedýchá, nerozmnožuje se. Jen čeká až uplyne jeho čas a bude se moci vrátit s plnými silami do astrálu a v průběhu čekání si občas krátí chvíli vychováváním bytostí co se pohybují po světě.

Chování

Nenávistný bůžek chamtivosti, ač sám k ní svádí, nenávidí chamtivost. Z toho důvodu s oblibou prostřednictvím svých sošek láká dobrodruhy do smrtelných pastí a jeho nalezení ve volné přírodě či jeskyni, bez toho, aby jeho sebrání spustilo past, je téměř jistě šílenou hříčkou náhody.

Každopádně, pokud dobrodruhy pasti překonají, je uznalý a onu sošku nechá v jejich moci, dokud ji nezpeněží (zmizí pak v klidu ze skladu obchodníka). Pokud je ovšem dobrodruh, který si sošku přivlastní chamtivý a sošku nechce prodat, ale někde si ji zbytečně ukryje k nějakému pokladu (nutnost uzavřené prostory od truhly po jeskyni bez přítomnosti int. bestií), potrestá jej bůžek tím, že i s pokladem se hyperprostoruje někam, kde ho vbrzku někdo najde (v tomto případě nevyhledává zapasťovaná místa). V případě třetím, že ten, kdo si sošku přisvojuje, si ji vystaví na nějaké reprezentativní místo (tedy ponechává si ji z jiných důvodů, než chamtivosti), zůstane tato soška na místě třeba několik generací.

Jako extrémní případ chamtivosti však bůžek vnímá sběratelství. Pokud postava sošku chce a nechává si ji ve vlastnictví ze sběratelských důvodů, bůžka to pobouří. Ve chvíli, kdy se dostane do takovéto sbírky (a pochopitelně prozkoumáním zjistí, že se opravdu stal předmětem vášně nějakého sběratele), s potěšením takového sběratele terorizuje. K tomu používá zpočátku psychická kouzla (Přelud nebezpečí, Fata morgána), často v kombinaci s kouzlem pamatuj, snaží se týrat sběratele i silnějšími kouzly (Zastrašení – bez ujasnění zdroje), v přítomnosti ostatních jej například zesměšní (Zesměšni, Zpomalení). V této fázi může pomoci vymítač, který je schopen objevit v sošce magenergii. V této fázi také zasahuje sféra Akcamiah (16), která se ve snech snaží sběratele varovat, že by se měl zbavit své sbírky. Pokud to nepomáhá a uplynou dva měsíce takovéhoto trápení, přejde bůžek k tvrdším kalibrům. Kouzly sběrateli přímo ubližuje, pokud se tento objeví v jeho dosahu. Vyvolá salamandra a poručí mu sbírku a třebas i celý dům zapálit, na sběratele vyvolá démona posedlosti (nejčastěji alkoholu, aby byl sběratel nucen své milované předměty prodat) apod. Takto pokračuje, dokud není sbírka zničena.

Nejhorší případ však nastane, rozhodne-li se nějaký nešťastník sbírat samotné sošky bůžka. Pokud totiž není bůžek jinak ve sbírce a jediným předmětem sběratelství jsou sošky samotné, neprojevuje se pravidelné drobné škození. Ve chvíli, kdy však postava získá dva bůžky (dostanou se k sobě na méně jak 5 sáhů a jsou „vlastněny“ jednou postavou), vyvolá v tomto prostoru bůžek nejsilnějšího elementála, kterého zvládne (druh urči dle prostorů) s cílem ublížit co nejvíc chamtivé postavě (primárně tedy ničením jejího majetku, ale klidně i přímým fyzickým útokem). Poté se nic neděje až do chvíle, než postava získá 3. sošku. V tu chvíli vyvolá bůžek bhutu (opět dle okolností) s žvt. 1 se stejným cílem (bůžek má dost int. na to, aby bhutovi určil nejlepší cíl). S případným získáním 4. a každé další sošky pak vyvolá (může-li) bhutu s žvt. vyšší (vždy o 1 za každou další sošku).

V případě shromáždění 8mi sošek sešle krom nejsilnějšího bhuty na postavu démona temnoty. Pokud postava ani poté nepřestane být chamtivá (okamžitě nerozdá svou sbírku), snaží se ji trápit všemi možnými způsoby. Pokud i tak dokáže získat poslední 9. sošku a zkompletovat tak tuto morbidní sbírku, okamžitě s ní bůžek vyvolá mentální souboj a pokusí se ji zabít.

Tuto postavu taktéž již od získání 2. sošky pravidelně varuje sféra Akcamiah (16) ve snech a od získání 3. sošky varují sféry při jakémkoliv kontaktu od chamtivosti i jeho družiníky (tj. je-li v družině theurg, tak varují jeho). Po získání 5. sošky jsou tato varování velmi konkrétní (chamtivý je ten, kdo sbírá stejné věci, ačkoliv jedna mu víc než stačí). Pokud jsou varování ignorována, odmítnou se po získání 6. sošky sféry přímo s postavou bavit (vysvětlí, že kvůli chamtivosti se s ní nebaví) a po získání 7. sošky stačí, je-li sběratel dobrý známý onoho theurga (tvůj přítel je velmi chamtivý a ty s tím nic neděláš).

Na osoby, které chamtivé nejsou je však bůžek poměrně hodný. Je-li hraničářem „vyzván“ k telepatické komunikaci (hraničář se pokusí o telepatii konkrétně se soškou), rád si pokecá (s hraničářem se ZkD či ZmD přesvědčením), nebo hraničáře přesvědčuje, aby se choval lépe (N přesvědčení), nebo mu nadává a vyčítá, že se chová zle (pro ZmZ a ZkZ hraničáře). Je trochu chaotický, ale pravděpodobně zadá postavám nějaký velmi altruistický quest (takový, který postavy přijde na spoustu práce a prostředků, aniž by z něj cokoliv měly – pomoc chudé vesnici či klášteru, darování chudým, likvidace někoho hodně chamtivého... ) aniž by jim za to cokoliv slíbil (řekne jim, že to je přece dobré takhle pomáhat a že mají beztak nahrabáno až až). Pokud postavy odmítnou z chamtivých důvodů („a co z toho jako budem mít“), lehce je ztrestá (kouzlem zapomeň je na sebe nechá zapomenout, přidá nějaká psychická kouzla, přeludy apod.) a dále se s nimi nebude bavit. Pokud naopak úkol přijmou a splní, tajně je odmění sesláním nějakého vhodného démona z astrálu do některého z jejich předmětů a „zmizí“ (hyperprostoruje se pryč, když se nebudou dívat).

Dění ve světě ho nijak nezajímá (vyjma jeho totální a absolutní destrukce, která by přinesla smrt i jeho devíti soškám naráz) a jediné co ho tak motivuje je napravování postav. Krom trestů disponuje i odměnami a když je úspěšný ve svém snažení, rád je poskytuje. Hypnózou a sugescí tak může například dobrodruhy, kteří mu přijdou dobrosrdeční (třebas shánějí peníze na vybudování špitálu pro nějaké jepťule) navést klidně ke skrytému pokladu.

Jeho velmi oblíbeným testem charakteru je nechat majitele jedné ze svých sošek, jinak působícího dobrým dojmem (na bůžka), najít jinou z jeho sošek s varováním, že nechat si věc, kterou nepotřebuji a kterou již jednou mám, je chamtivé a tudíž nejhorší zlo. Dle jeho názoru opravdu nechamtivý člověk nechá takovou sošku ležet pro potěchu někoho jiného, či se jí při první příležitosti zbaví (prodá ji, daruje ji jinému členu skupiny apod.).

Velmi nemá rád osoby, které „zabijí“ některé jeho sošky. Krom již zmíněného démona na ně tak poštve třebas další postavy a bestie, které jiné jeho sošky potkají (jednou údajně na vraha jedné ze svých sošek poslal draka, který měl jinou jeho sošku ve svém pokladu s tím, že dotyčný má mnoho zlata. Drak se s vidinou zlata vrhnul za dotyčným a následně na dotyčného, kterého bez potíží sežral. Jelikož však jeho dům byl ve velkém městě, drak byl domobranou také zabit a jeho poklad byl vbrzku objeven na různých místech po horách).

Závěr

Jak jste již jistě pochopili, jedná se o příběhotvornou potvůrku, určenou nejen k usměrnění příliš „nedobrodružných“ až „nehrdinských“ hráčů, škudlících každou minci a přes své dobré přesvědčení nepodporujících finančně žádné řády, chudáky žebrány, ba ani zloděje a královy výběrčí daní. Stejně tak může přímo družině zadat úkol, či jí tento úkol vznikne z důvodu přítomnosti a působení bůžka někde v jejím okolí.

Vzhledem k její povaze není sebemenší problém tuhle potvůrku zneužít třebas i ke zničení světa (ano, vím to), ale věřím, že pokud ji do svého dobrodružství budete chtít zapojit, uděláte to tak, abyste si její použití užili. Argument, že Nenávistný bůžek chamtivosti by zničil vše živé je pouze vyjádřením vůle nepochopit jej a hledat na něm chyby. Pro ty ostatní – užijte si s ním, jako jsem si užil já.


Tuvy

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 11
Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     19:14:05 07.11.2009
Flocwine: rozebírání jednotlivých pitomostí (například zničení už zničené sošky) nemá s celkovým hodnocením co dělat...

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     19:11:28 07.11.2009
Hodně specifický "artefakt" pro velmi specifické světy a zápletky.

Dílo je koncipováno tak, že se buď použije celé jinak je lepší je nepoužít vůbec. Hodně divné věci mohou vyvolat u hráčů nevoli (a ani se jim nedivím).

Dobrý nápad a popis toho, co bůžci chtějí a jak se za určitých okolností chovají. Na druhou stranu zajímavé použití jen pro postavy na vysokých úrovních snižují použitelnost pro většinu uživatelů serveru na nulu.

Pro příšttě bych doporučil psát spíše tak, aby to mohlo být k užitku co njevíce lidem.

Hodnocení bych dal asi ****.l

btw.: Koukám, že autor vytvořil hodně zajímavý model pro destrukci "artefaktu" a přesto se naleznou rýpavci, kteří do toho rýpají. Proč je tu tolik lidí, kteří místo potenciálního přínosu hry sledují s prominutím "kraviny" jako rozbitelnost sošky? Dílo není o pravidlovém principu, je o nápadu, je o možnosti ozvláštnění hry.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     1:54:11 17.08.2009
Hamster: Soška je z kovu, tedy nebude nikdy "na prach" ale víceméně "na kusy" či "na placku" dle typu útoku - další útoky je třeba provádět na tyto zbytky - myslím, že to bude přinejmenším občas komické.

Hraničářské útoky kouzly, tak jak si údery představuji, nebudou mít žádný venkovní projev (na vzhledu sošky), pouze uberou život. Opačně "K" útoky ohněm se na sošce projeví standardně apod. - tedy fyzicky lze zničit i jinými než útoky typu "B", ale její počet životů danými útoky bude snížen pouze dle příslušné zranitelnosti.

Pokud je soška neporušená, přesto ztratí své životy (umře), je z ní obyčejná soška - viz. text (jako opuštěná) - při zabití postavy mentálním útokem zbývá také pouhé tělo bez duše.

S pozdravem
T.

Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     22:35:46 16.08.2009
Tuvy: ruce mě spíš pobavili : ) ale napoprvý jsem se nad tím fakt zasekl :D

E? (tj. zranění typu "B" spojené s útokem kouzelnou zbraní sošku pouze vizuálně ničí, ale ve skutečnosti nezraňuje) nechápu. ale jinak jsem to už pochopil : )
otázka ale byla, jak můžu dál útočit na "totálně zničenou" sošku (třeba prach) třebas "dalšími útoky"...

jak potom probíhá (vypadá) útok např hraničářskými kouzly?
jestli jsem to pochopil správně, fyzicky sošku ničí jen B... je tedy možné, že soška umře, ale přitom bude v celku? (mentální útok) - jak se pozná, že je soška mrtvá?

jinak si vše vysvětlil uspokojivě : )

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     4:28:10 15.08.2009
Hamster:

To s těma rukama je chyba ve formulaci - mělo tam být něco ve smyslu "vždy dvě z jednoho ramene" - zbytek snad lze pochopit z popisu umístění (neumím moc dobře malovat, ale pro příští dílo si teda radši najmu malíře, který to načrtne).

Zraňování vs. ničení sošky - je rozdíl útok typu B a C (tj. nekouzelné a kouzelné zbraně) - útok typu B sošku pouze ničí, ale ve skutečnosti jí neubírá životy. Útok typu C reálně ubírá jen 1/4 životů, ale vizuálně je soška ničena, jako by zranění dostala plné (tj. zranění typu "B" spojené s útokem kouzelnou zbraní sošku pouze vizuálně ničí, ale ve skutečnosti nezraňuje). Zranitelnost typu B nemá.

Střet s munchkiny řešen odkazem na minimálně 20. úroveň - ale takové hráče si PJ ošetří vždy sám.

Při setkání 2 vyvolá elementála (salamandra, udinu atd.), při 3. a dalších pak teprve bhutu. Stačí číst.

Bůžek je jeden - sošky jsou pouze "těly" - tedy bhutu vyvolá bůžek, ne některá z jeho sošek. To odpovídá snad i na další dotaz.

Sféra Akcamiah je schopná kecat lidem do snů (tolik ke kontaktu netheurgových postav), s povoláním theurga pak pochopitelně sféry komunikují při kontaktech, ale myslím, že jsou velmi schopné s ním navázat kontakt i samy.

Snad jsem vysvětlil tvé poznámky uspokojivě.
Děkuji všem za hodnocení a redaktorovi za otagování díla.
S pozdravem
T.


Ikonka uživatele Shadowmage    [pošta] NEW     22:15:48 14.08.2009
Příspěvek mě potěšil. Na to, jak netradiční téma si autor zvolil, je to podáno velmi pěkně.

Hodnocení si ještě promyslím, jsem zvědavý na další diskuzi u díla.

Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     11:45:10 13.08.2009
Syrus: "Postava má čtyři ruce vycházející z jediného ramene." ale mluví za vše : ))))

Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     22:38:49 12.08.2009
Hamster:
pokud jsem to dobře pochopil, tak má bůžek dvě ramena z kterých vyrůstá vždy pár rukou. Ale možná jsem pouze příliši ovlivněn svou náklonností k řecko-indickým královstvím :-)

Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     18:59:24 12.08.2009
* jak můžou 4 ruce (2 levé a 2 pravé) vyrůstat z 1 ramene?

* jak můžu ubrat životy "totálně zrušené" sošce?
* takže má i zranitelnost B 1/4? (pokud ji postavy chtějí opravdu „zabít“ musí jí ještě zbylé životy ubrat (klidně dalšími útoky).)

* předpokládám, že např. někteří munchkini odolají bůžkovu vševědoucímu 5tisáhovému zraku

* při setkání 2 sošek vyvolá nejsilnější bhutu a při další s živ 1, 2 atd? (nejsilnější a pak postupně od nejslabší???)

* který bůžek bhuty vyvolává? nebo vyvolávají bhutu oba dva?
* kdo co vyvolá když sběratel posbírá 2 bůžky a poté je přinese do své sbírky, kde už čeká dalších 5 bůžků? (2x nejsilnější; 5x s živ 3 + 2x s živ 1?)

* jak sféry varují družiníky jiné než theurgy?
Pokud jsou varování ignorována, odmítnou se po získání 6. sošky sféry přímo s postavou bavit (vysvětlí, že kvůli chamtivosti se s ní nebaví) a po získání 7. sošky stačí, je-li sběratel dobrý známý onoho theurga (tvůj přítel je velmi chamtivý a ty s tím nic neděláš). - tady mi uniká smysl. po 6. sošce přestává mít varovné sny? a po 7.? co se stane když nemá kamaráda (onoho?) theurga?


text mi přijde strašně rozvláčný, občas zmatečný, hlavní mínus vidím v tom, že pokud chci bůžka dobře zahrát, musel bych si text přečíst aspoň 5x, než bych ho plně pochopil : )

Ikonka uživatele KILLMAN    [pošta] NEW     14:54:55 12.08.2009
některé chování bůžka mi nepřišlo úplně v pořádku, ale rozhodně cením zajímavý námět a slušné zpracování.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
8 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.75084400177002 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách