www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Glensk  
Příprava pro tisk (tisknuto 4721x)
Autor: Sccion
Přidáno: 11:21:29 08.02.2015
Skupina: Ostatní
Životaschopnost: 5 - 2 (18 životů)
Útočné číslo: -1 + síla zbraně; zvl.
Obranné číslo: (+0 +5) = 5
Odolnost: 11
Inteligence: 16
Bojovnost: -
Síla mysli: 16
Velikost: A
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: 11/humanoid
Přesvědčení: zmatené zlo
Poklady: 1000 (kovové kosti)
Zkušenost: 400
Popis:

Charisma: 20

ilustrační obrázek – kliknutím zobrazíte plnou velikost

Glensk je návaznost na dříve uveřejněnou nestvůru s názvem Klesk, se kterou má značnou část společných rysů, především ohledně pozadí jejich existence. Jsou vlastně vyšší formou Klesků, kterým se podařilo "kontaktovat" dostatečný počet duší. Glenskům již nejde o kontakt, to se naučili ve své rané podobě, nyní před nimi stojí mnohem náročnější úkol – pokouší se s živými tvory komunikovat.

Ve světě nemají příliš dobrou pověst. Obvykle jsou popisováni jako ďábelští tvorové, kteří útočí na pohled a zasévají zmatek a hrůzu mezi lid. Zčásti je to pravda, a to i přesto, že jejich cílem je skutečně pouhá komunikace. Samovolně se objevují ve skupinách mezi 3-6 tvory, ale stejně jako klesky je možné je i cíleně přivolat. K tomu slouží v kruzích oddaných vyvolávání ďáblů celé návody, jak při tom postupovat. Vyvolávající se totiž obvykle stává první "obětí" pokusu o komunikaci Glensků. Obsah návodů se v mnoha prvcích různí, ale zkušenost s přivoláváním těchto malých démonků ukázala, že je důležité nemít poblíž žádnou zbraň ani nikoho, kdo by s ní vládl. Podle toho také v podobných knihách jsou popsány zvláštní techniky, kupříkladu, že při vyvolávání Glensků je zapotřebí být nahý, apod.

Problém, který s Glensky přichází, spočívá především v tom, že narozdíl od Klesků s nimi prakticky není možná žádná domluva. Ve snaze přijmout tento svět za jejich mají snahu využít zásadně komunikace, kterou oni považují za lidskou (případně jakoukoliv jinou, pochopitelně). Proto sice je možné jim telepaticky poslat sdělení, ale odpoví zásadně "naší" řečí, která je ovšem nejen prakticky nesrozumitelná, ale i nebezpečná. K účelu domluvy vytvořili mezi sebou náročnou techniku, která jim umožňuje dosáhnout jejich cílů, na straně příjemců této komunikace je však zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Zjednodušeně napsáno: Uvědomují si, že principem lidské komunikace je nedorozumění, či nepochopení. Jejich přístup spočívá naopak v pochopení tohoto principu a na jeho základě vedou komunikaci přesně za tímto účelem – jejich snaha o domluvu se proto jeví jako agresivní útok, čili dochází k absolutnímu nepochopení.

Trochu složitěji se jejich "komunikace" řídí následujícím postupem:
Výrok -> přijetí a nepochopení -> přidání vlastního významu a odpověď -> nepochopení u diskusního protějšku.

Pro samotný popis průběhu tohoto komunikačního aktu jen ještě uvedu drobnou vysvětlivku: Pro pravidlové účely považuji slovo "komunikace" a "útok" v podstatě za synonyma. Celou jejich snahu komunikovat tedy budu popisovat jako útočnou akci (z důvodu, že Glensk je koneckonců tvorem pro boj, který ale vyžaduje trochu odlišný přístup). Nepředpokládám proto, že by se družina měla dozvědět pravou motivaci chování Glensků.

Poslední poznámkou je několik pravidlových vysvětlení:
• Sílu mysli mají uvedenou, ale vyvolat mentální souboj nemohou. Je možné ho s nimi nicméně vést.
• Vysoká Charisma slouží jako demonstrace přítomnosti a dominance jejich bytí v tomto světě.

Útok

Základní pravidla:
• Glensk nehází na iniciativu a vždy jedná až jako poslední. V RSS má k dispozici dvě akce, na útok ale využije pouze jednu v každém kole. Pokud se souboje účastní více Glensků, provádí své akce současně.
• Na útok Glenska nemají vliv zpomalení ani zrychlení. Každé kolo provede svou zamýšlenou akci.

Jakmile Glensk spatří bytost (dobrodruha) s duší, okamžitě se pokusí o komunikaci s ním. Nejprve se pokusí navázat kontakt. Jak bylo zmíněno výše, to se naučil ve své nižší formě. V praxi to probíhá tak, že si v prvním kole souboje vybere libovolný cíl do 10 sáhů (hranice efektivní komunikace) a tento cíl si hází na past:

Char ~ 12 ~ kontakt navázán / kontakt nenavázán

Pokud cíl v hodu proti pasti uspěl, kontakt nebyl navázán a Glensk se o to pokusí v dalším kole znovu. Pokud byl kontakt navázán, stane se následující:

• Cíl ztrácí počet stínových životů rovný rozdílu mezi nebezpečností pasti a výsledkem hodu.
• Pokud takto cíl ztratil alespoň 4 stínové životy, ztrácí okamžitě 3 životy.
• Pokud cíl ztratil alespoň 8 stínových životů, v dalším kole, pokud to okolnosti umožňují, musí naplánovat a provést alespoň jednu útočnou akci, případně použít útočné zraňující kouzlo.

Pokud je kontakt navázán, vyzývá tím Glensk dle svých představ ke dialogu. Následující útok postavy je v terminologii Glensků proto považován za výrok, ze kterého bude následně vycházet.

První útok, který od momentu kontaktování cíl vede, vždy mine. Stane se tak nezávisle na tom, na koho je tento útok veden a nezávisle na době, která uplynula od doby kontaktu. Minutí útoku je v terminologii Glensků proto považováno za přijetí a nepochopení, kterého je třeba nyní dosáhnout.

PJ si však zapíše výslednou sílu útoku u toho Glenska, který provedl kontakt. V případě útočného kouzla dojde k selhání magie, ale hráči to bude oznámeno až po vyhodnocení síly kouzla – PJ si zapíše pro Glenska tuto sílu. Zapsaná hodnota se stane základním útočným číslem pro toho kterého Glenska. V dalších kolech souboje ho používá pro svůj útok na kontaktovaný cíl, přičemž:

• Na útok hází pouze 1k6, nikoliv 1k6+
• Před každým útokem odečte od svého základního útočného čísla svůj bonus za charisma, tj. 4. Takto se základní útočné číslo permanentně každé kolo snižuje, až na hodnotu 0, méně není možné.

Tento princip odpovídá odpovědi a přidání vlastního významu.

Pokud Glensk útokem zraní svůj cíl, znamená to, že výrok pochopil (protože deklarovaným účelem každého výroku je, aby byl pochopen, stejně jako deklarovaným účelem útoku je, aby zranil), což je špatně a příští kolo zaútočí znovu. Pokud mine, znamená to, že výrok nepochopil, čímž naplňuje svůj účel a příští kolo se dle stejných pravidel pokusí kontaktovat jiný cíl. Svého původního cíle si všímat nebude. Pokud se stane, že během souboje vystřídá všechny cíle, přestane útočit úplně. Bude-li potom napaden, pokusí se buď prchnout, nebo bude bojovat zbraní dle klasických pravidel.

Zvláštní případ

Pokud by postava byla hluchá či slepá(nebo měla jinak omezenou schopnost slyšet nebo vidět, zacpané uši, zavázané oči), Glenskové se s ní i tak pokusí komunikovat (napadnou ji) z důvodu existence i neverbální komunikace, veškeré zranění, které svými útoky udělí, bude ale pouze poloviční.
Pokud by postava měla omezený zároveň zrak i sluch, Glenskové si jí vůbec nebudou všímat!

Další vlastnosti

• Glenskové nepotřebují jíst, pít, ani dýchat, ale mohou se unavit a potřebují odpočinek.

• Glenskové, stejně jako Kleskové, jsou tvorové, kteří svou stavbou těla neodpovídají fyziologickým vlastnostem běžných živých bytostí. Z těla Glensků trčí různé rohy, či spíše bodce, které jsou v jejich případě tvořeny ve světě se nevyskytujícím kovem. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné klasickému železu, jedná se o tmavý kov se začervenalým zbarvením, který nemá žádné zvláštní vlastnosti. Protože se ale vyskytuje pouze v těle Glensků, je poměrně vzácný a jeho využití je především v oblasti šperkařství. Kov nese jednoduchý název Glenit.

• Glenskové nemají mez vyřazení. Nemohou tedy upadnout do bezvědomí.

• Díky svým železným "kostem" je též těžké je usmrtit. Pokud by měl Glenskovi klesnout počet životů pod nulu, zůstane mu právě jeden život, ovšem se dvěma omezeními:
• musí se jednat pouze o první smrtelný úder, další útok Glenska už zabije
• dostatečně silný úder (zranění za celkem 12 a víc životů) tuto vlastnost neguje

Účelem tohoto tvora je přispět do bojového repertoáru něčím naprosto odlišným. Kulturní záležitosti ponechávám proto stranou, věřím, že s tím si každý PJ poradí dle svého. Glenskové mohou stát jako samostatní protivníci, ale též se mohou stát poměrně důstojnými šiřiteli teroru nějakého temného pána, který si s nimi po vyvolání ale musí nejprve "popovídat".


K poctě Doroty Glensk.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-8 / 8
Ikonka uživatele Nathaka    [pošta] NEW     13:57:04 19.02.2015
Sccion: Já nenapsal, že Glenskové útočí na sebe navzájem. "praktikuje útoky vedené na bytosti kolem a když na sebe takhle s někým zaútočí" -> když na sebe zaútočí Glensk a ta zaměřená bytost.

Jinak tohle polopatické vysvětlení už je jasné, takže vím, jak to probíhá. Dobře.
Takže Glensk je vlastně docela nebezpečný pro bytosti s vysokým útokem a slabou obranou, protože Glensk tento jejich útok použije proti jejich slabé obraně a bude mu tím pádem trvat docela dlouho, než mine (i přes postupné snižování jeho síly). To je zajímavé.

No, je to zajímavá mechanika a ve hře by to mohlo pobavit. Tak jen doufat, že to PJ správně podá a že to hráče nezmate až příliš. :)

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     19:05:40 16.02.2015

Plž: Přesně. :)

Hamster: Ano, případně ve stejném stylu na konci popisné části.

Ticho, tedy kouzlo, které omezí schopnost slyšet, sníží veškeré zranění způsobené Klesky na polovinu. Důvod je (alespoň zčásti) vysvětlen v textu ve spodní části nazvané "zvláštní případ."

Budiž, ohledně útoku není jak polemizovat. Mé zkušenosti byly vždy takové, že útočné možnosti družiny vždy značně převyšovaly ty obranné.

Nathaka: Glenskové neútočí na sebe, ale na ostatní. Boj probíhá tak, že v prvním kole Glensk, protože nemá útočné číslo, se zaměří na jednu postavu a ta si hodí proti pasti. Buď uspěje a pak se nic neděje, nebo neuspěje a Glensk ji má zaměřenou a příští útok dané postavy mine nehledě na sílu útoku. Síla tohoto neúspěšného útoku se stane silou útoku Glenska, který ji začne používat ke klasickému konvenčnímu boji. Útočné číslo se mu přitom každé kolo snižuje. Pokud mine, opakuje se celý proces znovu, ale ten samý Glensk si vybere jinou postavu.

Toť vše.


Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     8:32:45 16.02.2015
Nesouhlasím s "několikrát píšu, že je to hack'n slash nestvůra". Kde? Třeba na konci, jak píšeš "Účelem tohoto tvora je přispět do bojového repertoáru něčím naprosto odlišným." ?

Proč na bojové útoky funguje kouzlo "ticho"???

Útok má stejně slabý. Je omezen hodem 1k6 a každé kolo se mu snižuje o 4. Možná už druhý útok bude bezzubý. To jsem myslel, že je účel, aby se brzy došlo ke chtěnému n edorozumnění.

Ikonka uživatele Plž    [pošta] NEW     10:01:20 15.02.2015
Družina sedí u ohýnku uprostřed pustin. Najednou se s tichým prásk objeví mezi nimi strašlivý netvor "Glensk". První zareaguje kouzelník a protože už několikráte málem přišli o život raději se ptá: "Co jsi zač?" Tvor se otočí na kouzelníka a ten s bolestí hlavy dostane odpověď "čtvrtek", kterou vysloví i nahlas.

Válečník vyčkává co bude dělat kouzelník a nechápe vůbec co se děje a tak převezme iniciativu. I on už ale poznal co je to silnější nepřítel a tak místo meče použije slov "Co tu chceš?". Za chvíli i jeho bolí hlava a vůbec nechápe jak může odpověď "Mám rýmu" souviset s jeho otázkou.

Družinový zloděj vidí z poza křoví, kam se mezi tím ukryl, že se nic neděje, a tak podpoří družinu bojovým pokřikem "Na něj!!!", ale než ho dořekne i on se s bolavou hlavou nechápavě zastaví. "Cože? Dobré ráno?"

A Glensk, který už komunikoval se všemi členy družiny, zase mizí a nechává naprosto zmatenou a nechápavou družinu uprostřed pustiny.

Ikonka uživatele Nathaka    [pošta] NEW     0:59:41 14.02.2015
Sccion: Těžko vypíchnout jednu konkrétní větu, u které bych mohl říct: "Tohle mě zmátlo." Je to prostě celé takové pofidérní a já z toho nemám rozum.
Možná jsme jen hloupí, nebo v tom hledáme složitosti, nebo nevím, ale já se v tom prostě ztrácím a nejsem si jistý, co si s Glenskem mám počít.
Pochopil jsem, že se snaží s lidmi "komunikovat", pochopil jsem, že za základ komunikace bere "nepochopení" a pochopil jsem, že coby "nepochopení" praktikuje útoky vedené na bytosti kolem a když na sebe takhle s někým zaútočí, tak to považuje za "úspěšný dialog". Celá ta mechanika je ale tak podivně popsaná, že jsem už nepochopil, jak to přesně funguje - motá se do toho "kontakt" a iniciativa a já nevím, co všechno ještě. Tohle mi zkus prosímtě v diskuzi nějak stručně a jasně vysvětlit, doslova po lopatě.

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     23:33:23 13.02.2015

Můžete mi napsat, co přesně vás mate? Zdá se mi, že bude lépe, když to vyjádříte přesně a já vám to mohu vysvětlit.

Jinak se mi totiž zdá, že přeháníte. Nathakova věta, že "text je plný složitých formulací a souvětí", mi trochu dělá starosti. Vím je o jednom odstavci, kde tomu tak je, ale zbytek jsou prosté věty a soupis útoku je popsán krok za krokem jak se má postupovat.

Jinak k tomu, jak ke Glenskům přistoupit. Je to prosté - představte si je opravdu jako tvory, kteří naprosto nezapadají do tohoto světa. Jak jsem psal u Kleska, slova "hmota", "život" a "duše" jsou pro ně něčím, co jednoduše neznají. Pokud se s nimi dobrodruzi setkají, okamžitě provedou cosi, co je bude stát stínové životy a možná i skutečné, veškeré pokusy o komunikaci selžou. Když několikrát píšu, že je to hack'n slash nestvůra, je to tak skutečně myšleno. Přitom je tu i možnost nenásilného konfliktu, (byť ne až tak snadno zjistitelného), omezení jejich schopností (sesláním ticha například), a dokonce i mírná zápletkotvornost (železo v kostech). Taktika boje s nimi by spočívala v tom dávat si pozor na svůj první útok, ale všechno tohle jsou věci, které by dobrodruzi podle mě neměli mít možnost zjistit.

Pokud jde o kritiku, v obou případech jsem čísla nedomyslel, ale obecně by čísla neměla být malá, jak počet zkušeností (jejich útokem je útok postav po opravách!) tak cenou kovu (přirovnal bych situaci k lovu nosorožců).


Ikonka uživatele Nathaka    [pošta] NEW     15:44:21 13.02.2015
Když mi Křeček tuhle v Praze povídal o tom, co má v čekárně, tak jsme se společně dost nasmáli a nápad se nám líbil. Když si to teď čtu, tak už si nejsem tak jistý.

Ten nápad je sice originální a velmi vtipný, ale opravdu neuvěřitelně zmatený. Částečně to je zmateností samotného textu, který je plný složitých formulací a souvětí, a tudíž z něj nejde moc vyčíst. Z druhé části to je tím, že se dílo odkazuje na Klesky a spoustu věcí si tedy musíme zpětně dohledat - tím složitost zase zbytečně roste.

Dál mi trochu vadí, že v příspěvku kromě popisu jejich komunikace není zas tolik informací. Ale zase obrovské plus za ilustraci, díky které není příliš mnoho popisu ani třeba.

Uvažuji mezi 2* a 3* hvězdami (počkám si, jestli se Sccion vyjádří). Nápad se mi ale zdá natolik povedený, že bych skoro i poprosil Scciona, aby napsal druhou verzi, ale tentokrát lépe - od začátku, bez odkazů na Kleska, jednoduše, stručně. A hlavně aby se pokusil systém "komunikace" Glensků s ostatními tvory lépe promyslet, popsat a vysvětlit (aby to bylo ve hře opravdu použitelné a přitom vtipné - takhle si s tím upřímně nevím moc rady).

Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     11:21:29 08.02.2015

Příšerku je potřeba přečíst vícekrát, protože je to trochu zmatečné, ale pochopit to jde :) Líbí se mi návaznost na již schválenou bestii a samozřejmě originalita, vtip, pointa a možnosti využití ve hře - zpestření.
Jediné nebezpečí vidím v případě neúspěšného kontaktu a glenska alá zaseklé gramofonové desky neustále se snažící o kontakt :D

Silně nesouhlasím s cenou jeho kostí - pokud nemá glenit žádné speciální využití, bude z 3-6 glensků přecejenom fůra prstenů a šperků. Nechápu, proč by měl stát víc než koruna či žezlo. Pokud stojí zhotovený šperk násobky ceny materiálu, je zabíjení glensků otázkou milionářství!

Dále nesouhlasím se zkušeností. Pravidlový vzoreček hází hodnotu 15 (45 * žvt 5 * úč+útoč 1 / 20 - oč 5), jeho zvláštní schopnosti by pak dávali koeficient x = 26. Pravidla však používají x = 1 až 4... Pokud by měla odpovídat náročnost zabití / zneškodnění napříč bestiemi jejich zkušenostem (haha, asi jako kredity na vejšce :D) pak zabití jednoho glenska je ekvivalentní zabití 4 gorgon nebo 1 vlkodlaka. Pobití skupinky 7.5 glensků pak odpovídá náročnosti bílého draka. Lol.
Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


Novinky
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
3 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
Limit (minut):
15 | 45
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.65742611885071 sekund.
© 2002 - 2005 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2005 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.