www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Anihilátor-upír  
Příprava pro tisk (tisknuto 3061x)
Autor: Sccion
Přidáno: 19:37:58 19.12.2010
Skupina: Cizí Postava
Životaschopnost: 17
Útočné číslo: viz níže
Obranné číslo: viz níže
Odolnost: viz
Inteligence: 18
Bojovnost: /
Síla mysli: 29
Velikost: B
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: viz níže
Poklady: 8000
Zkušenost: 800
Průměrné hodnocení:4.11
Popis: Charisma: 19

Anotace: Prokletá cizí postava vysávající všechny živé tvory ve svém okolí, se zaměřením na iluzionistická kouzla. Její efektivní využití již vyžaduje poměrně rozsáhlé úpravy herního prostoru, aby do něho zapadla.

Nejedná se o nemrtvého.

Anihilátor-upír je živá bytost, která dříve bývala theurgem. S upírem má společnou vlastně jen jedinou vlastnost. Oba typy nestvůr vysávají životní sílu jiných bytostí. Zatímco se však nemrtvý exemplář živí krví, anihilátor vysává přímo život ze všech živých tvorů okolo něj tak, jako člověk dýchá.

Výskyt anihilátorů je velmi vzácný, protože k jejich vzniku je zapotřebí splnit množství podmínek. Dotyčný musí mít přístup k astrálním sférám a dosud jediné známé případy, kdy se nešťastný theurg stal anihilátorem, byly, když se pokoušel povolat démona požírače duší z astrální sféry Zezael (jedná se o 13. sféru, moc nad božstvy) a jeho styk s astrálem zcela zásadním způsobem selhal. Přeměněný theurg dále nestárne, nepotřebuje jíst, ztrácí všechny svoje schopnosti a s nimi vlastně i možnost zjistit, jak je možné svůj osud zvrátit. Od první chvíle ví, co se s ním stalo a že jeho jedinou šancí na život je postupně pozřít duše všech okolo něj. Kromě této smutné skutečnosti se také z anihilátora stává mistr iluzí.

Bývalý theurg velice intenzivně pociťuje, jak ho holá přítomnost života okolo něj posiluje a dodává mu energii. Je poměrně snadné přirovnat ho k člověku, který žízní a každý doušek vody mu dodává pocit blaha a naplnění, přičemž tato žízeň je pro anihilátora něčím jen velmi těžko odolatelným. Vysávat bytosti okolo něho je proto zcela instinktivní a přirozené a bránit se této potřebě působí upírovi ohromné vnitřní utrpení. Jelikož se však anihilátorem stává odpovědně přemýšlející člověk, musí se zároveň vyrovnávat s tím, že svou pouhou přítomností zabíjí své blízké. Nelze se tedy ani příliš divit tomu, že část vzniknuvších anihilátorů (těch zákonně přesvědčených) se zlomí a raději zvolí smrt svou vlastní rukou, než by museli snášet takový neživot.

Upír má i přesto možnost svou žízeň do jisté míry ovládat. Může se rozhoudnout, zda bude žíznit a sníží tak nebezpečnost vysávání na minimum (i přes všechny své snahy však nemůže zabránit tomu, aby z dlouhodobého horizontu neusmrcoval), zda ponechá svou schopnost probíhat přirozeně, nebo zda se naopak bude snažit vysávat život co nejvíce. Rozsah vysávání se snižuje úměrně tomu, jak moc se této činnosti věnuje. Jestliže se totiž přímo na vysávání zaměří, útočí agresivně a přímo na duše svých obětí a nedokáže pokrýt tak velkou plochu.

Platí, že anihilátor může vysávat jen myslící živé tvory s inteligencí minimálně 2. Obyčejná divoká zvířata všeho druhu nijak nevnímá.

Žíznivý anihilátor

Anihilátorův asketický způsob života se pro ostatní tvory efektivně (smrtelně) projevuje až po několika letech až desetiletích života v kritické oblasti, v závislosti na houževnatosti obětí. Pro potřeby dobrodružství tedy nebudeme předpokládat, že by postavy byly vystaveny působení anihilátorova vysávání dostatečně dlouho, aby bylo nutné popisovat jeho přesné účinky.
Rozsah působení je vázán spíš na konkrétní lokaci, než na přesný okruh. Najednou takto působí až na malou vesnici (100 obyvatel - namátkou řekněme okruh 500 sáhů). Pokud několik bytostí zemře, okruh může pomalu i vzrůst, jestliže jsou živí tvorové dál.

Co však může být důležité je úprava vlastností anihilátora. Vlastně z něho není nic jiného, než jen slabý unavený člověk:
Síla: 5 -3
Obratnost: 8 -1
Odolnost: 8 -1
Pohyblivost: 8 -1
Šance na úspěšné seslání kouzla: 70%

Vystopovat žíznivého anihilátora jakožto původce vysávání je také poměrně složité, neexistují žádná spolehlivá vodítka, která by dovedla přímo k němu.

Nasycený anihilátor

Pokud se anihilátor nesnaží nijak potlačit, ani posílit, svou upírskou schopnost, nijak netrpí a oproti asketickým snahám zesílí výrazně i nad možnosti obyčejného člověka. Platí za to však jeho okolí.
Rozsah je jen o trochu menší než při žízni (řekněme že postihuje 75 lidí).
Každý týden, kdy živá bytost prodlévá v kritické oblasti získá jeden nesmazatelný bod únavy. Tyto body nelze nijak odstranit, jen pobytem mimo anihilátorovo území, kdy mizí dvojnásobnou rychlostí, s jakou přibývaly. Takto postupně bytosti chřadnou až do momentu, kdy jejich počet bodů únavy dosáhne hranice únavy. Od té doby už žádná další únava nepřibývá. S každým dalším měsícem se však celkový počet životů oběti sníží o jedna až do pozvolné smrti. Také odolnost bytosti klesá stejnou rychlostí, stupeň vlastnosti se však nesníží pod 5. Mimo kritickou oblast se ztracené životy i odolnost vrací rychlostí jeden život za týden, přičemž za každé tři životy takto ztracené, počínaje prvním, se vždy jeden už nikdy neobnoví, protože anihilátor část životní síly nadobro pohlcuje.

Vlastnosti nasyceného anihilátora:
Síla: 15 +2
Obratnost: 14 +1
Odolnost: 15 +2
Pohyblivost: 16 +2
Šance na úspěšné seslání kouzla: 85%

Každý den je zhruba 3% šance, že se jednomu člověku postiženému vysáváním bude zdát děsivý sen, ve kterém pocítí ohrožení své osoby právě anihilátorem. Detaily snů se mohou lišit, ale oběť se vždy probudí s pocitem nebezpečí, které vyvolává právě konkrétní osoba anihilátora. Jedná se o jakousi instinktivní obranu živé duše proti neznámému nebezpečí.

Alchymista, který se v kritické oblasti pokusí vidět magenergii má šanci, že na malý okamžik zahlédne anihilátorův permanentní útok na živé bytosti. Opět, podoba útoku se liší případ od případu, alchymista může zahlédnout něco jako jemná pavučinová vlákna, jejichž síť se sbíhá kdesi neurčitě v dáli (v anihilátorovi), temné vlny probíhající krajinou, nebo dokonce šlahouny, které vycházejí z těl každého člověka (i alchymisty samotného) a míří k anihilátorovi. Alchymista nedokáže obraz udržet dlouho, jen zlomek vteřiny, ale rozhodně si uvědomí, že je zde něco v nepořádku. Základní nápadnost je 5% a stoupá o 1% za každou úroveň alchymisty.

Vysávající anihilátor

Tímto pojmem označujeme anihilátora, který se rozhodl zaměřit smrtící síly na své okolí v nejvyšší možné míře. Účinky jsou vlastně podobné jako tomu bylo u nasyceného anihilátora, jen vše probíhá mnohonásobně rychleji. Každý den získává oběť 2 neodstranitelné body únavy, opět až do chvíle, kdy terč vysávání dosáhne stupně unavený. Poté přichází o jeden život a jeden bod odolnosti každý druhý den. Rychlost obnovy životů a únavy je stejná jako u nasyceného anihilátora a také pravidlo o permanentní ztrátě životů zůstává stejné.
Rozsah pro vysávání v takovéto míře je omezen pouze na sídlo anihilátora (zhruba okruh 50-100 sáhů), má-li nějaké, případně jen na budovy v sousedství.

Vlastnosti vysávajícího anihilátora:
Síla: 19 +4
Obratnost: 18 +3
Odolnost: 19 +4
Pohyblivost: 22 +5
Šance na úspěšné seslání kouzla: 95%

Šance na vizi ve snu se zvyšuje na 20%.
Základní šance pro alchymistu na objevení útoku při hledání magenergie vzrůstá na 25%.

Aby se z žíznivého anihilátora stal vysávající, na to potřebuje samozřejmě nějaký čas. Pokud je ve své nejslabší formě a začne s intenzivním vysáváním, potom mu stačí jen dva dny, aby se nasytil a další dva dny, aby byl v plné síle. Pokud by se rozhodl ze stavu askeze pouze nasytit, potřeboval by na to dny tři. Opačný proces je naštěstí pro něj pomalejší. Pokud je v plné síle a začne se postit, potom se stane pouze nasyceným za tři dny a celý týden trvá, než bude opět žíznivý. Bez potravy, tj. pokud by se žíznivý anihilátor neoctl v přítomnosti živých bytostí, umírá za 3k6 dní.

Anihilátor má na den k dispozici 120 magů, za které může sesílat jakékoliv kouzlo iluzionistického oboru, které je popsáno v pravidlech. Navíc má k dispozici speciální iluzionistické kouzlo určené pro vizuální změnu kostlivců a zombií. Funguje pouze na tyto nižší nemrtvé a i na něj musí anihilátor, podobně jako při kouzlu oživ neživého vynaložit každý den při zaostření vůle 1 mag. Každý, kdo se setká s nemrtvým pod vlivem tohoto kouzla si musí hodit proti pasti Int ~ 13 ~ pozná iluzi/nepozná iluzi. V případě neúspěchu se bude dotyčnému zdát, že vidí zcela obyčejného zdravého člověka, nikoliv rozpadající se mrtvolu. Zápach z nemrtvých kouzlo mírní jen trochu, ale člověk pod vlivem iluze si dokáže najít i jiné vysvětlení. Jedná se o iluzi smyslovou, při jakémkoliv fyzickém kontaktu je kouzlo zrušeno. Na past se hází při prvním setkání s touto iluzí, výsledek hodu potom platí i pro všechny ostatní iluze.

Pokud si na svém malém panství anihilátor vyvolá zhruba 30 nižších nemrtvých, potom za ně musí platit okolo 50 magů denně, dalších 30 potom za udržování iluze a stále mu zbývá poměrně solidních 40 magů pro vlastní potřebu na iluzionistická kouzla.

Anihilátor ovládá střední zbraně a všechny střelné s výjimkou těžké kuše. Ze zbrojí dokáže nosit šupinovou a nesmí používat štít. Lze také předpokládat, že u sebe bude mít několik magických předmětů.

Chování anihilátora

Výše popsaným způsobem mohou vznikat celé vesnice duchů, pokud se anihilátor v nějaké usídlí, což se ovšem jednou tak jako tak nejspíš stane. Nutno podotknout, že je pro něj velmi bezpečné žít kočovným životem a střídat jedno místo za druhým, vlastně se nikdy nezastavit, navíc, pokud by žil asketickým životem, pravděpodobně by ani nikdy nebyl vypátrán. Přesto, vzhledem k tomu, že nemůže zahynout stářím a nemusí jíst, pak život vyhnance má jen pramalou hodnotu. Usadivší se anihilátor potom začne rozvíjet své čarodějné schopnosti a vedle oboru iluzí se bude hojně zabývat i nekromancií, protože nemrtví poslušní služebníci mu budou zapotřebí, když ti živí kolem něho být nemohou.

Aby usedlý anihilátor přežil, přinejmenším aby přežil co nejdéle, potřebuje živé tvory. Hrdinové, kteří se o něm dozvěděli a rozhodli se ukončit jeho život, jsou mu k něčemu jen v případě, že budou živí. Proto takový anihilátor musí jednat nanejvýš opatrně a nenápadně. Má své vlastní panství s nemrtvými v podobě rolníků, kterým dává za úkoly pěstovat a sklízet obilí a zeleninu, a ač jsou ti vesničané takřka němí a lidí se straní, na první pohled vše vypadá v pořádku. Nejvýhodnější pro anihilátora je tak žít poblíž nějaké obchodní trasy, podél které projíždí hodně lidí, které potom upír hostí na svém sídle (třebaže maso nenabízí, zvířata se i nadále nemrtvého pachu straní) a může tak mezi obchodníky být známý jako pohostinný dobrý muž. Cestovatele se bude snažit zdržet, ale ne zase příliš dlouho, jen co se nasytí, s přátelským pozdravem je vypraví na cestu. Bude-li mít štěstí, čeká ho i poměrně klidný život, který bude moci zasvětit rozvíjení svých schopností či studiu a v neposlední řadě se může pokoušet přijít i na způsob, jak se svého prokletí zbavit. Může dosáhnout veliké moudrosti a s ní i respektu u lidí, ovšem vždy bude skrývat ono temné tajemství své dlouhověkosti a moci. Pomocí iluzí může časem vytvořit i obrazy své rodiny a potomka, který po čase přebere panství po svém zesnulém otci, aby podezření bylo opravdu co nejmenší.

Může se však také stát, že se anihilátor naopak bude snažit najít si oběti a ty na svém sídle uvěznit a mít je jako zásobárnu životní síly. Jeho panství potom bude mít mnoho tajných místností a chodeb, podobné spíše velkému bludišti, přičemž anihilátor se pokusí nějakou velkou iluzí (například v noci vybuchnuvší sopkou, která celé okolí zaleje ohnivým jezerem) postavy nejdříve uvěznit v sídle a následně je oslabit tak, že budou snadnou kořistí pro jeho nemrtvé služebníky, kteří postavy zajmou a uvězní. Může se také pokusit přesvědčit postavy, že je obětí zlého mága, který mu unesl dceru a jeho přes noc (iluzí) uvěznil v sídle, aby tím získal co nejvíce času k oslabení postav.

Boj s anihilátorem může být velmi těžký, přinejmenším pokud bude bojovat ve svém přirozeném prostředí, protože čas hraje ve všech ohledech pro něj, ví o tom a nebude váhat tuto výhodu využít.


Anihilátor-upír je poslední z trojice anihilátorů. Je nejspecifičtěji zaměřen a jeho použití vyžaduje i dost velká odůvodnění v logice toho kterého světa. Jeho charakter vlastně umožňuje vytvořit přímo i dobrodružství ušité jemu na míru, přesto proti ostatním nestvůrám postrádá ony možnosti jen tak ho předhodit družině. Nutno podotknout, že je to postava velmi silná a v případě boje určená pro postavy na vyšších úrovních, ale jako takového je možné jej použít jako zaměstnavatele či moudrého rádce družiny, která se postupem času bude dozvídat tajemství o jeho osobě.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 11
Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     9:34:45 30.12.2010

Hamster: On sice anihilátor-upír může být nejdějotvornější, ale je třeba si také uvědomit, kolikrát a jak úspěšně ho kdokoliv vůbec kdy použije. V porovnání s ostatními dvěma to bude (pokud vůbec) velmi málo. Zaprvé proto, že je to postava na vysoké úrovni a zadruhé proto, že je příliš komplexní a složitý (ještě ke všemu nedostatečně komplexní, jak vyplývá z diskuze). :)

Jinak dobré postřehy, jedná se o mé chyby, Síla mysli je tak vysoká proto, že se nejedná o Základní sílu mysli, která by jinak byla stejně vysoká, jako u theurga. Nějak mě zmátla kolonka a protože se mentálnímu souboji moc nevěnuji, rovnou jsem do toho zahrnul i úroveň a bonus za charismu... hm, nedbalost.

Ohledně iluzí si myslím, že není tak těžké si to domyslet, ale faktem zůstává, že tyto informace jsem tam zapoměl napsat.


Ikonka uživatele Hamster    [pošta] NEW     10:20:28 28.12.2010
Sccion: teda, s tvým prvním příspěvkem nesouhlasím, mě tento annihilátor přijde nejzajímavější a nejdějotvornější. Předchozí dva jsou obyčejné potvory pod čepel...

Čímpak si zasloužil tak vysokou sílu mysli? (Dvojnásobnou oproti nemrtvým, trojnásobnou oproti mágovi, krom draků a tří bestií nejvyšší v bestiáři)

U mistra iluzí bych očekával, že sesílá mistrovské iluze a stejně iluze rozpozná. V důsledku bych očekával nějakou úpravu ve zranitelnosti.

+ rep Cohenovi za odlišný názor, který nabízí jiný pohled na důvody hodnocení děl na servšeru.

Ikonka uživatele Barbar Cohen    [pošta] NEW     22:57:53 25.12.2010
Jo tak, ne, nechce se mi to číst.

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     20:50:11 25.12.2010

Nepochopil jsi mě, myslel jsem, jestli by jsi nezhodnotil ostatní anihilátory.


Ikonka uživatele Barbar Cohen    [pošta] reputace: 1
Hamster: +1
NEW     20:27:09 25.12.2010
Můj názor se ti asi příliš hodit nebude - je to jednoduše zase jinak zpracovaný upír. Nějaká čísla, procenta, magy a podobné pičoviny mě nezajímají, a pokud se vám to líbí a dokonce ještě k tomu pořád hrajete doupě, klidně si s tím hrajte. Já oceňuju originalitu, případně čtivost a zajímavost a nic z toho jsem tady nenalezl.

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     17:15:58 25.12.2010

A zhodnotit ostatní by jsi nechtěl? Názor se vždycky hodí.


Ikonka uživatele Barbar Cohen    [pošta] NEW     14:54:47 23.12.2010
Dakeyras: Ve stručnosti, naprostý nedostatek invence.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     21:54:00 22.12.2010
Trochu se mi nelíbí, že jsou vlastnosti anihilátorů dány napevno. Spíše bych uvítal modifikátory k původním vlastnostem. Pro PJ je to sice práce navíc, ale to by se dalo řešit uvedením standardních parametrů pro, dejme tomu, člověka theurga do závorky.
Trošku mi nesedí snižování odolnosti při vysávání - působí to dvojité škody na únavu a životy.

Jinak velmi pěkné, propracované, použitelné. A s kvalitním návodem a nápovědou k použití, což se hned tak nevidí.

Ikonka uživatele Sccion    [pošta] NEW     18:15:00 22.12.2010

Dakeyras: O nemrtvých se, pravda, zmiňuji jen jednou a to v sekci Chování anihilátora, kde píšu, že kromě oboru iluzí se také bude zabývat hojně nekromancií. Jde o doprovodný jev, ale považuji za logické, že pokud se anihilátor někde usadí, bude potřebovat nějaké to služebnictvo. Jelikož ovládá pouze obor iluzí a ne například obor materiální magie, považoval jsem ještě za vcelku rozumné dovolit mu nekromancii. Každopádně ale přímo s jeho schopnostmi nemrtví nijak nesouvisí, anihilátor pouze vysává živé, mrtví jeho přičiněním jen tak sami od sebe nepovstanou.

Zbraně bych ponechal. Ono už dost na tom, že anihilátor může mít až tři formy, během kterých se mu mění tři hlavní vlastnosti. Považoval jsem důležité ponechat ho pokud možno co nejjednoduššího, protože je složitý už sám o sobě, což výrazně snižuje jeho použitelnost, která beztak je poměrně malá. Stejně tak jsem se rozhodl ponechat stabilně hodnoty inteligence a charismy, protože by se toho zkráka měnilo příliš.

Ze stejného důvodu jsem vložil i příklad s počtem nemrtvých - je z něj patrné, že si anihilátor nebude na svém panství hýčkat o moc víc než 50 nemrtvých. Hlavně si ale myslím, že jsem pro příklad zvolil takový průměrný počet, aby se s tím nikdo nemusel zdlouhavě počítat a rovnou to převzít.

Původně se měli všichni tři anihilátoři nacházet v jediném příspěvku. Chtěl jsem vyzkoušet postup tvorby několika tvorů, kteří by tak nějak vycházeli z podobné myšlenky, ale všichni by byli jiní, ať už co se týče jejich použitelnosti, jejich stupně nebezpečí (a tedy úrovně pro družinu) a jejich přístupu ke světu. Je to vlastně pokus o vyčerpání jednoho pojmu, v tomto případě o vyčerpání možností slova Anihilátor. Tak vznikl anihilátor-požírač, soupeř pro postavy na středně vysoké úrovni určený jen na boj, anihilátor-upír, postava na vysoké úrovni zaměřená především příběhonosně, a anihilátor-nemrtvý, nestvůra pro dobrodruhy na nízké úrovni, která se měla stát kombinací obojího, tedy nést širší nabídku zápletek současně s bojovým využitím.

Anihilátor-upír vznikal jako poslední z anihilátorů a bylo na mně, abych se postaral o jeho odlišnost od předešlých kolegů. Delší dobu jsem také uvažoval o tom, že bych ho úplně vynechal, protože to znamenalo nějakým způsobem postihnout pokud možno co nejjednodušeji mechaniku jeho plošného vysávání tak, aby to neodstrašilo kohokoliv, kdo by chtěl postavu anihilátora použít. Zůstává tedy fakt, že tento poslední anihilátor je vlastně jen takový slepenec a jeho tvorba se vyznačuje spíš jen technickým řešením, než nějakým nápadem. O to hůř na mě působí proti svým protějškům, protože jeho zpracování je velmi rozsáhlé a přitom nabízí méně herního využití, než oba jeho předchůdci.

Ve výsledku mi ale ješitnost nedala a když jsem si jednou řekl, že udělám tři, dokončil jsem i tohoto. :)


Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     16:47:31 22.12.2010
Nejsem autor, ale zajímá mě důvod nízkého hodnocení od Barbara Cohena. Možná je to něco v hratelnosti či pravidlovosti, čeho jsme si nevšiml, ale jako celek si myslím, že tato bestie za tak nízké hodnocení nestojí

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


Novinky
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
3 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
Limit (minut):
15 | 45
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.75282287597656 sekund.
© 2002 - 2005 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2005 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.