www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Světlonoš  
Příprava pro tisk (tisknuto 2390x)
Autor: aldur
Přidáno: 9:41:05 01.06.2010
Skupina: Cizí Postava
Životaschopnost: viz. níže
Útočné číslo: viz. níže
Obranné číslo: viz. níže
Odolnost: viz
Inteligence: viz. níže
Velikost: A - C
Zranitelnost: humanoid
Pohyblivost: 18/humanoid
Přesvědčení: zákonné dobro
Poklady: dle své postavy na našem světě
Zkušenost: viz. níže
Průměrné hodnocení:4.62
Popis: Doplňující informace - Charisma vždy 21
Nechť tvůj život provází světlo...

Světlonoši jsou poslové světla a dobra. Jsou vysíláni na náš svět, aby pomáhali a vyrovnávali síly mezi dobrem a zlem. Nejsou to andělé, jsou jim podobní a někteří z vyšších Světlonošů jsou i mocnější, ale jsou spíše mezistupněm mezi našim světem a nebem. Vždy na zem přicházejí za nějakým účelem, jejich přítomnost není nikdy náhodná. Vše co dělají má svůj účel a předem promyšlený postup. Světlonoše můžeme charakterizovat bystrou myslí, vychytralostí, krásnou tváří a i když se to někdy snaží pro účel věci skrývat, nesmírně vysokou inteligencí.
Mohou ovládat jen lehké zbraně pro boj tváří v tvář a dále ovládají lehké vrhací a všech druhy střelných zbraní kromě těžké kuše. Jsou zvyklý nosit jen kožené brnění a neumí používat štít avšak i když jsou schopni určité zbraně používat raději volí kouzla a vychytralost než pro ně brutální lidské zbraně.
Družině rádi pomohou, když vycítí že by mohli být přínosem pro jeho úkol. Někdy si naopak nechají pomoci oni. Nejraději jednají s dobrými postavami, ale když jim zlá postava hodlá pomoci v jejich cílích, budou jednat i s nimi sic s odporem, ale ano. Lze se s nimi setkat ve všech vrstvách společnosti: mohou být chudáky u cesty, stejně jako zámožnými a mocnými obchodníky. Vždy je prozradí hezká tvář.

Odolnost 1k6 + 5 (6-11)
Obratnost 2k6 + 3(5-15)
Síla2k6 + 3(7-16)
Charisma21Je vždy 21!
InteligenceViz. nížedle třídy
*základní parametry Světlonoše lze určit hodem (viz. Výše) nebo dle rasy.

Vzhled

Vždy jsou velmi krásní a to nejen fyzicky – dovedou zapůsobit svým darem přirozené náklonnosti, sílou své osobnosti i na největšího nedůvěřivce. Mohou vzniknout z jakékoli rasy, své základní rysy si ponechávají (výška, tělesná stavba, "věk"), ale změna je u některých nevyhnutelná. Působením ryzího dobra se jejich vzhled mění s návazností na jejich charisma před "povznesením" (viz níže). Jestliže před povznesením měla osoba charisma 18, moc se nezmění, rysy se jen vyhladí a změkčí. Naopak osoba která měla charisma 6 projde obrovskou změnou která zformuje její tělo v krásnou tvář s jen zbytkem vzhledu, kterým byla obdařena jako smrtelník. I přes všechny změny jsou podobní osobě ze které vznikli, a proto se často stává že nejvyšší Světlonoši nosí tváře dávných králů nebo jiných velice významných vládců dávných dob.

Povznesení

Toto je stále obestřeno mlhou, ale přesto jsou nějaké aspekty známé. Vznik Světlonoše má hned několik nutných podmínek. Ke vzniku je nutný nějaký impuls. Tím je míněno nějaký čin, vyjímající se z běžného chovaní – mohli bychom to též nazvat opravdu dobrým činem. Tímto činem může a nemusí být přilákán některý z vyšších světlonošů (viz níže), který má právo udělit posmrtnou poctu být Světlonošem. Tímto se dostáváme k dalšímu důležitému článku zrození a to je smrt. Smrt je nedílnou součástí zrození Světlonoše. Je to způsobené tím, že Světlonoši jsou spíše energií a lidskou podobu na sebe berou jen při plnění svých činů na zemi. Při povznášení vyvstává problém zařazení. Jsou známé tři druhy povznesení a to dle budoucího zařazení Světlonoše.

Povznesení Larinida

Tento druh povznesení je nejběžnější. Odměňují se jím malé činy, které jsou však přes zdánlivou drobnost velkými. Lidské činy, činící člověka lepším. Při samotném povznesení se Tento druh povznesení je nejběžnější. Odměňují se jím malé činy, které jsou však přes zdánlivou drobnost velkými. Lidské činy činící člověka lepším. Při samotném povznesení se pro oko běžného člověka nestává vůbec nic zvláštního od normální smrti, avšak duše zemřelého se povznese*. Tento druh povznesení může udělit pouze Světlonoš 4 a vyšší kategorie a povznesený tímto způsobem se stává automaticky Světlonošem 1 kategorie. Např. odmítnutí rozkazu nadřízeného zapálit dům chudých sedláků, smilování se nad nevinou ženou prchající i se svým dítětem nebo rozdání královského pečiva chudině.

Povznesení Ladilia

Toto povznesení patří již k těm výjimečným. Aby nastalo, je nutno vykonat čin opravdu hrdinský, výjimečný, často i s nastavením vlastního života. Povznesení je opět neviditelné, ale každý v okruhu několika set sáhů od zemřelého cítí příval čisté, neposkvrněné energie. Jedinci s velmi nízkou odolností mohou dokonce omdlít (past ODL~1~mdloby/nic, tzn. omdlít mohou jedinci s odolností 7/-2 a méně). Tento druh povznesení může udělit pouze Světlonoš 6 a vyšší kategorie a povznesený tímto způsobem se stává automaticky Světlonošem 3 kategorie.
Např. zachránění neznámé ženy z hořícího domu, ukrytí neznámé ženy ve svém domě přes pohrůžkou smrti, nebo nedbaje na svůj život ošetřovat vojáky přímo na bitevním poli.

Povznesení Lonilia

Zrod Světlonoše tímto povznesením je skutečnou raritou, stává se pouze několikrát za lidský věk. Čin, díky němuž je osoba povznesena je skutečně mimořádného charakteru, i ten nejlaskavější člověk si jej dokáže těžko představit. Je to čin, kdy si je osoba vědoma své jisté smrti, přesto je s čistým srdcem ochotna zemřít pro své milované. Uděluje se velice málo a to i díky faktu, že jen může udělovat jen Světlonoš 9. a 10. třídy. Pro oko lidí v okolí zemřelé osoby, která se povznáší, je to velice impozantní pohled. Povznášející se osoba začne zářit jasně bílým světlem, které postupně zahalí prostor do vzdálenosti cca 10 sáhu od osoby. Všudypřítomná energie způsobí, že všichni, kdo jsou v blízkosti do 10 sáhů od osoby čelí pasti ODL~13~mdloby/nic. Záře postupně * polevuje, zároveň se zvedá od těla a nabírá na rychlosti směrem vzhůru, až zmizí kdysi ve výšinách. Všechny osoby, které byly v okruhu menším než 5 sáhů od povznesení trvale změní přesvědčení o 2 stupně směrem k dobrému (jestli byl zmateně zlý, bude zmateně dobrý). Do okruhu 15 sáhů je stejný efekt, ale se změnou pouze o jeden stupeň. Veškeré předměty do pěti sáhů od povznášeného absorbují magenergii ve výši 20 – 80 magů (+nechám na PJ ať si určí kolik, samozřejmě bude záležet na velikosti předmětu a na dalších okolnostech).
Světlonoš povznesený tímto způsobem se stává automaticky Světlonošem 5. kategorie. Např. přiznání se k vraždě s trestem smrti za svého syna, míle a míle táhnutí svého kamaráda nedbaje na své smrtelné rány, nebo odvedení do otroctví výměnou za svoji dceru.

*doba povznášení trvá zhruba 5 – 15 kol ( 5 – Larinida, 10 – Ladilia, 15 – Lonilia) +meče, štíty, helmice, luky atd. U předmětů tytu knoflík, půda, tabák atd. se může určit jakási magenergie, ale bude v řádu 1-2magů.

Zvláštní schopnosti

Veškeré zvláštní schopnosti až na vidění aury se Světlonoš naučil, získal jej dlouhým studiem lidí, knih a svitků. Umí bravurně artikulovat, hrát si s tónem, hlasitostí a rychlostí hlasu. Svá výborně poskládaná slova dokáže vyjádřit jako nejlepší z trénovaných řečníků.

Důvěryhodnost

Světlonoš má přirozený dar důvěryhodnosti. Osoby, se kterými mluví, z něj cítí jistotu, pravdomluvnost a sílu charakteru. Proto je v běžném životě výborným právníkem, soudcem nebo řečníkem. K této schopnosti mu velice pomáhá jeho inteligence a charisma.

Naslouchání

Schopnost naslouchat Světlonoš velice potřebuje. Touto schopností pomáhá všem, kteří potřebují. Dokáže ve všem zlém najít aspoň střípek toho dobrého. Svým milým úsměvem a správně volenými slovy, dokáže velice rychle uklidnit většinu lidí, a dát jim nový impuls k dalšímu snažení nebo jen vytrvání.

Vidění aury

Další ze zvláštních schopností je přirozené vidění aury (přesvětlení) jakéhokoliv tvora. U Světlonoše se toto vidění projevuje lehkým oparem okolo všech bytostí (je opravdu lehounký, tudíž mu nedělá problém vidět např. mimiku obličeje nebo detaily kůže). Zabarvení oparu je od čistě bílé u dobrých postav, postupně přes šedou k neutrální a až k černé u zlých. Jeho vidění funguje jen pokud vidí on sám, tudíž když nevidí postavu (má zavázané oči nebo je prostě tma) nevidí ani její auru. Jeho vidění je omezeno jen jeho vlastním zrakem, a proto kdyby se díval např. do dalekohledu, uvidí auru stejně jako kdyby se díval na člověka vedle sebe.

Minulost

Minulost každého Světlonoše je jiná. Jeden mohl být medikem vystavujícím svůj život při pomoci raněným na bitevním poli, jiný třeba dobrým a spravedlivým králem. Jedno je však spojuje, a to, že tu čest být Světlonošem si museli nějakým způsobem zasloužit. Světlonoš ve svém původním životě nemusel být světec či mnich, nemusel být ani hodný ba naopak mohl ve svém životě být takřka čímkoliv (nikoli vrah nebo pirát, ale prostě obyčejný člověk s obyčejnými hříchy). Je to trochu pokroucené hledisko, ale přijetí Světlonoše je hodnoceno spíše činem než celoživotním kaním (například kněz). Proto například sedlák, který není moc odvážný, ale přesto se postaví přesile jen proto aby pomohl ženě, kterou se chystali znásilnit, má daleko větší "šanci" stát se Světlonošem, než běžný kněz. Avšak toto není jasně dané. Vždy záleží na konkrétním Světlonoši jak se rozhodne, proto se také často stává že někteří králové, císaři nebo jiní velice významní lidé dostávají dar Pozdvižení prakticky pouze za "zásluhy". Po povznesení si Světlonoš pamatuje vše ze svého původního života, ale často se od svého minulého života dobrovolně oprostí za pomoci jiného světlonoše. Viz níže.

Život

Na zemi

Světlonoši jsou od běžných lidí k nerozeznání, proto se velice snadno mohou začlenit do společnosti. Běžně žijí v "našem světě", kde mohou mít rodiny, děti a přátelé. Může to být třeba Váš soused, služka nebo Vaše matka. (Jejich schopnosti je nepředávají na jejich děti!) Po svém příchodu do našeho světa a splnění svého "úkolu" povětšinou zůstávají v našem světě. Normálně stárnou a umírají, musí pít, jíst a spát jak je běžné u jejich rasy. Jejich smrt už není smrtí jak jí známe, je to pouze oproštění od lidského těla a návrat zpět do "nicoty". Takto mohou prožít mnoho životů, které od sebe může dělit i doba stovek let. Často se však po opětovném příchodu do světa lidí od svého minulého života oprostí za pomoci jiného Světlonoše. Viz níže.

Mimo zemi

Světlonoši nežijí v nebi, ale spíše v nicotě mezi dvěma světy. Mezi světem naším a nebem. O jejich životě "mimo" se toho mnoho neví, avšak něco přece. Svůj čas nejčastější tráví studiem dávno zapomenutých svitků a knih, dokáží studovat roky a roky než jsou spokojeni se svými vědomostmi. Častokrát také studují osoby žijící, často prožijí celý život s jedním člověkem, aniž by věděl o jejich přítomnosti. S ostatními Světlonoši se setkávají zřídka, ale když jeden na druhého narazí dokáží rozmlouvat celé roky. I když se setkávají málo, jednou za několik desítek nebo stovek let se koná tzv. Sněm vyšších při kterém se povyšují Světlonoši nižších tříd na vyšší, a při kterém se slavnostně propouštějí nejdéle sloužící Světlonoši do "Věčného klidu". Viz níže.
Když se rozhodnou (nebo jsou požádáni vyšším Světlonošem) o zásah do našeho světa, nedělá jim problém se během okamžiku vtělit do "svého" (magicky vytvořeného) těla a konat na našem světě činy, pro které přišli.

Dělení

Světlonoši se řadí do deseti hvězdných tříd. Čím vyšší třída, tím mají větší moc a na zemi důležitější úkol. Světlonoši první třídy většinou řeší nějaký nevýznamný problém. I lidé nejnižší sorty potřebují občas pomoc a tu jim mohou zajistit právě nízcí Světlonoši. Naopak Světlonoši desáté třídy už řeší problémy celosvětové, které by ve svém nejhorším scénáři mohly třeba i zničit svět.

Rozdělení do společenských tříd

Toto rozdělení je pouze orientační!
Třída Společenské postavení
1 hvězdná skupina - žebrák, otrok
2 hvězdná skupina - sluha, selka, dělník
3 hvězdná skupina - potulný prodavač, hostinský
4 hvězdná skupina - statkář, majitel obchodů
5 hvězdná skupina - učenec, vrchní lovčí, mistr šermíř
6 hvězdná skupina - doktor, vědec, cestovatel, profesor
7 hvězdná skupina - velký obchodních, majitel doků
8 hvězdná skupina - vikomt, kníže, hrabě
9 hvězdná skupina - vévoda, baron, rytíř
10 hvězdná skupina - král, královna, princ
Nejčastější pohyb Světlonošů
Hvězdná třída Úroveň dobrodruha
1 – 3 1 - 10
4 - 7 11 - 20
8 - 10 20 a více

.:Mentální souboj:.

Ve většině případů Mentální souboj nevyvolávají, ale je-li to nevyhnutelné neváhají ho požít. Světlonoš je imunní proti mágovým schopnostem podrobování a ovládnutí!

Třída ZSM SUM SOM
1 hvězdná skupina 8 30 9 + ing
2 hvězdná skupina 10 33 12 + ing
3 hvězdná skupina 20 44 23 + ing
4 hvězdná skupina 35 60 39 + ing
5 hvězdná skupina 50 76 55 + ing
6 hvězdná skupina 60 87 66 + ing
7 hvězdná skupina 70 98 77 + ing
8 hvězdná skupina 80 109 88 + ing
9 hvězdná skupina 90 120 99 + ing
10 hvězdná skupina 100 131 110 + ing
Mentální souboj se řídí dle PPP!
ZSM – základní síla
SUM – síla útoku mysli
SOM – síla obrany mysli

Světlonošova kouzla

Světlonoši mohou ovládat všechny, kouzelnické a hraničářské kouzla ( i jejich oborů). Jejich úroveň může být určena dle jejich hvězdné třídy – hvězdná třída x 4.

Též mají své vlastní speciální kouzla:
Hvězdný štít, Hvězdná střela, Andělská ruka, Dvojník, Teleportace, Najdi, Změna, Spasení a Oběť.

Všechna Světlonošova kouzla mimo těch na které se musí soustředit (vyvolává je déle než 1 kolo) mohou být prováděna bez artikulace. Světlonošova magenergie závisí na jeho hvězdné skupině, viz níže.

Hvězdný štít *Stellumbo*


Magenergie - 20 magů
Vyvolávání – 1 kolo
Trvání – 10 kol
Rozsah – okolo Světlonoše
Dosah – viz níže
Trvání – ihned

Hvězdný štít je jakási bílá mlha která obklopuje Světlonoše ze všech stran, do této mlhy zle ukrýt společně se Světlonošem ještě 2 tvory o velikosti B. Pro klasické zbraně má OB + 10 , pro kouzla které jsou vedeny proti Světlonoši se snižuje pravděpodobnost zásahu o 50%. Světlonoš je schopen kouzlit i přes svůj štít. Všechny tyto výhody se vztahují na útoky ze všech stran, nejen zepředu!

Hvězdná střela *Stellaláh*


Magenergie - 20 magů za jednu střelu
Vyvolávání – 1 kolo
Rozsah – 1 - 10 tvorů
Dosah – 50 sáhů
Trvání - ihned

Hvězdná střela je zářivě bílí proud světla a energie, hrnoucí se ze Světlonošových rukou. Tato střela působí proti všem tvorům jak magickým tak nemagickým. Základní pravděpodobnost je 95% s každou další osobou (nebo střelu) se pravděpodobnou snižuje o 2%. Je možné jí seslat až na 10 tvorů současně, ale magenergie se bude počítat pro každého zvlášť. Hvězdná střela způsobí zranění 3k6+27 životů (30-45). Světlonoš je schopen současně vyslat až 2 Hvězdné střely na jednoho tvora za jedno kolo.
Př:Světlonoš útočí hvězdnou střelou na 4 upíry. Na jednoho z nich se rozhodne seslat 2 střely současně, seslání ho bude stát 100magů (20x5) a pravděpodobnost zásahu je pro každého upíra 85%.

Dvojník *geminus*


Magenergie - 50 magů (za jednoho)
Vyvolávání – 2 kola (za jednoho)
Trvání – 1 směna
Rozsah – až 3 dvojníci
Trvání – ihned

Kouzlo dvojník je velice dobrý pomocníkem. Tímto kouzlem může Světlonoš vyvolat až 3 své identické dvojníky. Tito dvojníci se zhmotní poblíž Světlonoše na dobu 1 směny, po celou tuto dobu mohou samostatně myslet, reagovat na podměty, útočit nebo se bránit. Každý z vyvolaných dvojníků má životaschopnost totožnou s Hvězdnou třídou Světlonoše který je vyvolal, totéž platí u magenergie. Po uplynutí 1 směny nebo po "smrti" vyvolaného dvojníka se automaticky rozplynou v jemnou bíložlutou mlhu. Případná smrt Světlonoše nemá na dvojníky žádný vliv (nerozplynou se nebo něco podobného).
Př: Světlonoš Norat je v úzkých a proto se rozhodne vyvolat 3 své dvojníky. Vyvolávaní mu bude trvat 6 kol. Noratova Hvězdná třída je 4 a proto každý z vyvolaných dvojníků bude mít životaschopnost 10 a 200 magů. Norata toto kouzlo bude stát 150 magů. Po 6 kolech od vyvolání dvojníků Norat umírá, ale dvojníci stále bojují a pokud také "nezemřou" budou moci bojovat až do uplynutí 1 směny.

Andělská ruka *Archangelos chejr*


Magenergie - 30 magů za každého tvora
Vyvolávání 5 kol
Rozsah – 1 - 2 postav

Andělská ruka je léčivé kouzlo. Provádí se tak, že Světlonoš přejíždí několik centimetrů nad zraněním (např. v případě otravy přejíždí nad celým tělem). Z rukou mu začne vystupovat bílé světlo. Při vyvolávání nesmí být Světlonoš vyrušen (v případě vyrušení se kouzlo nezdaří, Světlonoš přijde o vynaloženou magenergii a navíc je zraněn za 2k6+10 (12-22) životů). Kouzlo samo o sobě dokáže vyléčit zranění - 2k6 + 23 životů (25-35), neutralizovat jed nebo vyléčit jakoukoli nemoc. Světlonoš nedokáže vyléčit již mrtvého tvora! Vyléčený tvor by měl 2k6 hodin odpočívat.

Teleportace *dislocatio*


Magenergie – 30magů( +20 za druhou osobu)
Vyvolávání – 2 kolo/ 4 kol
Rozsah – on + 1 osoba
Dosah – viz níže
Trvání – ihned

Ve své podstatě jde o vylepšený Hyperprostor. Viz níže.
Teleportace je prostorový přesun. Světlonoš se dokáže přesunout kamkoliv chce na libovolnou vzdálenost. Musí však přesně vědět kam se chce přemístit. Buď na místě přesunu již musel být, nebo musí vědět přesně kde je (míle, sáhy). Teleportující se Světlonoš se jakoby rozzáří a posléze zmizí. Jsou 2 typy přesunů. První je na volné prostranství (louka, pole, nádvoří hradu, prostě prostor ve kterém neleží nic co by mohlo znamenat pro Světlonoše nebezpečí). Tehdy je vyvolání 2 kola.
Druhým typem je uzavřený prostor (jeskyně, tajná místnost, ulice). Pak je vyvolání 5 kol. Pokud se chce Světlonoš přemístit, kde je nějaký pevný předmět (skála, strom) kouzlo se nezdaří, zůstává na místě, přichází o magy které do kouzla vložil a je zraněn za 2k6 + 13 životů (15-25). Světlonoš se teleportuje se všemi věcmi, které má na sobě, což znamená (podobně jako u hyperprostoru), že jestliže má například pouta, přenese i s nimi. Je zde také možnost teleportovat i se Světlonošem jednu osobu velikosti B (za vyšší počet magů).

Najdi *per scrutor*


Magenergie – 40magů
Vyvolávání – viz níže
Rozsah – 1 osoba
Dosah – viz níže
Trvání – viz níže

S pomocí kouzla Najdi dokáže Světlonoš vyhledat kdekoli jakoukoli osobu. Světlonoš ji musí znát, nebo znát její přesný popis. Čím lépe hledanou osobu zná, tím je hledání přesnější. Proto se vyhledávaní rozdělují do 5 skupin.

Stupeň znalosti tvora Popis Odchylka
Dokonalá znalost - Tato znalost je prakticky dokonalá, světlonoš tuto osobu zná celá léta a častokrát jí potkává. Nejčastěji to bývá rodina. do 10 sáhů
Vysoká znalost - Světlonoš tuto osobu zná hodně dobře. Zná ji už dlouho, ale nestýkají se s ní často. 10 - 50 sáhů
Znalost - Osoba je Světlonoši známa, ví kdo to je a čím je a jak zhruba vypadá. Neví však nic o něm například věk atd. 50 - 200 sáhů
Malá znalost - Světlonoš tuto osobu již někdy viděl, když to může být již dlouho pamatuje si aspoň základní rysy této osoby (např. rasa) 200 - 1000 sáhů
Neznalost - Světlonoš tuto osobu nikdy neviděl a vůbec neví kdo tato osoba je (toto platí i po popisu osoby jinou osobou) 1 - 5 míl

Hledaný tvor musí žít. Respektive zdali je hledaný tvor mrtev kouzlo se nezdaří. Světlonošovi trvá prohledávání různě v závislosti na vzdálenosti od hledané osoby a proto platí 1 mil2 = 2 kola, 10mil2 = 20 kol atd. Při hledání zaplatí vždy stejně magů!

Změna *permutatio*


Magenergie – 70 magů (o jednu)
Vyvolávání – 1 kolo
Rozsah – 1 osoba
Dosah – dotek
Trvání – ihned

Tímto kouzlem je světlonoš schopen trvale změnit přesvědčení jiné osoby. Tato změna je vždy směrem k dobru. Světlonoše toto kouzlo stojí 70 magů za změnu o jeden stupeň, takže kdyby chtěl změnit přesvědčení starého vraha Nolta ze Zákonně zlého na zmateně dobré stálo by ho to 210 magů.

Spasení *depascuus*


Magenergie – 50 magů
Vyvolávání – 3 kola
Rozsah – 1 osoba
Dosah – dotek
Trvání – ihned

Spasení je myšlenkové kouzlo. Jeho vyvoláním lze "vymazat" paměť kterékoli osobě, lze vymazat jak jednotlivé vzpomínky, tak i celé etapy života. Při obojím Světlonoš vydá stejné množství magenergie (jednotlivou vzpomínku a znalost osoby je těžší vymazat, proti tomu etapa života je zase obsáhlejší). Tímto kouzlem pomáhá Světlonoš lidem, kteří zažili něco opravdu zlého (vraždu druha, znásilnění apod.) nebo si tímto způsobem vymazávají paměť i Světlonoši navzájem. Je pro ně důležité se oprostit od tužeb života na zemi.
Po vymazání paměti je osoba 1 – 6 směn v bezvědomí.
Platí, že Světlonoš nemůže vymazat vzpomínky sám sobě. Vymazání paměti musí být dobrovolné.

Oběť *libamen*


Magenergie – všechna kterou má
Vyvolávání – 5 kol
Rozsah – viz níže
Dosah – viz níže
Trvání – ihned

Oběť je sebevražedné kouzlo. Světlonoš ho používá velice málo, ale v některých situacích je jedinou možností se obětovat. Při tomto kouzle je veškerá světlonošova magenergie (životní energie) vměstnána do jediného bodu jeho těla, v dalším okamžiku tuto energii vypustí a posléze následuje obrovský výbuch. Výbuch je závislý na magenergii, kterou má světlonoš k dispozici. Výbuch doprovází jasně bílá záře, která je viditelná do několika set mil. Po výbuchu je prostor zcela zdevastován. Všechny předměty do 20 sáhů od výbuchu absorbují 50 – 100 magů (tedy pokud nejsou zničeny. Nechávám to pouze jako možnost). Po výbuchu je Světlonoš mrtev a nemůže se již stát znovu Světlonošem.
Rozsah výbuchu, zranění v jeho prostorách a použití magů, dle tabulky.

Magy, Rozsah, Zranění do 20 sáhů, Zranění do 50 sáhů, Zranění do 70 sáhů, Zranění do 100 sáhů
1-50 20 sáhů 3k6 + 20živ / / /
50-100 20 sáhů 3k6 + 25živ / / /
100-150 50 sáhů 3k6 + 30živ 3k6 + 25živ / /
150-200 50 sáhů 3k6 + 30živ 3k6 + 25živ / /
200-250 50 sáhů 3k6 + 30živ 3k6 + 25živ / /
250-300 70 sáhů 3k6 + 40živ 3k6 + 30živ 3k6 + 20živ /
300-350 70 sáhů 3k6 + 40živ 3k6 + 30živ 3k6 + 20živ /
350-400 70 sáhů 3k6 + 40živ 3k6 + 30živ 3k6 + 20živ /
400-500 100 sáhů 3k6 + 50živ 3k6 + 40živ 3k6 + 30živ 3k6 + 20živ

Sněm vyšších

Sněm vyšších je schůzka všech Světlonošů. Odehrává se na zemi na utajovaném a kouzly obestřeném místě. Častokrát je hlídáno tak mocnými tvory, jako například Zlatí draci se kterými mají Světlonoši velice kladný vztah. Slouží jako oslava povýšení nižších Světlonošů a slavnostní odchod Světlonošů, kteří takto zvolí. Vítají se zde nově příchozí do řad Světlonošů a předávají se jim rady a úděly jejich cesty. V ojedinělých případech jsou zváni i panovníci různých zemí, se kterými je jednáno a jsou jim taktéž udíleny rady. Světlonoši se takto schází zhruba jednou za 100–300let a sněm trvá několik týdnů.

Povyšování

Při tomto sněmu se slavnostně povyšují Světlonoši do vyšších hvězdných tříd, tento proces je velice zdlouhavý a Světlonoši jím tráví takřka 20 let. Sněm vyšších je pouze začátek cesty a nekonečného učení. V důsledku jejich dlouhého učení a zpřístupnění nových vědomostí se jim zvedá inteligence a množství maximálního počtu magů. Viz tabulka.

Třída Zkušenosti Inteligence Magenergie ŽIV.
1 hvězdná skupina 1000 16-21 (1k6 +15) 50 4
2 hvězdná skupina 1800 17-22 (1k6 +16) 100 6
3 hvězdná skupina 3000 18-23 (1k6 +17) 150 8
4 hvězdná skupina 1900 19-24 (1k6 +18) 200 10
5 hvězdná skupina 5500 20-25 (1k6 +19) 250 12
6 hvězdná skupina 7500 21-26 (1k6 +20) 300 14
7 hvězdná skupina 9000 22-27 (1k6 +21) 350 16
8 hvězdná skupina 15000 24-29 (1k6 +23) 400 18
9 hvězdná skupina 20000 26-31 (1k6 +25) 450 20
10 hvězdná skupina 30000 31-36 (1k6 +30) 500 22

Věčný klid

Věčný klid je konec cesty. Je to proces, při kterém Světlonoši vyprovázejí jednoho nebo více Světlonošů k věčnému odpočinku. Světlonoš, který odchází, si takto volí sám ze svobodné vůle. Dle jejich zákonů si může každý zvolit, zda vůbec příjme tento dar, a kdy odejde. Nejčastěji odcházejí Světlonoši, kteří dobru slouží již mnoho a mnoho let (řádově tisíce let), a chtějí odejít na zasloužený odpočinek, až do pater nejvyšších. Také odcházejí Světlonoši, kteří jednoduše nechtějí přijmout tuto cestu, nebo se jim jen špinavý a krutý svět znechutil natolik, že chtějí odejít.
Odcházející Světlonoš je zcela obklopen ostatními. Tehdy se rozzáří a zmizí. Tento rituál trvá zhruba 3 směny které tráví ostatní Světlonoši v hlubokém rozjímaní.

Výjimka

Tímto je myšleno výjimka ve Světlonošově chování. Někdy se stává že Světlonoš při plnění svého úkolu opomene své přesvědčení a začne jednat ve prospěch takzvaného vyššího dobra. To znamená, že když se Světlonoš například dostane k rozhodnutí mezi výběrem 10 obětí nebo 50, rozhodne se raději pro obětování oněch deseti osob než pro boj a jistou smrt. Nebo pro splnění svého úkolu zabije absolutně bezmyšlenkovitě kohokoli kdo se mu postaví rázněji do cesty. Někteří Světlonoši se dostali až k fanatismu. Nestává se to často, ale stát se může. Je důležité vědět, že pro svůj úkol a vyšší dobro udělají i vědomě špatný čin přes své přesvědčení.

Využitelnost ve hře

Využitelnost Světlonoše je nasnadě a rozdělil jsem jí do dvou skupin na zásah přímí a nepřímí. Začněme nepřímím zásahem. Tímto nepřímím zásahem můžeme brat nějakou Světlonošovu schopnost či kouzlo například: Povznesení Světlonoše o kterém mluví celý kraj, záhadné konání dobra starého Sicca způsobeným kouzlem Změna nebo nevysvětlitelný devastující výbuch po Světlonošově oběti. Tímto může Světlonošův podíl na příběhu končit, může udat zápletku a dále se v něm neobjevovat. Druhým způsobem může být přímí zásah. Tím může být míněno přímé ovlivňování příběhu Světlonošem po celou dobu příběhu nebo jeho části. Tento způsob je spíše vhodný pro zkušenější družinu na vyšším levelu a Světlonoš může v příběhu vystupovat jako Váš průvodce, pomocním, chudák nebo král ( je dobré si hrát s tím že Světlonoš může být opravdu kdokoliv ). Je jen na vás do jaké role ho obsadíte a jakým "dobrým" úkolem ho pověříte.

Poznámky

Chtěl bych poprosit aby čtenáři nehodnotili Světlonoše jako synonymum Lucifera. Dílo je brané jinak a také by se mělo podle toho hodnotit.


Ještě bych rád poděkoval všem kteří mi s tímto dílem pomohli, ale hlavně Ascelle ;)

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 18
Ikonka uživatele aldur    [pošta] NEW     10:56:24 04.06.2010
Přemýšlel jsem o něčem podobném, dokonce mám i na papíře něco načrtlé ,.. možná v budoucnu :)

Ikonka uživatele minister    [pošta] NEW     20:00:54 03.06.2010
Opravdu hezky zpracované jednotlivé úrovně a hierarchie světlonošů.
Ikonky potěší,spestří text, sám jsem o tom přemýšlel
(kdysi dávno), jen mi to přišlo jako zbytečná wowkařina.

Trošku mě rušila neučesanost text, pravopisné chyby a horší stylistika.
U kouzla oběť jsou první dvě věty formulovány opravdu špatně.

Budou peklonoši, či něco podobného?:-D
Lidi si stejně mezi sebou napáchají zla dost, takže asi nebudou moc
potřeba.Použitelnost je taky výborná, čísla v pořádku.
A když se někdo z družinky obětuje pro ostatní..hop hej!

S pozdravem, minister

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     13:36:16 03.06.2010
Jinak k magenergii - alchymistická a kouzelnická magie mají k sobě naopak nejblíže a hraničářská jim je nejdál, i když o něco blíž je alchymii. Protože Alchymista umí vyrábět předměty, které poté obsahují kouzelnickou magenergii a sesílat kouzelnická kouzla. Hraničáře se dotýká v démonovi meče, který mu kouzlí a taky je pak je myslím démon proti hraničářské magenergii, ale to je tak vše, nepletu-li se. Já osobně používám rovnítko kouzelnická a alchymistická magenergie, jen jiná forma.

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     20:07:32 02.06.2010
Fafrine, jeden Smycma ji přidal ty sebral.. hodnocení zůstane stejné :D

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     20:04:35 02.06.2010
Překlepy tam jsou, ale já je díky své dysgrafii úspěšně ignoruji. :) ti co vadu nemají, mohou mít zcela oprávněně problémy. Já jsem ovšem ve svých textech stejný, a proto bych si nedovolil kritizovat.
Mentální souboj je tedy částečně špatně (mechanika výpočtu, vývojové řady, imperativní odkaz do PPP)
Rozhodl jsem se, že dílu strhnu i pravidlovo-vyváženostní(kouzla) hvězdičku. Stále je to však velmi dobré dílo.
Doufám, že ho nahoru povznesou jiní.

Ikonka uživatele smycma    [pošta] NEW     17:36:49 02.06.2010
Aldur: Vzhledem k tomu, že když jsem to hodnotil, nebylo dílo vidět celé(nezobrazovaly se obrázky, které tomu celému dávají lepší nádech protože je to netradiční a mrzí mě, že to skoro nikdo nepoužívá...
Za tím, co jsem řekl si stojím protože mě osobně to skutečně bilo do očí ale... ale....

s pozravem
s.

Ikonka uživatele aldur    [pošta] NEW     17:25:17 02.06.2010
For smycma: ono je taky možný že já mám poruchu psaní, ale opravdu nic nad čím bych se nějak zvlášť dlouho pozastavil nevidím,.. Jo a trochu mě ty 3* mrzej :)

Ikonka uživatele smycma    [pošta] NEW     16:46:18 02.06.2010
Aldur: Jek jsem říkal nejsem žádný hledač chyb, ale když mě něco bije do očí, tak na to upozorním, nevím jak ostatní, ale mě ty překlepy skutečně rušily, možná mám, ale nějakou poruchu čtení, o které nevím.

Ikonka uživatele aldur    [pošta] NEW     13:13:31 02.06.2010
Já bych dohady o mentálním souboji už nechal, myslím že jsem to tak nějak odůvodnil. I když ještě nějaké doplnění to chce, takže jejich ZSM ve opravdu vysoké a to se zvyšující se hvězdnou skupinou ještě vyšší. Jak říkám Světlonoši od 8 hvězné skupinu jsou opravdu silní, ale jejich úkolem není měnit běh dění na zemi ( takže rozhodně nezaútočí na "peklo" aby posílili moc dobra) oni vyrovnávají. Jsou to poslové andělů, nebo bohů a jednoduše může přijít situace kdy i ti nejmocnější budou muset zakročit. V díle je tabulka která nastíňuje výskyt Světlonošů vs. úroveň dobrodruhů. S té je jasně vidět že Světlonoši od 8 hvězdné skupiny řeší problémy celosvětové a většinou "pomáhají" králům a všeobecně těm nejmocnějším na našem světě.

Inteligence jim roste jak magicky ( jsou to Světlonoši) ale i studiem, charisma jim jen tak růst nemůže už jen kůli tomu že se začleňují do společnosti. Rozhodně nechtějí aby sestoupili na zem a každý si na ně ukazoval.

Ohledně alchymie, je jednoduché vysvětlení jednoduše se ubírají jiným směrem. Teoreticky by mohli ovládat i Alchymistické povolání, ale jsou to spíše čarodějové, kteří pracují s jinou formou magie ( hraničářská magie nemá zase tak daleko od té kouzelnické).
Jak cejtují. Je to řečené v díle, ale pro opáčko. Když se rozhodnou (nebo jsou požádáni vyšším Světlonošem) o zásah do našeho světa, nedělá jim problém se během okamžiku vtělit do "svého" (magicky vytvořeného) těla a konat na našem světě činy, pro které přišli. a o svém příchodu do našeho světa a splnění svého "úkolu" povětšinou zůstávají v našem světě. Normálně stárnou a umírají, musí pít, jíst a spát jak je běžné u jejich rasy. Jejich smrt už není smrtí jak jí známe, je to pouze oproštění od lidského těla a návrat zpět do "nicoty".
Jejich návrat není možný jestliže "nezemřou". Na zemi jsou normálními živými tvory, takže s jinými Světlonoši komunikovat nemohou, rozhodně ne na mentální úrovni).

Aldur

Ikonka uživatele Dakeyras    [pošta] NEW     11:43:10 02.06.2010
Aldure co se týče mentálního souboje tak nám jde o ZSM - na 10. úrovni má ZSM 100, což mě i Fafrinovi přijde moc... ale na druhou stranu je to adekvátní k síle ZSM draků, ale i tak se stávají takovou silou, že změna rovnováhy dobra a zla na světě je pro vyšší světlonoše záležitost pár mentálních útoků, tu a tam kouzlo a na večeři jsou zase doma v mezisvětě. A představovat si zlo, s takovouhle ZSM aniž by to byla pravá ruka satana, boha zla, ... by bylo opravdu drsné...

Ohledně počítání SUM a SOM v pravidlech se nepřipočítává hodnota vlastnosti, ale její bonus
viz zkrácená citace příkladu z pravidel 1.6 PPP str 58
Mág Ariazel (12. úroveň, int 18+3, char 19+4) má SUM 25 a SOM 26; ZSM mága je 10

ale dejme tomu, že mají mít tu sílu, což ke svému poslání je odůvodnitelné, protože to má být CP proti které stejně postavy nemají bojovat, nebo aspoň ne přímo. rozeberu počítání ty mentální útoky:
Nechápu rozdělení ZSM.. proč jsi pro jednoduchost nedal 1. úroveň = 10 ZSM? ale skoky +2;+10;+15;+15;+10;+10... Nějaký důvod proč tak divně?
Proč zvyšovat ZSM s každou úrovní a ještě jim přidat bonus za úroveň? Nikdo z povolání nemá zvyšování ZSM jen růst za úroveň, ale dejme tomu, že chci, aby byl rozdíl ZSM opravdu citelný (třebas těch 10) tak prostě ponechám růst ZSM, ale nepřidávám tam ještě úroveň, jako je to u všech CP bez pravidlových povolání (draci, hrůzy, vyšší nemrtví, ... )

další dodatek: protože se bere bonus a ne velikost vlastnosti, kde vezmeš bonus pro hodnotu nad 31? v pravidlech je rozepsáno do 31 a neměl by přerůst tuto hranici takže asi stejně zůstane u bonusu +10

Když už pitvám inteligenci, proč mu vlastně neroste charisma a nevypadá ještě božštěji, krásnějí, ... tedy nad hodnoty 21+5? postavy by měli poznat jak moc mají "padnout na zadek" až se před nimi zjeví, protože 21+5 vlastně není zas tak těžké získat, krom hobita kouzelníka, elfa čaroděje s holí, jsou tu i welfovi lektvary, kouzla a někdo možná přijde s dalšími věcmi...

add magenergie - když studují tak dlouho a všechno, proč neovládají i alchymistickou magenergii? takové spojování se sférami by pro ně byla užitečná a takřka denní schopnost, když jsou k nim blíž než lidé a pořád něco studují jsou informace z nich nedocenitelné. S množstvím many, které mají na vyšších úrovních se dokáží snadno spojit i s 10. sférou. Také jak ji nabívají, jak musí odpočívat? -> jejich slabina.

a další otázka navíc: jak cestují mezi mimozemí a zemí? stačí myšlenka, soustředění, dlouhá příprava, nebo musí dostat poslaní na zemi, popřípadě jeho ukončení z vyšších sfér? Jak spolu dokáží komunikovat? opět stačí myšlenka tam nahoru, aby se nadřízení dověděli co se děje, nebo tam musí zajít?

PS: mám moc všetečných, šťouravých, až nehezkých otázek, kritik a výtek, ale pořád věz že stojím na 4* hodnocení a velice se mi líbí a rozhodně věřím, že stojí za to.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
5 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.76300501823425 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách