www.Dracidoupe.cz


Bestiář


Larva Zhmotnělá  
Příprava pro tisk (tisknuto 2676x)
Autor: UnknowN
Přidáno: 12:50:04 09.10.2007
Skupina: Magický tvor
Životaschopnost: 1 život
Útočné číslo: pouze zvl.
Obranné číslo: 0
Odolnost: -
Inteligence: dle sféry
Bojovnost: -
Velikost: A
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 5/hmyz
Přesvědčení: zákonné zlo
Poklady: -
Zkušenost: 10
Průměrné hodnocení:4.47
Popis: (Inteligence, stejně jako síla mysli, se rovná číslu sféry, ze které pochází.)

Tento tvor vzniká výhradně při fatálním neúspěchu při kontaktu se sférami, které jsou schopné tvořit jakoukoliv formu života (od 19. + 20.). Místo požadované bytosti se zjeví asi sáh dlouhý a dva couly tlustý nezdravě bílý červ. Ten se pak pokusí co nejdříve zmizet, v čemž mu pomáhá zvláštní schopnost: Podobně, jakoby byl pod vlivem kouzla "améba", dovede deformovat své tělo, aby se vešel i do těch nejmenších skulin a otvorů.
Ihned po vyvolání se pokusí co nejdříve utéct někam do bezpečí. I když totiž nemůže komunikovat s okolím, je inteligentní a je si vědom extrémní křehkosti svého těla.
Příliš dlouho se ale schovávat nemůže, neboť potřebuje potravu, aby se udržel při životě. Bezprostředně po vyvolání má ještě dost energie, aby bez potravy vydržel jeden den.

Získávání potravy:

Červ není schopen jakkoliv lovit a tak se živí jako parazit. A jelikož vzniká materializací larvy, cítí se nejlépe v mozcích svých obětí.
Vyhledává výhradně spící bytosti a těm vniká do těl. Za tímto účelem má zvláštní druh šestého smyslu: Do vzdálenosti 100 sáhů vnímá "míru unavenosti" všech tvorů velikosti A a větší (pouze do nich totiž může vniknout), přičemž čím je tvor unavenější, tím více červa láká. Největší přitažlivost má pro červa nejbližší spící tvor.
Pokud se mu podaří se k tomuto tvorovi bezpečně dostat, začne mu nosem vnikat do mozku.
Tento proces trvá asi deset minut - pokud se bytost během procesu probudí, všimne si červa čouhajícího ze svého nosu a prvděpodobně se ho pokusí zahubit, což se jí, vzhledem ke křehkosti červího těla, s velkou pravděpodobností podaří.
Podobně se postupuje, pokud tento proces spatří jiná bytost a pokusí se červa z nosu zasažené bytosti odstranit. Pokud ale červ není vyrušen, dostane se až do mozku oběti. Jakmile tam je, může se rozhodnout, jestli bude postižené bytosti užírat životy nebo inteligenci. Tyto dva zdroje se liší:

Ujídání životů:

Červovi stačí 1 život každých 8 hodin, avšak každý týden se spotřeba zvyšuje o 1 život.

Ujídání mozku:

Červ se může zakousnout také do hmoty, která ho obklopuje - do mozku, což má za vedlejší účinek snižování inteligence postiženého. Zakousne-li se červ do mozku, vyplyne z toho snížení inteligence zasaženého o 1 a během následujícího týdne již červ žádnou další potravu nepotřebuje. Pokud takto sníží inteligenci postiženého až na 0, dotyčný umírá.

- Červ se může svobodně rozhodnout, kterou z těchto možností využije... Užírání životů sice není zpočátku tak nápadné, nicméně červ ho musí využívat častěji a je tím pádem "závislejší". Oproti tomu užírání inteligence má mnohem zjevnější účinky, na druhou stranu ho červ nemusí využívat tak často - navíc, po dobu "nakrmenosti" mozkem nemusí ujídat životy.

Ovlivňování hostitele:

Červ dovede - podobně jako larva - svého hostitele ovládat. Většinou však jeho tělo neovládá přímo (i když tak může učinit úplně stejně jako larva), ale místo toho hostitele nenápadně ponouká, takže si hostitel své postižení ani nemusí uvědomit.

Střídání hostitelů:

Pokud se tak červ rozhodne, může opustit svého hostitele a napadnout jiného. Vylézání trvá stejně dlouho jako vlézání a pro červa znamená stejné riziko. Proto nejraději mění hostitele během spánku a když je v blízkosti jiný spící potenciální hostitel.

Rozmnožování:

Pokud červ žije v našem světě alespoň půl roku, může se rozhodnout pro dělení. V tom případě od sebe oddělí kopii sebe samého, která je ale "čerstvá" - jakoby byla právě vyvolána. "Potomek" má inteligenci o 1 nižší, než jeho "rodič" a vydává se hledat nového hostitele (rodič zůstává tam, kde je).

Cíl:

Cílem červa ale není konzumace životů ani mozků svých hostitelů - to jsou pro něj jen prostředky, jak si zajistit přežití. Jelikož si je vědom, že jeho působení začne být časem nápadné, musí svého cíle dosáhnout co nejrychleji a tím cílem je získávání magenergie. Červ je citlivý na přítomnost jak kouzelnické, tak alchymistické magenergie a při nejbližší příležitosti se pokusí k jedné z nich dostat. Zároveň ponouká svého hostitele, aby se pokud možno dostal do blízkosti jejich zdrojů.

Kouzelnickou magenergii získává tak, že vnikne do mozku daného kouzelníka. Zde na něm parazituje stejně, jako v případě běžného hostitele, navíc mu však může užírat magenergii. Maximální rychlost konzumace je 10 magů z aminutu, nicméně červ si dává opět pozor, aby jeho působení nebylo příliš nápadné a tak užírá v průměru 1 mag každých 8 hodin.

Pokud se v blízkosti červa objeví alchymistická magenergie (nejspíš v truhle), pak opustí hostitele a pokusí se k ní dostat (což díky amébovitosti jeho těla nemusí být problém). Jakmile tak učiní, začne jí konzumovat rychlostí 10 magů za minutu.

Výše jste se dočetli, že jeho cílem je získávání magenergie... No, není tomu úplně tak. Ve skutečnosti se snaží získat dostatek magenergie na to, aby se mohl "odhmotnit" a zbavit se tak té křehoučké tělesné schránky. Množství magenergie, které takto musí získat, je stejné, jako polovina množství magenergie potřebné pro kontakt ze sférou jeho původu. Dokud ale potřebné množství nenakumuluje, je díky magenergii možné ho lokalizovat pomocí alchymistického vidění magenergie.

Pokud by se červovi podařilo získat dost magenergie, okamžitě jí spotřebuje a úplně se odhmotňuje, čímž získává následující statistiky:

Životaschopnost: 5
Útočné číslo: pouze zvl. = 6
Obranné číslo: (+5 + 0) = 5
Inteligence: dle sféry
Velikost: A
Zranitelnost: neviděný, ale C+
Pohyblivost: 8/magický tvor
Síla Mysli: dle sféry
Přesvědčení: Zákonné zlo
Zkušenost: 500

Po proměně jeho podoba takřka totožná s představami theurgů, kteří jsou pod vlivem larvy: Dlouhý, přízračně zářící červ nehmotné podstaty. Nadále si uchovává schopnost ovládat kohokoli, koho se zmocní. Oproti jeho křehké verzi, tento má přechod mezi hostiteli jednodušší, i když už na hostitelích parazitovat nemusí. Stačí, aby uspěl v hodu na útok při použití svého zvláštního útoku, který může za určitých podmínek navíc provést s překvapením.

Útok spočívá v tom, že se červ vrhne proti své kořisti. Pokud se mu podaří zasáhnout její tělo, okamžitě se do ní zavrtá a během jednoho kola pronikne až do mozku, kde se usadí a začne ji ovládat. Červ může zaútočit s překvapením pouze tehdy, pokud je již v někom usazen. Pokud se další hostitel dostane do vzdálenosti jednoho sáhu a červ se rozhodne do něj proniknout, nejprve vystrčí hlavu z těla svého současného hostitele. V tu chvíli si postava, kterou si červ vyhlédl, hází na "náhodné objevení" podle pravidel, přičemž červ má nápadnost 40%. Pokud si ho postava nevšimne, červ útočí s překvapením.

Červ nemůže v jednom kole útočit prostředky svého hostitele (zbraně, kouzla, apod.) a současně svým zvláštním útokem.

Červ má plnou kontrolu nad všemi vlastnostmi a schopnostmi okupovaného těla, má také přístup ke všem jeho vzpomínkám a myšlenkám. Pouze inteligence hostitelského těla se na dobu okupování upravuje na inteligenci červa.

V této formě se již červ nerozmnožuje.

Vymítání:

Zatímco je červ uvězněn ve své hmotné schránce, je možné ho zahubit přímou likvidací. Pokud se však nachází v těle nějaké bytosti, je jediný způsob, jak ho z těla oběti dostat (tedy kromě využití například sekery): Řízenou otravou.

Delarvizační lektvar: magenergie: 40 magů
suroviny: 27 zl
základ: pálenka z kvašeného ovoce
trvání: ihned / 5 kol
výroba: 4 směny (doma)
barvy/chuť/zápach: 10/100/100

- Oproti ostatním lektvarům, tento se liší tím, že výsledná dávka je půl čtvrtky. Při pití se využívá schopnost média - pálenky - rychle stoupat do hlavy, čímž doručí účinnou látku přímo ke zdroji všech problémů.

Postava, která lektvar vypije, si hází proti pasti:
Odl ~ 4 ~ larva umírá / postava je zraněna za 1k6 ž

Pokud postava neuspěje, může příští lektvar požít až za 12 hodin, jinak je hod automaticky neúspěšný (Je to tím, že zbytky lektvaru stále ještě kolují v krevním oběhu oběti a dokud je má červ k dispozici, dovede svou schránku pozměnit tak, aby byl vůči jedu imunní).

Při likvidaci odhmotněného červa je problém v tom, že velmi snadno přechází z hostitele do hostitele. Časem tedy bylo vynalezeno kouzlo, které zabrání červovi opustit svého hostitele nebo - pokud je mimo hostitele - zabránit mu vstoupit do dalšího:

Spoutání larvy: magenergie: 30 magů
dosah: 10 sáhů
rozsah: 1 odhmotnělá larva mimo hostitele / 1 tvor posedlý odhmotnělou larvou
vyvolání: 3 kola
trvání: 1 hodina

- Spoutaná larva je zbavena svého vlivu na hostitele.
- toto kouzlo se vskytuje jak v kouzelnické, tak hraničářské variantě.

Je-li larva zachycena mimo hostitele, je možné s ní bojovat a nakonec ji zabít. Pokud je zachycena v hostiteli, poté je možné bojovat proti ní stejně, jako proti obyčejné larvě - tzn. pomocí vymítacích schopností různých povolání i cizích postav.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 21
Ikonka uživatele Sidheag    [pošta] NEW     21:21:22 17.11.2007
Líbí se mi to.Je to možná trochu morbidní způsob života,když máte někoho v mozku(o tom se mi zdají zlé sny),ale zdá se mi to velmi zajímavé.Trochu sci-fi.No prostě dost dobrý :-)

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     17:33:34 15.10.2007
Syrus: Jop, dál už by měly pořád jen 0.

Ikonka uživatele Pilipo    [pošta] NEW     15:08:15 15.10.2007
tak trochu goauld z hvězdné brány ale jinak parádní

Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     11:29:56 15.10.2007
Unknown:
dosáhne-li inteligence 0, už se dále nerozmnožuje nebo plodí další larvy s int. 0? Ne, že by to bylo nějak podstatné, ale jenom pro pořádek.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     15:32:43 12.10.2007
Denton:

Skrz ucho: Ano, také by to byla možnost... Bude li ti to tak pro hru vyhovovat, není problém si to trochu pozměnit (beztak dost pochybuji, že se odsud všechny příspěvky přesunou do her přesně v původním znění...).

Rozmnožování: Když chce, může jednou za půl roku. Toto není podmíněno magenergií.

I když by to teoreticky bylo možné, je larva v prvním stádiu příliš zranitelná... S klesající inteligencí ztrácí svou výhodu oproti jiným tvorům a stává se mnohem zranitelnější, takže je nepravděpodobné, že by se dostalo až na 10 generaci... Pokud by to však nastalo, byla by limitem pravděpodobně int=0 - z larvy by pak byl pouze tupý červ, slepě se ženoucí za magenergií...

Larva není neviděný... Proto není možné ji takto vycítit ani zapudit.

V prvním stádiu je larva odhalitelná skrze alchymistické vidění magenergie. V druhém stádiu by na ni měl kvůli její démonické podstatě reagovat "útočný démon proti démonům" (to bohužel v příspěvku není - moje chyba)

:-)

Ikonka uživatele Denton    [pošta] reputace: 1
Syrus: +1
NEW     11:35:07 12.10.2007
Hezké a nápadité, ale přesto si pár všetečných otázek nemohu odpustit (ale doufám, že UnknowN mi odpustí).

Tedy:
- co se týče vniknutí do mozku tak by pro larvu byla lepší, snažší a rychlejší cesta ucho, kde by ale musela přetrhnout bubínek, Toto by bylo znamení pro napadeného, "Jak jsi vstal, zjistil jsi, že neslyšíš na jedno ucho...

-pokud se larvě nezdaří odhmotnit(dejme tomu, že má to "štěstí" a dostane se na barbarský ostrov, kde není žádný kouzelník ani alchymista či theurg), jak často se dále může rozmnožovat?

-Ještě k rozmnožování, padne li po dlouhé řadě dělení inteligence potomka na 1 či 0, chová se stejně? Nebo se úbytek inteligence pa několika generacích zastaví?

-Může kouzelník vycítit a odvrátit obhmotnělou larvu podobně jako neviděné? (to je možná až příliš zabíhající dopodrobna, ale mají podobnou podstatu)

-Nikde nevidím popis odhalení larvy, kromě úbytku životů a magů, dá se zjistit kouzlem najdi kouzla či theurgovým viděním magenergie?

Mno, to by bylo asi tak vše, co se hodnocení týče, jsem nucen dát 5*, jelikož je to velice vyvedené dílo. Předem děkuji za vysvětlení.

Ikonka uživatele Tobša    [pošta] NEW     10:50:08 12.10.2007
Syrus:
Tvůj příspěvek, mě vede k zamyšlení: postava je opravdu hraníschopná, ale pouze do té míry, jak jí určí PJ, jestliže, řekněme: po své proměně Larva napadne a získá nějakou oběť, začne ji ovládat. Tak je to sepsané v popisu. Ale nikde není určeno, jak moc bude určovat osud své oběti. Může se tedy chovat nenápadně anebo naprosto nelogicky (z pohledu lidí) i když přiznávám, že s její inteligencí by to bylo irelevantní chování. Ovšem - pokud si tzv. půjde za svým cílem, může se dle mého chovat velice nelogicky. Každopádně to může ozvláštnit hraní; přiznávám, ale to může každý dobře zahraný démon prokletí...
Dle mého je velice těžké kvalitně zahrát démona prokletí a dobře rozmyslet jeho kroky. Taktéž se domnívám, že tato kasta démonů je jedna z naprosto nejtěžších bytostí na zahrání,

s úctou

Tobša

Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     10:24:09 12.10.2007
Tobsa:
ze popisovaného vzoru chování larvy je vidět, že postava je "hraníschopná". Larva ji přeci ovládá nepřímo, tedy dává jí víceméně jen impulzy, které postava zpracovává již dle svého naturelu.

Tak můžu já, coby PJ, poslat v nějaké situaci hráči lísteček, že se musí zachovat tak a tak. Nemyslím že to ničí hru. Naopak ji to ozvlášťňuje. NUtí to ostatní přemýšlet, proč se napadená postava najednou chová rozhoduje tak divně.

Je to také věc míry. Larva (PJ) se musí chovat co nejvíc nenápadně, aby se neprozradila. Tudíž bude postavu ovlivňovat jen v nezbytných případech.

Ikonka uživatele Tobša    [pošta] reputace: 1
Mgr. Holger: +1
NEW     22:22:31 11.10.2007
BlackRock:
Z mého hlediska PJ je toto dílo nedodělané a má výraznou trhlinu. Jestliže pochází z astrálních sfér a má (dle mého) klasifikaci jako démon prokletí, měl by po své transformaci, postupovat jako "standardní" démoni při ovládnutí nějakého cíle.
Při tomto postupu by byla vybraná postava de facto odsouzena pod vládu démona (PJ) a nebyla by hraníschopná, což bych já, jakožto PJ žádné své postavě neprovedl. Postava by měla šanci se bránit a to zde má přímo minimální.
Tohoto démona bych byl schopen použít použít po zralé úvaze (vymyslet jeho cíl a pohnutky) a po upravení.
Není-li tato bestie vhodně upravená a téměř ihned použitelná ke hraní, nemohu ji prostě ohodnotit víceménně kladně,

s úctou

Tobša

Ikonka uživatele BlackRock    [pošta] NEW     17:05:38 11.10.2007
Jedná se o kvalitní dílko. Nemůžu souhlasit s Tobsou že se larva nedá využít. Může to být příjemné zpestření hry ovšem souhlasím s tím že by se cíl mohl moci nějak bránit a uplatnil bych proto nějakou past. Ovšem toto záleží na tvůrci díla. Jinak se mi ddílo líbí a určitě ho použiju při některém dobrodružství.

S pozdravem BlackRock

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.82985591888428 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách