www.Dracidoupe.cz


Alchymistické předměty


Vypalovač 
Příprava pro tisk (tisknuto 380x)
Přidáno: 13:16:26 29.11.2005
Skupina:Zbraně
Magenergie:1000 magů
Suroviny:9000 zl.
Základ:široký meč
Nalezení:vyrábí se
Trvání:616 let
Výroba:48 hodin, Peklo
Nebezpečnost:-
Síla:-
Barva/chuť/zápach:-
Magy/den10
Autor: Zombie
Průměrné hodnocení:4.58
Popis:

Upozornění: tento předmět smí číst osoby starší 18ti let, pouze na svou vlastní zodpovědnost. Rozhodně se nejedná o příklad, hodný následování v tomto, či jiných světech!

Dál pokračujete na vlastní zodpovědnost. Pokud se vám budou zdát noční můry, jak se probouzíte v podezřelé spleti křídou načrtnutých čar, nestěžujte si nám, ale mamince …

Popis předmětu

Meč s čepelí dlouhou cca 90 coulů, širokou 8 coulů, žlábkem vedoucím středem čepele od záštity téměř k hrotu. Ostří je podebrané, jako u velice ostrého nože či břitvy. Čepel je na dotyk horká, avšak nespálí. Ledoví tvorové jsou poraněni tempem 1 života za každou načatou směnu dotyku. Špice je zřetelná, ostrá, vhodná pro sečný i bodný způsob boje. Příčka je jednoduchá se čtvercovým průřezem, ze středu vybíhá plochý klín dlouhý osm coulů a který po celé své délce těsně přiléhá svou širokou stranou k čepeli v místě žlábku. U záštity je široký dva couly. Rukojeť je ovíjená řemínky, spletenými z kůže. Hlavice je kulatá, padne do jakékoli ruky jako ulitá. Kovové povrchy mají ocelový lesk, slabě narudlý.

Při upřeném pohledu při pozorování meče alespoň jednu směnu pozorovatel získá pocit, že čepel rudne a sálá z ní horko, až vypadá jako živý plamen sytě rudé barvy. Kovová příčka se při této vizi promění v kostěnou, zakončenou hladkými hlavicemi kloubů. Rukojeť se zdá být potažená lidskou kůží, která se svíjí, hýbe, roní a zase vpíjí kapky krve. Hlavice se promění v malou bílou lebku, jejíž prázdné oční důlky obsahují svíjející se plameny celého pekla. Stačí mrknutí a tato vize je pryč.

Zpracováním a povrchovou úpravou zbraň vypadá nadprůměrně, avšak se nezdá dosahovat standardů lidských mistrů kovářů či dokonce mistrů trpaslických.

Vlastnosti

Zbraň obsahuje Démona krvavé zuřivosti, vyvolaného z 15. sféry (750 magů; první výskyt démona v 5. sféře, příspěvek k útočnému číslu +5). Zbylá nevyužitá síla démona slouží k denní magenergii 10 magů, obdobně, jakou u běžného útočného démona. Za tuto magenergii lze vyvolat kouzlo Rychlost. Toto kouzlo je jediné, které démon dokáže seslat. Démon sám o sobě poskytuje zbrani vyšší rychlost v boji, vyjádřenou bonusem +3 k iniciativě.

Zbraň při zásahu popálí za 1+1k6 (2-7) životů a vypálí tak čistě ránu. Rány proto nekrvácí, nelze je využít k žádným zvláštním účinkům, jako je vysávání životů, otrava jedem atd. Podivné je, že ohniví tvorové nemají proti účinkům této zbraně žádné výhody. Ledovým tvorům a tvorům stvořeným z vody zbraň způsobuje dvojnásobné poranění. Veškerá poranění včetně ohnivého nechť jsou brána jako magická.

Majiteli v temnu rudě žhnou oči, s nápadností +15% pro pozorovatele do 10 sáhů. Rudý svit způsobuje omezené infravidění na 7 sáhů. Tento svit nastává i v případě velkého krveprolití (cca 100 teplokrevných obětí, ekvivalent sumy 100 úrovní) ve vzdálenosti bližší než 100 sáhu a ne staršího, než 24 hodin.

Meč nemá vliv na charakterové vlastnosti majitele, pouze je lehce zvýrazní. Zbraň je zlá, nikoli prokletá, majitel se bude zbraň snažit v boji upřednostnit před jinými styly, ale pokud bude znát nějaký daleko výhodnější způsob boje, použije jej. Například střelba ze skály na místo (sebe)vražedného skoku po nepřátelích s mečem nad hlavou.

Zákonně dobrá bytost k této zbrani bezdůvodně pocítí nevýslovný odpor těsně před tím, než se jí dotkne. Pouze ve vážných případech ji vezme pro bezprostřední boj, aby ji pak zase odhodila do prachu cesty (N5, CHAR, použije/nechá ležet, děj se co děj) nebo (CHAR ~ 5 ~ použije/nechá ležet, děj se co děj).
Souhrn vlastností:
Útočné číslo: 10/+0
Obrana Zbraní: +0
Délka zbraně v soubojovém systému: 1
Iniciativa: +3
Váha zbraně: 30 mincí
Cena zbraně: 48 zlatých
Skutečná cena zbraně při znalosti veškerých vlastností: 18-20.000 zlatých
Magenergie obsažená v předmětu: 750 magů

Popis výroby

Podle legend tento meč ukul samotný Světlonoš v hlubinách pekla při záchvatu tvořivosti. Je možné, že několik podobných, slabších zbraní koluje světem a rozsévá bolest a zkázu.

Podmínky pro výrobu předmětu jsou následující:

Jelikož je třeba astronu s alespoň 750 magy na vyvolání démona, zbylá magenergie (250 magů) slouží na nakreslení oktagramu křídovým prachem o průměru 3 sáhy, přípravu oběti, vytržení žijícího srdce z jejího těla a překutí meče.

Srdce musí pocházet z humanoidního tvora velikosti B (v úvahu přichází pouze člověk, elf a barbar) s inteligencí alespoň 15/+2 a odpovídajícím přesvědčením (neutrální a horší). Použití srdce zákonně dobrého tvora či nedostatek magenergie v astronu vede k fatálnímu neúspěchu při výrobě, nesplnění ostatních podmínek pouze k neúspěchu.

Celková doba výroba meče je 48 hodin, na samotné vyvolávání je třeba posledních 6 hodin. Meč musí být ukut či alespoň překován v Pekle, jedno v které části, pyroforem, který ovládá kovářství velmi dobře nebo dokonale. V prvním případě je pravděpodobnost úspěchu výroby o 20% nižší, než u běžného alchymistického předmětu. V druhém je tato pravděpodobnost úspěchu výroby nezměněna. Meč musí být překováván na kovadlině z onoho tepajícího lidského srdce, umístěného uprostřed průsečíků 4 čar velkého oktagramu. Zbraň zároveň ztratí všechny předchozí neobyčejné vlastnosti. Po překování si tvůrce musí stoupnout nohama na rohy vnitřku oktagramu (měl by to být čtverec, protínaný osmi čarami), meč položený kolmo na ono tepající srdce a úderem nabitého astronu zabodne skrz meč skrz srdce do středu čar oktagranu. Astron zůstane rotovat špicí na hlavici meče. Fakt, že meč hrotem vězí v materii Pekla nehraje zřetel. Doufejme.

Probodnutím srdce ihned začíná finální fáze, trvajíce 6*6 směn (tj. 6 hodin). Sestává se z vzývání Pekelných knížat z hořící knihy Vzývání. Přečtením posledního slova kniha shoří a zbude z ní jen popel, mizící v sirnatém větru, dechu pekel. Zároveň se veškerá magenergie astronu přelije, astron popraská a vybuchne v kouli blyštivých úlomků velikosti cca 5 mikronů (um, pro šťouraly 1/1000 000 metru). Tento výbuch nikoho nezraní. V tomto okamžiku bytost, vlastník použitého srdce, umírá a duše je stržena do meče, kde splyne s démonem. Tělo, nepotřebné a odhozené na počátku výroby mimo oktagram, je již dávno roztrháno a pozřeno hladovými zplozenci pekel.

Přebytek magenergie v astronu se projeví uvolněním odpovídajícího počtu blesků modré, zelená a rudé barvy do okolí, k nemalé radosti čekajících obyvatel pekla.

Fatální neúspěch má za následek rozsekání pyrofora na tisíc žijících kousků a jejich rozmetání do všech koutů pekla. Že je to potěcha pro místní, nemusíme zdůrazňovat.

Neúspěch při výrobě pouze znamená, že výrobou vysílený pyrofor se pokouší probojovat z pekla skrze výrobě přihlížející, chtivé publikum.

Zničení

Meč či zbraň obecně, lze zničit zabodnutím do srdce ledového draka (nikoli saně!). Obojí, jak drak, tak i srdce, musí být živé, známe úchylné PJe. Taktéž v případě vícera srdcí jednoho draka musí být protnuta všechna naráz.

Druhým způsobem zničení je silný střet s artefaktem protivníka. Protivníkovi musí padnout alespoň tři šestky a zároveň více, než majiteli. Matematicky vyjádřeno, jedná se o pravděpodobnost menší, než 1 ku 216.

Zbraň se úderem roztříští, úlomky 3 kola rudě blikají a pak se vypaří. Všichni živí humanoidé s inteligencí alespoň 1/-5 do vzdálenosti 300 sáhů od zničené zbraně pocítí ve chvíli zničení účinky touhy po krvi – stejné jako u Démona touhy po krvi.

Nebezpečnost pasti 7, použitá vlastnost Charisma, doba trvání postižení 3 směny (N7, CHAR, - / touha po krvi na 3 směny) nebo (CHAR ~ 7 ~ - / touha po krvi na 3 směny).

Tuto touhu lze odstranit stejně, jako démona – vymítáním. Tento mechanizmus byl použit jako zjednodušení, namísto řešení podrobování oběti démonem pro každou z nich. Avšak k počtu možných postižených a relativní krátkosti doby trvání je lepší v nějakém bezpečí počkat, až posedlost vyprchá.

Poznámky, vysvětlivky

Meč (démon) spaluje na základě rozpadu či poškození živé tkáně jím samým, alespoň za jeden život. Též spaluje hmoty organické a prodchnuté nějakou oživující silou či aurou, tedy i nemrtvého, magického tvora, elementála a jiné. Například spálí tnutého člověka, upíra, oživeného golema, ale nikoli mechanického homunkula na pero (alias robota), zámek, kupku dříví. Z toho tedy vyplývá, že zbraň nelze použít ani jako extravagantní zapalovač, ani jako ostré ohřívadlo do lázně. Čepel maximálně ohřeje kapilární vrstvu vody kolem sebe, což je patrné při skápnutí vody z právě vytažené čepele.

Jak si pyrofor obstará nabitý astron, oběť a přístup do Pekla, stejně jako své přežití, výdrž a úspěšný odchod, to je na něm samotném. Oktagram jej chrání pouze při výrobě, oněch 48 hodin. Pozor, magenergie z astronu se v Pekle může ztrácet a z cela jistě se umenší díky různým hladovým nenechavcům (inspirace – Kruhy magie). Velký pech je přijít o 1/2 magenergie astronu spíše s 5-10%.

Právní dovětek

K tomuto prohlášení mne vedly osobní důvody, jejichž opakování chci zabránit. Formulace může být dopracována tak, jak autorovi (mě) dovolí poznání právního řádu České Republiky:

Autor, Jan „Zombie“ Saitz, prohlašuje, že se uveřejněním tohoto díla na webovém sídle (serveru) DraciDoupe.cz nevzdává svých autorských práv k tomuto dílu tak, jak vyplývají z Autorského zákona. Toto dílo může být použito v celku, tak jak je, pouze k osobním, nekomerčním účelům uživatelů tohoto serveru, vždy za uvedení autora a primárního zdroje, ze kterého toto dílo bylo čerpáno. Dílo nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora měněno, užíváno a poskytováno jinak, než skrze toto výše uvedené webové sídlo.

Autor si vymiňuje bez předchozího uveřejnění toto dílo stáhnout, nejdříve však po půl roce od prvého uveřejnění na výše uvedeném webovém sídle.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
Počet zobrazených příspěvků: 1-44 / 44
Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     11:27:13 01.06.2007
I když jsem uvedl, že základem je široký meč, myslíl si, že jsem měl v souhrnnu vlastností přímo uvést, že se jedná o střední, jednoruční zbraň.

Ikonka uživatele Ernest    [pošta] NEW     13:56:30 24.11.2006
Ten meč je HUSTEJ!!!!!!!

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     8:43:57 01.09.2006
ladys:
Theurg může manipulovat s astronem - přelévání magenergie, kontakt se sférami. Pyrofor při této výrobě jej používá úplně jinak - jako kladivo. A jak získá nabitý astron ? To už je na něm, nejspíš krádeží, možná i koupí (přes 6.000 zlatých ho vyjde jen magenergie) nebo obchodem něco za něco. -> Už jsem to psal v Poznámkách
Ano, stačí mrknutí a přijdeš o iluzi :o) Je to obtížné, ale úplně stejně se snaží alchymisté zjistit přítomnost magenergie.

Ikonka uživatele ladys    [pošta] NEW     1:12:59 01.09.2006
Souhlasím s pyroforovým používáním Astronu a démonů.To je nesmysl.
A docela mě zaujal ten začátek-pro iluzi proměny musím koukat na meč směnu upřeně ale jakmile mrknu,iluze je pryč.Takže na to musím koukat 10 minut bez mrknutí abych to viděl?:-)
Ale jinak je to dobrý.Dávám 4ku.

Ikonka uživatele QuidoYáfet    [pošta] NEW     15:33:47 07.06.2006
je to podle mně velmi zajímavej meč. ohledně Pyrofora a astronu si nejsem ůplně jistej, ale napsaný je to pěkně. a dalo by se s tím vymyslet i docela hezký dobrodružství...

Ikonka uživatele Indužkfalfovo prasátko    [pošta] NEW     16:31:57 14.04.2006
Právní dovětek i upozornění na nejnižší věk 18 let chápu jako vtip, nerozumim tomu, že to tady tak pitváte (jestli to vtip neni, tak je to přinejmenšim zbytečný).
To, že pyrofor používá astron je podle mě úplně mimo, to prostě nemůže.
Uchvacujou mě lidi, co atakujou pojmenování Satana Světlonošem, i když je to vysvětlený už asi třikrát v diskuzi (možná maj to pojmenování zažitý z Čarodějek, nebo fakt nevim :-))
Deeph: cypyright by byl úplně zbytečnej, protože platí jen v Americe.

Ikonka uživatele Shaid    [pošta] NEW     9:19:07 23.03.2006
Velioce zajímaví meč, ale raděj bych se s ním nechtěl setkat.Nejsem si jist, ale jak může pyrofor používat Astron a hlavně jak může vyvolat démona. Ale jinak je to fascinující dílo.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     9:38:22 17.03.2006
Deeph: v textu jsem nechal trochu emočních vět. Co se týče upozrnění na brutalitu, na mne je to brutální až dost.
Srdce - není to jen sval, středověk žil symboly.
Neúspěch a fatální neúspěch jsou popsány, úspěch je jasný - hotový meč. Fatální úspěch neexistuje, proto není zmíněn.
Uvolnění blesků: nejblíže astronu byde alchymista, proto ta radost okolních. Plus omezený dosah blesků (v pravidlech 10 sáhů).
Jaaja: Nemělo se jednat o meč do každé družinky, ale ani o artefakt.
Díky za informaci o žlábku, v textech se o něm téměř nikdo nezmiňuje. V článku jsem preventivně odstranil "na krev", aby nebyla zlá krev.

Ikonka uživatele Jaaja    [pošta] NEW     15:58:58 08.02.2006
Příspěvek toť hezký, ale pramálo použitelný. co se mi opravdu líbilo je vzhled meče... Ď za námět.
Re Zdenál: žlábek na krev: on to opravdu žlábek na krev byl, a jednalo se o skvělé vylepšení od dob řeckořímských. Pokud se totiž mečem bez tohoto žlábku bodlo, nešel dobře vytáhnout, jelikož v těle nebožáka byl rozdílný tlak. Žlábek umožnil odtok krve a tím i vyrovnání tlaku, takže meč šel hladce vytáhnout a nemusel se pracně vytrhávat (nejlépe zapřením nohy)..

Ikonka uživatele Deeph    [pošta] NEW     14:46:24 06.02.2006
Upozornění na začátku je zbytečné. Příspěvek dle mého neobsahuje tak nesnesitelné množství brutality, že by bylo nutné zacházet s ním jako se sadistickými nebo pornografickými materiály.
Samotný nápad je celkem dobrý, ale trochu mi tam vadí neustálá machinace se srdci. Je to jenom sval... I když životně důležitý, ale to jsou játra koneckonců taky...
U výroby je uveden pouze neúspěch a fatální neúspěch... zbytek mi chybí.
"Přebytek magenergie v astronu se projeví uvolněním odpovídajícího počtu blesků modré, zelená a rudé barvy do okolí, k nemalé radosti čekajících obyvatel pekla." Proč by mělo pekelníky těšit, že je někdo bude smažit blesky?
Právní dovětek je originální a zamlouvá se mi. Ale je zbytečný. Autorská práva získává autor automaticky a nemusí si o ně zvlášť říkat... Dalším stupněm je Copyright, který by byl možná vhodnější...
A pokud autorovi na myšlence opravdu tolik záleží, může si koupit patent. Ale to není zrovna levná záležitost...

Ikonka uživatele Sir Humphrey    [pošta] NEW     14:48:37 24.01.2006
Já osobně považuji účel tohoto předmětu jako pobavení. A srandu přináší. Takže za jedna, respektive za 5*.

Ikonka uživatele abbé Faria    [pošta] NEW     20:33:45 02.01.2006
Řekl bych,že je to nadprůměrné dílo,moc se mi líbí,tak proč bych dával více,či méně než 4*

Ikonka uživatele ian    [pošta] NEW     13:18:16 05.12.2005
no, den na posouzení je možná málo, asi jsem se unáhlil, přísnější hodnocení bylo možná neopodstatněné. hodnotím jako nadprůměrné dílko s drobnými nejasnostmi a chybami, přesně 3*

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     9:30:38 05.12.2005
IAN:
ad lucifer/světlonoš/satan: Osobně jsem čerpal ze svých znalostí bible a biblické mytologie z mládí. Například http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer
ad ukutí: nenapsal jsem po lopatě, že Lucifer byl PRVNÍ, kdo jej ukul (pokud by byl jedinný, tak je to Předmět a ne Alchymistický předmět). Z popisu výroby snad vyplývá, že se o výrobu zbraňě může pokusit skoro kdokoli.
Ad iniciativa v souhrnu: opraveno, děkuji za upozornění.
Ad schválení: toto dílo bylo vloženo a schváleno jako poslední v řadě, po nemocenské.
Ad samolibost: ...
Ad rychlost psaní: některé nápady piplám skoro dva roky (Nehody III.) a výsledkem je pouze zamotání v tématu. Co je špatného na tom, mít nápad, rozpracovat jej a uveřejnit, dokut je to čerstvé ?
Ad pozouzení: zde se stalo a uživatelúm za něj děkuji. Pokud máš na mysli MS - dílna, pak z mnoha děl, která tam byla poslána k dodělání, se navrálila špetka.

Ikonka uživatele ian    [pošta] NEW     18:57:21 04.12.2005
úvodní slovo a právní dovětek nechť jsou pomníkem autorovy samolibosti. také není fér, že autor svá dílka schvaluje přednostně, zatímco dílka ostatních čekají v průměru měsíc, možná i déle.
nedostatky: (seřazeno podle závažnosti)
1) píše se, že meč se vyrábí, ale v popisu výroby je, že jej ukul Světlonoš (což není Satan, jak se autor v nížeuvedených komentářích domnívá).
2) je psáno, že meč dává k iniciativě bonus +3, ale ve shrnutí je +1
3) není zmíněno, je-li pyrofor ohrožen blesky z přebytku magenergie astronu.
4) na můj vkus možná příliš patetický popis. má-li meč pocházet z pekla, mělo by si dát záležet, ať to stojí za to. lze vyrobit mnohem silnější zbraně s mnohem menším rizikem.
5) mikron není jednotka DrD, PJ nemusí být šťoural, alias robot nemusí být homonkulus na pero a další detaily.

klady:
meč není přesílený, přehledné členění dílka

shrnutí:
nebýt výšeuvedených nedostatků (které autor mohl odstranit tím, že by dílko dal k posouzení ostatním), hodnotil bych 4*. objektivně je to mezi 2-3, z důvodu zmíněného nahoře se přikláním k přísnějšímu hodnocení.

Ikonka uživatele Alexej    [pošta] NEW     17:24:32 04.12.2005
Předmět je to neuvěřitelně působivý, dobře sepsaný. Zarazilo mě zde jen pár věcí, nicméně i tak se jedná o velmi zdařilé dílko, kterému s radostí (po menším upozornění, díky Maris :) dávám nejlepší známku.

Pár drobnůstek:
Nevím, jestli pyrofor je zrovna ta pravá osoba pro výrobu předmětu, kde je potřeba astron.
Trochu mě zarazilo jméno původního výrobce zbraně. :)

Perfektní práce, jen tak dál.

S úctou Alexej

Ikonka uživatele ian    [pošta] NEW     22:28:12 03.12.2005
Úvodní upozornění a patetický dovětek na závěr jsou tak samolibé, autor se navíc přiznává, že nad dílkem nestrávil ani den, a hned ho sám publikuje bez dalšího rozmyslu.
Vzbuzuje to ve mě silné předsudky, nechám vychladnout hlavu, než budu hodnotit. Každopádně tohle má do průměru hodně daleko.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     9:21:48 02.12.2005
Zdenál: podívej se na 13. komentář, kde odpovídám uživateli Corwin45A.

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     2:40:45 02.12.2005
Čepel se !!!žlábkem na krev!!!
Chtěl bych zde zdůraznit, že žlábky na meči jsou za účelem tlumení vibrací a tak v meči. Vím že to s tou krví je hojně rozšířená fáma a mnoho lidí tomu věří, ba dokonce tuto hloupost mnohdy i obhajují. Vím že to je vzhledem k dílu nepodstatná věc, ale prostě nemužu dát 5* když to něco takového obsahuje, sorry zdržuji se hlasování. Nejhorší je že to je hned na začátku, takže mi to pokazilo zážitek z jinak moc pěkného díla.
Takovéto zbytečné blbosti jsou podle mě důvod, proč by i schopní, zkušení a vypsaní tvůrci měli dávat věci před odesláním do dílny.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     11:25:26 01.12.2005
Alcator: Předmět má speciální vlastnosti úměrně magenergii. Obtížná výroba je vyvážena dlouhým trváním. Proč zrovna 616 ? Protože 666 nemusí být oním číslem bestie, jak jsem zjistil z dokumentu na ČT (neděle 2. 10. 2005 20:05 Tajemství Bible: Kniha Zjevení - konec světa? Zlatej google)o pátrání po původu textů bible. Může jím být numenorologicky 616 (Neron, římský panovník v době sepsání knihy Zjevení)
Cena předmětu: použitá magenergie * 8 + suroviny + něco na víc.
Osm je standartní přepočítávací koeficient z pravidel. Lze ho zamozřejmě upravit podle světa, pak se cena předmětu změní.
Past: Ano, tento způsob zápisu je mi znám, nemám jej rád. Kdo z uživatelů ví, kde na klávesnici leží vlnovka / tilda :) Já sám používám zápis z verze tuším 1.1 (a zapomínám na konverzi, jako teď :o/ ).

Maris, Firefanatic Kniha hoří a hořela by dále, pokud není použita při této výrobě. Stejně jako suroviny, ty také trvají, dokud je někdo nespotřebuje. Vést evidenci zásob jednotlivých kytek, minerálů atd. - dobré, ale jen pro fanatické PJ a stejně postižené alchymisty :) (Ale ta hra role ;) )
Úlomky astronu: blyští se nejen odrazem - odrazových ploch bude dostatek (křišťál je křehký krystal, proto se bude rozpadat podle krystalgrafické mřížky na své menší a menší kopie a zlomky), ale také lomem procházejícího světla.

Ikonka uživatele Maris    [pošta] NEW     10:16:52 01.12.2005
Firefanatic - nejsem fyzik, ale já to beru tak, že je-li těch úlomků hodně - vnímáš je jako blyštivé mračno, nebo kouli - nevidíš jednotlivé kousky... něco jako když nevidíš jednotlivé body obrazovky, jen celý obraz. Teda jeden takový úlomek nevidíš, jejich mračno - tu kouli - ano... (mýlím-li se, prosím, někdo mě opravte).

Ta kniha - součást surovin - je hořící než ji začneš používat, nikoli zapálená... a ano, pak, podle popisu, je na jedno použití.

Ikonka uživatele Firefanatic    [pošta] NEW     20:55:13 30.11.2005
Teď mě napadá - úlomky velikosti 5 mikrometrů nemoou být pro normální oko blyštivé, protože je vůbec nezahlédne - to je práce pro mikroskop. Jelikož se ty úlomky ještě v dost velké rychlosti rozletí, musely by mít nejméně 1 milimetr - 200 krát více.

Ikonka uživatele Firefanatic    [pošta] NEW     20:49:06 30.11.2005
Maris: Ale je tam...

Probodnutím srdce ihned začíná finální fáze, trvajíce 6*6 směn (tj. 6 hodin). Sestává se z vzývání Pekelných knížat z hořící knihy Vzývání. Přečtením posledního slova kniha shoří a zbude z ní jen popel, mizící v sirnatém větru, dechu pekel. Zároveň se veškerá magenergie astronu přelije, astron popraská a vybuchne v kouli blyštivých úlomků velikosti cca 5 mikronů (um, pro šťouraly 1/1000 000 metru). Tento výbuch nikoho nezraní. V tomto okamžiku bytost, vlastník použitého srdce, umírá a duše je stržena do meče, kde splyne s démonem. Tělo, nepotřebné a odhozené na počátku výroby mimo oktagram, je již dávno roztrháno a pozřeno hladovými zplozenci pekel.

Ikonka uživatele Maris    [pošta] NEW     20:29:30 30.11.2005
Firefanatik: oki, ale pořád ti tam zbyla jedna chyba... v textu NENÍ žádná kniha, která zhoří... víc nenašeptám, hezky si to pomalu přečti ještě jednou...

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     19:45:39 30.11.2005
Firefanatic:

Proč stojí patlanice, zvaná "Mona Lisa", na černém trhu 80 milionů dolarů? Protože existuje magor, který je ochoten tuto sumu za ni zaplatit. Uvážíš-li, že pro někoho, kdo takovýto předmět CHCE, je alternativou vypravit se do Pekla, je 20 tisíc zlaťáků hodně solidní cena.

==========
Můj verdikt:
- Za chybu považuji, že zatímco shrnuješ číselné parametry zbraně, postup výroby jsi neshrnul, přičemž je popsán tak "příběhovitě", že se v něm lze ztratit. Uvážím-li, že tohle je věc, na kterou by se mohl někdo ptát sfér, PJové by uvítali nějaké srozumitelné a přehledné shrnutí (operuješ s časem, srdcem, oktagramem... - chtělo by to časovou osu a asi i ilustrační náčrt, přiznávám, že mi fakt není jasné, které čtyři čáry oktagramu se jako mají protínat, když, je-li oktagram konstruován stejně jako pentagram, žádný průsečík čtyř čar v něm není...?)
- Zápis pasti má stanovený standardizovaný formát VLASTNOST tilda NEBEZPEČNOST tilda úspěch lomítko neúspěch; používat jiný zápis není ani didaktické, ani přehledné.
- Jak jsi dospěl k trvání 616 let?

Ikonka uživatele Firefanatic    [pošta] reputace: 1
Maris: +1
NEW     19:31:57 30.11.2005
Uznávám své chyby. Pravidla pro experty skutečně zmáknuté nemám. U hodně věcí jsem psal, že je to můj názor, ne, že je to špatně. Za svým názorem si stojím, ale plně respektuju, že někdo má jiný. Hodně bodů musím vzít zpět. Tedy body 1,2,9,10. Stále ale nechápu, proč to stojí tolik. Chápu, že to nemá být levné, ale žádná složka není tak drahá. A sehnat zlou postavu a obětovat ji podle mého také není velký problém. Chápu, že se Zombie nechtěl zabývat zbytečnými podrobnostmi, ale ta kniha, co schoří, není ani v surovinách, což by asi být měla.
Co se bodu 5 týče, píšu, že je to můj názor a nezapočítávám to do hodnocení.
V latině se nevyznám, ale podle mého názoru je dobro světlo a zlo temno. Opět ale jde o můj názor.
Právní věcičky mi to hrozně nabourává. S tím nic nenadělám.

Musím tedy upravit hodnocení:
Nápad: 100%
Zpracování: 70%
Použitelnost: 40%

Celkem: 70% … 5*… nakonec to tak vychází, i když jsem hodně váhal.

Mé chybné hodnocení vychází hlavně z neznalosti pravidel pro experty, za což se hluboce omlouvám. Co nejdříve si je seženu a přečtu. Ještě jednou, omlouvám se.

Co se mého ovlivnění Zombieho podhodnocením díla týče, snažil jsem se to nebrat v úvahu, ale sebekriticky – určitě mě to ovlivnilo.

Příště nesmím hodnotit tak ohnivě.
Firefanatic

Ikonka uživatele Syrus    [pošta] NEW     18:39:57 30.11.2005
Nebudu chodit kolem horké kaše: líbí se mi to. Je to pěkný předmět, dá se s ním sekat a bodat a má taky docela dost "speciálních vlastností"

Samotná složitost výroby je na místě, ale pokud jsem to správně pochopil, tak se moc nepočítá s tím, že by to někdo vyráběl, ale spíše s tím, že někdo nalezne předmět již vyrobený.

Z tohoto hlediska posuzuji celou výrobu a ostatně i tu věc s pyroforem.

Co se týče Firefaniticova bodu 8, pak celá věc je neskonale složitější (vzhledemk povaze internetu jako mezinárodního média a americké iustice jako naprosto iracionálního systému), ale nemá smysl to tu rozebírat...

Má to ode mě 5*

Ikonka uživatele Skorpion    [pošta] NEW     13:32:03 30.11.2005
Emiel: Budeme přesnější: Při FATÁLNÍM neúspěchu...

Skorpion

Ikonka uživatele Emiel    [pošta] NEW     13:07:11 30.11.2005
Hezká věcička, už vydim jak ďáblové při neúspěchu trhají pyrofora na kousky

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     12:24:02 30.11.2005
Zásah admina: Hodnocení redaktora odpočítáno.

Ikonka uživatele Skorpion    [pošta] NEW     11:37:08 30.11.2005
Dílo je opravdu skvělé, pochybuji, že bych ho použil v dobrodružství (hráči by se pozabíjeli), ale to nic nemění na mém hodnocení, jež bude nejvyšší.

Skorpion

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     9:44:21 30.11.2005
Corwin45A: Co je mi známo, ve skutečnosti je to prohloubenina vytvořená zhuštěním a zkováním materiálu čepele, nesloužila k odvodu krve. Trefil jsi se, použil jsem vžitý termín (a jdu si prostudovat do encyklopedie zbraní popisy čepelí).
Třeba by vaše družina pyrofora mohla do Pekla doprovázet ("Je to jen takový malý úkol ...") :o)
Díky za právní radu.

Ikonka uživatele Corwin45A    [pošta] NEW     9:29:58 30.11.2005
Roztomilé, škoda, že nemáme v družině pyrofora. Úplně vidím, jak jedná s nejrůznějšími ďábly, jak se zoufale snaží přežít v pekle a dokončit rituál. Jen ten "žlábek na krev", někteří mí známí jsou z takového pojmenování na mrtvici, možná by stačilo říkat jen žlábek. Nebo má doopravdy onu oblíbenou, leč normálně nesmyslnou, funkci "vypouštění krve z těla"? Nebo je to jen provokace některých zuřivých "terminologů" ?


Mimochodem, autorského práva se nemůžeš vzdát ani kdybys chtěl, alespoň v našem právním řádu.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     21:59:19 29.11.2005
Opraven formát tabulky (souhrn vlastností)

Maris: děkuji za korekturu, hlava v 02:00 moc neslouží a Word není až tak dokonalý, jako jsem si myslel :o)

Jednoduchá je například Jedová dýka ;) Kde je magie, tam se to "trochu komplikuje" ...

Vícero srdcí: varianta šíleného PJ (mne) nebo někoho, kdo má draky rozpracované víc, než jsem kdy snil. Ve fantazii je vše možné, doufám, že čtenáře tento článek obohatí zajímavými náměty. Doufám, že mne tď nečeká záplava třísrdcích nezabitelných draků :P

Ikonka uživatele Maris    [pošta] reputace: 1
Zombie: +1
NEW     21:45:18 29.11.2005
Firefanatic: Tak by mě opravdu zajímalo, nakolik jsi byl při hodnocení ovlivněn průměrem díla (tedy Zombieho vlastním - a nutným - podceněním...

Protože sada tvých výtek mi přijde velice samoúčelná, ve stylu zkritizujme to... jenže takhle se dá přijít k záporné reputaci velice rychle.
Podle mě totiž kritizuješ bez znalosti pravidel, konkrétně PPE - ty se totiž peklu věnují. A to podrobně. A, jak vidno níže, jistotu nemáš ani v PPP.

PJ nemusí přemýšlet, jak se dostane hráč do pekla - prostě vejde ústím pekla - viz bestiář pravidel pro experty.
Já bych řekla, že ten postup výroby není levný, jenom to srdce... není zdarma, že... tohle se nemá vyrobit za pár šupů.
Věc vyrobená v pekle nemusí žhnout, ani hořet, to nikde neurčují pravidla.
Světlonoš je překlad Lucifera, lucis znamená světlo (tedy třeba Lucie je správně česky Světluše).
Kovářství ovládá kterýkoli pyrofor, který se rozhodne tam vrazit patřičné profibody - je to dovednost popsaná v PPP, neváže se na povolání!
Bonus k iniciativě navíc je z kouzla rychlosti - přečti si to ještě jednou.
Kolik bodů jsi tedy stáhl za právní dovětek (a proč)?

Že body 5. a 16 kladeš do výtek, je pro mě nepochopitelné.

K závěrečnému hodnocení - jsou tady i ledé, co zvládají hru na velmi vysokých úrovních, a nikoli pouze kvůli "nabušenosti" životů svých bojovníků, uvědom si, že to je psáno pro ně.


Ikonka uživatele Maris    [pošta] NEW     21:44:22 29.11.2005
Popis: vynikající, jeden z nejlepších popisů předmětů, co jsem četla (přitom se stále jedná o "pouhý" meč, což by lákalo k zjednodušení).

Vlastnosti:
Překlep "Oto kouzlo" - "Toto kouzlo". Jinak nemám výhrad.

Popis výroby:
Opět překlep, "ne úspěch" má být spolu.

Zničení:
dotaz - to o vícero srdcích mám brát opět jako variantu "šílený PJ"? :-)

Ikonka uživatele Krtecek    [pošta] NEW     21:38:28 29.11.2005
Nebudu se vyjadřovat k právním předmluvám a dodatkům. Netuším, jaké okolnosti k nim autora vedly a není to má věc.

K dílu: Démon z 15. sféry může mít až 20 magů za den a bonus k ÚČ +5. Když už bude kdokoliv cpát do předmětu takováto kvanta magů a surovin, nevím, proč by takto plýtval silou démona.

Pyrofor a bude vyvolávat démona z 15. sféry? To je velmi zvláštní. Je možný kompromis, kde základ vyrábí pyrofor a konečnou fázi zakletí démona provede theurg.

Nápad je na 5*, ale ten pyrofor bije do očí, takže 4.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     21:23:07 29.11.2005
Firefanatic: příště Ti napíši příspěvek, ve kterém bude méně a ty nebudeš mít do čeho rýpat :o) Nebylo by fér, vkládat do tohoto článku dalších 5 příspěvků, snažím se o oddělené články.
Světlonoš je jméno Lucifera, alias Satana. To je postava veskrze záporná. Zapomeň na Uthera LightBringera a Warcraft III. Sauron také vykoval Prsten a nikdo nikde neviděl zmínku J.R.R.Tolkiena o kovadlině a nástrojích ;o)
Co se týče Terátota, momentálně je je off-line a toto dílo jsem vytvořil včera před a po seanci dračího doupěte.

Teuricias: a kdo jsi ty, bezhlesý voliči ?

Ikonka uživatele Firefanatic    [pošta] NEW     19:38:44 29.11.2005
No, moc nadšený z toho nejsem. Je to velice pěkně napsané, ale chybí mi tam poměrně dost věcí a ty právní “věcičky“ dílo hrozně nabourávají. Mé výtky jsou:

1.: Jak se někdo dostane do pekla? To je na článek samo o sobě, ale takhle si to musí PJ složitě domýšlet.
2.: Kdo jsou to pekelní nenechavci?
3.: Co tam stojí 9 000zl.?
4.: Jaká že je to kniha, co schoří? Najednou se tam objevuje a nikde nic víc.
5.: Toto je věc názoru, ale podle mě by měl zlý meč vyrobený v pekle skutečně žhnout, ne-li rovnou hořet. Už takhle je to kvůli výrobě dost nepoužitelné a je to takhle ochuzeno o další využití. To je ale věc názoru, takže to do hodnocení nezahrnu.
6.: Podle mého je světlonoš zákoně DOBRÁ postava a tak nevidím sebemenší důvod, proč by něco takovéhoto tvořila. To je ale opět věc názoru, takže nezapočítávám.
7.: Co už ale musím započítat jsou ty právnické věcičky. Stačilo tam přitom dát právní dovětek, že se na dílo vztahují veškeré autorské zákony.
8.: Budeš mě žalovat, že jsem si to přečetl, i když mi není 18? U takovéhoto díla není z právního hlediska sebemenší důvod psát toto upozornění. Je možné napsat nějakou nevhodnost, ale přímo to zakazovat je dost zvláštní. Kromě toho tě můžu ujistit, že v naší zemi by tě nikdo nemohl žalovat za škody způsobené dílem. To je možná uskutečnitelné v Americe, ale ne u nás. Jednalo by se totiž o šikanózní výklad práva. Kdyby tě snad někdo přece chtěl žalovat, přemluvil bych tátu a dej krk, že ten by tě z toho vysekal. Na to ale stačí i čerstvý absolvent právnické fakulty, na to by nemusel být žádný odborník. Pokud to měl být pokus o žert, tak se ti nepovedl.
9.: Proč je jednou bonus k iniciativě +3 a podruhé +1?
10.: Který pyrofor se vyzná v kovářství?
11.: Možná by to mohlo způsobovat větší zranění i dobrým tvorům, stejně tak probodnutím srdce dobrého (zákoně) a mocného člověka (nejméně 16. úroveň) by mol být meč zničen. To je ale jen nápad.

Teď klady:

1.: Skvěle napsáno.
2.: Výborný nápad. Nedá se to snad s ničím srovnat, možná jen trošičku s Pánem prstenů.
3.: I když jsou na můj vkus nějaké věci popsány poněkud divně, dá se to použít tak, jak to je, bez předchozích úprav.

Hodnocení:

Nápad: 100 % … Nejnápaditější dílo, co jsem tu četl.
Zpracování: 40 % … Úžasně napsáno, ale je to hrozně nabourané těmi právničinami a jsou tam i jiné nesrovnalosti.
Použitelnost: 25% … Maximálně jako zápletka tažení. Kvůli ceně a postupu výroby si neumím představit, že by to někdo chtěl vyrobit pro sebe a používat.

Celkově: 55 % … 3* … Nemám, co bych dodal.

Je to zajímavé, u tebe bych čekal spíš tvůrčí krizi a kompenzaci skvělým zpracováním a širokou využitelností, ale je to přesně naopak. Co se týče problému se schvalováním, nevím, proč jsi o schválení a počáteční hodnocení nepožádal Terátora. Co se tvého způsobu tvorby týče, je vidět, že jsi to dělal velice rychle. Je zde dost nedostatků, které prostě ukáže jen čas a porada s jinými uživateli. Myslím, že lidí, kteří by ti byli ochotni pomoc, je dost.

Zdraví…
Firefanatic

Ikonka uživatele Alcator    [pošta] NEW     14:33:03 29.11.2005
(Hodnocení redaktora bude odpočítáno, v rubrice Alch. předm. nemá redaktor možnost vzdát se hlasování.)

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     14:08:29 29.11.2005
Autor je redaktorem této rubrily , proto schválil dílko a při schvalování nějakou hodnotu vyplnit musel ... a plný počet by mi byl vytýkám jako zpupnost a svévole ( tento komentář je zde, aby zabránil diskuzi na téma hodnocení díla autorem samým ...)

Plž: děkuji za tvůj rozumný přístup k hodnocení. Nechť je více takových, jako jsi ty.

Ikonka uživatele Plž    [pošta] NEW     13:53:24 29.11.2005
A od kdy autor hodnotí své vlastní dílko? Nebo je to jen shoda jmen?

Ikonka uživatele Plž    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     13:53:09 29.11.2005
Jak jse se díval netrvalo to příliš dlouho to vytvořit.

Ale co se týče hodnocení. Velmi se mi líbí upřený pohled a měnění meče. Výborný je i jeho popis.
Výrobu bych asi nepoužil ale rozhodně je zajímavá, na takový meč ale poněkud složitá. C se týče démonů nemám je rád ale k Dračáku patří a rozhodně je vše logicky vysvětleno proč to tak je.

A samotné hodnocení začínám z průměru a jak nápad tak samotné zpracování a použitelnost je rozhodně nadprůměrná. konečně dílko které si zalsouží 5.

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     13:16:26 29.11.2005
Nápad: 5 minut
Hrubé pojetí: 30 minut
Přepis a detailní zpracování: 105 minut
Korekce chyb a detailů: cca 30 minutSoutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
12 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.29489398002625 sekund.
© 2002 - 2007 Almad, James Timqui a Alcator design © 2002 - 2007 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována,
publikována ani jinak využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků. Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu.