www.Dracidoupe.cz


Alchymistické předměty


Chorobná vůně 
Příprava pro tisk (tisknuto 638x)
Přidáno: 15:38:19 26.07.2007
Skupina:Jedy
Magenergie:0 magů
Suroviny:80 zl.
Základ:kůže malomocného, morový vřed, hlen černého kašle
Trvání:1 týden / 1 den
Výroba:30 směn; speciální laboratoř
Nebezpečnost:5
Síla:nenakažení / nakažení
Barva/chuť/zápach:5 / - / 100
Magy/den0
Autor: UnknowN
Průměrné hodnocení:2.75
Popis:

Pozn.1: Získávání surovin pro základ se může ukázat jako zdraví škodlivé.

Pozn.2: Tento "jed" se musí vyrábět ve specializované laboratoři - náklady na její zařízení jsou 450 zl - úprava spočívá ve vybudování vzduchotěsného alchymistického pracoviště (kvůli izolaci vznikajících infekčních látek) - skleněné tabule, izolační materiály, upravené kožené rukavice...

Pozn.3: Chorobná vůně účinkuje pouze na obratlovce - ale zato na všechny.

Částečně se podobá jedu "Jablečná vůně" - avšak pouze v tom, že se při kontaktu se vzduchem rychle odpařuje (pro toto odpařování platí stejná pravidla). Má lehce narůžovělou barvu a naprosto jasně páchne nemocí, rozkladem a smrtí - avšak ve chvíli, kdy ho někdo ucítí, už může být pozdě. Pokud zasažený neuspěl v hodu proti pasti, byl nakažen chorobou, která je smrtelná, pokud není včas léčena. Pro její průběh se jí nejčastěji říká "Bledá smrt".

Příznaky:

*1. den ("inkubační doba") - zasažený se cítí skvěle, pokud ovšem neví, co ho zasáhlo.

*2. den - na těle zasaženého se začnou objevovat světlé skvrny o průměru cca 5 coulů, necitlivé na fyzický kontakt a zapáchající stejně, jako "Chorobná vůně".

*3. den - světlých skvrn přibývá a jsou větší - dosahují průměru až 10 coulů. Veškeré činnosti unavují dvojnásobně.

*4. den - zasažený se natrvalo stává "unaveným", rozsah necitlivých skvrn způsobuje snížení bonusu za obratnost o 1.

*5. den - zasažený se na trvalo stává "vyčerpaným", bonus za obratnost znovu klesá o 1.

*6. den - zasažený se na trvalo stává "úplně vyčerpaným", bonus za obratnost znovu klesá o 1.

*7. den - zasažený je celý bledý, upadá do zimničného bezvědomí a pokud mu není poskytnuta pomoc, umírá 1k6 hodin po dovršení 7 *dne od nakažení.

Pozn.: V místech bledých skvrn zasažené postava pociťuje neurčitou tupou bolest.

Pozn.2: Příznaky se sice mohou shodovat s nějakou jinou, ve vašem světě známou chorobou, nicméně každý alchymista dovede rozpoznat, pokud jsou vyvolány "chorobnou vůní" a s velkou pravděpodobností bude vědět, jak postupovat (Pokud by ovšem nepatřil mezi to malé procento lidí, kteří o Ch.V. nikdy neslyšeli).

Léčba:

A) léčivými lektvary nebo kouzly

Léčit se dá jakýmikoliv léčivými lektvary/kouzly kromě lektvaru rudého kříže a kouzla "uzdrav nemocného", avšak jejich množství závisí na tom, kdy byla léčba započata. Lektvar rudého kříže a kouzlo "uzdrav nemocného" pouze oddalují zhoršení příznaků o jeden *den. Efekty kouzel a lektvarů se sčítají.

*1. den - 1 lektvar/kouzlo
*2. den - 2 lektvary/kouzla
*3. den - 3 lektvary/kouzla
*4. den - 4 lektvary/kouzla
*5. den - 5 lektvarů/kouzel
*6. den - 6 lektvarů/kouzel
- přičemž platí:

1. Jeden lektvar/kouzlo *denně a žádné jiné lektvary/kouzla (vypití dalšího lektvaru/seslání dalšího kouzla týž *den vyruší léčivé účinky)

2. Udávané množství lektvarů/kouzel je zapotřebí pro zmírnění příznaků o jeden stupeň (na vyléčení z 6. stupně je zapotřebí celkem 21 lektvarů/kouzel)

3. Sedmého *dne od infekce již léčba léčivými lektvary ani kouzly není možná.

4. Je-li nakažený léčen léčivými kouzly, platí pro tato kouzla v případě této choroby obdobná pravidla pro předávkování jako u lektvarů. Při seslání čtvrtého kouzla během 24 hodin si nakažený hází proti pasti s nebezpečností 5, použitá vlastnost je odolnost, za každé další seslané kouzlo se past zvyšuje o 2 - pokud neuspěje, kouzlo zraní léčeného o tolik životů, kolik je běžně schopno vyléčit (příklad: kouzlo "Uzdrav lehká zranění" zraní za 1k6+1 ž.) a nemá žádné léčebné účinky.

5. Během léčby se doporučuje lektvary a kouzla střídat, neboť v případě lektvarů platí pravidla pro dozvuky.

6. Při déle trvající léčbě je vysoce pravděpodobné, že si nemocný vypěstuje návyk na lektvary. V těchto případech se postupuje podle pravidel.

- Možná vidíte rozpor v "pouze jeden lektvar denně" a v popisu následků více lektvarů/kouzel během 24 hodin. Rozdíl spočívá v té hvězdičce (*) před slovem "den" - vysvětlení bude podáno níže.

B) protilátkou

Zkušený alchymista dovede vyrobit protilátku k této chorobě:

Magenergie: 10 magů
Suroviny: 40 zl
Základ: vzorek chorobné vůně, která byla zdrojem nákazy, silná pálenka
Trvání: ihned / 1 hodina
Výroba: 20 směn; speciální laboratoř
Barva/Chuť/Zápach: 0 / 100 / 100

- protilátka má čirou barvu, páchne ostře jako lihový destilát a stejně tak i chutná. Po jedné hodině po podání sníží stupeň nakažení o 3 a zcela zastaví zhoršování choroby. Doléčení je nutné provést léčivými lektvary.

- Vzorek lze opatřit setřením z lahvičky, která zdrojovou "chorobnou vůni" přechovávala

- Pokud by nebyl k dispozici vzorek zdrojové "Chorobné vůně", je k výrobě lektvaru zapotřebí 100 magů a suroviny v hodnotě 320 zlatých a výroba trvá celý den (případné zřizování speciální laboratoře rovněž trvá jeden den) - výsledná protilátka pak po přiblížení k postiženému získá potřebné vlastnosti.

Vylepšování "Chorobné vůně" a úpravy týkající se protiopatření:

Zvýšení pasti:

- Pokud tvůrce k surovinám přidá 10/30/60 zlatých, může nebezpečnost pasti zvýšit na 6/7/8.

"Držení" ve vzduchu:

- V základní podobě lektvar z lahvičky uniká okamžitě a jednorázově, načež se hned rozptýlí. Je však možné upravit ho tak, aby se "držel" ve vzduchu. Náklady jsou suroviny v hodnotě 20 zlatých za každou směnu. Během této doby se obláček chová podobně, jako kouzelníkův "Mrak smrti" (viz PPP v1.6 - str. 48) - s tím rozdílem, že není ovladatelný a nerozptýlí se při průchodu zelení.

Přenášení:

- Tvůrce může "Chorobnou vůni" upravit tak, aby se jí vyvolaná "Bledá smrt" šířila na ostatní. Údaje za pomlčkou udávají, o kolik se zvedne výrobní cena lektvaru:

1. Tělními tekutinami primárně (přímým kontaktem s krví, slinami, močí, pohlavními sekrety...) - 20 zlatých, 3 magy
2. Tělními tekutinami sekundárně (kontaktem s něčím, co přišlo do přímého kontaktu s tělními tekutinami) - 35 zlatých, 5 magů
3. Primární dotyk (přímý dotyk nakaženého) - 50 zlatých, 8 magů
4. Sekundární dotyk (dotek něčeho, čeho se dotkl nakažený) - 85 zlatých, 12 magů
5. Vzduchem - (nádech blíže než dva sáhy k nakaženému) - 120 zlatých, 30 magů

- každý, kdo jedním z výše uvedených způsobů přijde do kontaktu s chorobou, si hází proti stejné pasti, jakoby přišel do kontaktu s "Chorobnou vůní", která byla zdrojem nákazy. Pozn.: V případě sekundárních kontaktů a primárního kontaktu tělními tekutinami vydrží kontaminované objekty infekční tak dlouho, kolik činí inkubační doba.

Pozn.: K protilátce: Pokud není k dostání zdrojová "Chorobná vůně", je možné po výrobě první protilátky vyrábět další s pouze čtvrtinovými náklady (80 zl, 25 magů) - místo vzorku zdrojové "Ch.V." je však nutné použít vzorek protilátky, která již byla k léčení použita (jak již bylo řečeno, přetvořila se tak, aby měla kýžené účinky a ty je možné okopírovat)

Prevence proti přenášení:

Primárním kontaktům lze zabránit prostě mechanicky - když se přímo (holým povrchem těla) nedotknete ničeho nakaženého, tak chorobu nedostanete.

Sekundárním kontaktům a primárnímu kontaktu s některými tělními tekutinami je možno bránit se aplikací roztoku lektvaru rudého kříže o desetinové koncentraci. Infikované předměty neutralizuje okamžitě, na tělní tekutiny je potřeba ho aplikovat v poměru 1:1.

Přenášení vzduchem je možné se bránit rouškou, těsně přiléhající na okolí nosu a úst, která je navíc napuštěna roztokem lektvaru rudého kříže.

Prodloužení inkubační doby:

- Tvůrce dokáže oddálit působení příznaků a například v kombinaci s přenášením tak prodloužit dobu, po jakou bude nemoc bez povšimnutí roznášena:

*1 den - 5 zl, 1 mag
*2 dny - 15 zl, 3 magy
*3 dny - 45 zl, 7 magů
*4 dny - 105 zl, 15 magů
*5 dnů - 215 zl, 31 magů
*6 dnů - 445 zl, 63 magů

- Nakažený se přitom pořád "chová", jako by byl v prvním *dnu nakažení a platí pro něj všechny z toho vyplývající věci (ohledně léčení apod.)

Zkrácení průběhu choroby:

- nyní si zavedeme nový pojem, a tím je "interval". Dosud byl intervalem 1 *den, tzn. 24 hodin. Od intervalu se odvíjí prohlubování choroby, léčení atd. Zkrácením tohoto intervalu je možné významně urychlit průběh choroby. Nyní uvedem "výpočet", pro zjištění, o kolik stoupne výrobní cena lektvaru:

X = 2 zl, 1 mag
X1 = X
X2 = 2*X + X
X3 = 3*X + 2*X + X
X4 = 4*X + 3*X + 2*X + X,

kde X je základní jednotka a X1, X2 ... nám udávají hodnoty pro zkrácení intervalu o tolik hodin, kolik činí číslo za X.

Interval lze zkrátit nejvýše o 21 hodin (na 3 hodiny), čemuž pak odpovídá cena 462 zl a 231 magů.

Pozn.: Zkrácení intervalu se vztahuje na všechny údaje označené *.

zombifikace:

- Pokud tvůrce lektvaru přidá k reaktantům ještě suroviny v hodnotě 10 zl a 150 magů, tak každý tvor, který zemře nakažen "Bledou smrtí", se 1k6 hodin po své smrti probudí jako zombie, netečná vůči slunečnímu záření, nerozpadající se, neupadající do kataleptického spánku a zdržující se v okolí nejvýše 100 sáhů od místa své smrti a útočící na vše živé. Tato zombie je však navíc trvalým přenašečem choroby, přičemž k přenášení používá primární a sekundární dotyk. Pokud úspěšně zasáhne postavu, hází si tato proti pasti, jakoby přišla do kontaktu se zdrojovou "Chorobnou vůní", avšak s tím rozdílem, že past je v tomto případě o 3 vyšší.

Pozn.: Výsledná zombie není ten nemrtvý z pravidel... Bytost si zachovává všechny své statistiky - kromě inteligence, která klesá na 2 (u inteligentních tvorů), případně zůstává na 1. Nemůže však používat jakékoliv speciální schopnosti nevyplývající z její přirozenosti (tzn. např. naučená kouzla). Každá takováto zombie pak jedná pudově... To znamená že pude po všem živém, co spatří.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 16
Ikonka uživatele QuidoYáfet    [pošta] NEW     8:53:54 25.11.2007
Bledá smrt mi dost připomíná Čengovu nemoc z Čapkovy Bílé nemoci... ale jinak je to pěkné dílko...

Ikonka uživatele Folcwine    [pošta] NEW     6:34:11 06.08.2007
Unknown:
Pokud vezmu, že je to jed, pak uznávám, že uzdrav nemoc by nefungovalo (jakkoli si myslým, že je to nemoc), ale zase by fungovalo (docela ultimátně) kouzlo zastav jed (kouzlo se asi jmenuje trochu jinak; jinak by asi bylo potřeba aspoň hraničáře na 16. úrovni, který umí rušit i uměle vyrobené jedy - i když tento "jed", je vlastně přírodní, pouze poupravený, takže by asi i hraničář nižší úrovně si s tím "jedem porafil)"

Ikonka uživatele Loren Saneth    [pošta] reputace: 1
Krtecek: +1
NEW     13:54:46 01.08.2007
Prijde mi to trochu silné.Treba bych to upravil tak , že když se někdo nakazí , může to přenést dál-ale s nižší pastí o 1.Čili se vlastně stane také přenašečem ale ne tak silným jeko původní. Ta zombie se mi teda moc nelibi - treba by to slo ale cena by byla podle me nekolikanasobne vyssi. A jeste : když se nakaženému na těle objeví ty bílé necitlivé skrvny,tak by mu možná mohl PJ počítat vyšší odolnost v některých případech. Možná sem mohl dát jen 3 hvezdy ale uz to nebudu menit,napad i zpracovani se mi libi.Ma to jen par chybek.. ;-)
Loren

Ikonka uživatele Turgon    [pošta] NEW     7:31:22 01.08.2007
Tvoje dílo se mi líbí i když má nějaké mouchy, které vesměs už byly řečeny. Má to nápad a je to vcelku dobře popsané, myslím, že si zaslouží víc než 3*, když koukám na jiná díla co mají 3.
Díky za námět.

Ikonka uživatele martore    [pošta] NEW     19:08:30 31.07.2007
mno me to pripada trochu silny.. vezmi si ZkZ alchymistu na vyšší úrovni, s tmdle je schopnej kdyz to spravne nakombi vymasit cely mesta...

Ikonka uživatele Indužkfalfovo prasátko    [pošta] NEW     18:06:45 31.07.2007
No já tim myslel, že pokud by se to použilo ve většim množství a dostatečně se to posílilo, bude se jed/nemoc šířit tak zběsile, že nějaká laboratoř už je šumák. Pak by tam zase musela být spousta alchymistů, co se budou zabývat jen výrobou protijedu. Tim by se ovšem dobývání zredukovala skoro čistě jen na výrobu jedu/výrobu protijedu. Hm...

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     10:02:17 30.07.2007
Morrowind?
Tohle je nemoc, ne jed. Chová se to jako nemoc, šíří se to jako nemoc, získává se to z nemoci.
Co se týče problému zombifikace, jako zdůvodnění bych viděl využití magu v lektvaru (150mg navíc je dost)
Ovšem zásadně dost věcí kolem této nové zombie (která není zombií z pravidel) - je to nemrtví, nebo není, je to magický tvor nebo není, jak je to s udržovací magií...
Ačkoli mám rád čísla a výpočty, myslím, že by od tebe bylo milé, kdyby si hráče a PJ této povinosti zprostil a předal jim formou tabulek hotové výpočty. (do poznámky pod čarou můžeš uvést, vyorce pro tento výpočet.)
Celkove je nápad pěkný, snaha o propracování je pěkná, a zdá se to i herně použitelné (myslím tím, že to nezboří hru - je tady sice něci jako tvrzení, že tuto zákeřnou a vzácnou věc znají úplně všichni, jako by se s tím denně setkávaly. ) takže přes příšerně vypadající zpracování 3*
(Myslím, že pokud by nějaký alchymista se vydal za získáním tohoto lektvaru, má tak 75% že zemře, dřív, než výrobu dokončí)

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     20:58:56 29.07.2007
Když jsem psal, že to není ten nemrtvý z pravidel, nemělo to znamenat že to není nemrtvý...

Bylo by po boji pouze pokud by v dotyčném městě nevěděly, že se chystá takový útok, případně neměly potřebně zařízené laboratoře...

Výpočet bys měl mít správně... Je to tak z toho důvodu, že náročnost roste víc než přímo úměrně...

Jejich účinky byly sníženy proto, že se v případě červeného kříže jedná o nejslabší léčivý lektvar a kouzlo "uzdrav nemocného" je směřováno proti nemocím a toto je vlastně pořád tak trochu jed...

Ikonka uživatele Indužkfalfovo prasátko    [pošta] NEW     13:18:37 29.07.2007
UnKnown: Tak počkej, když to neni zombie z pravidel, prič by si ji moh nekromant podmanit? A proč o tak zásadní možnosti nemluvíš už ve článku, protože mě by ani nenapadlo, že to je možný.

Navíc je to podle mě moc levný. Kdybych totiž chtěl vyrobit lektvar s pastí 8, co se bude držet ve vzduchu 30 minut, přenášet se bude nadechnutim a s přidanou zombifikací, bude mě to stát 330 zl. a 180 magů. Tak je to sice dost, ale pokud by se lekvat použil tak v 10-15 kusech při dobývaní města, je do pár dní po boji.

Taky moc nechápu výpočet zkrácení průběhu choroby. Je to tak, že když chci interval zkrátit z 24 hodin třeba na 20, zaplatim o 20zl (4*2+3*2+2*2+1*2). a 10 (4+3+2+1) magů víc?

Předpokládám, že Uzdrav nemocného a lektvar rudého kříže se nesmí použít, protože jsou tak rozšířené? Jejich zakázání rozhodně lektvar výrazně posiluje, ale potřebovalo by to nějak zdůvodnit.

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     23:12:03 28.07.2007
Navíc: Je to pouze možnost. Ten lektvar to umět nemusí...

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.84201002120972 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách