www.Dracidoupe.cz


Alchymistické předměty


Obušek "Zpytleven" 
Příprava pro tisk (tisknuto 607x)
Přidáno: 20:18:56 29.06.2007
Skupina:Zbraně
Magenergie:100 magů
Suroviny:12 zl.
Základ:obušek, pytel se zadrhovacím hrdlem
Nalezení:-
Trvání:2 roky
Výroba:2 dni, doma
Nebezpečnost:-
Síla:-
Barva/chuť/zápach:-
Magy/den0
Autor: UnknowN
Průměrné hodnocení:2.5
Popis:- sféra: 4

Popis:

Alchymista vloží obušek do pytle a zatáhne hrdlo. Poté přivolá démona, který způsobí, že když jeho majitel zvolá "Obušku, z pytle ven!", hrdlo se automaticky rozváže a roztáhne a obušek uvnitř schovaný, vyletí z pytle a začne hlava nehlava mydlit bytost, na kterou ho svou myšlenkou uživatel poštval - pokud je obušek z pytle venku a je potřeba ho zaměřit na jiný cíl, stačí na tento nový cíl pomyslet a zvolat "Obušku, bij!". Uživatel se přitom může rozhodnout, jestli obušek bude svými útoky působit stínové nebo skutečné zranění. Pokud se už uživateli zdá, že obušek splnil svůj úkol, tak stačí zvolat "Obušku, dost!", načež se obušek vrátí zpět do pytle, jehož hrdlo se v zápětí zase stáhne a zaváže.
Obušek se přitom chová, jakoby ho ovládal člověk se sílou a obratností na stupni 11.
(Z toho vyplývá že pohyblivost obušku je také 11 - výpočet viz pravidla)
Pohybující se obušek se nikdy neunaví a bude svůj cíl pronásledovat, dokud jeho majitel neřekne "obušku, dost" nebo dokud se nevzdálí od pytle na vzdálenost 200 sáhů, což je mimo jiné i maximální vzdálenost, do které lze obušek na někoho poštvat.
Jak je snad jasně patrné, obušek nemá oči ani jiné smyslové orgány. Místo nich používá jakési mimosmyslové vnímání světa, jehož přesnost sahá do vzdálenosti 5 sáhů. Obušek ví o všem, co se v jeho "zorném poli" nachází. To mu mimo jiné umožňuje vskutku dokonalé vyhledávání a pronásledování svého cíle...
Bijící obušek má 2 útoky za kolo, což znamená bonus +6 k iniciativě v RSS.
Obušek nedokáže bránit svého majitele (pokud má majitel holé ruce, nemůže polapit pohybující se obušek a využít jeho OZ).
Uživatel nemůže používat více obušků naráz.
Pokud by na sebe dva uživatelé poslali své obušky (případně jen jeden uživatel na obušek jiného uživatele), tak tyto přestanou poslouchat své majitele a oba se během 1k6+3 kol roztlučou a démon z nich vyprchá.
Je-li postava, která momentálně obušek používá, vyřazena (mrtvá/v bezvědomí apod.), tak se obušek automaticky vrací zpět do pytle.
POZOR!
Postava, která právě používá svůj obušek, se z hlediska herních mechanismů považuje za kouzlící.
Jak se proti obušku bránit?
Kouzlo "Rozptyl kouzla" funguje jako příkaz "obušku, dost", který nelze 5 kol odvolat.

Ačkoliv se jedná o kouzelnou zbraň, podléhá vlivům vnějšího světa. Je na ní možno útočit podobně jako při použití chodcova kouzla "Poškození zbraně" (viz PPP-průvodce hrou v1.6 - str.19). Obušek má obranu 6 a jedná se o dřevěnou zbraň (jedná se pouze o použití mechanismu, takže na něj můžou útočit i nechodci). Princip daného kouzla je vysvětlen v PPP v1.6 na str 19.
Je možné pokusit se poletující obušek zachytit. Znázorňuje to past na zachycení:
Rozdíl Obr ~ 5 ~ zachycení/nezachycení
Jelikož k zachycování dochází během boje, pohlížejte na zachycení jako na akci "útok" na kterou se nevztahují bonusy za násobné útoky. V tomto případě navíc může nastat i totální neúspěch (pokud by postava hodila tak málo, že by jí nepomohlo ani snížení pasti o 6) - v tom případě se jí zachycení nejen nezdařilo, ale obušek na ni během její akce stihnul zaútočit, stejně jakoby se jednalo o nehybnou postavu.
Pokud dojde k úspěšnému zachycení, je třeba obušek ještě držet. Opět by to měla znázorňovat past:
Rozdíl Sil ~ 5(7) ~ udržení/neudržení (ověřuje se každé kolo)
Jak už však bylo řečeno, obušek se proti držení brání, a tudíž i když ho postava drží, obušek jí může párkrát praštit (jeden volný útok na nehybnou postavu). Postava se tomuto může vyhnout, pokud by uspěla i v hodu proti pasti o hodnotě 7.
Theurgové dovedou povolat tohoto démona i z vyšších sfér a do jiných základů. Jelikož popis démona není přímo součástí příspěvku, popíši ho co nejjednoduššeji:
Nejprve uvedu jedno pravidlo, co se týče vztahu mezi sférou, ze které démon pochází a základem, do kterého je zaklínán:
lehké jednoruční zbraně: démon se poprvé vyskytuje ve 4 sféře
lehké obouruční: 6 sféra
střední jednoruční: 8 sféra
střední obouruční: 10 sféra
těžké jednoruční: 12 sféra
těžké obouruční: 14 sféra
(každá kategorie zbraní má tedy svého démona)
Za každou sféru navíc od první sféry, kde se démon vyskytuje, získává jeden bod, které lze poté investovat do následujících úprav:
zvýšení jedné z vlastností o 1 (max. 21) ... 1 bod
zvýšení SZ o 1 ... 1 bod
zvýšení Útoč o 2 ... 1 bod (vyžaduje minimálně jeden bod ve "zvýšení ÚČ")
zvýšení počtu útoků za kolo (bonus k iniciativě v RSS +3) ... 4 body
naučení 1 šermířské finty ... 2 body
Přičemž je nutné zachovat pravidlo o útočných/obranných démonech a brát ohled na fakt, že tímto způsobem lze bonus k iniciativě zvýšit nejvíce o 9 (pro předmět jako celek tedy +15)
pozn.: Základem nemůže být kombinace dvou jednoručních zbraní (př.: krátký meč a dýka). Pokud by při výrobě byly do pytle vloženy dvě zbraně, vynaložená magenergie a suroviny přijdou na zmar. Dále je třeba podotknout, že cokoliv očarujeme démonem "zpytleven", se poté chová jako zbraň pro boj tváří v tvář... Je tedy teoreticky možné očarovat například kuši, ale nebude po nepřátelích střílet.
pozn.2: Jako pomyslný pytel se dají použít i jiné předměty nepytlovitého charakteru, je však nutné, aby se v nich očarovaná zbraň mohla zcela zavřít (např.: truhla)
Pozn.3: Povelem pro použití očarovené zbraně nemusí být nutně "ABC z XYZ ven!" - povel zadává theurg při tvorbě předmětu.
Pozn.4: Zbraň očarovaná démonem "zpytleven" poletuje sama o sobě a šermíř proti ní tedy nemůže používat své finty...
Pozn.5: Při fatálním neúspěchu při pokusu o vyvolání démona "zpytleven" může nastat dosti prekérní situace - démon se bude chovat jinak, než by měl. Například:
- okamžitě po zaketí do předmětu začne mlátit do všeho kolem
- po vyřknutí hesla začne mlátit toho, kdo ho vyvolal
- po vyřknutí hesla odmítne mlátit kohokoliv
- aktivuje se i samovolně a buší do někoho, koho si náhodně "vybere"
Pokud by uživatelé proti sobě poslali dva předměty očarované démonem "zpytleven" (podobně jako u obušku), vyhraje ten, který obsahuje démona na vyšší úrovni (až na výjimku - platí, že artefakt vždy porazí kouzelný předmět, i kdyby jeho démon byl z vyšší sféry - při střetu artefaktů se opět postupuje stejně - s tím rozdílem, že z toho "poraženého" zůstane jen srdce artefaktu).
- obdobně jako u obušku zpytleven, pokud mají dva tyto kouzelné předměty / artefakty démona ze stejné sféry, jsou zničeny oba.
Stejně jako proti obušku, i proti těmto předmětům se lze bránit, a to jak kouzlem "rozptyl kouzla" tak přímým útokem:
Jejich základní OČ je 6 a přičítá se k němu bonus za obratnost vyplývající z případné úpravy démona.
Bohužel, tyto možnosti nepůsobí na artefaktové varianty předmětů.
Poznámka na závěr:

Objevily se předpoklady, že by mohla existovat i obranná verze démona "zpytleven"... Dosavadní zkoumání sfér zatím tuto domněnku nepotvrdily, předpokládá se však, že jeho případné vlastnosti se budou řídit podobnými zákonitostmi.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 12
Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] NEW     20:14:30 05.07.2007
Musí být stínové?
Vzhledem k tomu jaká je past na chycení předmětu, není problém pro urostlejšího dobrodruha jakoukoli zbraň očarovanou démonem prostě chytit a nacpat do nějakého alternativního pytle - s ohledem na to bych doporučil aby byl démon "uklidněn" kdykoli je zavřen do "pytle", i kdyby to nebyl jeho pytel a jeho pánem by se v tu chvíli stal ten kdo ho chytil, respektive ho má aktuálně v držení.

Navíc se dá předpokládat že postava která jej chytla nebude stát na místě a držet jej v ruce, ale pokusí se jej kupříkladu zalehnout, zamotat do deky, nacpat do alchymistovy truhly (protože jiná neni po ruce:-)

Teť sem si ještě spoměl, v Diablu II jsou v 2. aktu lítající šavle který na hrdinu útočí. Démon se z nich vymítá tak že mu dáte pár pořádnejch šlupek a když ho zabijete, je pk aspoň modrá. Jednou sem takhle našel dokonce "setovou" :-)

+6 k iniciativě je pohyb v boji. Postava s vysokou silou a obratností se na první úrovni pohybuje v boji poloviční rychlostí, ale každej normální PJ jí předpokládám povolí utíkat rychlostí odpovídající pravidlům pro pohyb, dáli se na úprk. Stejně tak se bude pohybovat i obušek podle těchto pravidel, budeli někoho pronásledovat.

Tuvy: třeba v DnD je obušek myšlenej jako zbraň na omračování. To jestli bude útočit stínově nebo ne bych nechal na majiteli.

Fafrin: já bych to tu iniciativu démona nechal ovlivnit, kdyby mě to napadlo, ale o tom ať si rozhodne PJ:-)

3*
- pěkné zpracování známé věci, pivo si zasloužíš, jedeš na gamekón?

Ikonka uživatele UnknowN    [pošta] NEW     15:00:44 03.07.2007
Formátování: Asi je to dáno tím, že jsem dílo kopíroval z dílny... Jinak nevím...

Magenergie: Vycházel jsem z PPZ a předmětu "létající koště", které obsahuje podobného démona... Je možné, že jsem to neodhadl přesně.

Řazení: Nejprve jsem uvedl obušek samotný a poté démona s jehož pomocí je možné povolávat varianty předmětu... Bylo však nutné uvést na "pravou" míru pár věcí, které démon přináší - např.: démon z vyšší sféry je silnější, theurgové dokáží vytvářet artefakty... Řazení poznámek je pak víceméně nahodilé, neboť mě nenapadl žádný logický způsob řazení...

Dohady o vlastnostech a iniciativě měla vyřešit ta položka "Obušek/očarovaný předmět se chová, jako by ho držela postava..." - čímž jsem chtěl naznačit, že pro obušek platí vesměs stejné pravidla jako pro postavu bojující s obuškem...

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     10:07:22 03.07.2007
Tuvy - to co si právě řekl, považuji za slovíčkaření. Co já vím, tak všechny zbraně (nedovedu je z hlavy vyjmenovat), které jsou v ceníku zbraní označeny + nesou poznámku: " V běžném soubojovém systému ztrácejí iniciativu resp v RSS dávají postih k iniciativě -2 "
Jaké určité podmínky máš na mysli, kdy toto nefunguje?
Dobrá, zbraně nemájí sníženou iniciativu, zbraně snižují iniciativu. Ale stále tím nemizí otázka, jestli to ovlivní iniciativu démona "zpytleven", který je zaklet v takovéto zbrani.

Ikonka uživatele Aritma    [pošta] NEW     21:22:54 02.07.2007
Nápad to není špatný. Uznávám autorovu snahu o dobré popsání jednotlivých mechanismům u předmětu ale méně je někdy více. Kdyby se několik těch čísílek úplně odstranilo, tak by to bylo lepší. Navíc některé schopnosti předmětu nedávají smysl (viz. již zmiňovaný případ dvou obušku proti sobě) Text se špatně čte ale těžko říct, jestli to tak autor chtěl nebo se to jen nepovedlo. Použitelné by to asi bylo ale chce to několik úprav a hooodně mazání.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     13:54:48 02.07.2007
Fafrin - nebudu dílo obhajovat (nechci to brát autorovi), takže jen jediný bod:

Iniciativa - zbraně nemají sníženou/zvýšenou iniciativu - iniciativa je parametrem postavy (některé zbraně za určitých podmínek tuto iniciativu mění).

S pozdravem
T.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     13:23:29 02.07.2007
Skvělý nápad, bohužel, kvůli příšernému zpracování (formátování, řazení odstavců, kapitol), a přes věškerou snahu mnoha nevychytaných základních pravidlových problémů (množství magenerie, ničení zbraně s démonem, možnost šermířské finty? - s obuškem?...)
Také si nejsem jist, jak je to s komunikací a vzájemným naváděním obušku a používající osoby. Vnímá obušek tedy pouze na 5 sáhů? Co když ho poté pošlu na osobu ve vzáleností 200 sáhů? ví o ní, nebo si jen myslí, že tam je a třeba až tam doletí tak ji pozná? Jak v hloučku takto vzdálených postav pozná, kterou uživatel určil? Může uživatel napadnout postavu, kterou vnímá obušek, ale uživatel sám ne? (neviditelná, před uživatelem schovaná postava)
Co je možno dělat během používání obušku (jsem li kouzlící osoba, nemohu přece dělat nic, než kouzlit) - nebo se ve skutečnosti obušek ovládá sám a tluče do cíle, dokud není odvolán? Proč ho potom vyřadí vyřazení majitele/ovládajícího?
Dále použití síly v popisu démona může vést k představě, že zvyšováním síly je možno současně dosáhnout zvíšení pasti na zachycení a UČ, je tomu tak, nebo nikoliv? Budemít znížená iniciativa zbraně na rychlos vliv? (některé zbraně mají iniciativu sníženu o 2, např, těžký kyj)

Možná by bylo lepší to vyrobit jako démona a obušek použít jako ilustrativní příklad.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     11:01:45 02.07.2007
Zombie:
"Pokud by na sebe dva uživatelé poslali své obušky (případně jen jeden uživatel na obušek jiného uživatele), tak tyto přestanou poslouchat své majitele a oba se během 1k6+3 kol roztlučou a démon z nich vyprchá." - jde tedy o případ, kdy na sebe obušky uživatelé vzájemně (či alespoň jednostranně) pošlou. Jak jsem psal...

"Když už jsme u ničení, co přeřezání provazu nebo rozříznutí pytle ... Lze jej stále používat na nošení věcí ?" - reagoval jsem na tohle - nijak to nesouvisí s předmětem samotným...

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     10:56:01 02.07.2007
Tuvy: obušky útočí na sebe, protože to tak napsal autor.

Hraničář může poškodit kouzlenou zbraň soupeře až potí, co na ni úspěšně sešle "uspání démona".

Co se týče ničení předmětu, pak předmět = obušek + pytel (pytel + zdrhovadlo).

Ikonka uživatele grimsladea    [pošta] NEW     1:57:02 01.07.2007
Nevím, ale čím dál více mi přijde, že v rubrice předměty je králem klaun.

Ikonka uživatele Tuvy    [pošta] NEW     18:41:46 30.06.2007
Zdravím

Úplně se divím naprosto příšernému formátování díla - už v dílně bylo lépe formátované. Až z toho mám dojem, že se formátování "někde ztratilo", ale k tomu se bude asi musit vyjádřit Unknown.

K Zombieho kritice:
Proč by měly obušky útočit na sebe - když pošlu obušek na obušek, bude útočit na zvolený cíl - je to podmíněno tím, že majitelé na sebe obušky vzájemně pošlou.
Útoky musí být stínové - proč? Protože se ti to zdá silné? Vždyť je to nesmysl - obušek je v pravidlech jako normální zbraň (nehledě na jiné zbraně) a dává normální zranění - dokonce je docela nesmysl aby se s obuškem dalo bouchat "naplocho" ale to je chyba pravidel. Tvoje prosazování účelovosti bez jiného smysluplného obhájení omezení, zvlášť v tomto případě, působí až komicky.
Ad rozříznutí pytle a jeho použitelnost - proboha - jak to souvisí s předmětem? Vždyď to je kauzistika par excelance, tohle by řešil PJ, pokud by to vůbec považoval za nutné řešit, podle klasických pravidel.

S pozdravem
T.

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
27 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.81832695007324 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách