www.Dracidoupe.cz


Alchymistické předměty


Naruby 
Příprava pro tisk (tisknuto 451x)
Přidáno: 12:48:04 12.01.2006
Skupina:Jedy
Magenergie:70 magů
Suroviny:0 zl.
Základ:voda a mléko
Trvání:(viz první pravidlo)
Výroba:12 směn
Nebezpečnost:~odl~6~3směny/5směn (viz první
Barva/chuť/zápach:50/60/30
Magy/den0
Autor: Salmar
Průměrné hodnocení:4.16
Popis:p

Popis předmětu

Naruby je jed, nikoli lektvar. Po jeho vypití postava chvilku cítí, jakoby zrácela půdu pod nohama. Na jedno kolo se jí zatemní před očima a po tomto kole zase vidí. Její pohled na svět okolo sebe je ale obrácen vzhůru nohama. (stejně, jako když se postavíte na hlavu. Z čehož plynou jisté nevýhody, které můžou nastat při neúspěchu na některou z pastí. Tento jed je využitelný hlavně v boji, ale uplatnění najde i jinde. Jeho barva je lehce zakalena do neprohlédnutelné bílo šedivé. Chuť je hořká, výrazná. Z jedu se line zápach kefíru. Ale nijak výrazný.

Vlastnosti

Celý lektvar je postaven na iluzi. Z pohledu obyčejného pozorovatele se postavě nic neděje. Postava sama ale vidí všechno vzhůru nohama. Nepůsobí na ní žádné změny fyzikálních jevů, tak jak je známe (například nedochází k překrvení mozku)

1. pravidlo (trvání)

Past, která je uvedena v řádku pro nebezpečnost (~odl~6~3směny/5směn), udává, jak dlouho se oběť tohoto jedu bude nacházet. Jestliže uspěje, budou na ni bezprostřední účinky lektvaru působit po dobu 3 směn. Jestliže neuspěje, bude těmto účinkům vystavena v době 5 směn. Účinky se dostaví 6 kol po požití jedu v plné síle. * Každá postava je jinak odolná. Proto by se měli házet spíše procenta a každá oběť by spadla do jiné doby trvání účinků. Ale vyjádřeno v pasti je to rozhodně přehlednější a jednoduší pro hru.

2. pravidlo:

Toto pravidlo udává past, podle které se bude vycházet nadále. Pokud postava proti této pasti uspěje, uvědomí si, že se jedná pravděpodobně o iluzi. Pokud neuspěje, nenapadne jí to (pokud se toto stane například inteligentní postave, dá se to vysvětlit tak, že pravděpodobně byla ve stresu a nebylo schopna objektivního přemýšlení). Tato past je ~int~6~uvědomí/neuvědomí~. Je tu zde také možnost, že postava se pokusí bránit iluzi (potřebný úspěch při pasti) zavřením očí. Potom se k postavě přistupuje jako by byla slepá. Když například bojuje, je to jako boj s neviditelným protivníkem (-5 k OČ i ÚČ). Výhoda toho, že zavře oči je, že se postava nemusí po vyprchání účinků vzpamatovávat (pravidlo č.6)

3. pravidlo (působivost iluze):

první možnost udává důsledky, pokud si postava uvědomila, že se jedná pravděpodobně o iluzi. Druhá možnost důsledky, pokud si postava nemyslí, že se jedná o iluzi.

první možnost: Postava nezavřela oči a pokusí se zorientovat v „převráceném světě. Jestli se jí to povede, uvádí past na inteligenci ~int~8~povede/nepovede~.
Pokud postava uspěla, dostavují se tyto důsledky: Oběť už si je jistá, že je to pouhá iluze a vcelku se jí povedlo zorientovat. Dokáže jít normální chůzí vpřed. Nedokáže běžet, či klusat (když se o to pokusí, je pravděpodobnost 50%, že nepokluše tam, kam chce (klus) a 80% (běh)). Když je postava v boji, snižuje se jí UČ i OČ o -3
Pokud postava neuspěla, dostavují se tyto důsledky: Postava si je už téměř jistá, že se nachází v iluzi. Ale nedokázala se v ní pořádně zorientovat. Dokáže se velice pomalu pohybovat, ale nedokáže jít normální chůzí, ani klusem, či během (jestli se přesto rozhodne jít chůzí, je pravděpodobnost, že půjde jinam (případně se bude motat) 40%. Při klusu 75% a při běhu je to téměř jisté 95%) V případě, že se nachází v boji, má postava postihy k UČ i k OČ –4

druhá možnost: Postava je v možném stresu a neuvědomila si, že se nachází v iluzi. (neúspěch při pasti u pravidla č.2) Je možné, že podlehne panice. Tuto možnost uvádí past ~int~4~úspěch/panika
úspěch: V tomto případě postava nepropadá panice. Začne být v malém stadiu stresu, což je na ní po chvilce znát. Pokud je postava v boji, má k UČ i OČ postih –5 a k inteligenci –2. Jak se postava může pohybovat popisuje neúspěch u první z možností pravidla 2 (Dokáže se velice pomalu pohybovat, ale nedokáže jít normální chůzí, ani klusem, či během (jestli se přesto rozhodne jít chůzí, je pravděpodobnost, že půjde jinam (případně se bude motat) 40%. Při klusu 75% a při běhu je to téměř jisté 95%))
panika: Oběť jedu Naruby se při této možnosti dostává do paniky. Je zmatená a ztrácí zájem o cokoli, krom toho, jak vyřešit nějak svou situaci. Může se stát, že začne křičet a poskakovat. Je pravděpodobné, že nebude schopna se s někým normálně bavit. Není schopna boje a když na ni někdo zaútočí. Je tento útok považován za útok na vyřazenou postavu. Dále má pak tato postava postih k inteligenci –3.

příklad: Velice neinteligentní skřet jménem Smrťák vypil tento lektvar. Jeho hráč si házel na past, jestli si uvědomí, že se jedná o iluzi. Neuspěl. Následoval hod na past, jestli propadne skřet panice, či ne. Jeho inteligence je 4 a hráč hodil 5 na k10. (-3 za postih za inteligenci) a výsledek je roven 3. Z čehož vyplývá, že Smrťák podléhá panice. Jeho inteligence se snižuje na 1 (-3). A Smrťák se snaži za každou senu postavit obráceně, protože je přesvědčen, že následně i normálně uvidí. Jak se snaží postavit opačně. Vždycky skočí a dopadne na hlavu. Takto to opakuje 5x a nakonec padne do mdlob (rány do hlavy) (není se co divit, jeho aktuální inteligence je 1). Válečník Sor jenom přihlíží na skřeta, který před ním skáče nahoru a dopadá na hlavu, jenom se pousměje a jde si koupit od alchymisty další jed tohoto druhu.

4. pravidlo (berserkr):

Pokud Naruby vypije bojovník. Je možné, že se zvýší jeho stupeň na proměnu v berserkra. Když uspěje na první pasti a zjistí, že se jedná o iluzi, stupeň na přeměnu se zvýši o +1 (nezáleží jestli své oči zavřel, či nikoli, ani jestli se mu povedlo zorientovat). Důležité je, že si uvědomuje možnou iluzi, ale neustále vidí vzhůru nohama.
Pokud při první pasti neuspěl a zároveň nepropadl panice, zvyšuje se stupeň o +2. Jestliže panice podlehl, je téměř jisté, že se v berserkra promění téměř jistě (šance 99%).

5. pravidlo (odolnost)

Jisté postavy mohly s tímto jedem přijít do styku už po několikáté. Což jim dává jistou možnost, že mu nepodlehnou. Jestliže se postava otrávila poprvé, hází si dle výše uvedených pravidel (č.1 a č.2). Ale pokud se stane, že se otrávila už po 3., všechny nebezpečnosti pastí se snižují o jedna (postihy zůstávají). Pokud po 6. snižuje se nebezpečnost pasti o dva (ze základu) atd. (vždy násobky 3).

6. pravidlo (vzpamatování):

Po vyprchání účinků nastává doba vzpamatování se, protože jisté postavy jsou lehce zmatené. Hráč hodí k10. Za každých dalších načatých 10% se vzpamatovává jednu půl směnu. (Pokud tedy hodí 43%, znamená to, že se bude vzpamatovávat 2,5 směny). Je důležité říci, že postava, která zavřela oči, nebude postavena před toto pravidlo a nebude se muset vzpamatovávat. Doba vzpamatování se bude snižovat vždy o jednu směnu za každé třetí požití jedu (opět násobky tří). příklad: Hráč Petr, hraje postavu barbara bojovníka Kerla. Někdo mu do pití přidal tento jed a on to vypil. Jako první si Petr hází na past, jak dlouho na něj bude jed účinkovat. Jeho odolnost je 15 a na k10 hodil 6, z čehož vyplývá, že při této pasti uspěl a Naruby na něho bude účinkovat 3 směny. Dále si hodí na to, jestli rozezná iluzi. Jeho inteligence je 8 a na k10 mu padne 4. Kerla nenapadne, že se jedná o iluzi a začne zmatkovat. Podle další pasti Petr zjistí, že panice jeho postava nepodlehne. Kerl bude tedy tři směny pod pastí k UČ i OČ –5 a k int –1. Ke všemu bude mít omezený pohyb a zvýšený stupeň na přeměnu berserkra o +2.
Po třech směnách účinky vyprchají a Petr si hodí k10 na vzpamatování. Podle pravidla se bude vzpamatovávat 1,5 směny. Následně může zase dělat co bude chtít, nebude sice vědět, co se stalo a bude se mu trošičku motat hlava. Ale žádné postihy na něj už nepůsobí a on se v klidu vrátí do vesnice.

Jak to vlastně funguje:

Jak jistě víme, naše oči fungují jako čočky. Obraz, který vidí už pozorují vzhůru nohama a v mozku se potom obrací. Tento lektvar funguje právě na tuto mozkovou činnost obracení. Nepředělává znovu už dvakrát předělaný obraz, ale vyřazuje na určitou dobu činnost mozku na této schopnosti.

dodatek:

Pokud tento jed použije postava a bude chtít vykonávat nějakou ze svých zvláštních schopností, bude se pravděpodobnost úspěchu snižovat, či je možnost, že nebude vůbec možné jí provést. Šlo by zde vypisovat všechny zvláštní schopnosti všech povoláních na všech úrovní, ale proč tím zatěžovat čtenáře, když by 80% nepoužili.
Pokud bude nějaký PJ chtít něco takového použít na omezení některé z vlastností některého povolání. Nechám to čistě v jeho rukou. Například seslání kouzla od kouzelníka by se mněla zmenšit pravděpodobnost seslání. U válečníka změnit pravděpodobnost odhadu soupeře atd. Ale nezapomínejte na jedno, pokud je postava v panice, není schopna žádné ze svých zvláštních schopností, které dělá vědomě. Považuje se za vyřazenou postavu.

* Při požití jakéhokoli jiného jedu, lektvaru, či seslání kouzla se pravidla nemění. V tomto případě považujte postavu za neotrávenou.

** Když se postava bude koukat přímo před sebe, je téměř jasně představitelné, jak všechno uvidí. Pokud se podívá nahoru, uvidí zem, pokud pod sebe, uvidí oblohu ( či to, co se nad postavou nachází)

Popis výroby

1) Připravíme si vše potřebně k „vaření“: čtvrtku vody, 3/4 čtvrtky mlíka, pírko ptáka (dravce), špetku hlíny, zelený list, kotlík a dřevěnou lžíci na míchání.
2) V ohništi rozděláme oheň. Nad něj postavíme kotlík, v němž už je nalita voda.
3) Čekáme, až voda začne bublat.
4) Přihodíme špetku hlíny, klidně i s nějakým kamínkem a zelený list.
5) Zamícháme. Čekáme necelou čtvrtinu směny a do kotlíku vhodíme pírko dravce.
6) Celou jednu směnu mícháme.
7) Přilijeme 3/4 čtvrtky mléka pro zhuštění a znovu zamícháme.
8) Nakonec vložíme 70 magů.
9) Kotlík sundáme z ohně a nápoj necháme vychladnout.
10) Když přelíváme do flakonků, měli bychom pozorovat bílo šedivý nápoj. Cítit jeho decentní zápach ztuchleniny (po pírku rozmělněném pírku a listu ve spojení s magy)
Není doporučeno ochutnávat, mohla by se vám zatočit hlava. Doslova.

Historie

Psal se věk mágů. Bylo přesně čtvrtého léta večer. Zellet věděl, co se má stát už za necelých 14 dní. Věděl jak dopadne jeho syn, když se s ním utká. Jeho syn se zamiloval do té nesprávné. Byl sice šlechtic a dobrý bojovník. Ale na tuto ženu hleděl zamilovanýma očima ještě někdo jiný. Říkali mu Šelma, ani nevěděl, jak k této přezdívce přišel. Jeho syn se dívky nechtěl vzdát, chtěl ji a miloval ji. Šelma ale věděl, že je lepším bojovníkem, proč by se vzdával nádherné perly, která mohla zdobit jeho srdce? Ale proč by zatraceně Kerlin, jeho syn, měl trpět za to, že se stal válečníkem, že nepokračoval v tradici této alchymistické rodiny a za to, že se zamiloval. Ale Zellet nechtěl svého syna jen tak vydat, musel existovat způsob jak zařídit, aby byl Šelma poražen a jeho syn neodešel do podsvětí.
Jak to ale udělat? Proběhla Zelletovi myšlenka a posadil se do křesla, přestože už byla téměř druhá polovina noci. Nemůže ho jen tak nechat zabít, to by nešlo. Kerlin by mohl mít problémy, skoro každý věděl, že Šelma přijede to města, aby se utkal s jeho synem. Musel ho nějak oslabit, ale tak, aby to nikdo nemohl poznat. On je přeci alchymista, musel něco vymyslet. Něco, co by mu za chránilo syna. Musel existovat způsob, jak ubrat část jeho moci.
V tom ho to napadlo, udělá to tak, aby Šelma svého protivníka viděl jinak, obráceně. To ho zmate a jeho syn si s ním poradí. A nikdo nic nepozná. Pln radosti se sebral a šel se uložit ke spánku.
Celý další den přemýšlel, jak tento jed udělá. Už měl jistou představu. Šelma musí vidět peklo tam, kde je nebe a nebe tam, kde je peklo. Musí vidět létat ptáky po zemi a napřažený meč musí vidět tak, aby jeho čepel směřovala dolů. To ho zajisté přinejmenším zmate a Kerlin udělá svoje. V tom jedu by mělo být trochu mlíka jako zhušťovadla a voda, kterou považoval za základ, také část z života na obloze a část z života na zemi. Nesmí zapomenout na kus obyčejné hlíny, která bude vyjadřovat vše neživé.
Kdo je králem oblohy? Samozřejmě dravci, nejen orli. Těch je málo, jejich vládu často převezmou jiní menší, ale početnější. Přidá tedy pírko dravce, vodu a… Co mu vždycky dávalo sílu, když byl na procházce? Čím je obklopen králův palác a kde žijí lesní víly? Jistě, stromy, stromy jsou to, co je v této zemi nejkrásnější a nejuctívanější. A co je na stromech nekrásnější? Listy. Přidá tedy ještě list stromu, ale musí být zelený, ten vyjadřuje svůj život a sílu více než hnědé mrtvé listí na zemi, které ukazuje smrt krásy.
Po dvou dnech se dal do práce, byl si vědom, že je potřeba hodně magů, aby se Svět celý přetočil. Ale nebude to na dlouho. 70 magů by mělo být akorát.
Po čtyřech dnech se mu povedlo vytvořit nápoj s decentním zápachem a zakalenou barvou. Neochutnával ho, ale věděl, že funguje. Přihlásil se mu jeden dobrovolník a potvrdil mu to, co očekával.
Teď už snad jeho syn přežije. Dožije se své lásky a proslaví se smrtí, která sice nebude čestná, ale vítězná. A to je vždycky nejdůležitější… Na své knize lektvarů si mohl udělat další čárku.

* Není důležité, jak souboj skončil. Je důležité, že byl vytvořen tento jed.
** V (jak to vlastně funguje) je napsáno, že jed nepřetáčí celý svět, ale proč tedy potom alchymista ve své historii napsal, že je potřeba hodně magů, aby se svět přetočil? Všechny ingredience a magy vložil do lektvaru, aby člověk viděl opravdu to, co vidí oko. Pracoval tedy na špatné myšlence, ale výsledek byl stejný.

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 22
Ikonka uživatele Deeph    [pošta] NEW     22:50:49 13.06.2006
Jee... Konecne dalsi originalni a dokonale propracovany alchymisticky predmet :)

Moc se mi libi, nemam co vytknout... prijde mi, ze autor myslel na vsechno. A dekuji za rozsireni inventare jedu o dalsi sberatelsky kousek :))

Letem svetem jsem prohlidl diskusi. Zadna z vytek ctenaru me nepresvedcila ani o spetku snizit svuj nazor na toto dilo. Tak tedy, vsechna cest...

Ikonka uživatele Tobša    [pošta] NEW     10:46:25 09.03.2006
Je to velmi promyšlené a proto 5. Žádnou kritiku neuvedu, jelikož pro mě jako PJ je tu vše.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     15:13:47 01.02.2006
Zombie - ano, vím, že to bude nepřirozené, ale upozorňuji na to, že svět bude převrácen POUZE horno-dolně, nikoliv levo-pravě a proto nehrozí přílišná stráta orientace. Postih za boj s neviditelným protivníkem je -5, a po zásahu se zpětně přičítá. Takže nevím proč by měl v tomto přítadě postih šplhat k neúměrným -3/-4, teré se nevíc spětně neodečítají, když postižený velmi přesně ví, kde se útočník nachází. Uvítal bzch neodečítající se postih -2 k úč i oč, což by zhruba dpovídalo tomu, že zasažený si musí zvyknout, že nahoru je dolu a dolu nahoru (a to ne zcela)

Ikonka uživatele Zombie    [pošta] NEW     14:57:30 31.01.2006
Fafrin Vok atd.: Pokud si stoupneš na hlavu, pak je tvé vnímání i ty převrácené, tj. tvé chování bude, až na nával krve do hlavy, stejné jako před tím.
Pokud si stoupne na hlavu tvé zrakové vnímání světa (lektvar, příliš vzdálená lupa), ale ne chování celého těla (to většinou není závislé zpětnou vazbou na sledování zrakem), tak to vnese do tvých výsledných pohybů pěkný zmatek. Alespoň si to myslím.

Ikonka uživatele Fafrin    [pošta] NEW     15:21:50 25.01.2006
Aklin, Skorpion, Salmar a jiní - pokud si stoupnu na hlavu, pak stále to, co vnímám jako vpravo funguje jako vpravo, zvedám-li pravou ruku (ruku, kterou nezávisle na poloze vnímám jako pravou) zvedá se moje ruka, kterou i vidím vpravo (ne, že bzch si to zkoušel, nejsem natolik fyzicky zdatný, ale jsem o to přesvědčen). Tudíž svět sice je převrácen levo pravě, a když na mne někdo zařve vpravo, já se vydám za svoji subjektivně vnímanou pravou rukou a půjdu, půjdu (sakra tohle si musim pořádně rozmyslet....)subjektivně i objektivně vpravo (ale to už si nejsem jistý).
Nemám pocit, že by jed byl přesílený vůči ceně, mám pocit, že pasti a následky jsou příliš vysoké vzhledem, k tomu, jak chápu efekt lektvaru. A cena, že je zase příliš vysoká vzhledem k tomu, jaké pasti a následky bych přisoudil efektu lektvaru.
Řekl jsem vše?

Ikonka uživatele Mavev    [pošta] NEW     16:19:48 24.01.2006
Byl jsem požádán o kritiku a tady je…:-)

1) Není mi jasné jak z vody a mléka a trochy magů může vzniknout takto silně „halucinogenní“ jed… Nějáká surovina, třeba lysohlávka či jinak nechvalně proslulá surovina, by tomu dala i „reálný“ základ…
2) Dal bych tomu jedu nějáký čas na plný účinek… takovéto houpání jako při opici, následně rozmazané věci a pak to zatmění před očima a plný účinek jedu, tohle jde strašně rychle… Jed se musí přes trávicí trakt vstřebat což se rozhodně nestane během 1kola…
3) Věta : Celý lektvar je postaven na iluzi. Má dvě obrovské chyby… 1- Nejedná se náhodou o jed, jak nás přesvědčuješ a kousek výše? 2 – není to iluze, iluze je v podstatě komplexní a tudíž působí na všechny kdo ji vidí, zatímco zde je terčem efektu jedu jen postava, tudíž jde o halucinaci… ale to jen moc rejpu…(chtěl si kritiku, tak ji máš…)
4) V Odstavci 1. pravidlo, píšeš že se plná síla jedu projeví až po 6 kolech, to je taky moc rychle, ber to tak, že při vypití jednoho piva se na tobě účinky podle odolnosti projeví nejdříve po 10 minutách = 1 směna. Ano uznávám je tady magie, ale ber v potaz, že ta magie stejně neurychlí vstřebání jedu a jeho působení. Tedy urychlý ale ne tak moc…
5) Chápu správně že u působivosti iluze v první možnosti nejdříve psán TÚ a poté Úspěch???
6) Proč je u druhé možnosti při úspěchu proti panice stejná šance na špatnou chůzi, klus, běh jako u úspěchu v první možnosti? Jednou jsem neuspěl, tak teď zkouším, jestli to nebude ještě hroší…dle mého by ty šance rozhodně neměli být stejné…
7) Berserk je nedotažený, nějak neřešíš jeho bonusy co už má, případně bonusy či postihy, které se dostaví po požití jedu. Přeci jen i berserk stále vidí obráceně, jeho OČ je tedy dle pravidel 0, ale co ÚČ??? To by mělo klesnout…
8) Páté pravidlo odolnost, opět použiji alkohol(jed moderní doby), na ten si taky nezvykáš tak rychle, hlavně pochybuji, že by postavy požili tento jed každý den. Ta první oprava pasti je v pořádku, ale pak by to mělo být horší, navrhoval bych po dalších šesti požitích další snížení, následně po dalších devíti požití a tak dál…
9) Vzpamatování, dle mého není správné půlit směnu, směna je pro mě prostě nedělitelná jednotka, tak jako veškeré akce dle pravidel trvají minimálně 1 směnu. Nikde jsem nezažil pojem 0,5 směny, přijde mi to divné…To snižování doby, aplikoval bych stejné pravidlo jako u odolnosti…
10) Popis výroby, jaké pírko dravce, jakej kus hlíny, nikde výše jsi se o nich nezmiňoval…k čemu???

Ikonka uživatele Salmar    [pošta] NEW     18:34:05 23.01.2006
Zdenál:

Existují lidé, říkáme jim nuláci, co dílo ani nečtou a hlasují (většinou nula), existují i ti, co si ho přečtou a hlasují všelijak, přesto hledí na věci, které nejsou důležité a v oboru se nevyznají, jejich kritika bývá krátká a téměř vždy k ničemu. Potom jsou lidé, co dílo čtou, hlasují všelijak (jako všechny skupiny) a jejich kritika je někdy dobrá, někdy k ničemu, někdy se v oboru vyznají jindy ne. A nakonec jsou tu ti, co si dílo přečtou, ohodnotí jej na základě jasně daných a logických souvislostí a podnětů, hledají v díle chyby, aby mohli pomoct autorovi do budoucna a nakonec sepíšou kritiku, která dokáže pomoci a je postavená na základě „hlava, pata“. Autor při čtení této kritiky povětšinou kývá hlavou a přeje si, aby takových uživatelů bylo více. Já při čtení tvé kritiky hlavou kýval. Díky

Teď ale ke kritici samotné a její reakci:
1) Jak si jistě vzpomínáš, s mlékem to byl tvůj nápad, v dílně, původně byl zápach ztuchleniny – přepsán na zápach kefíru. Přiznávám, že to není účelné, ale že je to pouze přehlédnutí.

2) Bylo by asi nejpravděpodobnější, kdyby suroviny měli nějakou spodní hranici, tedy 1 zl. Pokud si dobře vzpomínám, v mém jedu jsem uvedl cenu surovin jako žádná celých (nějaké snad i setiny), je pravděpodobně, že redaktor zaokrouhlil cenu dolů, tedy k nule. Pokud si to tedy dobře pamatuji, je možné, že se mýlím. Jak už jsem psal níže, tento jed je dělán na takzvaně novém, ojedinělém principu na základě zaplacení mágy, nikoli penězi. Jed je psán jako pokus o nový způsob výroby, tím se možná i vysvětluje, proč je tak „číselný“, na můj vkus až moc – když pokus, tak se vším všudy.

3) Ono je dost těžké správně pochopit a vysvětlit pocity a efekty něčeho a někoho, když nemáš možnost to vyzkoušet, jenom odhadnout. Můžeme se pouze hádat, jak těžké je pro člověka chodit a vidět opačně, jak rychle se zorientuje, jaké to pro něj celé bude. Ale tohle všechno je pouze princip, nikoli důsledek, důsledkem jsou pasti a omezení, které udávají, co je jed zač, které dělají tento jed jedem. Ty jsou důležité a jejich vysvětlení závisí na principech. Aby tyto důsledky (pasti/omezení) měli svůj princip a jed k něčemu byl, zvolil jsem poněkud spekulativní vysvětlení. Můžeme se pouze domnívat a dohadovat, jak moc je založeno na čisté logice.

Pokud postava vypije dvojnásobné množství jedu, dvojnásobně se zvětší doba trvání, ale od poloviny se bude považovat jako nové vypití (druhé v životě apod.) – souhlasím, mělo být uvedeno. Cena mágu je opravdu sporná téměř všude, ale zrovna tady nevidím problém v každém světě si magy předělat dle svých potřeb. Ale s celkovým ohledem shledávám opravdu vhodnějším dát jed za poměrně nižší cenu, tj. 60 magů.

Ikonka uživatele Zdenál    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     17:23:26 23.01.2006
1. Cože? Zápach kefíru!!! snad vůně, ne :-D

2. Je fakt že někteří lidé (těžko říct či většina nebo menšina) kalkulují u lektvarů jen se dvěma položkami - suroviny a magenergie. Věci jako mléko, netopíří střeva, hlína list marihuany - to všechno pravidlově reprezentují suroviny. Pouze jde-li o pro alchymistu nějakou opravdu nezvyklou věc, počítá se ještě s jedním předmětem kterým je základ. Pro logiku věci by mohl obsahovat suroviny aspoň za nějakou relativně nízkou cenu řekněme 1zl. Pokud by to mělo být fakt za 0zl, bylo by potřeba aby to bylo z něčeho co je po ruce všude a zadarmo, třeba z jakékoli vody (ale co v poušti?).

3. Efekt: Přiznám se že těžko posoudím, první zážitek musí být asi fakt psycho, ale řekl bych že postava která si iluzi uvědomí a zažívá to poněkolikáté, se může zorientovat relativně snadno... Chtělo by to na někom vyzkoušet:-)

4. No, zdá se mi poněkud umělý ten příklad se skřetem, je to příšer s kterou se průměrný barbar vypořádá v podstatě bez námahy. Pro zachování nějaké logiky to mohlo být podáno nějakému obrovi, trollovi nebo tak.

4. Trochu bych se povrtal v tom co uvidí: podívá - li se na nebe, uvidí sice nebe, ale to co vidí na horní periferii, uvidí na té spodní. Dá se říct že celý pohled by se obrátil podle středové souměrnosti... z optického hlediska je celkem nereálné aby když se podívá na zem viděl nebe - ten obraz se mu nemá jak doztat do oka.

Ještě: jak moc se zvýší past, pokud vypije dejme tomu dvojnásobné množství jedu(oproti standardu)?

diskutabilní je sice třeba i cena(teť mluvím o mazích), ale těžko jde hodnotit věc, která je v každém světě jiná... mě osobně na ten efekt přijde 70 magů docela pálka.

Celkově dám 4*, prostě se mi líbí ten efekt, je to IMO využitelná věc.

Ikonka uživatele Salmar    [pošta] reputace: 1
nedohledatelné: +1
NEW     20:40:52 21.01.2006
Nejdříve bych se vám všem chtěl omluvit za to, že jsem zde nebyl přítomný a nemohl odpovídat na jednotlivé kritiky k tomuto dílu. Celý týden jsem byl mimo internet, v jisté míře tady nahrazoval autora Skorpion – děkuji. Teď se pokusím reagovat na jednotlivé kritiky, které jsou opravdu kritikou. Všechny je píšu do jednoho příspěvku, protože je to tak o hodně skladnější než je psát samostatně.
Zombie:

1) Zvolil jsem trochu jiný přístup, než je obvyklé. U jedů je časté, že spotřeba na ně je vyjádřena v magenergie: 0 (nebo malá) a suroviny: větší obnos peněz. Já jsem se pokusil vytvořit jed, který by vyžadoval větší množství magenergie a minimální náklady ve zlatých do surovin, tedy 0. Chápu, že jistě budeš protestovat proti ne-pravidlovosti a já samozřejmě nemám co namítat. Jenom chci upozornit, že toto není nějaká moje chyba, nebo přehlédnutí, ale skutečnost, kterou jsem udělal schválně – jako pokus.

2) Tady musím podotknout, že máš pravdu. Bylo by nejlepší 2. a 3. pravidlo spojit dohromady. Nicméně si myslím, že na úkor tohoto nesjednocení je potom přehled v důsledcích jednoduší. Neboť nejsložitější třetí pravidlo je osamoceno.

5) Ano, nulová doba vzpamatování se platí pouze v případě, že postava má po celou dobu trvání zavřené oči.

6) Toto pravidlo v díle opravdu chybí a jakoby byla vidět černá díra, kde mělo být umístěno. Je škoda, že není zavedeno.

7) Tento jed je opravdu svým způsobem lehce překombinovaný v důsledku toho, jak jsem se snažil doplňovat zapomenuté. Větná stavba neprošla připravovanou rekonstrukcí, neboť ten, který mi s ní měl pomoct neměl čas a dohodli jsme se, že (rizikově) necháme větnou stavbu takovou, jakou se stala po mé opravě.

S těmi body, na které jsem ti neodpovídal, souhlasně souhlasím a nemám k nim co dodat.


Plž

Děkuji za pěkné hodnocení a chválu. Otázka peněz a magenergie byla vysvětlena v mé reakci na Zombieho kritiku - první bod


Sir Humphrey

Myslím, že jedna zbytečná věta, která má za úkol upozornit nepozorné čtivce na jeden fakt není problémem. Pro tebe zbytečná byla, pro jiné nemusí. Jak už jsem psal, toto dílko je jakýsi pokus o nový druh jedu – suroviny nula a magenergie: n

Žádný jed, který se mi vybavuje nedokáže postavě snížit inteligenci pod dva a tento jed není vyjímkou (uznávám, mělo být doplněno). Postih –2 k inteligenci je zaveden z odvozených důvodů. Pokud na Svět hledíš vzhůru nohama a nevíš, co se ve skutečnosti děje, ba i když víš, že se jedná o iluzi. Tvoje míra myšlení se zmenšuje. Teda postih k inteligenci

Tato tvoje čistě pravidlová výtka se dá odbýt reakcí v podobě – věc názoru. Ale já s tebou musím souhlasit, ano, past, měla být o něco vyšší. Přesto si ale myslím, že se vytvoření jedu vyplácí.

Tady se dostáváme k otázce překlepu – jed / lektvar. Chápu to (u některých) jako rýp. U tebe spíše jako připomenutí. Mohl bych argumentovat tím, že lektvar je hezčí slovo a pokud jsem na začátku uvedl, že dílo je jed a ne lektvar. Chtěl jsem tím vyvrátit případné spekulace, když budu používat častější slovo „lektvar“. Ale není tomu tak, v mém případě to bylo přehlídnutí a překlep. Chyba je v tom, že v tom nevidím problém. Vidím závažnější důvody k hodnocení, než malý překlep, který nevadí (jedu). Celkově překlepy v hodnocení vynechávám, stejně jako gramatiku (mimo povídek). Hledím na použitelnost, vyrovnanost, originalitu. Ale hodnocení je věcí jedince.

Ano, zápis mám uveden špatný. Díky za připomenutí.


Keydža

Ano, máš pravdu, bylo na toto dílo vydáno hodně snahy a práce.

Celkově ale musím říci, že tvá snaživá kritika mi v podstatě nic nedala. Nepovažuji za převratné poukazovat v této rubrice na gramatiku, ale opět, věc jedince. (ovšem děkuji). Mimoto jsi potom poukazoval na jistý překlep ke kterému jsem se už vyjadřoval. (reakce na Sira Humhreyho – předposlední odstavec.


Corwin45A

Tvá kritika mě potěšila ze všech nejvíce. Když by jen bylo víc takových s tvým přístupem k věci. Vystihl jsi můj názor jak hledět při kritice v této rubrice.

S flakonky..oh,, to mi nějak uteklo. Za jak moc si lektvar pořídit je vždy jakýmsi problémem pro autory, protože každý na věc hledí jiným způsobem.


Fafrin Vok atd.

Tak tedy, nemyslím, že jed je nějak zvlášť přesílený. Ani překombinovaný není nějak strašlivě – spíše je více vyjádřen číselnými hodnotami.

Možná jsi špatně pochopil podstatu tohoto jedu. Jeho podstatou není převrátit Svět jen tak pro srandu. To by se opravdu nevyplatilo – to je pouze záminka a princip, na kterém to všechno funguje. Pravým cílem lektvaru je, aby byla postava dezorientovaná a zmatená. Pokud si půjde někam sednout, jedině dobře pro podavatele, protože jed má být používán hlavně v boji (z 90%). Je dost možné, že se postava vzpamatuje rychleji, než jiná, ale to potom znamená, že uspěla proti jistým pastím. Doporučuji ti stoupnout si na hlavu, potom uvidíš jako poživatel jedu. Tedy, obrátí se ti i levá a pravá strana (mimojiné). V jisté míře jsi dezorientován tak, že i chůze ti dělá problémy (v jistých případech jinak – opět závislost na pasti). Když si k tomu ještě představíš, že bys měl bojovat, jsou postihy oprávněnými.


--Salmar

Ikonka uživatele Skorpion    [pošta] NEW     15:56:43 19.01.2006
Fafrin: No... tak to bych tě chtěl vidět, jak bys s tim chodil. Ono to nebude vůbec tak jednoduché, jak se zdá!

Skorpion

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
6 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.062001943588257 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách