www.Dracidoupe.cz


Alchymistické předměty


Kniha vlastností 
Příprava pro tisk (tisknuto 365x)
Přidáno: 19:43:02 06.11.2002
Skupina:Ostatní
Magenergie:980 magů
Suroviny:0 zl.
Základ:kniha
Nalezení:10 úroveň
Trvání:stále
Výroba:2 dny
Magy/den0
Autor: Dart
Průměrné hodnocení:4.54
Popis:...Tak to byl drsný souboj s tím Asmiřanem co? Elpina to schytala. No a? Alespoň se nemusíme s ní dělit. Ale no tak Isepe, ona zase nebyla tak špatná, bez jejich kouzelnických triků bychom tu asi nebyli! Nekecej a seber tu knihu z toho podstavce, já se porozhlédnu kolem. Není přece možné, aby tohle byl celý poklad. Hej Isepe? No co zas! Ono to nějak nejde je to nějak přidělané k tomu podstavci! Jééžiš, Co ty jsi za zloděje Felixi? Tak to asi musíš odemknout, ukaž. Cvak. Ale, ale, ono to jde samo. No tak copak to tu máme?...

Popis: Tato kniha je asi 300 x 420 mm velká, no prostě neořezaný formát A3. (samozřejmě jde o velikost zavřené knihy). Tloušťka je 12mm. Kniha vždy leží na nějakém podstavci, většinou z kamene, který stejně jako samotná kniha je nepřenosný. To znamená, že nelze ho a knihu odnést z místnosti, či nějak sním pohybovat. Je to způsobeno tím, že kniha byla vyrobena na místě kde se do nynějška nachází a kouzlo, které ji umožňuje udržovat v sobě jisté magické schopnosti, se vztahuje na místo, kde se nalézá. Pokud by nějaké nenechavé postavy byli neúnavné, tak při použití nějakého přenosového kouzla museli by vynaložit tolikero mágů kolik jich kniha obsahuje (980). Většinou se ale tato kniha nachází právě v místnostech, kde z jakékoliv příčiny jsou kouzla pohlcována nebo je jednoduše nelze sesílat. (nechám na rozvaze PJ) Důvod je jasný: Který Alchymistický cech by asi riskoval její ukradení právě kouzly? Tak tedy kniha je při prvním setkání s postavami vždy zavřena. Její titulní strana je zdobena železnými spletenými draky na tmavě červené kůži. Její rohy jsou pokovány, jako by se tvůrci báli opotřebení. Nesmíme samozřejmě zapomenout na kovovou přezku u prostřed, kterou zdobí středně velký zámek. Zámek je jen pro optické odrazení, jelikož každý dotek jej odemkne.

Magické schopnosti: Kniha vlastností nedostala svůj název jen tak pro nic za nic. Jakmile se někdo knihy dotkne zámek se odemkne a doslova pozve dotýkajícího se k nahlédnutí. Ten pokud knihu otevře hází si past inteligence 5 začtení se! / nic. Postava která uspěla proti pasti se začte a 3 kola nevnímá nic jiného. Vyruší ji jen zranění jí samotné. V tomto případě si hází past Odl. 5 nic/ bezvědomí na 1k6 kol. Začtou se postavy i ty, které uspěly a číst bohužel neumí. To proto, že knihu není třeba číst, ale postavu zachycují jisté myšlenky, které postavy vnímají v podobě přednesu ve svých hlavách. Když tedy postava uspěla hází ještě jednou a to K6 - padne-li:
1. Postava je zraněna za 1k10životů
2. Postava dostává 1život nad maximum na trvalo.
3. Postava je vyléčena za 1k6 životů pozn*
4. Postava ztrácí -1 k hlavním vlastnostem né k bonusům. Tj. Kouzelník inteligence a charisma-1 , válečník síla, odolnost -1 atd.
5. +1 k bonusu 1z vlastností dle PJ.
6. +1 ke všem vlastnostem. Né k bonusům.

Vše je trvalé. Ale pozor má to malý háček. Kniha se otevře jen jednou stejnému tvoru. Při dalších pokusech se sice otevře, ale nic se nestane. Pokud umí dotyčný číst, může se po té v knize dočíst o legendě, vzniku knihy, která je uvedena v historii. Po té co si postava knihu přečetla, hodí si již naposled past Odl. 3 nic / mdloby 2kola.

*pozn.: pro ty co nepochopili mé zkrácení je to takhle. Kouzelník s inteligencí 21/+5 a charisma 20+4 si přečetl knihu a pak hodil 4. Bohužel neměl štěstí a jeho hlavní vlastnosti se upravily na 20/+4, 19/+4.

Výroba: Tuto knihu již nelze vyrobit, protože její výroba byla náročná a výsledek nebyl dle očekávání a proto se zapomněla. PJ neměl bys dopustit, aby se recept výroby dostal hráčům do ruky. Šlo by napsat, že se zapomněla a hotovo, ale pro úplnost a ulehčení PJ ji zde uvádím. Tak zaprvé se musí sejít nějaký cech chcete-li kruh Theurgů. Je třeba min. 3 theurgů alespoň 8 úrovně. Ti připraví prostředí. To se skládá z vhodné místnosti a dobrého podstavce atd. Když je vše přepraveno všichni z nich najednou povolají sféru XI. Moc nad náhodou. Tu uprosí a společnými silami povolají démona náhody. Tento Démon není nikde uveden a protože ho ani není třeba uvádět, bližší specifikaci nechám na PJ. Jde snad jen říct, že se jedná o vyšší astrální bytost, která ve sféře pobývá a je její složkou. Dá se taky říct, že se jedná o nadřazeného démona, kterého lze povolat jen pomocí skupiny theurgů, s vložením min.3násobné magenergie než je třeba. Pak když se povedlo je čas démona připoutat kouzlem.

Kouzlo sfér –weiop orteas kerteruio lop-
magenergie: 25
dosah: dotyk
rozsah: místnost do 12x10x5metrů
vyvolání: 5kol
trvání: stále

Kouzlo je taktéž zapomenuto. Patřilo jednomu dávnému kouzelníkovi. (to je již jiná legenda)
A když je dílo hotové alchymisti se nestačí divit, co to stvořili.

Historie: Jednou, když byl východ tam kde západ a národy se mísily, objevila se tu. Nikdo nevěděl kde se tu vzala, ale byla tu. Jedni tvrdili, že ji sem donesli draci, aby ji ukryli sami před sebou, jiní tvrdili, že ji bohové seslali nejmoudřejší bytosti, která vzejde z lidské rasy. No ale pravda byla jiná a mnohem tajůplnější. Tato kniha je plodem kruhu theurgů zvaný Arténský. Tento kruh sídlil na hranicích království Eldebor a království Tartos. Eldebor bylo velice silné království, jak ekonomicky, tak vojensky. Naopak Tartos bylo království ve kterém zuřila občanská a náboženská válka. Knížata válčila mezi sebou a zároveň proti církvi. Církev se zase paktovala s okolními národy a podnikala z jejich pomocí útoky proti nejsilnějším knížatům. A tak se stalo, že roku 1211 Eldeborského letopočtu tj. cca před 500 lety, církev nahromadila velkou armádu z okolních států, převážně žoldáků a připravovala se na postupné vyhlazování knížat, jednoho po druhém. Protože však theurský spolek věděl, že pokud by církev ovládla říši, okamžitě by ho zakázala, začal se vměšovat do politiky. Představený theurského Arténského spolku přednesl návrh. Jeho návrh byl prostý, najít panovníka, který by sjednotil všechna knížata a zastavil tak církev. A tak se i stalo. Po dlouhých marných měsících byl panovník objeven. Byl to mladý hoch, který měl velice málo krev smíšenou s krví královskou. Ale protože byl jediný přeživší, theurgové ho začali učit jak vládnout. Roku 1213 E.D. byl hoch připraven a theurgy prohlášen za následníka krále. Slabší knížata až na malé výjimky ho přijali v očekávání, že jim tento hoch opět navrátí jejich ztracenou moc a slávu a král získal nebývalou sjednocenou armádu. Ale stalo se, že církev a mocná knížata severu se vzepřela. Mluvili o něm jako o falešném králi. Tak proti sobě stály 3 strany. Královská sjednocená síla, církevní žoldáci a severní knížectví. Když už byla válka na spadnutí, severní knížata přednesla králi návrh. Když projde samotný král zkouškou přidají se. Tento návrh vzešel z toho, že se obávali útoku jedné ze stran a následného útoku 3 strany, která by ráda dorazila to co zbylo. Zkouška zněla prostě : Utkat se z dráčkem severu. A tehdy alchymisti dali hlavy dohromady a vyrobili tuto knihu. Měla posílit panovníka ve všech směrech natolik, aby uspěl. Když byla kniha hotova v tajném podzemí severských hor, přistoupil k ní panovník. Ale stalo se co nikdo nečekal. Panovník po přečtení knihy se již z bezvědomí neprobral. Ležel v koma asi 2 dny a pak skonal. Alchymistický cech, aby nebyl obviněn okamžitě prohlásil, že panovník byl otráven. Když se to severské knížata dozvěděli začali pátrat po viníkovi. A protože církev neskrývala svou radost a poukazovala na to, že asi nebyl hoden a bůh ho potrestal za jeho rouhání, dovtípili se, že za vše může církev. A protože nechtěli vypadat že královraždy podporují, začali uzavírat pakt se spojeneckou stranou vedenou alchymistickým spolkem, jakožto s bývalými rádci krále. Církev věděla, že se pakt nesmí uzavřít a tak se roku 1214 E.D. v létě stalo, že církevní vojska zaútočila na sever. Válka se vlekla 2 roky, ale církev byla poražena a církevní armáda byla rozprášena knížecími vojsky spojenců i seveřanů. Dalších 5let se podařilo spolku držet v říši mír, pak se vše začalo vracet do starých kolejí.

...Páni to bylo čtení ještě se mi z toho točí kebule. Hej Isepe co je s tebou? Ale nic jen se mi spustila krev ze včerejších ran, proklatá kniha. To mě je dobře jako bych se znovu narodil! Přestaň tu poskakovat a pomoz mi, bože já tu snad vykrvácím...

Poznámka autora: Tento artefakt je velice silný a proto doporučuji dobré zvážení každého PJ než ho zařadí do svého dobrodružství.

Dart

Hlasování

Hlasování u tohoto příspěvku bylo uzavřeno.

Vidět hlasování jednotlivých uživatelů mohou vidět pouze přihlášení uživatelé.

Diskuze

Pro přidání příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

příspěvků. Řadit podle .
  [Předchozí]
Počet zobrazených příspěvků: 1-10 / 40
Ikonka uživatele Ez    [pošta] NEW     6:47:39 06.09.2004
Zajímavej nápad , taková kostka štěstí trochu jinak. Ale mě se to stejně líbí. Proto 5*

Ikonka uživatele Jehuwa    [pošta] NEW     14:43:42 09.06.2004
Drsné, ale dobré.

Ikonka uživatele Alberto    [pošta] NEW     11:41:12 03.04.2004
Kostka stesti po novom ale je lepsia ako jej predchodca a tak 5*

Ikonka uživatele Ghokai    [pošta] NEW     21:30:37 15.01.2004
Nemám nic proti tomuto předmětu....

Ikonka uživatele Raukó    [pošta] NEW     9:34:12 18.07.2003
Dosť riskantné,čo keď si človek hodí 4...

Ikonka uživatele Kamamuri    [pošta] NEW     13:31:45 16.03.2003
dobre, ale nezda sa mi to tak silne, ako hovoris

Ikonka uživatele Dart    [pošta] NEW     12:07:24 19.02.2003
Kostka štěstí? Podobnost možná, ale která kostka ti změní trvale vlastnosti postavy?

Ikonka uživatele Rajdůn    [pošta] NEW     11:20:10 06.02.2003
Jiná varianta kostky štěstí,ale dobrá

Ikonka uživatele Rajdůn    [pošta] NEW     11:20:10 06.02.2003
Jiná varianta kostky štěstí,ale dobrá

Ikonka uživatele Tintin    [pošta] NEW     9:37:40 08.01.2003
Až na tu malou chybičku cituji:

Ten pokud knihu otevře hází si past inteligence 5 začtení se! / nic. Postava která uspěla proti pasti se začte a 3 kola nevnímá nic jiného. Vyruší ji jen zranění jí samotné. V tomto případě si hází past Odl. 5 nic/ bezvědomí na 1k6 kol. Začtou se postavy i ty, které uspěly a číst bohužel neumí. To proto, že knihu není třeba číst, ale postavu zachycují jisté myšlenky, které postavy vnímají v podobě přednesu ve svých hlavách. Když tedy postava uspěla hází ještě jednou a to K6 - padne-li:

Nějak tam chybí to když postava neuspěje, ale to se dá z kontextu pochopit. Jinak 5*

  [Předchozí]


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
12 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.056627988815308 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách