www.Dracidoupe.cz


Alchymistické předměty


Pro přidání nového předmětu se musíte přihlásit.

KONCEPCE RUBRIKY


Počet zobrazených předmětů: 1-3 / 393
  [Předchozí]
Relativní kov 
Příprava pro tisk (tisknuto 952x)
Diskuze a hlasování 6/6   NEW
Skupina:Ostatní
Magenergie:0 magů
Suroviny:40 zl.
Základ:kov cca 30mn
Nalezení:xxx
Trvání:xxx
Výroba:2 směny
Nebezpečnost:xxx
Síla:xxx
Barva/chuť/zápach:4/4/4
Magy/den0
Autor:oukej
Popis:Nový kov, ze kterého lze vykovat cokoli co z ostatních kovů. Má nazelenalou barvu a je tvrdý. Jediné čím se odlišuje je jeho váha,jakýkoli kus kovu může dle přání majitele vážit od 20 mincí po 2000 mincí.

VYUŽITÍ: dá se dobře využít při výrobě zbraní, protože třeba když někdo meč z Relativního kovu zapíchl do dveří (nebo čehokoli jiněho) a pak mu přidal váhu na 1000 mincí tak se dveře rozsypou a není třeba kouzel na otevírání apod.


Mágově podsycená tinktura 
Příprava pro tisk (tisknuto 960x)
Diskuze a hlasování 10/10   NEW
Skupina:Lektvary
Magenergie:0 magů
Suroviny:0 zl.
Základ:voda
Nalezení:-
Trvání:viz popis
Výroba:dle množství
Nebezpečnost:-
Síla:-
Barva/chuť/zápach:0/0/0 (Voda)
Magy/den0
Autor:Dakeyras
Popis:Mágově podsycená tinktura (dále jen MPT) je výsledkem silné destilace magenergie z různých produktů, která vzniká v kondenzačním přístroji. Její nevýhodou je, že je velmi "nestabilní" a poměrně rychle se neutralizuje do původního stavu - vody. A to hlavě proto, že v takové alchymistické laboratoři je spousta předmětů s nějakou tou magenergii, kterou tato voda vysaje a neutralizuje se.

Výrobu zvládne jen zkušený Pyrofor od 13. úrovně výš a musí ji připravit za netradičních podmínek:
- nový destilační přístroj (každé použití snižuje množství mg v MPT o 1% z původních 100%. Výsledek zaokrouhlujeme nahoru). Destilační přístroj se "nacucává" mágovskou energii" takže znehodnocuje MPT.
- naprosto čistá voda z přírodní studánky daleko od magických zdrojů, nebo čerstvě 8x destilovaná na obyčejném destilačním přístroji.
- v místnosti, kde se v blízkém okolí magie nevyskytuje ve větší míře (tedy ideálně v jiném domě dál od vlastní, či cizí alchymistické laboratoře, kouzelnické školy apod.

Výpočet množství magenergie v MPTAlchymista od 10. úrovně zvyšuje svou účinnost destilace o každou svou úroveň nad 10. úrovní o 1%.* A právě toto procento je přisouzeno "podsycení" vody. Theurgové i Pyroforové na nižších úrovních vytváří MPT také, ale nedokáží ji zužitkovat a odlučovat z procesu. Pokud by byl Pyrofor náležité úrovně účasten těmto destilacím, dokáže ji samozřejmě zužitkovat vstupováním do procesu destilace.

Př.: Pyrofor Hynek Sluníčko, na 15. úrovni zrovna destiluje prvek s obsahem 200 mg. Obratnost 20+4 a na 6k10 hodu měl 40, v základu vydestiluje 80% magenergie z daného prvku (160 mg) + 5% za úroveň (celkem 170 mg). Z toho nám vyplývá MPT s hodnotou -10 mg. Pracuje na destilačním přístroji 10x použitém, takže nakonec má v rukách MPT o hodnotě -9 mg.


Výsledkem je lahvička vody se zápornou hodnotou magenergie, jejíž výši určí úroveň pyrofora, množství magenergie vydestilované bokem. Tato magenergie se musí okamžitě odnést z dosahu, nebo zabezpečit velmi poctivě. Stejně tak je třeba zajistit i tuto vodu, která musí být skladována ve skleněné nádobě s postříbřením ideálně zataveným hrdlem (K vodě se pak dostane tak, že urazí hrdlo). Dle náležitostí světa je možné použít i schránky s přírodními antimagickými účinky (tedy žádné magicky vytvořené "antimagické" předměty).

Rychlost návratu MPT ve "volném*" prostředí:


Podsycené prostředí - "mrtvá" místa - města starých civilizací, která nezarostla přírodou, či nějaká "antizřídla - pohlcovače" magie - 1 mg/den a méně
Běžné prostředí - příroda, vesnice, či města bez výskytu praktikantů jakékoliv magie - 10 mg/den
Magicky aktivní místa - města s výskytem kouzelníků, alchymistů, běžný prodej magických předmětů 1 mg/hodina
Magicky prosycená místa - alchymistická laboratoř, kouzelnická studovna, klenotnice s magickými předměty 1 mg/kolo

Vliv nádoby


Uzavřena v běžném skle - zpomalení na polovinu
Uzavřena v postříbřeném skle - zpomalení na pětinu
Zatavená v postříbřeném skle - zpomalení na desetinu

Výpočet doporučuji co nejvíce zjednodušovat. Neřešit jestli družina potkala někoho s magickým předmětem v hospodě, kde dvě hodiny seděli. Pokud je součásti družinky kouzelník či alchymista se zásobou magenerige bude se celou dobu počítat prostředí "Magicky aktivní"

na přímý styk reaguje okamžitě - polití, vypití, ...

Účinek vody?Odsávání magenergie. Je li někdo otráven neznámým magickým jedem, vypitím tohoto flakonku se neutralizuje magická část jedu - z Kurare se stane borůvková šťáva, z lektvaru rudého kříže víno. Dá se použít i na kouzelnická kouzla místo zlom kouzlo a podobně. Odemyká magicky zamčené dveře, odstraňuje hypnózu. A co víc - takové polití kouzelníka, či hraničáře touto tinkturou mu odebere takové množství aktivní magenergie, jaká je podsycenost tinktury, nebo také ovlivní zakletého démona. Pokud je množství dost, může se stát, že démon zmizí zpět do své sféry.

Vliv na magické tvory a předměty byl už naznačen. Přímý styk jim může ublížit. Ale pouhá blízká přítomnost je výrazně neovlivňuje. Magické bytosti by měli cítit pouze nepříjemný stav. Asi jako když my cítíme špatný tlak vzduchu, nebo řidší vzduch ve vyšších výškách. U silných MPT by mohli cítit lehčí slabost. Přímí styk by je měl paralyzovat, zbavit magických schopností na 1k10 kol ku poměru k životaschopnosti (zaokrouhleno nahoru). Pokud nejsou čistě stvořením magie (permoníčci, bytost z kouzla povolej bytost) nezabije je to.

Př.: Magická bytost s životaschopností 10 je politá MPT o hodnotě - 5 mg. Paralýza nastane na 1k10 /2 kol. Ta samá bytost politá MPT o hodnotě -35 mg bude paralyzována na 1k10 *3,5 kol

Jak postupovat při řešení více magických prvků:
Při "rovnosti" časové posloupnosti dotyku je demagenergetizace následující:
1) Kouzla a to od nejméně magických k nejmagičtějším - Kouzla jsou volná magenergie jen zformovaná do nějakého účinku a proto reaguje nejrychleji. A silná kouzla mají pevnější strukturu, tedy se "rozpouštějí" pomaleji
2) Aktivní magenergie uživatele / předmětu - jedná se o lehce vázanou magenergii uživatele, ale není s ním pevně svázaná
3) Magické předměty - magenergie je zde vázaná do předmětu, ale je zde volně a má tendenci unikat (i samovolně. Viz délka trvanlivosti magických předmětu v PPP)
4) Magická podstata bytostí - je zde přirozenou součásti provázanou do živého organizmu, případně přirozeně magické prvky.

Časová posloupnost demagenergetizace znamená, že tekutina reaguje okamžitě při přímém styku. Pokud se jedná o kouzelníka v magickém plášti, či hraničáře v magické zbroji a vychrstnu MPT na něj, pravděpodobně zasáhnu jako první tuto zbroj, či plášť a účinek tedy bude na plášť. Pokud bude mít MPT ještě nějakou zápornou hodnotu teprve poté až voda prosákne k němu sebere magenergii postavě. Postavy pod vlivem kouzla jsou vždy až za kouzlem, ať už se jedná o metamorfózu, nebo hypnózu. Naopak půjde li o postavu v prostoru na kterém je třeba fatamorgána a tekutina bude vchrstnuta přímo na postavu, fatamorgána zůstane nedotčena, pokud MPT si neponechá dostatek záporné magenergie při následném styku s podlahou/stěnou

Cena


Pokud by šlo Pyroforovi pouze o MPT, byla by cena závratně vysoká. Je třeba sehnat suroviny v řádu stovek mágů, aby z nich dokázal vytvořit MPT s hodnotou alespoň pár záporných mágů. K tomu je třeba započítat cenu nového přístroje, kterou lze použít také jen v množství pár desítek destilací, pak už převažují nevýhoda použití. Hodnotu však sráží to, že MPT je spíš doplňkový produkt k chtěné magenergii, kterou Pyrofor snadno využije, nebo přeprodá. Mnohostranná použitelnost a zároveň nestálost produktu cenu zpět zase navyšují. Díky dostupnosti tohoto produktu od vyšších úrovní postavy tak ponechám stanovení ceny na dohodě mezi PJ a hráčem. (Ostatně magenergetická ekonomika se liší svět od světa)

Sporné momenty


Je třeba se zamyslet nad rychlostí různých procesů. Kupříkladu přerušení léčení. Ať už kouzlem, či lektvarem. Pokud ve vašem světě léčí "okamžitě" následné vypití MPT nic neudělá. Pokud léčí s určitým časovým intervalem, vypití MPT zastaví toto léčení v daném okamžiku. Určitě nevrací nic zpět. Stejně tak jedy. Pokud působí okamžitě, MPT ničemu nepomůže. Zastaví ale postupně působící jedy.
Dalším případem může být použití jako aktivní prevence. Vyliji na sebe, či vypiji MPT a pak na mě nelze seslat žádné kouzlo. Tato možnost tu je taky. Aspoň u mě. Další zajímavostí může být akce, kdy je terči podán magický jed s okamžitou účinností. Následně podáno MPT. To zůstane aktivní (jed se už vstřebal) a následně požitý magický lék bude deaktivován.
Nejkritičtějším bodem je použití MPT slabšího než je kouzlo/démon. Pokud lze kouzlo náležitě oslabit, zkrátit účinek je vhodné to řešit tímto způsobem. MPT Kouzla totiž neláme, ale "vycucává" jejich energii. U démonů bez aktivní magenergie bych to řešil poměrem - démon za 300 mg bude polit MPT 60 mg. je tedy 20% šance, že démon uteče. Pokud neuteče, bude paralyzován. Artefakty budou vždy jen paralyzovány.

Příběh


Mágově podsycená tinktura tu byla možná vždy, ale nikdy se ji nepodařilo zachytit, tím jak rychle reagovala zpět do původní hodnoty magické neutrality - vody a tak ji alchymisté brali jen jako odpadní produkt. Možná přišla na scénu až při dokonalejších a agresivnějších destilačních postupech výkonnějších přístrojích. Jedno je jisté, je to novinka na trhu a taky extrémně drahá jak pro svou univerzálnost použití, tak pro nestabilitu.
Její první pozorování a prokazatelné zdokumentování přinesl pyrofor Filin Paleček, který po jednom nezdařeném projektu, který skončil velkým výbuchem, který zničil celou laboratoř a následný požár třetinu města, musel odjet ze země. Usadil se v podhůří hor v osadě, která sotva kdy slyšela o městě Orsca a neštěstí, které se tam stalo. Nové sídlo si vybavil fungl novým vybavením. Zkoušel chladit proces destilace pomocí většího množství vody, aby dosáhl ještě většího poměru destilované magenergie. Skončil pozdě večer s radostí z úspěchu kdy ponechal na stole magenergii, ale i nádoby s vodou. Už ten večer před usnutím se mu voda zdála podivná. V jeho vidění magenergie viděl flakónek s čistou magenergii jasně zářit, zatím co voda byla naopak temnější než "nemagické okolí" připisoval to únavě i možnému vypálení očí ze záře čisté magenergie. Brzy usnul a ráno se nestačil divit. Magenergie ve flakónku byla citelně menší, ale voda se zdála být normální. Prvně ji vyloučil z podezření, protože to byla přece "jen voda". Velkou záhadou bylo, že se mu nějakou dobu nepodařilo zopakovat pokus. vždy odnesl vydestilovanou magenergii na jiný stůl, kde ji dále zkoumal. Průlom nastal, až když magenergii přelil do jiných nádob, aby ji zkoumal a původní nádobku si chtěl vymýt. Použil zrovna láhev z MPT. A přímo před jeho očima proběhla neutralizace MPT a zmizení magenergie, jako by nikdy nebyla. Od toho okamžiku přestal zkoumat surovou magenergii a začal s MPT.

*Ono procenta za úroveň alchymisty mají být správně k určení pravděpodobnosti úspěchu, ale myslím, že by bylo vhodné je použít i k množství vydestilované magenergie. Přece jen mi přijde nedůstojné, aby Pyrofor, který měl na 1. úrovni štěstí na jeden hod kostkou, byl po celý zbytek kariéry úspěšnější než kolega o 10. úrovní výše.


Muší prsten 
Příprava pro tisk (tisknuto 844x)
Diskuze a hlasování 5/5   NEW
Skupina:Prsteny
Magenergie:83 magů
Suroviny:313 zl.
Základ:Jantarová hmyzí fosílie (2 zl)
Nalezení:-
Trvání:2 roky
Výroba:4 dny; doma
Nebezpečnost:-
Síla:-
Barva/chuť/zápach:-
Magy/den0
Autor:UnknowN
Popis:

Muší prsten

  • Magenergie: 83 magů
  • Suroviny: 313 zlatých
  • Základ: Jantarová hmyzí fosílie (2 zl)
  • Trvání: 2 roky
  • Výroba: 4 dny; doma
  • Sféra: 2

Muší prsten má následující schopnosti: Za prvé umožňuje postavám s "žádným" naložením, holými dlaněmi a holými chodidly lézt po stěnách a stropech rychlostí pomalé procházky. Za druhé, tuto postavu nebude obtěžovat nemagický létající hmyz s životaschopností menší, než 1 (mouchy jí nebudou sedat na jídlo, komáři, včely, vosy a další podobní hmyzáci jí nepobodají...). A za třetí, postava, která má nasazený tento prsten, se může těšit velkému respektu ze strany "Much zlodějek" - tyto mouchy nejen že postavu nebudou okrádat (nebudou-li donuceny nějakou silnější mocností), ale dokonce tuto postavu "vycítí" bude-li k nim blíže než jednu míli, a pokusí se jí zhruba jednou do týdne uctít nějakou tou maličkostí - každá moucha bude považovat za slušnost přinést dárek zhruba v hodnotě 1-10 zlatých, nebo prostě cokoliv, na co v okolí na razí a co se alespoň leskne a třpytí natolik, aby to v očích mouchy vypadalo, jako předmět o přijatelné hodnotě. Je třeba zmínit, že mouchy nerady dávají "ze svého", a kdykoliv mohou, tak postavě nosí to, co se jim při nejbližší příležitosti podaří ukrást (není vyloučeno ani to, že se jim náhodou podaří ukradnout něco opravdu cenného a tím dostat majitele prstenu do řádných potíží).

Magie muších prstenů je údajně odvozována od prastarého magického kontraktu, který s muším společenstvím uzavřel alchymista - dobrodruh, potom, co zachránil poslední muší kolonii před vyhubením od jistého obzvlášť invazivního druhu obřích pavouků, a sice tím, že se mu podařilo odhalit klíčovou surovinu pro obzvláště silný selektivní arachnicid. Pavouci, celí otrávení z toho, že se jim takto někdo plete do cesty, se ztáhli zpět odkud přišli a již nikdy nedosáhli takového počtu, aby mohli zabránit mouchám v opětovném rozšíření. Podmínky kontraktu znamenají pro mouchy zlodějky (a pár dalších druhů létavého hmyzu) zhruba tolik, že každý, kdo ví, jak tento prsten vyrobit (a přeneseně i každý, kdo prsten nosí), je držitelem titulu "dědic velkého zachránce" a jako takovému je mu třeba prokazovat příslušnou úctu.

Státní autority mívají tyto prsteny na černé listině zakázaného zboží, a sice z toho důvodu, že v jejich blízkosti se povětšinou začínají až příliš často objevovat krádeže drobných předmětů a případy rušení nočního klidu hlasitým bzučením.  [Předchozí]
Filtry

Kompaktní výpis
Na jednu stránku vypsat

předmětů ze skupiny
Předměty řadit podle

.


Soutěže
O Hlavu Zlatého Draka


News
Aktuality
Novinky
Bugfix


Vzhled
Family Silver
Historic
Simple Ancient Dark
Simple Ancient Light
Simple Evolved Dark
Simple Evolved Light
Timmothy Gold


Komunikace
3 přihlášených uživatelů
 
Chat (0 online)
Moudrá Sova
Fórum
Ankety


Control
Registrace
Nick:
Heslo:
 
Zapomněl jsem heslo


Doupě jinde
Na PragoConu
last.fm
Facebook

Vygenerováno za 0.53124690055847 sekund.
© 2002 - 2009 Almad a James Timqui, design © 2002 by Almad.
DrD, Dračí doupě a Altar jsou ochranné známky společnosti ALTAR
Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována, publikována ani jinak
využita bez svolení Redakce serveru DraciDoupe.cz nebo svolení autorů jednotlivých příspěvků.
Novinky je možné sledovat pomocí RSS kanálu. Toto je verze 1.
Verze 2 je v přípravě a vývoj můžete sledovat na informačních stránkách