Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nové rasy
  
  

Skalven

 
Autor: Akiros
Hodnocení: Hlasovalo: 2 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3
  
  

Skalven

Kudůk – krysa

V Duté Skále, sídle trpaslíků, byli kudůci vždy porobený národ otroků. Prapůvodně zde bylo hned několik kudůčích rodin, z nichž nikdo nepamatuje, zda sem přišli s ostatními trpaslíky už jako otroci, nebo zda si je trpaslíci podrobili až zde. Jejich práva byla chabá a jejich potenciál nevyužitý. Před mnoha generacemi se jedna z těchto rodin vzepřela poslušnosti. Rod Skalvenů odmítl splnit přikazy svých trpasličích pánů a se zbraní v ruce se jim postavil na odpor. Trpaslíci razili heslo, že lepší je kapka prevence než moře léku, a proto se rozhodli potlačit tuto revolu krutě a krvavě. Aby odstrašili budoucí vzpoury otroků, pobili všechny Skalvenské muže, kteří se chopili zbraně. Celý zbytek Skalvenského rodu a to včetně starých, žen i dětí bezohledně vhodili do stok a kanálů, kde utonuli v podzemních řekách, v odpadcích, zavaleni mrtvolami svých vzdorných mužů, synů a otců. Tato potupná smrt celého rodu byla odstrašujícím příkladem pro všechny ostatní kudůky. Nikdo se již více nezmohl na odpor. Neposlušnost neexistovala.

Jenže někteří ze Skalvenů, kteří se zřítili do páchnoucích stok hluboko pod trpasličími slujemi, přežili. Nenávist k trpaslíkům je držela při životě. Prokleli je a přísahali pomstu. Z počátku je živili pouze splašky a zbytky jídla ve stoce, kterých nebylo mnoho. Museli dokonce pozřít své staré a nemohoucí v rámci přežití. Kdo ví, zda se do stok dostaly nějaké magické esence, nebo proměnu začala magická tvárnost. Snad to, že se pro pomstu modlili k zakázaným bohům, snad jejich nenávist byla tak hluboká.... na tom už dnes nesejde. Skalveny to změnilo. Přizpůsobili se. Přežili. Snad se dnes podobají krysám právě proto, že jako krysi žili, množili se a umírali. Postupem času se jim zvýraznily přední řezáky, z nehtů se staly drápy a jejich ochlupení zhoustlo. Pro nedostatek světla se jejich zrak dokonale přizpůsobil tmě. Někteří se od kudůků skoro neliší a jejich proměna je malá, ale jsou i tací, jejich výška i hmotnost se zvětšili. Vypadají jako přerostlé krysy křížené s humanoidy. Dávno překonali hranice stok a v podzemí narazili na první přirozené nepřátele - skřety. Když se dostali na povrch, dostali se do potyček i s jinými, ale na své úhlavní nepřátele, trpaslíky, nikdy nezapomenou. Jednou vylezou zpátky ze stok a pomsta bude krvavá...

Skalveni se dožívají až 30ti let, ovšem průměrný věk dožití se pohybuje někde okolo dvaceti. Plné dospělosti nabývají již v 10ti letech. Nejen po kudůcích, ale i díky svému pobytu v nehostinných podmínkách a nedostatku vhodné potravy si vypěstovali slušnou odolnost. Po svých předcích zdědili i obratnost a vynalézavost a v některých ohledech je dokážou i předčít. Jejich síla, inteligence i charisma však utrpěli. I když se mezi nimi najdou i silnější jedinci, obvykle v boji tváří v tvář zrovna nevyniknou a raději dají přednost střelným zbraním.

Skalven může dorůstat až velikosti B, i když většina populace (75%) jsou velikosti A. Na oba případy se počítají jiné základní parametry. Parametr v závorce je oprava k danému parametru.

Skalven A

Síla: 5-10 (-3)
Obratnost: 11-16 (+2)
Odolnost: 11-16 (+2)
Inteligence: 7-12 (-3)
Charisma: 4-9 (-4)
Výška: 80 – 135 coulů
Váha: 800 – 1300 mn (40 – 65 kg)
Třída velikosti: A
Pohyblivost: 9
Maximální věk dožití: 30 let
Dospělost: 10 let

Skalven B

Síla: 6-11 (-2)
Obratnost: 10-15 (+1)
Odolnost: 11-16 (+2)
Inteligence: 7-12 (-3)
Charisma: 3-8 (-5)
Výška: 135 – 170 coulů
Váha: 1000 – 1700 mn (50 – 85 kg)
Třída velikosti: B
Pohyblivost: 10
Maximální věk dožití: 30 let
Dospělost: 10 let

Skalveni mají obvykle svého náčelníka, hejtmana či krále, v závislosti na velikosti jejich populace. Neštítí se kanibalismu ani nemají problém s incestem. Výjimečně se mezi nimi nalézají magicky nadaní jedinci. Ti se obvykle snaží přesvědčit ostatní o své moci a využít je ke svým cílům. Ačkoliv by tito jedinci jen těžko byli uznáni coby náčelníci, často se jim podaří ostatní strhnout ke svým záměrům.

Ačkoliv Skalveni nevymyslí jen tak něco nového, mohou se pokusit okopírovat některé trpasličí vynálezy, ukrást jejich návody nebo velmi nemoudře, ovšem obratně, experimentovat s alchymií. Alchymisté či podobní experimentátoři jsou spíše uzavřenou komunitou, která se snaží vždy přijít s novým způsobem boje, s novou zbraní, taktikou či vynálezem. Ačkoliv jsou jejich pokusy často neúspěšné, mnohdy fatálně, čas od času přijdou s něčím, co opravdu stojí za to.

Skalvení samci jsou bojovníci, lovci a vládci. Samice se pohybují spíše v okolí doupat a v případě válečné výpravy na ně spadá ochrana hnízda. V boji se samcům mohou i vyrovnat, ovšem proti svému postavení se nijak nebouří a považují je za správné a přirozené. Jejich náboženství je vrtkavé a dost možná si ani nepamatují na dávné bohy jejich předků. Ačkoliv budou věřit spíše v nějaké temnější božstvo, další generace, motivována skalvením fanatickým mnichem, uctívat úplně jiné božstvo. Pokud nemají nějakého přirozeného nepřítele, bojují běžně i mezi sebou.

Zvl. schopnosti rasy:

Skalveni nemají žádnou rodovou zbraň, ale v boji s trpaslíky mají +1 k útočnému číslu.

Skalvení zrak je vybavený infraviděním, stejným, jaké mají trpaslíci.