Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Svět Zbrojí

 
Autor: Akiros
Hodnocení: Hlasovalo: 4 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3
  
  
Zirtan Galoš, setník Gnodorské armády ve výslužbe

Svet Zbrojí

Zirtan Galoš popisuje závěr své kariéry, kdy byl těžce zraněn a nechybělo málo, aby svému zranění by podlehl. Přišel ovšem o ruku, což ho donutilo odejít do předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že za svých necelých 100 let služby v armádě měl naspořený nemalý žold, rozhodl se cestovat. Během své cesty do nejrůznějších krajů se coby bývalý profesionál samozřejmě zajímal o zbraně a převážně pak o zbroje. Nakonec procestoval celý svět a své postřehy popsal a vydal pod názvem Obrněný Svět. Vydavatel po jeho smrti vydal přepracovanou verzi s názvem Svět Zbrojí, jehož přepis máte v ruce. Poměrně jednoduché popisky byli vylepšeny na podrobné kresby a pro řemeslníka by neměl být problém s využití návodů dané zbroje vyrobit.

Na Zeměkuli se za tisíce let historie vytvořilo několik řekněme standardizovaných druhů brnění a zbrojí. V každém kraji se používají různé typy zbrojí, ale jsou vyrobeny nejčastěji z kůže a kovu. Klasická kožená zbroj je všeobecně nejrozšířenějším typem, neboť kůže jsou snadno k dostání, jsou lehké a jednoduše zpracovatelné oproti kovu, snadno se udržují a jsou i cenově dostupnější. Kovové zbroje jsou pak šupinové či destičkové, kroužkové a pláty. Tyto druhy zbrojí jsou složitější na výrobu, a i když je například kroužková zbroj poměrně rozšířena, bývá často zbrojnošovým nevětším majetkem. Kováři, dráteníci, kovotepci a kožedělci se ale mnohokrát snažili vyrobit „lepší“ zbroje a zvýšit jejich ochranný účinek. Nebo se můžeme nacházet na místech, kde se vyskytují alternativní materiály pro výrobu zbrojí, ať už jsou to krunýře želv, chitinové schránky přerostlého hmyzu či zvláštní vlákna pavouků nebo třeba dřevo železostromu. Zde je seznam zbrojí a jejich parametrů s lehkým popisem výroby a někdy i náčrty. Zbroje dokáže vyrobit zdatný řemeslník či alchymista s náležitými dovednostmi (vždy je potřeba totální úspěch). Samozřejmě pokud zná postup, který zmiňujeme zde. Tato kniha bývá součástí velkých knihoven, ačkoliv neobsahuje žádná moudrá učení o magii a bozích, Je považována za základ knižní sbírky a její cena se pohybuje i okolo několika set zlatých.

Trpasličí halena z pavoučího vlákna

Základ: čerstvé pavoučí vlákno
Suroviny: 12 zl
Dovednost: krejčovství
Magenergie: 2
(pokud je vlákno čerstvé cca 14 dní pak magenergie: 0)
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 3 dny
Efekt: +1 ke kvalitě zbroje u nekovových zbrojí, oblečení, může používat kdokoliv Popis: Někteří pavouci mají velice pevná a lehká vlákna, která se používají na výrobu lan, sítí, jako spojovací materiál nebo také pro výrobu látek na vzducholety či oblečení, rukavice apod. Taková halena pak poskytuje svému nositeli částečnou ochranu. Pokud je rána tak silná, že prorazí kovovou zbroj, je jasné, že Vás halena z pavoučích sítí nespasí, ale dýka či meč, který se sveze po haleně, ji neprořízne snadno.

Váha: 10 mn
Cena: 50
Kvalita zbroje: +1

Krunýř z dřeva železostromu

Základ: dřevo železostromu
Suroviny: 3
Dovednost: truhlářství, tesařství
Magenergie: 2
(pokud je dřevo čerstvé cca 14 dní pak magenergie: 0)
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 1 den
Efekt: kvalita zbroje 3, -1 k CHAR, -5% ke vzbuzení respektu, zastrašení a získání důvěry, vycpávaná zbroj
Popis: uříznout či rozštípnout dřevo železostromu je velmi obtížné, na rozdíl od obyčejného dřevo (KZ 2). Oblékat se „do dřeva“ ale není zrovna estetické. V místech, kde se železostrom vyskytuje, je to však poměrně snadná a levná forma ochrany.

Váha: 90 mn
Cena: 10 zl
Kvalita zbroje: 3

Chitinový pancíř

Základ: těla přerostlého hmyzu (cca 4)
Suroviny: 12
Dovednost: řeznictví + kovářství (drátenictví)/kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 3 dny
Efekt: kvalita zbroje 5 (nekovová šupinová zbroj), CHAR -2
Popis: přerostlí brouci mohou představovat nejen nepříjemnosti. Někteří z nich jsou oděni do chitinové schránky, která je dostatečně pevná na základ pro pancíř. Z několika takových exemplářů pak lze vyrobit plnohodnotné brnění, které možná na první pohled nevypadá nejvznešeněji, ale je poměrně odolné a efektivní. Obvykle se k sobě jednotlivé pláty chytinu spojují nýty či kovovými kroužky, ale lze je spojit i kvalitní kůží či pavoučím vláknem. Sice je pak častěji nutné je opravovat, ale jsou pak nekovové, což ocení přírodně zaměření ozbrojenci.

Váha: 200 mn
Cena: 300 zl
Kvalita zbroje: +1

Kůže divokého válečníka

Základ: kožešina šelmy
Suroviny: 6
Dovednost: kožedělnictví (švec, brašnář)
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 2 dny
Efekt: kvalita zbroje 3, +5% ke vzbuzení respektu a zastrašení
Popis: poměrně jednoduše „spíchnutá“ zbroj z kožešin, doplněná o lebky, drápy a zuby skolených predátorů z přírodní říše (člověka nevyjímaje). Válečník v takové zbroji vzbuzuje úctu i strach zároveň. Navíc zbroj obvykle zahřeje.

Váha: 110 mn
Cena: 15 zl
Kvalita zbroje: 3

Dřevěný válečník

Základ: dřevo, látka
Suroviny: 3
Dovednost: truhlářství
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se často poopravit
Výroba: 3 dny
Efekt: kvalita zbroje 4 (nekovová zbroj), OBR -1, CHAR -1, zvl. schopnosti – 10%, vycpávaná zbroj.
Popis: válečník zakutý ve stromě. Nátepníky, hrudní plát, chrániče nohou… to všechno dává dřevěnému válečníkovi slušnou ochranu. Zbroj se ale poměrně rychle opotřebovává, je nevzhledná a špatně se v ní pohybuje. Pokud na výrobu železného válečníka bude použito mocné dřevo např. ze železostromu a kvalitní látka například z pavoučí sítě, bude KZ dokonce 5.

Váha: 400 mn
Cena: 10 - 250 zl
Kvalita zbroje: 4 (5)

Vlčí kůže

Základ: kůže z lykantropa
Suroviny: 21
Dovednost: kožedělnictví (švec, brašnář)
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 2 dny
Efekt: kvalitní kožená zbroj +3, méně se opotřebovává, +5% ke stopování, zastrašení, postřehu (náhodný i cílený), naslouchání
Popis: kůže lykantropa je o něco odolnější, než klasická kůže, a propůjčuje jejímu nositeli instinkty dravce. Lze ji vyrobit i ve formě tvrzené zbroje viz. Tvrzená kůže.

Váha: 90 mn
Cena: 60 zl
Kvalita zbroje: 3

Tvrzená kůže

Základ: kůže (dvojnásobné množství)
Suroviny: 11
Dovednost: kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 2 dny
Efekt: kvalita zbroje 4 (nekovová zbroj), kožená zbroj, zlodějské schopnosti – 5%.
Popis: kožená zbroj je na mnoha místech zesílená, aby poskytovala lepší ochranu. Taková zbroj je o něco méně ohebná, ale zato je pevnější a méně se opotřebovává. Kůže se před použitím vyvařuje ve zvláštním roztoku, a ačkoliv se běžně jednotlivé vrstvy kotví nýty, lze využít také kožené prošívání.

Váha: 120 mn
Cena: 100 zl
Kvalita zbroje: 4

Želví krunýř

Základ: krunýř z obří želvy (či mnoha malých)
Suroviny: 12
Dovednost: kožedělnictví (švec, brašnář), řeznictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, těžko se opravuje
Výroba: 2 dny
Efekt: patří do kategorie šupinové zbroje +5, CHAR -1
Popis: krunýř želvy poskytuje velmi kvalitní ochranu. Jeho oprava je ale téměř nemožná a tak se dříve či později opotřebuje. Želví krunýře se používají také jako štíty a želvy jsou proto velmi oblíbenou kořistí lovců poblíž míst, kde se vyskytují.

Váha: 200 mn
Cena: 200 zl
Kvalita zbroje: 3

Těžká destičková zbroj

Základ: 450 mn železa, kůže
Suroviny: 20
Dovednost: kovářství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 2 týdny
Efekt: typ šupinové zbroje, kvalita zbroje 6, OBR -1, SIL minimálně +2
Popis: tato zbroj patří mezi nejtěžší typy šupinových zbrojí. Je to zastaralý typ zbroje, používaný v dřívějších dobách. Voják v této zbroji musil být silnější konstituce, aby se v ní mohl pohybovat.

Váha: 400 mn
Cena: 500 zl
Kvalita zbroje: 6

Lehká destičková zbroj

Základ: železo 350 mn, kůže
Suroviny: 13
Dovednost: kovářství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 1,5 týdne
Efekt: patří do kategorie šupinové zbroje +5, SIL minimálně +1
Popis: kovové destičky nýtované do koženého podkladu, doplněné o chrániče nártů a předloktí patří k těžším druhům šupinových zbrojí. Opravit tuto zbroj je poměrně snadné, ovšem její váha a cena z ní nedělají častou volbu.

Váha: 300 mn
Cena: 400 zl
Kvalita zbroje: 5

Plná kožená prošívanice

Základ: látka, kůže
Suroviny: 10
Dovednost: krejčovství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 2 týdny
Efekt: typ vycpávané zbroje +3, +5% k získání důvěry a vzbuzení respektu
Popis: kvalitní vycpávaná zbroj z jedné strany vystlaná pevnou látkou, z druhé strany kvalitní pevnou kůží. Může tak poskytovat slušnou ochranu na většině částech těla. Bývá oblíbená u velmožů i obchodníků pro solidní vzhled, pohodlnost i tepelné vlastnosti.

Váha: 70 mn
Cena: 80 zl
Kvalita zbroje: 3

Plátovaná kroužková zbroj

Základ: železo 450 mn
Suroviny: 13
Dovednost: kovářství
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 1,5 týdne
Efekt: patří do kategorie kroužkové zbroje +6, SIL minimálně +2
Popis: kvalitní kroužková zbroj, doplněná o plátové kusy výztuže, které neomezují pohyb a zesilují chránění kritických částí těla.

Váha: 380 mn
Cena: 370 zl
Kvalita zbroje: 6

Ceremoniální brnění

Základ: kov 400 mn, 40mn stříbra, 20mn zlata
Suroviny: 10
Dovednost: kovářství, kovotepectví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas přeleštit
Výroba: 2 týdny
Efekt: typ plátové zbroje +6, +5% k získání důvěry, vzbuzení respektu, +1 k CHAR Popis: zdobená plátová zbroj bývá odznakem šlechty a rytířstva v nejedné vyspělé civilizaci, trpaslíky a elfy nevyjímaje. Ceremoniální zbroj bývá často doplněna plášti z drahých a kvalitních látek a její cena se může rovnat ceně domu nebo válečného koně. Muž či žena v takové zbroji jistě nepatří mezi obyčejné smrtelníky ale řadí se k elitě svého národa.

Váha: 450 mn
Cena: 1500 zl
Kvalita zbroje: 6

Pokovaná kožená zbroj

Základ: železo 50 mn, kůže
Suroviny: 13
Dovednost: kovářství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 1 týden
Efekt: patří do kategorie kožené zbroje +4, - 5% ke zlodějovým schopnostem. Popis: pevná kožená zbroj, vyztužená přezkami, nýty a kovovými cvočky, poskytuje slušnou ochranu. Muži, kteří se do takové zbroje oblékají, se často zapletou do problémů. Nezřídka se do ní oblékají vymahači, lumpové a rabijáti sloužící zlodějským cechům. Zbroj je ale dobře viditelná a o něco hlučnější a těžší, tedy i méně pohodlná.

Váha: 100 mn
Cena: 40 zl
Kvalita zbroje: 4