Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Variace na téma: Vlk, Medvěd a Ještěr

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 8 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.88
  
  

Variace na téma: Vlk, Medvěd a Ještěr

Účelem tohoto textu je vzít hádanky původně z knížky "Jak se jmenuje tahle knížka", a stylizovat je do podoby, která umožňuje jejich použití v situacích odpovídajících "hádance tří soch" (strana 18, závorka 101) z Jarikova dobrodružství. Pro účely snadné zpětné dohledatelnosti řešení hádanek zachovávám číslování z knížky - ne všechny hádanky z knížky najdete převedé do této fantasy podoby, neboť jejich zadání dle mého názoru nebylo dostatečně kompatibilní s myšlenkou soch, ze kterých je třeba získat klíč (to však nevylučuje použitelnost těchto hádanek mimo kontext Jarikových soch - v případě zájmu lze tyto chybějící hádanky dohledat v příslušné publikaci).

Formát těchto hádanek je následující: Základní předpoklad je takový, že situace je stejná jako ve zmíněném úseku Jarikova dobrodružství - případné odlišnosti jsou zmíněny v poznámce na úvodu hádanky. Následují instrukce k řešení hádanky - V Jarikově dobrodružství je předával přízrak Fensalirovy dcery, zde většinou uvažujeme, že jsou vytesané na nějaké desce umístěné před sochami. Potom následuje popis výpovědí jednotlivých soch.

Během převádění hádanek byla snaha o 100% zachování zadání, nicméně je možné, že navzdory této snaze některé z hádanek tímto převedením utrpěly drobná pozměnění významu, která mohou ovlivnit řešitelnost hádanek - to je jeden z důvodů pro zachované číslování hádanek, aby bylo snadné dohledat příslušnou hádanku pro porovnání, a ověřit, je-li význam skutečně stejný.

Na úvod však jako bonus čtyři "cvičné" hádanky, s jejichž pomocí lze vysvětlit některé principy výrokové logiky, o kterou se prakticky celý obsah výše uvedené publikace (a tedy i hádanek v tomto díle) opírá:

A.

Pozn.: Kromě vlka, medvěda a ještěra je tu navíc tygr. Sochy jsou na otočných podstavcích.

Pozn. (volitelné): Místo velkých soch se jedná o drobné sošky - do tlamičky se jim vejde tak akorát článek prstu. Zoubky sošek jsou příliš malé na to, aby prst dokázaly ukousnout - případné skousnutí však určitě nebude bezbolestné (V tomto případě se od sošek nezískávají klíče - prstem je pouze třeba stisknout jejich jazyk, načež ve správné sošce zazvoní veselý zvoneček, kdežto špatná soška skousne).

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že provdá svou dceru za někoho, kdo je urozený a bohatý. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

B.

Pozn.: Jako A.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že provdá svou dceru za někoho, kdo je urozený nebo bohatý. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

C.

Pozn.: Jako A.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že jestli provdá svou dceru za někoho, kdo je z prostého lidu, tak to bude za někoho bohatého. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

D.

Pozn.: Jako A.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že provdá svou dceru za někoho, kdo je právě tak prostý, jako je bohatý. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

Toliko ke cvičným hádankám - snad alespoň trochu usnadní řešení některých z hádanek následujících:

26.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: (nečitelné)
Medvěd: Vlk říkal, že lže.
Ještěr: Medvěd je lhář

27.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: (nečitelné)
Medvěd: Vlk říkal, že jen jeden z nás mluví pravdu.
Ještěr: Medvěd je lhář.

28.

Pozn.:
- Socha ještěra chybí

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: Alespoň jeden z nás je lhář
Medvěd: (nečitelné)

31.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou mluví pravdu

Vlk: Všichni jsme lháři
Medvěd: Právě jeden z nás mluví pravdu
Ještěr: (nečitelné)

32.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou mluví pravdu

Vlk: Všichni jsme lháři
Medvěd: Právě jeden z nás je lhář
Ještěr: (nečitelné)

34.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: Medvěd je lhář
Medvěd: Vlk je jako ještěr
Ještěr: (nečitelné)

39.

Instrukce:
- Jedna socha mluví pravdu, jedna lže, a jedna je obojaká
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: Já jsem obojaký
Medvěd: Vlk je obojaký
Ještěr: Já nejsem obojaký

47.

Pozn.:
- Vlk a medvěd mají zavřené tlamy
- Za oběma sochami je sedm soch ještěřích, každá má otevřenou tlamu a je označená cedulkou se jménem jednoho dne v týdnu.

Instrukce:
- Vlk lže první tři dny v týdnu (Po, Út, St), zbytek dní mluví pravdu
- Medvěd lže druhé tři dny v týdnu (Čt, Pá, So), zbytek dní mluví pravdu
- Klíč má socha, která má podle výpovědí vlka a medvěda cedulku dnešního dne

Vlk: Včera jsem lhal
Medvěd: Já včera taky lhal

48.

Pozn.:
- Vlk má zavřenou tlamu
- Za sochou vlka se střídají sochy medvědů a ještěrů s otevřenými tlamami. Těchto soch je sedm a každá je opět označená cedulkou se jménem jednoho dne v týdnu.

Instrukce:
- Vlk lže první tři dny v týdnu (Po, Út, St), zbytek dní mluví pravdu
- Klíč má socha, která má podle výpovědí vlka cedulku dnešního dne

Vlk: Včera jsem lhal. Popozítří budu lhát zas.

51.

Pozn.: Pouze dvě ještěří sochy

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má vlk

První ještěr: Já jsem převlečený medvěd.
Druhý ještěr: Já jsem převlečený vlk.

52.

Pozn.: Pouze dvě ještěří sochy

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má vlk

První ještěr: Já jsem převlečený medvěd.
Druhý ještěr: Jestli je ten druhý převlečený medvěd, tak já jsem převlečený vlk.

54.

Pozn.: Dvě ještěří sochy se zavřenými tlamami, za nimi sedm menších ještěřích soch (tlamy otevřené) označených tabulkami s dny v týdnu

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má menší socha nesoucí tabulku se jménem dne, který je dle výpovědi velkých ještěrů dneškem

První ještěr: 1) Lžu v sobotu. 2) Lžu v neděli.
Druhý ještěr: Já budu lhát zítra.

57.

Pozn.: Dvě ještěří sochy se zavřenými tlamami, za nimi sedm menších ještěřích soch (tlamy otevřené) označených tabulkami s dny v týdnu

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má menší socha nesoucí tabulku se jménem dne, který je dle výpovědi velkých ještěrů dneškem

První ještěr: Jestli jsem převlečený vlk, tak ten druhý je převlečený medvěd.
Druhý ještěr: Jestli ten druhý je převlečený medvěd, tak já jsem převlečený vlk.

58.

Pozn.: Dvě ještěří sochy se zavřenými tlamami, za nimi sedm menších ještěřích soch (tlamy otevřené) na otočných podstavcích označených tabulkami s dny v týdnu

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Nejprve je nutné otočit čelem vzad tři sochy s tabulkami se jmény dní, ve které lže vlk - jinak všechny sochy jenom koušou a nic nevydají.
- Poté lze od vlka získat první polovinu klíče, a druhou polovinu klíče od sochy nesoucí tabulku se jménem dne, který je dle výpovědi větších soch dneškem.

První ještěr: 1) Dnes není neděle. 2) Zítra bude medvěd lhát.
Druhý ještěr: 1) Dnes je pondělí 2) Včera lhal ten, kdo lže na začátku týdne.

59.

Pozn.: Dvě ještěří sochy

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Určitě není poslední den v týdnu (ne)

První ještěr: Klíč má vlk.
Druhý ještěr: Já jsem převlečený vlk.

67a.

Instrukce:
- Nanejvýš jedna socha mluví pravdu

Vlk: Klíč mám já.
Medvěd: Já klíč nemám.
Ještěr: Vlk nemá klíč.

67b.

Instrukce:
- Alespoň jedna socha mluví pravdu
- Alespoň jedna socha lže

Vlk: Medvěd klíč nemá.
Medvěd: Já klíč nemám.
Ještěr: Klíč mám já.

68a.

Instrukce:
- Každá socha alespoň jednou lže

Vlk: 1) Já klíč nemám. 2) Ten klíč je železný.
Medvěd: 1) Vlk nemá klíč. 2) Ten klíč je zlatý.
Ještěr: 1) Já klíč nemám. 2) Klíč má medvěd.

68b.

Instrukce:
- Jedna socha dvakrát lže
- Jedna socha dvakrát mluví pravdu
- Jedna socha jednou lže a jednou mluví pravdu

Vlk: 1) Já klíč nemám. 2) Klíč má medvěd.
Medvěd: 1) Vlk nemá klíč. 2) Klíč má ještěr.
Ještěr: 1) Já klíč nemám. 2) Klíč má vlk.

69a.

Instrukce:
- Každá socha buď pouze lže, nebo pouze mluví pravdu

Vlk: Já ti ukousnu ruku.
Medvěd: Já ti ruku neukousnu.
Ještěr: Nanejvýš jeden z nás mluví pravdu.

69b.

Instrukce:
- Každá socha buď pouze lže, nebo pouze mluví pravdu

Vlk: Já klíč nemám.
Medvěd: Pouze jeden z nás mluví pravdu.

69c.

Pozn.: Všechny tři sochy jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď pouze lže, nebo pouze mluví pravdu
- Klíč lze získat pouze poté, co všechny lživé sochy byly otočeny čelem vzad - jinak všechny sochy jenom koušou a nic nevydají.

Vlk: Klíč mám já.
Medvěd: Klíč mám já.
Ještěr: Alespoň dva z nás lžou.

70a.

Instrukce:
- (nečitelné)

Vlk: Já klíč nemám.
Medvěd: Pouze jeden z nás mluví pravdu

70b.

Instrukce:
- (nečitelné)

Vlk: Já ti ukousnu ruku.
Medvěd: Já ti ruku neukousnu.
Ještěr: Nanejvýš jeden z nás mluví pravdu.

73.

Pozn.: Dvě sochy vlků, jedna socha medvěda, všechny tři na otočných podstavcích bez nápisů

Instrukce:
- Pokud je jeden z vlků lhář, tak je lhářem i jedna z ostatních soch
- Pokud je medvěd lhář, není lhářem ani jeden vlk
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

74.

Pozn.: Všechny tři sochy jsou na podstavcích bez nápisů

Instrukce:
- Je-li vlk lhář a medvěd mluví pravdu, pak je ještěr lhář
- Je-li ještěr lhář, pak lže ještě někdo další
- Vlk a ještěr nemohou lhát současně
- Klíč má ten, kdo je s jistotou lhářem

78.

Pozn.: Všechny tři sochy jsou na podstavcích bez nápisů

Instrukce:
- Pokud vlk mluví pravdu nebo medvěd lže, potom je ještěr lhář
- Pokud vlk mluví pravdu, potom ještěr mluví pravdu
- Klíč má ten, kdo je s jistotou lhářem

80.

Pozn.: Navíc čtvrtá socha - tygr.

Instrukce:
- Pokud jsou vlk i ještěr oba lháři, potom je lhářem i tygr
- Pokud je vlk lhářem, potom lže taky ještěr nebo tygr nebo oba
- Pokud je tygr lhář, tak je lhářem i medvěd
- Pokud vlk není lhářem, potom je lhářem medvěd
- Klíč má ten, kdo je s jistotou lhářem

81.

Pozn.: Navíc čtvrtá socha - tygr. Všechny čtyři sochy na otočných podstavcích.

Instrukce:
- Pokud je vlk lhářem, pak je lhářem i medvěd
- Pokud je medvěd lhářem, pak buď je lhářem i ještěr, nebo vlk lhářem není
- Pokud tygr není lhářem, potom vlk lže a ještěr nelže
- Pokud tygr lže, potom lže i vlk
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

83.

Pozn.: Sochy na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

Vlk: 1) Medvěd je lhář. 2) Medvěd a ještěr nejsou lháři oba.

84.

Pozn.: Sochy na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

Vlk: 1) Lhářem je medvěd nebo ještěr. 2) Medvěd mluví pravdu.

85.

Pozn.: Sochy na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

Vlk: 1) Buď je medvěd lhář, nebo ještěr nelže. 2) Medvěd mluví pravdu.

86.

Pozn.: Tři sochy ještěrů

Instrukce:
- Vlci vždycky lžou
- Medvědi vždy mluví pravdu
- Ještěři mohou lhát i mluvit pravdu
- Vlci i medvědi jsou převlečeni za ještěry
- Mezi sochami je jen jediný medvěd a právě on má klíč

První ještěr: Já klíč nemám.
Druhý ještěr: První ještěr nemá klíč.
Třetí ještěr: Druhý ještěr není ještěr.

88.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má ta, která s jistotou nekouše

Vlk: Ještěr ti ukousne ruku.
Medvěd: Já ti ruku neukousnu.
Ještěr: Alespoň dva z nás jsou lháři.

89.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu

Vlk: Klíč mám já.
Medvěd: Klíč mám já.
Ještěr: Nanejvýš jeden z nás mluví pravdu.

90.

Pozn.: Sochy jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Pokud socha mluví pravdu, potom nemá klíč
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat od kteréhokoliv z nich, jinak koušou všechny sochy

Vlk: Alespoň jeden z nás mluví pravdu.
Medvěd: Alespoň jeden z nás je lhář.
Ještěr: (nečitelné)

91.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má jen jedna socha, a ta mluví pravdu

Vlk: Alespoň jeden z nás je lhář.
Medvěd: Ještěr mluví pravdu.
Ještěr: (nečitelné)

92.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má jen jedna socha, a ta mluví pravdu

Vlk: Alespoň jeden z nás je lhář.
Medvěd: Ještěr má klíč.
Ještěr: (nečitelné)

93.

Instrukce:
- Klíč má jediná pravdomluvná socha, ostatní dvě sochy lžou

Vlk: (nečitelné)
Medvěd: Ještěr má klíč.
Ještěr: (nečitelné)

94.

Pozn.: Jen dvě sochy

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu

Vlk: Klíč má ten, co mluví pravdu.
Medvěd: Klíč má lhář.

95.

Pozn.: Čtyři sochy - navíc socha tygra

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má socha s výrokem, kterým lze prokázat, že daná socha má klíč a nemluví pravdu.

Vlk: Nemám klíč a nelžu.
Medvěd: Nemám klíč a lžu.
Ještěr: Mám klíč a nelžu.
Tygr: Mám klíč a lžu.

96.

Pozn.: Čtyři sochy - navíc socha tygra

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má socha s výrokem, kterým lze prokázat, že daná socha má klíč a mluví pravdu.

Vlk: Nejsem ten, co nemá klíč a nemluví pravdu.
Medvěd: Nejsem ten, co má klíč a nemluví pravdu.
Ještěr: Nejsem ten, co nemá klíč a mluví pravdu.
Tygr: Nejsem ten, co má klíč a mluví pravdu.

109.

Pozn.: Pouze dvě sochy, obě jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Všechny lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.

Vlk: Pokud mluvím pravdu, tak medvěd taky mluví pravdu.
Medvěd: (nečitelné)

113.

Pozn.: Pouze dvě sochy, obě jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Všechny lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.

Vlk: Jestli medvěd mluví pravdu, tak já jsem lhář.
Medvěd: (nečitelné)

115.

Pozn.: Sochy jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Všechny lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.

Vlk: Medvěd mluví pravdu.
Medvěd: Jestli vlk mluví pravdu, tak ještěr taky mluví pravdu.
Ještěr: (nečitelné)

122.

Pozn.: Dvě sochy

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu.
- Jedna socha má klíč, druhá socha kouše.

Vlk: Medvěd má klíč právě tak jako já mluvím pravdu.
Medvěd: (nečitelné)

127.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulku nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha, která je stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Nejsem převlečený medvěd.

128.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha, která je stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Jsem převlečený ještěr.

129.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy, u kterých není vyloučeno, že jsou stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Buď jsem převlečený vlk, nebo jsem převlečený tygr.

130.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy, u kterých není vyloučeno, že jsou stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Jsem převlečený.

131.

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu.

Vlk: Jestli má klíč medvěd, tak mluví pravdu.
Medvěd: Jestli mám klíč, tak vlk lže
Ještěr: Klíč má lhář.

132.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají cedulky a zavřené tlamy, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryfi i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku, ale nejsou oba stejného druhu
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu, jako ty v převleku gryfa a veleopa

Gryf: Oba lžeme
Veleop: Žádný z nás není převlečený medvěd, ani převlečený tygr.

132.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají cedulky a zavřené tlamy, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryfi i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku, ale nejsou oba stejného druhu
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu, jako ty v převleku gryfa a veleopa

Gryf: Jestli mluvím pravdu, tak veleop je převlečený ještěr.
Veleop: Gryf je převlečený medvěd.

142-147.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa

Instrukce:
- Každá socha je obojaká

Vlk: 1) Mám klíč a můj druhý výrok je pravda. 2) Mám klíč a můj první výrok je lež.
Medvěd: 1) Mám klíč a oba moje výroky jsou lži. 2) Můj první výrok je pravda.
Ještěr: 1) Mám klíč a alespoň jeden z mých výroků je lež. 2) Můj první výrok je pravda.
Tygr: 1) Mám klíč a oba moje výroky jsou lži. 2) Nemám klíč a alespoň jeden z mých výroků je pravda.
Gryf: 1) Mám klíč a oba moje výroky jsou lži. 2) Nemám klíč a nanejvýš jeden z mých výroků je lež.
Veleop: 1) Buď mám klíč, nebo je můj druhý výrok pravda. 2) Buď mám klíč, nebo je můj první výrok lež.

148.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a tří veleopů - veleopi mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky, ostatní sochy mají zavřené tlamy a mají cedulku.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu

Vlk: Klíč má veleop vpravo.
Medvěd: Klíč má veleop uprostřed.
Ještěr: Vlk a medvěd nejsou oba lháři.
Tygr: Buď je vlk lhář, nebo medvěd mluví pravdu.
Gryf: Buď jsem lhář, nebo ještěr mluví pravdu právě tak, jako tygr.

149.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa, gryf má zavřenou tlamu a má cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, socha gryfa je železná.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jednou z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku gryfa

Gryf: Buď jsem lhář, nebo jsem ze stříbra.

150.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa, gryf má zavřenou tlamu a má cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, socha gryfa je železná.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jednou z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku gryfa

Gryf: Jsem lhář a jsem ze stříbra.

151.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa, gryf má zavřenou tlamu a má cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, socha gryfa je železná.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jednou z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku gryfa

Gryf: Nejsem zároveň ze stříbra a pravdumluvný.

152.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají zavřenou tlamu a mají cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, sochy gryfa a veleopa jsou železné.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu jako ty, skrývající se v převleku gryfa a veleopa.

Gryf: Alespoň jeden z nás je ze stříbra.
Veleop: Alespoň jeden z nás je lhář.

153.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají zavřenou tlamu a mají cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, sochy gryfa a veleopa jsou železné.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu jako ty, skrývající se v převleku gryfa a veleopa.

Gryf: Oba jsme ze stříbra.
Veleop: Oba jsme lháři.

154.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají zavřenou tlamu a mají cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, sochy gryfa a veleopa jsou železné.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu jako ty, skrývající se v převleku gryfa a veleopa.

Gryf: Za veleopa je převlečený tygr. Já jsem ze zlata.
Veleop: Gryf mluví pravdu.

155.

Pozn.: Navíc sochy tygra, gryfa a veleopa, každá ze soch ve dvojím provedení - zlatém a stříbrném (celkem dvanáct soch). Gryfové a veleopi mají otevřené tlamy a jsou bez cedulek, ostatní sochy mají tlamy zavřené a mají cedulky.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má alespoň jedna socha.

Zlatý vlk: Zlatý gryf má klíč.
Stříbrný vlk: Stříbrný gryf a zlatý veleop nejsou oba bez klíče.
Zlatý medvěd: Oba vlci mluví pravdu.
Stříbrný medvěd: Oba gryfové mají klíč.
Zlatý ještěr: Zlatý gryf i veleop mají klíč.
Stříbrný ještěr: Stříbrný medvěd a zlatý ještěr nejsou oba lháři.
Zlatý tygr: Jestli zlatý medvěd mluví pravdu, pak mluví pravdu i stříbrný ještěr.
Stříbrný tygr: Pokud já i zlatý tygr oba mluvíme pravdu, pak mluví pravdu i zlatý vlk.

167.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa. Gryf má tlamu zavřenou a má cedulku, ostatní sochy mají tlamy otevřené a jsou bez cedulky.

Instrukce:
- Kromě toho, že sochy mohou lhát nebo mluvit pravdu, mohou být i prokleté. Tato kletba způsobuje, že vždy, když chce daná socha lhát, tak místo toho řekne pravdu, a když chce říci pravdu, tak místo toho zalže.
- Vlci jsou od přírody pravdomluvní a nejsou prokletí
- Medvědi jsou od přírody pravdomluvní a jsou prokletí
- Ještěři jsou od přírody lháři a nejsou prokletí
- Tygři jsou od přírody lháři a jsou prokletí
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku za gryfa

Gryf: Mluvím pravdu, nebo nejsem prokletý.

168.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa. Gryf má tlamu zavřenou a má cedulku, ostatní sochy mají tlamy otevřené a jsou bez cedulky.

Instrukce:
- Kromě toho, že sochy mohou lhát nebo mluvit pravdu, mohou být i prokleté. Tato kletba způsobuje, že vždy, když chce daná socha lhát, tak místo toho řekne pravdu, a když chce říci pravdu, tak místo toho zalže.
- Vlci jsou od přírody pravdomluvní a nejsou prokletí
- Medvědi jsou od přírody pravdomluvní a jsou prokletí
- Ještěři jsou od přírody lháři a nejsou prokletí
- Tygři jsou od přírody lháři a jsou prokletí
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku za gryfa

Gryf: Jsem prokletý, nebo jsem lhář

169.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa. Gryf má tlamu zavřenou a má cedulku, ostatní sochy mají tlamy otevřené a jsou bez cedulky.

Instrukce:
- Kromě toho, že sochy mohou lhát nebo mluvit pravdu, mohou být i prokleté. Tato kletba způsobuje, že vždy, když chce daná socha lhát, tak místo toho řekne pravdu, a když chce říci pravdu, tak místo toho zalže.
- Vlci jsou od přírody pravdomluvní a nejsou prokletí
- Medvědi jsou od přírody pravdomluvní a jsou prokletí
- Ještěři jsou od přírody lháři a nejsou prokletí
- Tygři jsou od přírody lháři a jsou prokletí
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku za gryfa

Gryf: Jsem prokletý a mluvím pravdu.