Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Krvavá alchymie

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 7 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.57
  
  

Problémy se zapojením Alchymisty do dobrodružství jsou obecně známé. Já sám jsem se v rámci rubriky již dvakrát pokusil nabídnout této glorifikované výrobní lince nějakou aktivní schopnost - nejprve trochu bezradně skrze Alchymistovu Přesnost a nedávno pak v omezené míře skrze Paměť materie. Do třetice všeho dobrého přichází podle mého nejlepší možný způsob, jak Alchymistu oživit - dát mu schopnost využitelnou v boji.

Pravidla

Alchymista získává od 3. úrovně zcela novou schopnost Krvavé alchymie, což znamená, že jeho tělo je schopné absorbovat a posléze dotykem šířit účinky lektvarů. Aby to fungovalo, musí alchymista lektvar vyrobit v modifikované (tzv. "krvavé") verzi za dvojnásobný počet magů i surovin a kdykoliv v době jeho trvanlivosti, která je pro změnu dvakrát kratší, ho pak dostat přímo do krve (ať už injekcí, na hrotu zbraně nebo jinak). (Takto lze modifikovat jen lektvary a jedy, které se i ve své obvyklé formě používají "požitím" nebo "krví". Schopnost se tak nevztahuje na lektvary používané "vdechnutím", jako je např. Megacloumák, ani na různé zbraňové nátěry a podobně.)

Absorbování jednoho lektvaru trvá 1 kolo. Důležité je též poznamenat, že absorbované lektvary nepůsobí na samotného Alchymistu.

Jakmile Alchymista nějaký lektvar absorbuje, ten začne kolovat jeho žilami ve své pozměněné formě a vydrží v jeho krvi Odl + k6 hodin, nejméně však tři. Během této doby může Alchymista dotykem přenést účinky lektvaru na kohokoliv v dosahu své ruky (kohokoliv s vhodnou zranitelností, pochopitelně - na tvory imunní vůči lektvarům ani krvavá alchymie účinkovat nebude). Pro účely nedobrovolného přenášení krvavých lektvarů a jedů probíhá klasický hod na útok Dotykem, podobně jako u některých nemrtvých. Samozřejmostí je nutnost překonat KZ, protože Alchymista se musí dotknout holé kůže. V momentě dotyku (a to i kdyby se někoho Alchymista dotkl omylem) to posléze funguje stejně, jako by dotyčný dotčený daný lektvar vypil (v případě lektvarů určených k požití) nebo ho dostal do krve (v případě lektvarů určených ke kontaktu s krví).

Alchymista v sobě nemůže mít více krvavých lektvarů najednou (v případě střetu nově absorbovaný lektvar "přemaže" ten absorbovaný dříve) a jeden lektvar může rozšířit nejvíce tolikrát, kolik je jeho Úroveň dělená třemi (zaokrouhleno dolů), nejméně však třikrát. Pak jeho účinky vymizí. Lektvar v alchymistově těle také neguje všechny ostatní lektvary a jedy (včetně alkoholu), což může být naprd, ale občas i docela fajn. (Znamená to totiž, že pokud má Alchymista zrovna v oběhu krvavý lektvar, nemůže být např. otráven, ale také nemůže pít lečivé a posilující lektvary.) Krvavá alchymie neguje vypité lektvary i zpětně, takže pokud nějaký lektvar účinkuje až po delší době, absorbování krvavého lektvaru může jeho účinkům zamezit. Absorbování krvavého lektvaru také okamžitě ukončí účinkování lektvarů s delší dobou působnosti.

Zasažené postavy je možné i touto cestou předávkovat, zatímco Alchymista se absorbovanými lektvary předávkovat nemůže (z hlediska předávkování se nepočítají jako požité). Namísto toho je Alchymista omezen určitou formou "krvavé kocoviny", která se dostavuje při příliš častém používání schopnosti. Limit lektvarů, které může Alchymista absorbovat bez následků, je určen jako 3 + Odl (nejméně 1). Následky při překročení tohoto limitu zahrnují nevolnost, průjmy, krvácení z nosu a očí, stres, deprese, zlostné nálady a změny v chování, agresivitu a iracionalitu. V extrémních případech hrozí fyzické i psychické zhroucení a trvalé následky (snížená odolnost, pokřivená osobnost). Pročištění těla od krvavé alchymie ("vynulování absorbovaných lektvarů") trvá zhruba 24 hodin.

Vizuální a doprovodné efekty

Alchymistovi s absorbovaným krvavým lektvarem naběhnou po celém těle viditelně vystouplé žíly nepřirozené zelené barvy. Podobně se změní také barva jeho očí. Drasticky se zvedne jeho tepová frekvence (což je v kombinaci s naběhnutými žílami až nepříjemně zjevné) a hlasitost jeho oddechování. Také jeho obličej dozná změn, jak se v něm zračí vypjetí a oči div nevyskočí ven. Samozřejmostí jsou vpichy a jizvy po předchozích aplikacích. Celý výjev není příliš příjemný neznalému divákovi a dal by se přirovnat k extázi vyvolané některými drogami. Vliv na uvažování Alchymisty je však minimální. Zkušenější Alchymisté pak dovedou některé tyto efekty, zejména svůj pološílený výraz a tepovou frekvenci, tlumit na mnohem přijatelnější míru.

Využití v boji i mimo něj

V boji je využití zřejmé - Alchymista může dotykem šířit jedy a oslabující lektvary na své nepřátele, anebo, což je samozřejmě jednodušší, může léčivými a posilujícími lektvary pomáhat své družině. (Aby Alchymisté v boji lépe zasahovali své soupeře Dotykem, což není v pravidlových mechanismech dvakrát jednoduché, mohou podstupovat různé bojové výcviky a získávat tak bonus k ÚČ pro útoky beze zbraně.)

Využití krvavé alchymie mimo boj do jisté míry závisí na kreativitě PJ-ů. Cestující léčitelé mohou díky své schopnosti značně znásobit počet lidí, kterým se může jejich lektvarů dostat. Někteří krvaví alchymisté se začnou živit jako vrahové a proslaví se svým "vražedným pohlazením". Mezi žoldáky se to začne hemžit krvavými alchymisty se slušnou zásobou povzbuzujících a posilujících lektvarů, kteří budou nabízet své služby podpůrné bojové a vojenské síly. Ve vojenských leženích spatříte procházet uniformované krvavé mediky, jak prochází mezi řadami zraněných vojáků a za cenu vlastního přepjetí (viz "krvavou kocovinu" výše) léčí zraněné vojáky. I alchymisté primárně zaměření na výrobu a výdělek mohou svůj profit znásobit tím, že budou v místě svého bydliště nabízet namísto lektvarů rovnou "léčivý dotyk", jakmile dorazí početnější skupinka.

Individuální využití pak má pro samotného Alchymistu fakt, že krvavá alchymie neguje vypité lektvary, jak o tom už byla řeč v Pravidlech.

Učení se Krvavé alchymii a přístup společnosti k ní

Alchymisté samozřejmě nezískají tuto schopnost jen tak z ničeho nic. Při přestupu na třetí úroveň (nebo kdykoliv později) musí podstoupit poměrně náročnou transformaci, kterou řídí dohlížející mistr - sám také krvavý alchymista. Procedura je zdlouhavá, drahá a náročná. (Chcete-li to vyčíslit, pak 14 dní, 200 zl. jako náklady, 250 zl. v surovinách, 50 magů a každý den Past na Odl ~ 6 až 8 ~ vydrží/nevydrží proceduru.) Alchymista během procedury dostane pořádně do těla a po následujících pět měsíců bude mít Odl a Sil o 1 nižší.

Nutno podotknout, že zdaleka ne všichni Alchymisté transformaci podstupují. Ostatně, nejen mezi nimi panuje na tuto "nelidskou" schopnost rozpor. Podobně jako kouzelnictví se dá krvavá alchymie zavrhovat jako na ohavnost odporující přírodním zákonům. Krvaví alchymisté mohou být pronásledováni jako zrůdy. Na druhou stranu, krvaví léčitelé a poutníci, kteří cestují po vsích i městech a v místních lazaretech pomocí své schopnosti relativně levně vypomáhají s léčením, si také mohli vybudovat silnou tradici. Do velké míry záleží na settingu vašeho světa.

Někdo může samozřejmě namítnout, že tuto transformaci nemusejí podstupovat pouze Alchymisté, ale v rámci pravidel DrD je vhodným vyvážením, aby tomu tak bylo. Navíc je daleko logičtější, že krvavou alchymii mohou ovládat jen lidé, kteří jsou schopni si vyrobit potřebně modifikované lektvary a nejsou závislí na externích zdrojích, než že pouze Válečníci mohou být chladnokrevní, jen Hraničáři mohou stopovat a jedině Zloděj vám může vybrat kapsu.

Závěr

Doufám, že se vám tento pokus o oživení Alchymistického řemesla v DrD líbí a že naleznete mnoho způsobů, jak s touto schopností učinit hru za Alchymistu zábavnější. Děkuji všem, kteří se kdy k tomuto dlouho hýčkanému nápadu vyjádřili, a přeji příjemnou hru. -N.