Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Paměť materie

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.33
  
  

Předpokladem pro přijetí myšlenky celého díla je přijetí faktu, že neživé předměty mají svou formu "duše". Každý objekt má vlastní materii, podstatu. Tato materie sice neoplývá vědomím, emocemi či fantazií, ale jednu důležitou vlastnost s dušemi živých tvorů přece jen sdílí - paměť.

Než se dostaneme dál, musíme jednoznačně odlišit, co je jeden konkrétní předmět, co je soustava objektů a co vůbec objektem není. Např. meč je jeden objekt s vlastní materií, toulec s šípy je soustava objektů, z nichž každý má vlastní materii, ale třeba voda v kýblu nebo kaše v míse objektem není (na rozdíl od kýblu a mísy). Obecně se dá říct, že materií oplývají téměř všechny fyzické předměty, o kterých lze jako o objektech uvažovat (a proto hrouda kaše vržená na barbarského válečníka přestává být obsahem jiného objektu a stává se objektem s vlastní materií až do chvíle, než se rozprskne o jeho štít či v případě dobrého hodu obličej). Jen tyto předměty mají paměť, se kterou dokáže Alchymista zacházet. (Tím neříkám, že třeba les či řeka nemají vlastní duši a paměť, ale s Matkou přírodou si v kontextu DrD lépe rozumějí Druidové.)

Informace obsažené v paměti materie

Paměť materie samozřejmě funguje trochu jinak než paměť lidská. Neumí uchopit složité informace, nevytváří logické souvislosti mezi událostmi, neumí pojmenovat dění okolo sebe. Co tedy naopak zachytit a tím pádem předat Alchymistovi dovede:

 • Pozici předmětu v průběhu času v porovnání se svou současnou pozicí - tedy kde se nacházel v minulosti
 • Přibližné vlastnosti bezprostředního okolí v průběhu času - tedy zda byl předmět v průběhu času na čerstvém vzduchu, v uzavřené místnosti, pod vodou, blízko ohně...
 • Přesné složení objektu - tedy materiály, ze kterých je vyroben
 • Obsah surové alchymistické magenergie - což je informace zbytečná u všeobecně známých zdrojů magenergie, ale velmi užitečná u zdrojů nových a neznámých
 • (Nepovinně) obsah alchymistické magenergie a identitu přítomného démona astrálních sfér - jinými slovy, do díla se tímto integruje Vidění magenergie a Poznávání kouzelných předmětů (se všemi pravidlovými mechanikami)

Alchymistická manipulace s pamětí materie

Aby mohl alchymista s pamětí objektu pracovat, musí ho samozřejmě podrobně zkoumat. K tomu využívá paměťové médium ve formě roztoku, ve kterém zkoumaný objekt plave, ideálně plně ponořený (z čehož plyne náročnost rostoucí s velikostí předmětu). Alchymista pak s rukama namočenýma v tomto roztoku poměrně bez potíží získává informace obsažené v předmětu, a jelikož předměty bez démonů nekladou odpor, potřebujeme jen určit rychlost, s jakou tyto informace získá. Tato rychlost je pro všechny předměty stejná (neboť déle existující předměty předávají více informací, ale zato mají stabilnější materii a předávají je rychleji) - získání všech informací bude Alchymistovi trvat [3K6 - (Odl + Int)] hodin, nejméně však dvě. Není nutné získat všechny informace najednou.

Pokud se v předmětu démon nachází a v získávání informací Alchymistovi brání (čímž automaticky odhalí svou přítomnost), překonává Alchymista past Roz ~ 4 ~ získá/nezíská informace. Tento hod je potřeba podstoupit při každém "sezení" - tedy pokaždé potom, když Alchymista kontakt s roztokem přeruší.

Teď už zbývá jen popsat roztok potřebný k procesu:

 • Paměťové médium (1 litr)
 • Magenergie: 1 mg
 • Suroviny: 3 zl.
 • Základ: 1 l vína (ve víně je totiž pravda)
 • Výroba: 3 směny (i v polních podmínkách)
 • Skupina: Ostatní
 • Při stejné době výroby je možné roztok vyrábět v libovolném množství.

Shrnutí

Alchymista získává přístupem k duši předmětu následující: GPS lokátor, spektrální analýzu, analýzu obsahu surové magenergie a, chcete-li, vidění magenergie a poznávání kouzelných předmětů.