Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Démoni posilující jedy/lektvary

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.83
  
  

Jedový démon

 • Poprvé ve druhé sféře, lze povolat ve dvou variantách - jedna posiluje všechny jedy, které s očarovaným předmětem přijdou do kontaktu, druhá naopak všechny jedy oslabuje.
 • Pokud posiluje: Zaklínání do zbraní pro boj tváří v tvář, projektilů, vrhacích zbraní, nádobí, fixírky (viz pravidlový jed "Slzný plyn")
 • Pokud posiluje: Brání samovolné degradaci jedu
 • Pokud posiluje: +1 k nebezpečnosti jedu, další +1 za každé dvě sféry (max ×2)
 • Pokud oslabuje: Zaklínání do nádobí
 • Pokud oslabuje: -1 k nebezpečnosti jedu, další -1 za každé 2 sféry (min 0)

Pozn.: Lze zaklít například do zbraně, čímž posílí jedy typu kurare, nebo do osobního poháru, který bude postavě sloužit jako ochrana před otrávenými nápoji.

Léčivý flakónkový démon

 • Posiluje léčivé lektvary vypité z daného flakónku, pokud v něm daný lektvar byl alespoň 6 směn (po šesti směnách mimo daný flakónek ztrácí lektvar takto získané posílení).
 • Poprvé ve druhé sféře, základní efekt: Léčení +1k6. Následující řádky udávají sférickou hodnotu dodatečných posílení léčivých účinků při povolávání z vyšší sféry.
 • Léčení +2 = +1 sféra
 • Léčení +1k6 = +2 sféry
 • Léčení +2k6+1 = +4 sféry
 • Léčení +4k6 = +7 sfér
 • Léčení +1k6+1 = +2 sféry NEBO léčení +3k6 = +5 sfér (z těchto dvou lze použít pouze jeden a pouze jednou)
 • Démon nedokáže zlepšit lektvar na víc, než dvojnásobek původních hodů k6 a dvojnásobek konstatních léčených životů (PŘÍKLAD: Démon +2k6+3 z páté sféry dovede upravit lektvar bílé hvězdy z původních 2k6+3 na 4k6+6, ale lektvar rudého kříže z původních 1k6+2 upraví pouze na 2k6+4).

Prodlužovací flakónkový démon

 • Působí podobně jako "Léčivý flakónkový démon", s tím rozdílem, že u lektvarů prodlužuje dobu trvání. I pro něj platí, že lektvar musí v daném flakónku být alespoň šest směn, aby se vylepšení projevilo, a po šesti směnách pobytu mimo očarovaný flakónek se vylepšení lektvaru ztrácí.
 • Poprvé se vyskytuje ve druhé sféře, "směnové" lektvary prodlužuje o jednu směnu, "kolové" lektvary o dvě kola.
 • Směnové lektvary: +1 směna = 2 sféry (max ×2)
 • Kolové lektvary: +1 kolo = 1 sféra (max ×2)