Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Průbojný + Tlumivý démon

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.67
  
  

Průbojný démon

Průbojný démon se podobá útočnému démonovi v tom, že se zaklíná do zbraní a zvyšuje jejich účinnost. Na rozdíl od útočného démona ale svými účinky neovlivňuje zbraň jako takovou, místo toho snižuje odpor, který zbrani kladou rozličné zbroje (ať už přirozené nebo vyrobené) - herně se to projeví tak, že je za každou sféru schopný snížit KZ nepřátelské zbroje o 1 a to až na 0.

Výhodou průbojného démona je to, že není omezen parametry zbraně a i drobná dýká může obsahovat démona, který jí umožní bez obtíží projít těžkou rytířskou zbrojí. Oproti tomu nevýhodou tohoto démona je fakt, že neutralizuje pouze zbrojovou složku obrany svého cíle, tudíž pokud se cíl spoléhá spíše na svou obratnost nebo se brání svými zbraněmi, tak průbojný démon nemusí být využit na maximum svého potenciálu. Průbojný démon také nedokáže zvyšovat způsobené zranění skrze bonus k útočnosti, jako to dovede útočný démon, a co je nejdůležitější, nečiní zbraň účinnou proti tvorům se zranitelností typu C.

K průbojnému démonovi samozřejmě existují varianty zaměřené na prorážení specifických typů přirozených zbrojí (např. dračí kůže), které fungují stejným způsobem, jako jejich protějšky u útočného démona.

V případě střelných zbraní dále platí, že průbojný démon má efekt pouze v projektilu. Je však možné jeho výhod využívat v kombinaci se střelnou zbraní, ve které je zakletý útočný démon.

Tlumivý démon

Podobně jako je průbojný démon variantou útočného démona, je tlumivý démon variantou démona obranného, a odlišuje se od něj i podobným způsobem: Neposiluje zbroj jako takovou, ale oslabuje zbraně, které by ji měly zasáhnout.

Tlumivý démon opět není omezen kvalitou zbroje, ve které je zakletý. Parametry nepřátelských zbraní snižuje s podobnou efektivitou, s jakou obranný démon zvyšuje KZ zbrojí, tzn. na snížení SZ o 1 jsou potřeba dvě sféry. Navíc dokáže snižovat i útočnost zbraní, přičemž na snížení út o 1 je potřeba jedna sféra. Snižování parametrů je opět možné maximálně na nulu, pouze v případě záporné útočnosti některých zbraní je možné ji prohloubit až na dvojnásobek.

Tak jako u průbojného démona, i u démona tlumivého spočívá hlavní nevýhoda v tom, že ovlivňuje pouze zbraňovou složku nepřátelského útoku, a pokud se tedy cíl místo na účinnou zbraň spoléhá na svou vlastní hrubou sílu případně obratnost, odrazí se to na využitém potenciálu tlumivého démona.

Oba tito démoni nijak neovlivní magické úpravy zbraní/zbrojí - i zcela "vynulovaná" zbroj se zakletým obranným démonem má pořád KZ ve výši jím poskytovaného bonusu.

Pozn.: Autor předpokládá závažné dopady na vyváženost soubojů, zejména v případě tlumivého démona. Toto dílo je tak spíše počinem herně-teoretickým, které zkoumá různé způsoby, jakým se mohou účinky démonů promítnout do pravidel. Autor neručí za záchvaty munchkinismu způsobené užíváním tohoto díla. Užívat opatrně a po důkladném uvážení.