Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

BHUTA-bomby

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 3 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.67
  
  

BHUTA-bomby

Jedná se o pyroforické výrobky dostupné od 16. úrovně, které svým působením vycházejí z theurgových bhutů. Tyto bomby mívají nejčastěji podobu stočtvrtkového sudu, v jehož nitru je uložen spouštěcí mechanismus (rozbušky mohou být tradiční zápalné, chemické, mechanické, magické apod. - není předmětem díla) a účinná látka, v celkové váze cca 2000 mincí.

Od theurgových bhutů přebírají tyto bomby "Tabulku plochy a rozsahu škod", ze které se odvozuje poloměr území zasaženého jednotlivými stupni účinku, a počet pomyslných "životů" bomby, od kterých se odvozuje výše magenergických nákladů na její výrobu (užívá se pouze základní hodnota, nikoliv rozsah +/-50% jako je tomu v případě povolávání thergových bhutů). Od "Tabulky síly bhutů" se pak odvozují ničivé účinky BHUTA-bomb - účinky jsou však specifické pro každý typ bomby a popsány níže.

Kromě magenergie jsou na výrobu BHUTA-bomb zapotřebí ještě suroviny - s magenergií v poměru 3 zlaté na 2 magy, přičemž suroviny zde zároveň plní i funkci základu. Výroba BHUTA-bomby trvá 1 týden za každý stupeň pomyslné "životaschopnosti" a pyrofor jí musí provádět ve své laboratoři.

Trvanlivost BHUTA-bomby se odvozuje od rozdílu "životaschopnosti" a pyroforovy úrovně a sice dle "Theurgovy tabulky života démonů", přičemž 16. úroveň se počítá jako první (jakoby tedy byla pouze v rozmezí od -7 do +20).

1. Herbicidní bomba

Vytváří oblak jedovatého prachu, který se snese na zasažené území a negativně ovlivní zde rostoucí vegetaci.

 • Cíle A: Byliny, mechy, lišejníky (nemagické rostliny velikosti A0)
 • Cíle B: Keře (nemagické rostliny velikosti A-B)
 • Cíle C: Stromy (nemagické rostliny velikosti C a větší)
 • Lehké škody: Ztráta 1/10 úrody (životů)
 • Střední škody: Ztráta 1/4 úrody (životů)
 • Těžké škody: Ztráta 1/2 úrody (životů)
 • Zničení: Ztráta 3/4 úrody (životů)
 • Úplné zničení: Ztráta celé úrody; Rostliny uhynou

2. Fertilizační bomba

Jako Herbicidní bomba, s tím rozdílem, že nezpůsobuje ztrátu úrody, ale naopak o příslušný podíl úrodu zvyšuje. Na životy rostlin nemá žádný vliv.

3. Dešťová bomba

Má stejné účinky jako bhuta vody - Zir povolaný ve formě deště. Stejně jako dešťový Zir, ani dešťová bomba nemůže mít vyšší "životaschopnost" než 2.

4. Toxická bomba

Podobá se herbicidní bombě, ale prach po vdechnutí nebo kontaktu s kůží / sliznicemi způsobuje zdravotní potíže.
 • Cíle A: Drobní nemagičtí tvorové o životaschopnosti menší než 1
 • Cíle B: Nemagičtí tvorové o životaschopnosti 1
 • Cíle C: Nemagičtí tvorové o životaschopnosti 2-3
 • Lehké škody: Ztráta 1/10 životů
 • Střední škody: Ztráta 1/4 životů
 • Těžké škody: Ztráta 1/2 životů
 • Zničení: Ztráta 3/4 životů
 • Úplné zničení: Smrt

5. Seismická pulsní bomba

Má stejné účinky jako bhuta země - Bena. Tato bomba musí být umístěna alespoň 5 sáhů pod zemí, jinak se její účinek snižuje až na 0%, pokud se jen tak někde válí.

6. Kuloblesková bomba

Tato bomba svými účinky napodobuje Bhutu ohně - Ziu. Při výbuchu z ní vylétnou kulové blesky v počtu odpovídajícím Zie o příslušném počtu životů.

...na podobném principu lze vymyslet ještě celou škálu dalších BHUTA-bomb.