Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Démon rychlosti

 
Autor: MartinB
Hodnocení: Hlasovalo: 10 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.2
  
  

Démon rychlosti

Tento démon, jak již název napovídá, zvyšuje rychlost. A to v souboji, při zakletí do zbraní tváří v tvář. V pohybu, při zakletí do bot. Popřípadě doletu a z části i rychlosti při zakletí do vrhací zbraně. Prvního démona je možné povolat z druhé sféry a v takovém případě přidává +1 k iniciativě, každé další 3 úrovně přidávají další +1 k iniciativě.

Tento bonus je možné využít pouze v souboji. Rychle manipulovat se zbraní je velmi fyzicky náročné a proto platí následující omezení. Do +5 je ovládání postavami bez omezení. Zbraně přidávající bonus k iniciativě +6 a více, již musí ovládat postava se silou 15 a více, jinak ztrácí pokaždé když zaútočí (v každou útočnou akcí) tolik životů, kolik je rozdíl mezi skutečnou silou a 15ti. Jestliže je síla postavy 12 a nižší, pak musí uspět v hodu proti pasti, použitou vlastností je síla, past je rovna (12-síla postavy), jinak zbraň vylétne z ruky.

Tyto postihy a pasti stoupají s každým dalším bonusem +1 o 1, takže jestliže démon přidává bonus k iniciativě +8 (+3 oproti bezpostihovému zacházení), síla musí být minimálně (15+3) 18, jinak ztrácí každým útokem rozdíl +3 životy a pokud má postava menší sílu jak 15, musí uspět hodu proti pasti (rozdíl +3) – zbraň vylétla z rukou.

Postava, jež nemá tušení o tomto démonovi ve zbrani bude do +5 pouze překvapena, nejenže nezíská bonus k iniciativě v daném kole, ale navíc dostane v prvním útoku postih k útoku rovný bonusu k iniciativě. S +6ti zbraň automaticky vylétne z ruky.

Ve vrhací zbrani má démon obdobné účinky, ale iniciativa roste každou 6. sféru. Navíc zvyšuje dostřel, každá sféra o 2 sáhy (ovšem nezvyšuje se přesnost, pouze maximální dostřel).

Nošením démona rychlosti zakletým v botách, nebo v kalhotách (a ekvivalentu) zvýší pohyblivost postavy o 1 za každou 3. sféru o další jedničku. Platí obdobné omezení, jako výše, ale použitá vlastnost je obratnost. Věci nevylétnou z postavy, na místo toho způsobí postavě nějaké nehezké zranění – moc se rozkročí a natrhne si třísla, nebo neusměrní pohyb nohy a nakopne si palec atp. Postava s obratností 12 a méně si hází proti pasti (12-obratnost postavy) nic/poranění. Toto poranění je rovné (15-obratnost postavy) a léčí se stejný počet dní (každý den se o 1 život zmírní).