Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Technický šermíř - mistři

 
Autor: Samurai
Hodnocení: Hlasovalo: 8 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.5
  
  

Je velmi příhodné přijmout myšlenku, že dílo válečnické bez mystiky, energie vesmíru a čehokoliv dalšího podobného bude vždy jen trapné „+1“. Snažím se však „+1“ udělat co nejatraktivnější a nejdůstojnější.

Dílo se pyšní prestižní značkou „vyzkoušeno v realitě – to s kouzelníkem nikdy nedáš!“

Díla o technických šermířích jsou ráda kompatibilní s:

Dílo navazuje na:

Techniky mistrů (9-16. úroveň)

Mistři již mají tolik zkušeností, že jsou schopni mít svého vlastního učně a učit ho to, čemu se sami v učňovských letech učili.
Umí další útočné a obranné techniky a některé i vylepšují, dále se seznamuje s těmi tajemnými reaktivními a speciálními technikami.

Pokud mistr během svých mladších let nestihl nastudovat nějaké bojové techniky, může se je (do)učit nyní rychlostí dvě bojové techniky za úroveň. Pokud se učí dvě techniky bojové, v dané úrovni se nemůže učit techniky speciální. Může se učit jednu a jednu.

Technika školy IV

Po zvládnutí techniky školy II a III je šermíř natolik zdatný v boji různými typy zbraní, že se může učit boji rovnou se dvěma dalšími typy zbraní zároveň, přičemž mu to trvá již jen jednu úroveň.
Technika se dále nerozvíjí, po naučení se IV se může v duchu této techniky učit dalším zbraním, jeli nabídka školy opravdu široká.

Lepší techniky I

Pokud mistr začne jednu již naučenou techniku (bojovou i speciální) cvičit pravidelněji a pokud se nad ní začne zamýšlet i na teoretické rovině, může vymyslet zlepšovák, který nikdo jiný nezná.

Mistr si vybere svou oblíbenou techniku, na které začne pracovat a po dvou úrovních práce na ni se z dané techniky stane technika jeho vlastní a pojemuje ji, egoisticky, po sobě (například Samova obranná technika).
Mistr není ještě tak důmyslný a tak za její provedení nedostává vyšší bonus.
Hlavní výhoda spočívá v tom, že na takto vylepšenou techniku nelze aplikovat reaktivní technika. Aplikovat by ji mohl pouze šermíř, kterého mistr své technice naučil a který na ni posléze vymyslel reaktivní techniku.

Pokud mistr pracuje na lepší technice (což trvá dvě úrovně), nemůže se na počátku (první úroveň) věnovat učení se nové bojové nebo speciální technice. Když už mistr svou techniku vymyslí (jedna úroveň), může se začít zase učit nové techniky, protože druhá půlka vymýšlení nové techniky je spíše o jejím pilování.

Speciální techniky a jejich protitechniky

Celé tohle dílo jsem psal v inspiraci a s cílem hrát si na nekonečné řetězení technik, kterého jsem byl párkrát svědkem. Ta situace, kdy šermíř zaútočil s nějakou speciální technikou, obránce ji rozpoznal, reagoval na ni protitechnikou útokem, ale původní útočník rozpoznal zase jeho protitechniku a nasadil svoji proti-protitechniku... Ale pro nezasvěcence to vypadalo jen jako divné plácání neumělů, kteří se ne a ne trefit, neviděli páky na lokty, odváděcí manévry, neviděli přetahování útoku zprava doleva, přenášení čepelí.

Snad není příliš rouhačské, že až ve třetím díle se čtenář dopracuje k tomu, co dílo slibovalo na počátku a co si kladlo za úkol – zlikvidovat a nahradit pravidlové finty. A snad už nebude vůbec rouhačské přiznat, že součástí tohoto díla je jen pár speciálních technik a že zbytek bude zveřejněn v samostatném díle.

Speciální techniky s plnou platností nahrazují šermířovy finty. Jsou striktně vázány na daný typ zbraně (techniku s dýkou nezvládnete s kopím) a také mají různá omezení, která jsou zpřesňována přímo v popisu techniky.

S výukou speciálních technik se začíná na 9. úrovni. Po zvládnutí první techniky se zvládne mistr naučit dvě techniky za úroveň, velmistr se učí tři techniky za úroveň.

Není možné v jedné akci použít speciální techniku zároveň s technikou příležitosti, bojovou technikou atd. Jediné, s čím jsou speciální techniky kompatibilní, jsou bonusy pramenící za typ zbraně, typ bojové školy atd.
O použití technik se informuje před samotným hodem!
Pokud z použití protitechniky pramení v DALŠÍM kole nějaké bonusy, jsou upotřebitelné jedině tehdy, bude-li šermíř postupovat tak, jak je v technice popsáno (například bude útočit atd). Pokud pro nej není z taktických důvodu vhodné takto činit, nemusí, ale o takové bonusy příjde.

Provedení speciálních technik je řešeno jako plynulá součást souboje mezi protivníky. Jejich provedení trvá jeden útok nebo jednu akci. Ano, jsou tak, až děsivě, rychlé, že to zkrátka trvá jednu jedinou akci. Náš technický mistr si to může dovolit díky měsícům tvrdého tréninku, díky drilu a preciznímu zvládnutí technik. A navíc je to hrdina!

Skoro každá speciální technika má i svou protitechniku. To znamená, že bojovník odpoví na techniku technikou, která byla navržena právě jako protitechnika k určité technice, nebo se tak dá zkrátka jen dobře použít. Pokud je v popisu techniky uvedeno, že není reaktivní, není na ni vymyšlená nebo aplikovatelná technika, která by eliminovala původní techniku.
Někdy se může stát, že se budou techniky vcelku nevkusně řetězit. Snad v takovém případě budou popisy přesné, jednoduché, výstižné a jednoznačné, zvláště za použití slov jako původní technika (technika použitá v kole jako první) nebo slov jako je (první) protitechnika (tedy technika reagující na původní techniku) či druhá protitechnika (což je technika reagující na (první) protitechniku)).
Při řetězení technik, pokud to není upraveno danou technikou, neplatí vícenásobné útoky (což se vlastně týká jen ZSS, v RSS dle úvahy může zůstávat bonus k ini.
Pro jednoduchost systému platí, že původní technikou útočí sermíř 1, na což odpovídá první protitechnikou šermíř 2 - to vše se odehrává v prvním kole/první akci. V následujícím kole/akci se pokračuje buďto normálně bojem, nebo pokud se pokračuje v technikách, tak 1 pokračuje druhou protitechnikou na kterou odpovídá 2 třetí protitechnikou…
Jestli si myslíte, že to chápete, vězte, že je nutný individuální přístup k situaci. Protože některé techniky můžou protivníka „stopnout“.

Je jasné, že pro použití protitechniky MUSÍ její uživatel znát techniku předešlou.

Popis a zápis techniky je následující: Jméno, kurzivou psaný úvodník, popisek či historie techniky, požadavky potřebné pro použití techniky, popis pohybů během provádění techniky následovaný mechanikou, která vysvětluje pravidlové pozadí (rozdělení těchto dvou kroků dovoluje snadnější úpravy, popřípadě migrace v systémech) a nakonec řádek protitechniky, kde je uvedeno, zda se na techniku dá reagovat technikou, nebo zdali ona samotná je použitelná jako protitechnika.

U příkladů prosím buďte shovívaví, ignoruji bonusy za techniky škol atd.

Speciální techniky dělíme podle typu zbraní, se kterými daný okruh technik pracuje:- Bezezbraně
 • Blok seků I
  Nejzákladnější technika, od které často závisí přežití bojovníka, je schopnost vykrývat rány protivníka bezezbraně. Bez ní to však dobře nejde, jde ovšem dělat jiná věc a to blok.
  Požadavky: obě ruce prázdné, protivník nemá štít ani ratišťovou zbraň
  Popis: Mistr ve své obraně přistoupí krok přímo k protivníkovi hned, jak ten se napřáhne k útoku a ve stejný čas mistr zdvihá své ruce ve snaze chytit protivníka za jeho útočící zápěstí; díky tomu se mistr úspěšně vyhýbá protivníkovu útoku - schová se totiž přímo k němu (tato nulová vzdálenost ale může být velmi nebezpečná) a zároveň jej pevně drží za jeho útočící ruku
  Mechanika: samotný blok seků probíhá jako klasická obrana bezezbraně, ale bez postihu -3, zbraní mistrovi je totiž samotná technika
  Nepovinné rozšíření: bude-li mistr chtít a pokud zvládne přehodit i past ROZ -X- zachycení/nezachycení zápěstí, zvládl mistr i pevně zachytit protivníkovi ruku v zápěstí, což mu sice extra bonus nyní nepřinese, ale může toho takticky využít; X je roven hodu protivníka na útok bez bonusů
  Protitechnika: není, leda přetlačení, používáte-li
 • Blok seků II
  Požadavky: alespoň jedna ruka prázdná, protivník nemá štít ani ratišťovou zbraň
  Popis: Stejná technika jako předešlá, jen ji mistr zvládne jednou volnou rukou. V té druhé může mít zbraň. Pokud se mu podaří protivníka i zachytit, může na něj útočit onou zbraní, kdy protivník bude mít patřičné postihy


- Šavle a tesáky
 • Kryt předsekem
  Mezi úspěšnou obranou a úspěšným zlikvidováním protivníka je často rozdíl pár centimetru.
  Požadavky: protivník nesmí mít pěstní štítek, ani zbroj na zápěstí typu tvrzená kůže, kovové pláty, kroužky, šupiny
  Popis: Při obraně proti vysokým sekům stačí nekrýt zbraň, ale náš kryt vysunout trochu víc dopředu, víceméně zaútočit na protivníkovo zápěstí. Pohyb je ale spíše obraný, takže většina energie, která protivníkovi způsobí jeho zranění, je jeho vlastní
  Mechanika: Probíhá jako obrana, pokud bude úspěšná, nebude protivník na tolik kol, jaký byl rozdíl mezi obranou a útokem (popřípadě do vyléčení tohoto zranění), schopen zraněnou rukou používat zbraň; navíc je zraněn (na ruce, pokud to řešíte) za tolik životů, jaká je útočnost naší zbraně plus bonus za sílu protivníka, ale vždy minimálně za 2 životy
  Protitechnika: není, je pouze možné chránit se zbrojí či pěstním štítkem


- Krátké meče
 • Prozatím vezměte prosím zavděk faktem, že s krátkými meči se dají bez problémů provádět techniky jako odsek a klíč, se kterými vás seznámím u dlouhých mečů


- Dlouhé meče
 • Klíč
  Netuším, kde se vzal tak netradiční a nepopisný název techniky, ale je tomu tak již od pradávna. Snad proto, že otevírá cestu k protivníkovým zádům. Klíč je funkční i s dlouhými meči.
  Požadavky: nejsou
  Popis: Vyčkáme útoku na horní partie, ovšem náš kryt nastavujeme volný a s vytočenou rukou tak, jako kdybychom chtěli na horní partie protivníka sami útočit; v okamžiku střetnutí zbraní kryt povolíme tak, aby útok sjel po naší čepeli neškodně k zemi a sami postupujeme kolem protivníka vpřed, čímž se mu dostáváme do zad a v dalším kole můžeme útočit na odkrytého protivníka, který ztrácí obranu zbraní a navíc má postih za útok zezadu
  Mechanika: probíhá jako klasická obrana
  Protitechnika: klíč je protitechnikou k odseku, protitechnikou klíče je vrácený klíč; použití klíčů proti klíči je prakticky neomezené; klíčující bojovníci kolem sebe chodí v kruzích a klíčují a klíčují, dokud jeden neudělá chybu; pokud je klíčování cyklické, nedostavují se bonusy z klíče pramenící
 • Odsek
  Odsek patří vedle klíče a půlměsíce mezi tři nejzákladnější techniky, které se většinou učí jako první, je velmi rozšířený a hojně používaný. Odsek je možné provádět i s krátkými meči, jedná se o totožnou techniku.
  Požadavky: meče na obou stranách
  Popis: Cílem je ze základního postoje odstranit protivníkovu čepel tak, aby se útočník při postupu vpřed nezranil. Stačí přiložit svou čepel k protivníkově čepeli* a s lehčím tlakem proti čepeli po ní sjet velkou rychlostí a s tahem dolů až k záštitě protivníka. Výsledkem bude, že protivníkova čepel odskočí vbok a náš následující bod do odkrytého protivníka.
  Mechanika: odsek se provádí stejně jako hody na útok a obranu, útočící mistr (provádějící původní techniky) má k provedení bonus +2; pokud byl útok účinný, odsek se povedl a protivníkova zbraň byla odseknuta a protivník byl zraněn za rozdíl mezi hody plus dvojnásobek útočnosti zbraně, nejméně však +1; protivník ve své další akci nemůže útočit ani se bránit zbraní
  Protitechnika: odsek je protitechnikou pro líznutí čepele; protitechnikou odseku je klíč a samotný odsek, který se provádí hned, jakmile protivník ucítí tlak na čepeli a provede také odsek, ovšem nemá k němu bonus. Komu se odsek povedl se zjistí klasickým hodem na útok a obranu s patřičnými bonusy; obránce se může rozhodnout, zda po své úspěšné obraně odsekem proti odseku bude také bodat, nebo v dalším kole zaútočí jako první s bonusem rovným životům, které by ztratil původní útočník (bez životů které by ztratil kvůli útočnosti zbraně); odseky se nedají cyklit
  Pozor! Pokud se bráníte odsekem, vlastně to znamená, že odsekem útočíte! Odsek proti odseku je tedy útok proti útoku!

  Příklad 1: >: mějme mistra A ( SIL +1, OBR +2, SZ 5, út +1, OZ 0, KZ 3) a mistra B ( SIL +1, OBR +2, SZ 6, út +1, OZ 0, KZ 3). A útočí odsekem, hodil 3, útok=11/+1, B se brání odsekem, hodil 2, obrana odsekem=9/+1; v protiodseku byl neúspěšný, naopak A byl úspěšný: B ztratil 4 životů a v dalším kole se nemůže bránit ani útočit zbraní
  Příklad 2: mistr A ( SIL +0, OBR +2, SZ 5, út +1, OZ +1, KZ 4) a mistr B ( SIL +1, OBR +2, SZ 6, út +1, OZ 1, KZ 3). A útočí odsekem, hodil 2, útok=9/+1, B se brání odsekem, hodil 4, obrana odsekem=11/+1; v protiodseku byl úspěšný a pokud chce odsek dokončit, zraní A za 4 životy, pokud nechce bodat a zároveň bude v dalším kole okamžitě útočit (jakkoliv) dostane k útoku bonus +2.
  Multipříklad: B z předešlého příkladu se rozhodl dokončit odsek a tedy zranit A za 4 životy. Ovšem A zná techniku klíč a rozhodl se ji použít jako protitechniku k odseku, který je na něj Bprávě vede: B se původně brání odsekem, hodil 4, obrana odsekem=11/+1, nastává druhé kolo, kde se A brání klíčem, hodil 5, obrana klíčem 12. A zraněn není a může v dalším kole útočit zezadu na B (pokud ten také nepoužije klíč, muhaha)

 • Líznutí čepele
  Narozdíl od klíčů je lízání čepelí název naprosto odpovídající. Pro pozorovatele pak může technika připomínat spíše podivné kouzlo.
  Požadavky: dlouhé meče na obou stranách
  Popis: Cílem techniky je ze základního postoje tlakem a speciálním „sklouznutím“ čepele po čepeli o pár centimetrů odstranit protivníkův meč do strany a s krokem jej bodnout
  Mechanika: i vzhledem k základnímu postoji mistr, pokud má vyšší úroveň než protivník, vyhrává iniciativu, pokud má stejnou, hází se nejprve o iniciativu; pokud vyhrál a použije líznutí čepele, hodí si na útok s bonusem rovným jeho OBR; pokud byl úspěšný, povedlo se mu odklonit čepel, postoupit k nepříteli a zranit ho klasicky za rozdíl hodů na obranu a útok plus dvojnásobek útočnosti své zbraně, nejméně však +1; v dalším kole se mistrův protivník nemůže bránit zbraní a ani s ní útočit, musí nejprve ustoupit; jednodušeji: po úspěšné obraně okamžitě přechází do útoku (tzn. přerušuje protivníkův tah) s použitou vlastností obrana
  Protitechnika: ano, odsekem nebo podobně jako u klíčování se reaguje použitím stejné techniky; v případě, že obránce použije na obranu také líznutí čepele (stejně jako útočník si připočítá OBR (vlastně jej k hodu přičte dvakrát), ale jeho obrana bude úspěšnější než útok mistra, bude mistr zraněn za rozdíl hodů plus dovojnásobek útočnosti protivníkovi zbraně (nejméně však +1) a navíc na obránce přechází bonusy, které by měl útočník v případě výhry; pokud takové zranění nechce mistr utržit, může se zachránit leda dalším použitím stejné techniky a samozřejmě se v novém kole (pokud RSS, tak „v dalších akcích“) ocitáme v cyklení, kde platí, že pro každé další lízání čepelí mají borci k útoku i k obraně touto technikou postih -2 (ten kdo by byl zraněn bude mít -2+(-počet ztracených životů), přičemž tyto postihy platí i za použití odseku; takto reagující borci stojí stále na místě a bodají proti sobě, čepel po čepeli, a zároveň se snaží protivníkův bod vyosit; pro pozorovatele to vypadá, jako kdyby se mezi meči snažili udržet neviditelnou kuličku a pohyby ji vybalancovávali

  Příklad řetězení lízání čepelí: mistr A ( SIL +1, OBR +2, SZ 5, út +1, OZ 0, KZ 3) útočí s použitím líznutí čepele na mistra B ( SIL +1, OBR +2, SZ 6, út +1, OZ 0, KZ 3). A hodil 3, útok=11/+1; B hodil 5 a má obranu=12; A by byl zraněn za 1+2=3 životy, ale chce pokračovat v dalším kole lízáním čepele, kde má ovšem postih -5 (což nezní jako dobrý plán), kdežto B jen -2. A útočí: hod 3, útok 6/+1; B hodil 3, obrana=10; A byl zraněn za 6 životů a nemůže se v dalším kole bránit zbraní ani s ní útočit, kdyby v cyklení pokračoval, bude v příštím útočit s postihem -10 (a to už je sakra špatný plán)- Sekery
 • Obrání štítu
  Pokud nemáte rádi štítonoše a zároveň máte rádi sekery, tato technika je právě pro vás.
  Požadavky: protivník má štít a zbraň kratší než vy
  Popis: S cílem odstranění štítu protivníka seká mistr z výšky těsně za hranu štítu, a jakmile se mu to povede, trhne k sobě – protivníkovi štít vytrhne, zlomí mu ruku etc
  Mechanika: bere se jako klasický útok, ovšem neubírá životy, pokud útok uspěl, přechází se k pasti ROZ -X- odzbrojil/neodzbrojil, kde se X rovná rozdílu sil protivníků, k hodu proti pasti si mistr připočítá i rozdíl hodů na útok; při úspěchu je protivník odzbrojen, štít mu padá na zem, při totálním úspěchu má protivník zlomenou ruku, při neúspěchu protivník útočníkovi vytrhl sekeru z ruky
  Protitechnika: není

Reaktivní bojové techniky

Reaktivní bojové techniky učí jak reagovat na bojové techniky protivníka.
Jelikož šermíř zná danou techniku a ví, jak probíhá a do jaké situace se snaží dostat svého protivníka, je pro něj vcelku jednoduché se naučit reaktivní technice.

Abychom úspěšně zvládli reaktivní bojovou techniku je z technického hlediska nutné znát bojovou techniku, na kterou chceme reagovat. Bez její plné znalosti (sami ji musíme umět) se nemůžeme naučit reaktivní technice. Jejich společný vztah poznáte snadno: mají skoro stejné názvy, viz níže. Ve svých záznamech o postavě pak vlastně za již naučenou techniku stačí napsat „+R“ (To je také důvod, proč používám pojem reaktivní techniky místo jednoduššího označení „protitechniky“ - kvůli snadnému zápisu do deníků.
Mistr se zvládne naučit jednu reaktivní bojovou techniku za půl úrovně (dvě techniky za úroveň), pokud ovšem zná jejich základy.
Reakce je zde vždy protikladná, na útočné bojové techniky odpovíte obranou a obráceně.

- obranné
 • Reakce na zteč: stačí adekvátně zareagovat obranou a stáhnutím se dozadu nebo dostrany v jednom okamžiku; díky ústupu prováděnému běhm obrany je anulován protivníkův bonus +2 k útočnosti zbraně
 • Reakce na doražení: pokud se dorážený válečník včas probudí a zná tuto techniku, ví přesně, co dělat – odkulí se (je-li mu to fyzicky dovoleno), čímž znemožní ono doražení a jeho protivník tak získává v příštím kole postih z toho plynoucí (-4 k obraně); ovšem nic to nemění na situaci, že je náš válečník stále na zemi
  - útočné
 • Reakce na vyčkání: šermíř pochopí téměř okamžitě, že neútočení znamená vyčkávání a proto často dochází k čekání a vyčkávání na obou stranách; obránce, který právě používá techniku vyčkávání tak nemůže uplatnit svůj bonus k obraně, protože nepřichází útok
 • Reakce na přerušení: zkušený šermíř dovede být v souboji natolik pozorný, že jakmile vycítí protivníkovu snahu o přerušení, bude jej sáh následovat, díky čemuž šermíř zamezí přerušení souboje; technika pouze eliminuje bonus plynoucí z techniky přerušení
 • Reakce na statické postavení: šermíř znající tuto reaktivní techniku má značnou výhodu – může (nejenom) zbraní zaútočit na zatlačovaného „statického“ protivníka, který navíc, díky blízkosti těl,ztrácí možnost obrany zbraní

  Tabulka návyků a technik mistrů
  Jméno BonusOd kdy
  Technika školy IV+1 k typu zbraněod 9.
  Lepší techniky Ispeciálníod 9.
  Speciální technikymnohéod 9.
  Reaktivní bojové technikymnohéod 10.