Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Technický šermíř - mladší mistři

 
Autor: Samurai
Hodnocení: Hlasovalo: 8 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.38
  
  

Je velmi příhodné přijmout myšlenku, že dílo válečnické bez mystiky, energie vesmíru a čehokoliv dalšího podobného bude vždy jen trapné „+1“. Snažím se však „+1“ udělat co nejatraktivnější a nejdůstojnější.

Dílo se pyšní prestižní značkou „vyzkoušeno v realitě – to s kouzelníkem nikdy nedáš!“

Díla o technických šermířích jsou ráda kompatibilní s:

Dílo navazuje na:

Na dílo navazuje:


Návyky a techniky mladších mistrů (6-9. úroveň)

Mladší mistr je rozhodně zkušenější a v boji lepší, než učeň, stále však nemá dostatek praxe a vědomostí, aby mohl kdekoho plnohodnotně učit.
Umí již několik útočných a obranných technik, ale na speciální techniky si zatím může nechat zajít chuť, podobně jako na učení mladých šermířů.

Návyk technickému boji II

Obdobné jako učňovský návyk technickému boji I. Bonus se sice nezvyšuje, ale platí i proti přesile, pokud počet nepřátel nepřesáhne polovinu úrovně šermíře.
Přijetí návyku přichází automaticky na 6. úrovni

Návyk příležitosti

Vychází spíše ze zkušenosti a z velké praxe boje, šermíř se stále učí cvičnými souboji ve škole, učí se skutečnými půtkami na ulicích atd. A postupně si začíná všímat své převahy, všímá si odkrývajících se protivníků a jejich vyloženě do očí bijících chyb. Od 7. úrovně se mu tak aktivuje návyk příležitosti, kterým využívá chyby protivníků.

Pokaždé, když někdo na našeho mistra neúspěšně zaútočí a mistr svou obranou útok přehodil alespoň o 1, má tento rozdíl hodů v příštím kole (bude-li mistr útočit) jako bonus k útočnosti.
Příklad: útočník má SIL +1, SZ 2 a út +2, hodil 2, (což je vcelku nezdařený útok) – ve výsledku 5/+2. Mistr má OBR +1, OZ +1, zdrženlivost +1, technika školy I a II +1 a +1 a hod 3 – ve výsledku 8. Rozdíl útoku a obrany je 3, rozdíl je víc jak 1 >> mistr má v dalším kole k útoku bonus +3.

Návyk příležitosti ruší útok v obraně, který je vcelku přesílený. Na rozdíl od něj je návyk příležitosti slabší, nezraňuje, pouze dává bonusy k útoku, navíc se dá ale používat prakticky pokaždé, bude-li mistr chtít.

Návyk tempu boje II

Po ovládnutí návyku tempa boje I, návyku příležitosti a po úrovňovém tréninku může válečník útočit dvakrát za kolo školou upřednostňovaným typem zbraně (viz technika školy II).

Nahrazuje pravidlovou dovednost vícenásobné útoky, PPP s. 9.

Technika příležitosti

Navazuje na návyk příležitosti, který mistr rozvíjí přímo v techniku. Místo využívání chyb protivníků je za chyby rovnou trestá.

Jedná se skoro o první „bojovou techniku“, kterou mistr ovládne hned po zvlastnění návyku příležitosti a po úrovňovém tréninku.

Tato technika pracuje stejně, jako návyk, ale s jiným výsledkem. Místo bonusu k útoku, mistr okamžitě ukončuje protivníkův tah za kolo (i kdyby měl v plánu pokračovat například dvaceti ranami, ústupem, kouzlením, prostě mu vniveč vyšly jeho akce) využitím jeho chyby. A to tak, že jej „z příležitosti“ zraní za tolik životů, jaký je rozdíl mezi obranou a útokem + útočnost své zbraně a hned pokračuje ve svém útoku, ve kterém má jeho protivník postih k obraně rovný rozdílu obrany a útoku.
Je ale nutné, aby protivník šermíře neměl delší zbraň, než on sám a aby byl humanoidního typu.

Rozveďme předešlý příklad: útočník má SIL +1, SZ +2 a út +2, hodil 2, což je vcelku nezdařený útok) – ve výsledku 5/+2. Mistr má OBR +1, OZ +1, út +1, zdrženlivost +1, technika školy I a II +1 a +1 a hod 3 – ve výsledku 8. Rozdíl útoku a obrany je 3, rozdíl je víc jak 1 >> mistr svou technikou (a díky špatnému útoku protivníka) zastavil protivníka, ubral mu (3+1)=4 životy a rovnou pokračuje s dalším útokem, kde má jeho protivník postih -3 k obraně.

Technika školy III

Po zvládnutí techniky školy II si může vybrat šermíř další typ zbraně, ke kterému po dvouúrovňovém tréninku dostane při boji také bonus +1. Může si vybrat i další, ale to až jako mistr (viz Technika školy IV).

Bojové techniky

Podle bojového zaměření školy (útočná škola nabídne studentovi spíše útočné techniky) si hned na 6. úrovni šermíř vybírá jedině a pouze jednu útočnou nebo obrannou techniku, kterou se učí jednu úroveň. S každou další úrovní se může naučit jednu novou techniku, takže na 9. úrovni bude umět celkem tři.
Je možné dovolit, aby se student učil dvě techniky za úroveň, pokud se ovšem nebude chtít učit techniku příležitosti nebo techniku školy III.
Příklad: na 6. úrovni se učí první techniku, na 7. a 8. úrovni se učí dvě techniky a na 9. umí celkem 5 technik. Ovšem neumí ani techniku školy III ani techniku příležitosti, které se může doučit později, tentokrát na úkor technik, které tam může dohánět. Samozřejmě se může učit na 7. úrovni dvě bojové techniky a na 8. techniku příležitosti nebo školy III a jednu bojovou techniku.

Na rozdíl od speciálních technik se bojové techniky pužívají napříč celým spektrem boje nablízko. Jedná se vlastně spíše o určité bojové doktríny, jejichž bonusy pramení z preciznosti a drilu provedení. Platí bez rozdílu na zbraně.

Útočné techniky mají sice vyšší bonusy, než techniky obranné, ale pokud nebude uvedeno jinak, dají se použít jen v prvním kole souboje. Na druhou stranu obranné techniky se dají používat v průběhu celého souboje, nebude-li uvedeno jinak.

Pokud je technika I a poté technika II (III,...), platí, že šermíř musí nejprve umět techniku nižšího čísla. Pokud u vyšších stupňů vzdělání vidíte techniku rovnou s vyšším číslem než I, je jisté, že nižší stupeň techniky se může naučit již na nižším stupni.


- útočné

 • Mířený útok I: dává +2 k úč, použitelné každé třetí kolo souboje, je možné použít v 1., 4., 7...
 • Zesílený útok I: dává +2 k útočnosti, použitelné každé třetí kolo souboje, je možné použít v 1., 4., 7...
 • Mířený útok II: dává +1 k úč, použitelné každé sudé/liché kolo souboje
 • Zesílený útok II: dává +1 k útočnosti, použitelné každé sudé/liché kolo souboje
 • Nečekaná rána: šermíř má za to, že vycítil místo, kde se bude obránce krýt a proto zaútočí jinam, tato technika díky tomu ignoruje obranou techniku vyhlídnutá obrana, pokud v daném kole obránce neužívá takovou (i podobnou) techniku, útočí šermíř s -1 k úč
 • Klamavá rána I: Klasický manévr, kdy šermíř naznačí útok, ale útočí nakonec jinam s +2 k útoku, možno použít jen jednou za souboj, jedno kdy; nepoužitelné proti obránci se dvěma zbraněmi
 • Klamavá rána II: viz výše, jen je technika použitelná i proti obránci se dvěma zbraněmi
 • Zteč: dává +2 k útočnosti zbraně a bonus k iniciativě +1 pokud se šermíř k cíli přiblíží alespoň jeden sáh a poté hned zaútočí (použije akci krok a útok)
 • Doražení: dá bonus + 4 k útočnosti zbraně; šermíř použije ve chvíli, kdy čeká „doražení“ protivníka, u kterého už vůbec neočekává obranu (vyřazený, svázaný, omráčený) – pokud jej ale nedorazí, v dalším kole bude mít -4 k obraně, protože něco takového prostě nečekal

  - obranné
 • Vyhlídnutá obrana: šermíř nejprve pozoruje posloupnost útoků protivníka a poté je začne předvídat s bonusem +1 k obraně zbraní při použití ve 3. kole, pokud počká až do 4. kola, má bonus +2 k obraně zbraní; pokud bude obrana neúspěšná, má v následujícím kole -1 k útoku i k obraně (podle toho, na co mu vyjde řada)
 • Technika obrany I: +1 k obraně ale -1 k útočnosti protože šermíř během boje nesoustřední sílu do úderů, ale do rychlosti obrany
 • Technika obrany II: +2 k obraně ale -2 k úč protože šermíř během boje nesoustřední přesnost do úderů, ale do přesnosti obrany
 • Zesílené krytí: +1 k obraně zbraní proti těžkým zbraním
 • Vyčkání: šermíř se vzdá dobrovolně iniciativy ve prospěch +2 k obraně, ovšem jen v prvním kole souboje
 • Přerušení: šermíř v průběhu, nejdříve ve třetím kole, záměrně místo své bojové akce ustoupí o sáh vzad či do strany, tím přeruší kontinualitu souboje a nechá na sebe zaútočít – tím ale protivníka tak rozhodí, že pokud na něj opětovně zaútočí, bude mít v následujícím kole -2 k úč popřípadě šermíř +2 k obraně zbraní
 • Statické postavení: pokud šermíře někdo zatlačuje a šermíř použije tuto techniku, dostane k obraně -1, ale nemusí ustoupit, pokud nebude zraněn
 • Pružné krytí: dává +1 k obraně a bonus k iniciativě +1 pokud šermíř při obraně ustoupí sáh vzad nebo stranou
 • Postřehová obrana: +1 k obraně zbraní proti šípům a šipkám vystřeleným minimálně z dlouhé vzdálenosti s vrhacím zbraním vrženým minimálně ze střední vzdálenosti


  Tabulka návyků a technik učnů
  Jméno BonusOd kdyNovota?
  Návyk technickému boji II+1 k oč/učod 6.Ano
  Návyk příležitosti vlastní od 7.Nahrazuje útok z obrany, PPP s. 10
  Návyk tempa II vlastní od 8.Nahrazuje vícenásobné útoky, PPP s. 9
  Technika příležitostivlastníod 8.Nahrazuje útok z obrany, PPP s. 10
  Technika školy III+1 k typu zbraněod 8.Nahrazuje přesnost, PPZ s. 34
  Bojové technikyvlastníod 6.Ano