Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Technický šermíř - úvod a učňové

 
Autor: Samurai
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.5
  
  

Je velmi příhodné přijmout myšlenku, že dílo válečnické bez mystiky, energie vesmíru a čehokoliv dalšího podobného bude vždy jen trapné „+1“. Snažím se však „+1“ udělat co nejatraktivnější a nejdůstojnější.

Dílo se pyšní prestižní značkou „vyzkoušeno v realitě – to s kouzelníkem nikdy nedáš!“

Díla o technických šermířích jsou ráda kompatibilní s:

Na dílo navazuje:


O technikách obecně

Technikou zde rozumím způsob boje, přičemž by se daly techniky rozlišovat podle různých škol i podle užitých (ne)zbraní. Technika jako taková je přesně naučený postup využitelný v boji tváří v tvář. Jedná se o provedení určitého pohybu, způsobu pohybu nebo rovnou více pohybů k dosažení nějakého cíle, nejčastěji okamžitá likvidace protivníka. A to cestou nějakých méně či více složitých a propracovaných kroků, úderů, chmatů etc.

Technika je protikladem ke klasickému boji. Klasický boj je živelný, nekontrolovaný, šílený a necivilizovaný. Sázejí se rány, rána za ránou, údery hlava nehlava, nemířené a drtivé útoky. Vidíme je při válčení armád, při boji nezkušených válečníků, při hospodské rvačce dvou opilců, při afektovaném souboji. Takový klasický boj se neučí, klasický boj se žije.
Technický boj je jiný, technický šermíř ví co dělá, proč to dělá – například nabídne všanc odkrytou nohu aby vylákal protivníka a pak mu zasadí dobře mířenou ránu.

Dalo by se říci, že se zde jedná o novou formu povolání, ne o pouhou skupinu dovedností. Nechávám za sebou drsného pravidlového válečníka, který se přerodí v divokého bojovníka a šermíře, který pokukuje po umu našeho nového technického šermíře. Snažím se o obraz reálného rádoby historického bojovníka, který je specialistou na vysoký způsob boje muž proti muži. Skupinové boje nechávám vojákům a armádám, boj proti nestvůrám nechávám bojovníkům a lovcům. Zde se rodí něco jako samostatné povolání a to už od třetí úrovně, kde postupuje po stupíncích pomalu vzhůru. Je to sice proti modelu pravidel, ale proč ne? Do šesté úrovně zůstane náš drahý „válečník“ stejně jen učněm.

Jelikož si nekladu za cíl stvořit nové povolání, nýbrž vedle pravidlových válečníků stojícího jedince, rozhodl jsem se dílo zveřejnit v rubrice Válečník.

Pro jistotu uvedu, že dále zmiňovanými “šermíři“ a “válečníky“, vždy myslím tohoto technického šermíře, který s pravidlovým postupně přestane mít vše společné.

Šermíř se technice učí, seznamuje se s ní na teoretické úrovni, pak ji cvičí do umdlení. Čímž se dostáváme ke školám boje.

Rozdíl mezi technickým a živelným způsobem boje se dá snadno vypozorovat. A každý jej pozná, a zkušenější šermíři už od pohledu poznají, jakou techniku bojující protivník použil.

 • Živelný boj, Bitva národů 2012
 • Technický boj, ukázky technik s dlouhými meči

  Školy boje

  Pokud chce být někdo lepší, než druzí, musí přijít s něčím novým nebo lépe provedeným. K tomu pomáhá praxe a cvičení. A také zkoušení nových fíglů a útoků (ach ano, „fint“). Lidé měli vždy rádi boj a s rozvojem společnosti a se začátkem sdružování v různých skupinkách se začaly vyčleňovat i skupinky žoldnéřů, kteří sbírali své zkušenosti v krvavých bojích. Ve stáří však již nevládli takovou vitalitou a začali zakládat školy boje, aby i ve stáří měli co do úst.

  Ve velkých městech mohlo přitom vzniknout i více škol paralelně vedle sebe. Jejich rivalita je pak tradičním námětem různých konfliktů, slavností a veselic bojem.

  Každá škola byla osobitá, a to doslova. Osobnost a charakter škole dával její mistr, který ji často i založil nebo který ji vede již dlouhá léta, například generaci po generaci. Pokud byl v mládí mistr specialista na boj bezezbraně, bude určitě vyučovat zápas. Jestli vymyslel mnoho způsobů, jak dlouhým mečem zabít, rozpůlit nebo pouze odzbrojit protivníka, bude vyučovat právě toto.

  Školy dělíme hlavně podle charakteru boje na školy útočné a školy obranné. Přičemž se na vyšších stupních můžete těšit i na protitechniky:
  S technikami to je jako se zbraněmi. Proti zbrani se vymyslí zbroj, proti zbroji silnější zbraň a proti ní ještě silnější zbroj. Na stejném principu pracují protitechniky, které učí obrany na útočné techniky a likviduje efekty obraných technik. Jinými slovy se jedná o techniku proti technice (i ve velmi zajímavém řetězení. Nutno podotknout, že protitechnika pouze reaguje, a aby reakce byla adekvátní, musí být příčina reakce známá. Proto mějte na paměti, že škola osamocená a izolovaná bude umět reagovat jen sama na sebe. V boji se vždy hodí poznávat jiné tendence!

  Školy mohou upřednostňovat následující typy zbraní, respektive způsob boje s: prázdnou rukou (bezezbraně), s krátkými čepelovými zbraněmi, s meči, sekerami a dlouhými ratišťovými zbraněmi a samozřejmě se štíty. Je dost pravděpodobné, že škola může vyučovat více oborů. Boj bezezbraně by však škola měla vyučovat vždy. I v našem prostoru a čase to je chápáno jako základ, počátek nebo i vyústění boje po odzbrojení.


  Tabulka typů zbrani
  Typy zbraní:Příklady:
  Bezezbraněruce, pěsti, kolena, čela
  Krátké čepelenůž, dýka
  Tesáky a šavletesáky, šavle a jim podobné zbraně
  Krátké mečemeče jednoruční
  Dlouhé mečemeče jedenapůlruční, dvouruční
  Sekerysekera, válečnická sekera
  Ratištové zbraněhůl, kopí, oštěp, halapartna, píka, sudlice
  Štítykombinace štítu se zbraní

  Chybí drtivé zbraně, jako jsou palcáty, bijáky, kladiva a další. Jedná se totiž spíše o zbraně mlátící, které mistři přenechávají s jistou dávkou arogance tupým a divokým válečníkům.


  Pravidlový základ

  Dost bylo teoretického úvodu, nyní něco málo k pravidlům.

  Základem technik, bez něhož je nemůžete použít, je naučení se technice. A to jde pouze u vyhlášeného mistra nebo ve škole boje. Takto jsou techniky nejlépe a nejrychleji naučitelné a zvládnutelné.

  Pro jednoduchost platí, že do školy válečník nastupuje při dosažení třetí úrovně, přičemž školné a doba učení odpovídá přestupům na vyšší úrovně a vlastně se s nimi překrývá a stává se totožným.

  Zaveďme také, pro snadnou orientaci, atmosféru a lepší vcítění se do role, pojem učeň a mistr. Učeň je veden od 3. do 6. úrovně. Od 6. do 9. úrovně se bere jako mladší mistr, od 9. do 16. jako mistr a poté velmistr. Vyšších úrovní se takovíto lidé zřídka kdy dožívají.

  Pro uznání a povýšení na vyšší stupeň je nutné absolvovat nějaký rituál či zkoušku. Často souboj s mistrem, předvedení sérií naučených útoků a obran atd. V neasketických společnostech se všichni samozřejmě těší na následné bujaré oslavy.


  Návyky a techniky učňů (3-6. úroveň)

  Než začnete studenta čehokoliv zasvěcovat do tajů učení, je nutné, aby si osvojil základy. V případě boje to jsou určité návyky, které si musí zvlastnit a pak je automaticky používat. To je také rozdíl mezi návykem a technikou – techniku válečník používá záměrně, kdežto návyk má po naučení pořád aktivní.
  Mají však něco společného: je nutné ovládnout všechny návyky i techniky pro uznání statutu jakéhokoliv mistra.

  Učeň se učí postupně, jak je psáno níže. Můžete si povšimnout časté návaznosti.

  Odhad protivníka

  Jedná se spíše o dovednost, která ruší pravidlový odhad zbraně a odhad protivníka, PPZ s. 35 a nahrazuje to Sniperovými dovednostmi Odhad bytosti a Odhad z díla Bojovník 1.-5. úroveň (nový) zveřejněného dne 25.08.2009 na serveru Dračí Doupě.

  Návyk zdrženlivosti

  Prvním návykem, který si učeň osvojí, je zdrženlivost. Snaží se z něj vychovat rozvážného zabijáka, který si v budoucnu bude umět vybrat kdy a kde zaútočí.

  Zdrženlivosti se učeň učí od třetí úrovně a naučí se jej až na úrovni páté. Pak dostane bonus +1 k obraně v prvním kole souboje, pokud nejprve zváží situaci a nezaútočí bezhlavě. (Ano, jedná se spíše o RP podmínky, ale pravidlově může jít o vzdání se první rány)
  Je jasné, že takto se nedá chovat pokaždé, například při překvapení ze zálohy etc.

  Návyk technickému boji I

  Tento návyk je vlastně základem ke všemu budoucímu, proto se učí již od třetí úrovně a plně aktivním se stává na 4. úrovni. Trénování spočívá v zesílení učně, z jeho rozpohybování, snaží se ho zbavit statičnosti. Učí správnému postoji, správnému držení zbraně a unifikovanému způsobu útočení i obran. Díky tomu dostane po zvládnutí bonus +1 k obraně nebo útoku (dle svého výběru) zbraní proti protivníkovi, který nestuduje technický boj (řadoví skřeti, neválečnická povolání).

  Bonus +1 je aktivní na tolik kol souboje, jaká je úroveň válečníka. Když boj skončí a šermíř začne bojovat s někým novým, bonus je znovu aktivní. Pokud válečník bojuje proti přesile, bonus není aktivní.

  Návyk tempu boje I

  Po ovládnutí návyku technického boje I a po úrovňovém tréninku může válečník útočit třikrát za dvě kola. Taková převaha proti protivníkům je možná právě díky unifikovaným a nadrilovaným pohybům, nad kterými válečník nepřemýšlí a jednoduše se mu řadí v hlavě.

  Návyk se postupně zlepšuje a jeho účinky se zvyšují, ale to až u mistrů.

  Nahrazuje pravidlovou dovednost vícenásobné útoky, PPZ s. 36.

  Technika školy I

  Po zvládnutí návyku technického boje I přichází první technika, kterou se učeň naučí. Učeň po tréninku trvajícímu jednu úroveň dostává bonus +1 k obraně nebo útoku v boji tváří v tvář podle charakteru studované školy (obranná/útočná). Bonus se počítá jen v prvním kole souboje.

  Technika školy II

  Po ovládnutí návyku technického boje I, techniky školy I a po úrovňovém tréninku dostane válečník dále bonus +1 k SZ a OZ ke školou upřednostňovanému TYPU zbraně. Pokud škola vyučuje více oborů, válečník si jeden z nich vybere. Může si vybrat i více, ale to až jako mladší mistr (viz Technika školy III).

  Nahrazuje pravidlovou dovednost přesnost, PPZ s.34


  Tabulka návyků a technik učňů
  JménoBonusOd kdyNovota?
  Odhad protivníkavlastníod 3. Nahrazuje odhad zbraně a odhad protivníka, PPZ s. 35
  Návyk zdrženlivosti+1 k očod 5.Ano
  Návyk technickému boji+1 k oč/učod 4. Ano
  Návyk tempu boje Ivlastníod 5. Nahrazuje vícenásobné útoky, PPZ s. 36
  Technika školy I+1 k oč/učod 5.Ano
  Technika školy II+1 k SZ a OZ jednoho typu zbraněod 6. Nahrazuje přesnost, PPZ s.34