Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Nový hod na útok

 
Autor: Arthedains
Hodnocení: Hlasovalo: 9 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.67
  
  
PJ: vidíš vchod do úzkej chodby, vedúcej do podzemia
Bojovník: nečakám na toho hraničiara, už tu mal byť. Idem dnu..
PJ: vošiel si, jediné čo vidíš je tma, no tvoje oči si po chvíli trochu zvyky a vidíš pár sáhov pred seba
Bojovník: vyťahujem sekeru a pomaly sa zakrádam chodbou. Snažím sa stúpať po tichu aby som nevzbudil nechcenú pozornosť.
PJ: prišiel si na križovatku
Bojovník: počúvam zvuky
PJ: nevieš presne z kade ale tichý rozhovor bol jasný a zreteľný.
Bojovník: skúsim chodbu v ľavo.
PJ: vykročíš, no nespravíš ani dva kroky a v tom po tebe zozadu niečo skočí.
(bojovníka napadla zo zozadu obyčajná krysa, asi najslabší tvor vôbec. No po príslušných hodoch vzišlo najavo, že bojovník už nestihol zareagovať.)
PJ: /na chvíľu sa zamyslí/
Bojovník: /???/

PJ: ehm.. ehm.. ležíš na zemi. Nie je ti najlepšie. Si veľmi ťažko zranený.
(vyradeného bojovníka (trpaslík na 1. úrovni,) našťastie vyliečil aspoň na 3 životy hraničiar ktorý prišiel trochu neskôr ako sa s bojovníkom dohodol)
PJ hodil na útok krysy, ktorá bojovníka prekvapila.
Hodí 6 a povie si fúha to bude ešte drsné. Všetko sa zmení keď mu padne 6 aj druhý raz a hneď nato 3 =15
UČ krysy = 0
za veľkosť -2 postih
Hod na útok krysy bol teda po všetkých sčítaniach 15 + 0 – 2 = 13

Bojovníkov hod na obranu
na hod 1k6+ padlo 2
Na nešťastie postih za obratnosť -1
KZ 1
Obranné číslo zbrane (sekera) -1 + útok zozadu -4
Po sčítaní sme dostali číslo 2 -1 +1 -1 -4 = -3

Áno takéto niečo sa mne s mojimi kamarátmi už stalo.

Bojovník dostal za 16. Na prvej úrovni je mŕtvy na druhej by dostal vcelku slušný zásah. Samozrejme keď pôjdeme vyššie bude to stále menej. Náhoda je blbec, veď krysa by nezabila asi ani chudého farmára (pokiaľ by mu cez oči nevliezla do mozgu ktorý by vyhrýzla) no a ja som sa zamyslel a chcel hod na útok trochu inovovať.

Nový hod na útok

Pointa je v tom že som chcel zamedziť fatálnym útokom, ktoré určite už aj vám na kocke už padli, ako náš príklad 6+6+3 a väčšinou je to v zlom čase na nesprávnom mieste. Môj nový systém sa zameriava na kritické údery do rôznych častí tela, ide o spestrenie boja aké tu dúfam ešte nebolo..

Naviac sa mi zdalo, že odolnosť ako taká je v DrD dosť podcenená, preto som ju zakomponoval do nového systému.

Systém

Ak sa niekomu podarí na 1k6+ hodiť šesť, tak okrem šestky, ktorá sa pričíta k ÚČ zasiahne súpera na háklivé miesto. Kam zasiahne a aký to bude mať následok určuje tabuľka kritických úderov. (Keď je napísane zásah do niečoho nemusí to nutne znamenať, ako napríklad hod 1 v tabuľke, že bytosť príde o oko. Môže to byť drobný škrabanec nad okom, z ktorého tečie krv do oka a tak mu znemožnila oko „používať.“ Postihy v tabuľke ohľadom sily a obratnosti sa týkajú bonusov, nie stupňa vlastnosti. Nemôžu ísť pod hranicu -5 a všetky postihy platia iba do konca boja - predpokladá sa že sú dočasné.


Kritické údery
– hádžu sa v prípade, že na hod na útok 1k6+ padla 6
– hádže sa na ne proti pasci s jednou výnimkou (vysvetlené nižšie v poznámke)
  1. zásah do oka: -1 obratnosť, zorné pole je zúžené na tú stranu ktoré oko to bolo, takže útok z boku sa klasifikuje aj z toho políčka kde sa zorné pole zúžilo
  2. zásah do ruky: -1 sila, postava dokáže ruku len ťažko používať.
    Tu sa treba pred používaním systému dohodnúť, či ruku bude môcť používať alebo nie lebo v prípade bojovníka s dvojručným mečom, či lukostrelca by to bola možno väčšia strata, ako keby sa tento systém nepoužíval. Môžte sa dohodnúť, že tento postih bude iba na jedno kolo.
  3. zásah do nohy: -1 obratnosť, postava nedokáže spraviť naraz akciu pohyb + niečo. Buď pohyb alebo niečo iné. Taktiež sa nedokáže pohnúť až o dva hexy naraz v pohybe rovno. Avšak akciu otočka + niečo je schopná spraviť
  4. zásah do krku: silnejšie krvácanie, -1 obratnosť, - 1 sila
  5. zásah do hlavy: omráčenie na 1 najbližšiu akciu osoby v jej ťahu – tá prepadá
  6. ultimátny zásah: k hodu na útok si pričítaj 12

Čísla, ktoré padnú v hode na kritický zásah sa nepričítajú do útočného čísla. Slúžia len na rozlíšenie kritických zásahov.

Poznámka:

Tvor ktorý utrpel akýkoľvek kritický zásah aj v prípade, že už tento tvor nemá nazvyš akciu ktorou by sa bránil, hádže proti pasci Odl. + KZ ~9 ~ ubránil kritický zásah/utŕžil kritický zásah (je možné silu pasce upraviť podľa uváženia PJ.) Pokiaľ niekto utŕťil (okrem 6, ktorý je výnimka a ten platí vždy, nehádže sa proti pasci,)

Postava nemôže v tom istom boji dostať ten istý kritický úder dva krát. V prípade že raz dostala do ruky a kocka ukazuje že má dostať do ruky (aj keby druhej) zas, kritický úder zlyhal a na postavu je prevedený normálny útok bez kritického zásahu teda 6 + bonusy, zbraň...

Príklad

V boji stoja proti sebe dvaja na vlas identický ľudia, s KZ 1, bojovníci s dýkou a so všetkými stupňami vlastnosti 12 takže bonusy 0 (kvôli prehľadnosti) Iniciatívu vyhrá človek A. rozhodne sa zaútočiť na človeka B. Na hod 1k6+ mu padla 6 takže zasadí kritický úder. Aby sa dozvedel aký, hodí znovu. Teraz mu padne 5. Človek B si hádže proti pasci. Na 1k10 mu padne 7 takže aj keby pričítal bonus za odolnosť 0 a KZ 1, čo je dokopy 8, pascu neprehodil, takže dostal aj kritický zásah okrem normálneho (ten je uvedený v hornej tabuľke.) Človek B si vyčerpal akciu na bránenie a druhá mu prepadla kvôli omráčeniu. Človek A útočí znovu a využíva poslednú akciu. Človek B sa už nemôže brániť. Človek A hodil na 1k6+ znovu 6 + 5 takže mal by opäť zasiahnuť do hlavy a omráčiť B na 1 akciu. V prípade že by pre tým dostal B iný kritický zásah, napríklad 3 do nohy, táto jeho akcia by prepadla hneď v budúce kolo. Lenže človek B už tento kritický zásah (5) dostal, takže už nie je možné ho v tomto boji dostať zas. Proti pasci si teda ani nehádže a kritický úder sa nevydaril. Človek A teda zasiahol súpera len za 6 + 2(dýka.)

Alternatívy

  1. pre nadšencov je možné systém hodu proti pasci spraviť tak že KZ sa napríklad počíta proti zásahu do ruky iba v prípade že má na ruke zbroj. A deliť zbroje na prilbu, nátepníky, náholenice, kyrys. KZ proti zásahu do oka sa bude počítať v tomto prípade prilba. V prípade, že niekto nemá zbroj kde dostal zásah, nemôže si pričítať KZ do hodu proti pasci.
  2. ak sa niekomu zdá že životy ubúdajú pomaly, tak v prípade že je niekto zasiahnutý tým istým kritickým úderom 2x napríklad mu padne dva krát 6+5 (úder do hlavy) ako v našom príklade vyššie, po druhom kritickom zásahu nie je zasiahnutý iba za 6 + zbraň (a všetko okolo toho) ale za 6 + 5.

Budem veľmi rád, ak napíšete prípadné postrehy, nedostatky, námietky či vylepšenia..