Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Doplňky soubojového systému 1.6–E

 
Autor: Kibe
Hodnocení: Hlasovalo: 8 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.63
  
  

Následující úpravy jsou napsány tak, aby si postavy mohly skoro libovolně vybrat, čím budou v souboji tváří v tvář bojovat. Ale také je tu několik dalších úprav. Nemělo by vzniknout nic co naruší rovnováhu pravidel a zároveň to umožní řešit situace, kdy postava nemá na výběr jinou zbraň, než jakou mu povolují pravidla a Pj by mu tedy musel vymýšlet konkrétní postih. Nejen v tomto případě může použít tyto univerzální úpravy.

Jen podotknu, že toto je vhodné hlavně pro hráče a Pj, kteří mají rádi pravidlové řešení soubojů a pro ně je toto dílko i určeno. Doufám, že se tedy milovníci „No roll, no rules" tomuto dílu vyhnou velkým obloukem a nebudou plýtvat svým časem na čtení nadstavby pravidel:-).

Pravidla pro kombinování libovolných jednoručních zbraní z tabulky pravidel

 • Útočnost nemůže klesnout pod -2
 • OZ nemůže být standardně více než +3
 • Všechny kombinace mají dosah 1

  Kombinace lehká a lehká:
 • ÚČ (součet)-1, útočnost (součet / 2)+1, OZ (ta lepší)+4
 • Jako lehká kombinace přibývá pouze „2 obušky“, ostatní jsou již kategorie střední.
  Následující kombinace jsou v kategorii těžké obouruční:

  Střední s lehkou
  ÚČ (součet)-2, útočnost (součet)-1, OZ (té lepší)+2

  Střední a střední
  ÚČ (součet)+0, útočnost (součet/2)-4, OZ (součet)+1
 • Těžké jednoruční zbraně nelze nijak používat jako kombinace.

  Míra zkušenosti potřebná k ovládání jakýchkoliv kombinací:
  Lehké: kouzelník a alchymista od 5. úrovně (tedy i 2 dýky)
  Střední: hraničář a zloděj od 5. úrovně
  Těžké: válečník od 5. úrovně
 • Krom výše uvedeného mohou postavy kombinace začít používat i dříve, a to pokud mají obourukost z „Grádování“ alespoň na hodnotě 1.

  Obouruční držení jednoruční zbraně:

  Postava se může rozhodnout použít v boji obouručně jakoukoliv jednoruční zbraň, kterou dokáže dle základních pravidel ovládat. V boji se to projeví tím, že s danou zbraní získá +1 k útočnosti a -1 k OZ (minimum je ale -2). Zbraně délky 1-2 se tímto zkracují na délku 1.

  Jednoruční držení obouruční zbraně:

  Jakákoliv postava může použít obouruční zbraň jednoručně s následujícími omezeními a pravidly:

 • takto použita může být nejvýše zbraň délky 1-2. Délku 2, 2-3 či vyšší použít nelze.
 • váhová kategorie takto použité zbraně se počítá, jako by byla o jedna vyšší. S těžkými obouručními zbraněmi tedy nelze bojovat jednoručně.
 • v boji se toto projeví následující úpravou: -1 útočnost ; všechny ostatní vlastnosti zbraně zůstávají (délka, úprava iniciativy)
 • postava se počítá jako by v ruce držela jednoruční zbraň (do druhé ruky tedy může vzít štít, lucernu apod.).

  Zrušení omezení pro používání zbraní:

  Jakékoliv povolání může používat jakoukoliv zbraň v boji, nehledě na její váhovou kategorii. Povolání, která však nejsou uzpůsobena k používání takových zbraní, budou následovně omezena:

  SZ použité zbraně z vyšší kategorie bude sníženo o dva za každou úroveň kategorie, kterou dané povolání neumí ovládat. Toto omezení platí i pro maximální bonus, který je možný získat využitím démonů.

  Příklad: Kouzelník chce bojovat s mečem bastardem (6/+0/+1). V jeho rukou bude mít zbraň statistiky 2+/0/+1. Zloděj, který by chtěl použít stejnou zbraň, ji bude vnímat jako zbraň 4/+0/+1. Pokud by do tohoto meče byl zaklet útočný démon +6, potom by SZ meče v ruce kouzelníka bylo 4, v ruce zloděje 8 a v ruce válečníka 12.

  Pro případ, že by toto chtěl nějaký munchkin i přesto využívat, tak lze přidat 1 bod únavy za směnu boje a těžší třídu zbraně, než na jakou má postava nárok. A samozřejmě doporučuji hrát podle pravidla lineárního nárůstu naložení.

  Úprava útočných vlastností střelných zbraní podle vzdálenosti

  Širší rozdělení dostřelů se udělá velmi snadno. Prvních 10% dostřelu a posledních 10% dostřelu připadne pro dva nové rozsahy dostřelu s opravou +2 a -2 k ÚČ. Vycházím jak ze svých zkušeností, tak z logiky věci. Minout něco na pět metrů není lehké a naopak poslední metry účinného dostřelu se trajektorie velmi propadá. (příklad oprav pro dlouhý luk – v závorce jsou sáhy):
  velmi krátký (5):+2; krátký (15):+1; střední (30):+0; dlouhý (45): -1; velmi dlouhý (50): -2

  Alternativní řešení iniciativy v rámci rozšířeného soubojového systému

  Iniciativa se počítá a hází normálně, ale její vyhodnocení se nezakládá na čísle šest, ale podle čísla tři. To kvůli větší vyváženosti a logice, není mi jasné, proč toto neudělaly pro RSS již v běžných pravidlech. Všechny ostatní pravidla RSS zůstávají. V případě pravidla pro použití minmálně poloviny svých akcí pro danou činnost se samozřejmě zaokrouhluje nahoru. Přikládám tabulku.

  Iniciativa:1-34-67-910-1213-1516-1819-2122-2425-2728-30
  Počet akcí: 1234 56789 10

  Rozšíření tabulky zbraní:

  Tváří v tvář:

  názevSZút.OZdélkaváhacenakategorie*
  Lehké jednoruční:
  Sukovice4-2-1112-kyje a palice
  Mačeta3+0-11161zl, 5mmeče
  Střední jednoruční:
  Bojový srp4+1-11254zlkosy a srpy
  Ostnitý palcát3+2-114010zlkyje a palice
  Těžké jednoruční:
  Těžký palcát3+3-116014zlkyje a palice
  Bojová sekera4+2-11486zl, 5stsekery
  Jezdecká šavle5+2+01-24032zlmeče
  Lehké obouruční:
  Dlouhá hůl5-2+12154sthole a kopí
  Střední obouruční:
  Bojová kosa5+2+01-2657zlkosy a srpy
  Těžké obouruční:
  Obouruční kladivo #5+4-11-28024zlkyje a palice
  Bitevní sekera #5+4-11-29560zlsekery

  Střelné a vrhací:

  názevSZút.OZkrátkýstřednídlouhýváhacenakategorie*
  Arbalet6-2-2614242535zlkuše
  Zápěstní vystřelovák##32živ.-24812528zljiné
  Bojová sekera**4+2-161218486zl, 5stvrhací
  Foukačka51živ.-24101530###foukačky

  * Kategorie podle „Grádování“.
  ** Těžká vrhací.
  # Ztrácí iniciativu, respektive -2 v RSS.
  ## Netradiční zbraň podsvětí, může používat kdokoliv.
  ### Divošská zbraň, nepoužívají mince jako peníze.