Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Válečník – Zatlačení

 
Autor: Samurai
Hodnocení: Hlasovalo: 5 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.4
  
  

Válečník – Zatlačení

"...A on vstal, doběhl němu a v nepřeberné hrůze a rychlosti častoval nebožáka tolika ranami, až jej nutil chvíli co chvíli ke kroku zpět by unikl jeho děsivým ranám…
až spadl ze srázu…"

A já, než zmizím do jámy také, vysypu kostlivce ze skříně.

Úvodem

Válečník touto dovedností využije své jasné bojové převahy (více útoků za kolo) a s každým útokem zatlačí protivníka dozadu. Protivníkem může být jen humanoid stojící čelem.

Zatlačení napomůže válečníkovi svým náporem dostat protivníka do míst, kde může spadnout, být nabodnut na ostnatou zeď, nebo ho jen přimáčknout ke zdi, kde může mít jeho protivník postih k obraně (podle úvahy PJ, třeba z nedostatku prostoru – pozor na šermířovu fintu obrana u zdi a nebo jen vytlačit nepřátele z místnosti.

Zatlačení

Zatlačení je prakticky sled několika útoků během jednoho kola, při kterých tlačíme vybraného protivníka před sebou v duchu „krok-útok, krok-útok“. Tento pohyb je přímočarý a rovný. Válečník svou bojovou dominancí „naváže“ jednoho zvoleného protivníka a toho následně tlačí před sebou.

Průběh: 1. Kolo: předehra – válečník s někým bojuje, po skončení kola nahlásí, že od příštího kola bude zatlačovat.
2. Kolo: Navázání protivníka k zatlačování – ROZ ~5~ naváže/nenaváže. Pokud bylo navázání úspěšné, může válečník rovnou pokračovat v útocích, přičemž platí, že s každým útokem postupuje o jeden sáh a tlačí před sebou protivníka. Úspěšnost útoku nemá vliv na samotné zatlačení. Takto válečník postupuje libovolně dlouho, dokud mu vystačí akce.
V ZSS se funguje na základě vícenásobných útoků za kolo, kroky se nepočítají.
V RSS útočící válečník dostává +3 akce (výhradně pro použití zatlačení), obránce při obraně dělá zároveň 2 akce („obrana a krok zpět“), ale je jen na něm, jestli se bude i bránit – kroky zpět jsou však vynucovány válečníkem. (takže se může z tohoto hlediska jednat i o dobrou taktiku)*
3. Kolo: Pokud válečník bude chtít, může po skončení kola pokračovat v dalším zatlačování, které probíhá stejně, ovšem opět musí protivníka navázat. Pokud se jedná o stejného protivníka, snižuje se o past na ROZ ~4~ naváže/nenaváže.

Během zatlačování je válečník zranitelnější než obvykle. Pokud na něj zaútočí někdo jiný než zatlačovaný, má postih -1 k obraně. Pokud válečníka takto nenadálým útokem zraní někdo jiný než zatlačovaný, zatlačování skončí neúspěšně a v další akci se válečník může jen bránit.


*) pokud obránci dojdou akce a již nemůže být zatlačován a zároveň má zatlačující válečník alespoň jednu 2 akce pro zatlačování (tedy krok+útok) považuje se obránce za sraženého k zemi a dokud nevstane, není možné jej dále zatlačovat.

Učení se zatlačení

Válečník schopnost zatlačení umí již od třetí úrovně (jelikož zatím nemá vícenásobné útoky, může zatlačovat jen za použití magie). Plného rovinutí se válečník dočká na 6 úrovni, kde již může zatlačovat dva sáhy za kolo.

Od osmé úrovně může válečník zatlačovat dva protivníky najednou, pokud má 4 útoky za kolo (na každého minimálně 2) a součet jejich úrovní nepřesáhne jeho vlastní úroveň. Válečník si na navázání hází proti každému protivníkovi zvlášť, pokud se mu podaří navázat jen jednoho, může pokračovat jen s ním, ale jasně mu hrozí nebezpečí, že se vystaví tomu druhému (ten má na válečníka bonus +1 na útok).*

Od desáté úrovně může válečník přesně mířenými útoky směřovat svého protivníka a „zatáčet“ jím i proti jeho vůli. Ovšem má postih -2 k útoku, právě za snahu mířit jen na určitá místa.

Od dvanácté úrovně může směřovat dva protivníky, ale oba dva stejným směrem!


*) Zde by mohl být problém se hexagonální mapou. Tak či tak platí, že protivníky tlačí přímočaře před sebou a rány zasazuje vždy tak, aby se mu nerozutekli.

Zvláštní případy

1) válečník proti válečníkovi: Pokud dva válečníci najednou použijí tuto vlastnost, o dominanci rozhodneme následovně: oba hází past na navázání. Kdo lépe přehodil, ten zatlačuje.

2) Zatlačování skupin: Pokud jsou dva (a více) válečníci schopni zatlačovat, mohou se postavit vedle sebe a zatlačovat skupinku nepřátel před sebou. Proti pasti hází válečníci zvlášť a výsledky sečtou. Za každého protivníka se past zvyšuje o 5, za každého dalšího válečníka, který bude zatlačovat, se past zvyšuje o 3.

2 válečníci vs. 2 protivníci: ROZ ~12~ naváže/nenaváže
2 válečníci vs. 3 protivníci: ROZ ~17~ naváže/nenaváže
3 válečníci vs. 2 protivníci: ROZ ~15~ naváže/nenaváže
3 válečníci vs. 3 protivníci: ROZ ~20~ naváže/nenaváže

3) Zatlačení na stěnu: Jsou dvě možnosti, pokud bude protivník zatlačen do míst, kde již nebude moci ustupovat. Buďto zatlačování jednoduše skončí nebo se může válečník pokusit zatlačovat dál, do strany. O to se může pokusit i před desátou úrovní, bude mít ale postih -4. Od desáté -2, viz výše.

Poděkování

Dílo je prastaré, starší než moje zelená hvězda. Buďte milostivi:)

Za tehdejší rady v MS bych chtěl poděkovat UnknowNovi, JameandIovi, Demonicovi a Brubeakerovi.