Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Válečný roh (Duumhorn)

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 17 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.47
  
  

Válečný roh Duumhorn je speciální válečný roh - upravený a zdobený roh zvířete (např. krávy), který při zatroubení vydává hluboký a rozléhavý zvuk, obvykle přidělaný na popruh kolem krku nebo pasu. (Pokud nevíte, jak takový roh vypadá, stačí googlit obrázky pod heslem "válečný roh" nebo "war horn".)

Válečný roh je předmět příbuzný chodeckému meči - i Duumhorn má svého démona. Tento "Démon rohu" se vyskytuje spolu s démonem meče od první sféry. (Jako roh se dá použít i dračí spár, ve kterém se démon chová, jako by byl povolán ze sféry o 2 vyšší.) Válečníkům trvá několik dní, než si s démonem porozumí.

Duumhorn je obvykle překrásně zdobený vypalovaným vzorem nebo rytinami, je dlouhý nejméně 50 coulů, poměrně mohutný a též okovaný, aby něco vydržel (dá se použít jako improvizovaná zbraň 1 /+1 -2).

Válečníci si Roh mohou koupit od svého mistra od šesté úrovně, tehdy je bude je stát kolem 300 zl. Pokud o něj přijdou, mohou si nový koupit buď od theurga (kdy je cena závislá od sféry a dohody), nebo opět u mistra, tentokrát ale za 600 zl. Samotný roh (základ) stojí 3 zl. Trvání magického předmětu je 2 roky, pak je třeba pořídit si nového démona.

Duumhorn se dá použít více způsoby - celkem nabízí 5 různých zadutí, přičemž jedno zadutí se počítá jako jeden útok (1 akce v RSS) a Válečník nemusí přezbrojovat (Duumhorn mu visí kolem krku), musí však mít volnou ruku.


  • Omračující vlna: Toto brutální zadutí má šanci omráčit či alespoň vyvést z rovnováhy všechny v okruhu pěti sahů. Všichni (včetně spřátelených osob) si hází na past Odl + Roz ~ 2 (+1 za každou lichou sféru vyjma první) ~ -1 k OČ/omráčení.
  • Povzbuzení: V následujících třech kolech mají všichni spojenci v doslechu bonus +2 k iniciativě a +1 k některým hodům proti pasti (zejména při odolávání strachu). Případné bonusy z více takových zadutí se sčítají až do výše +6.
  • Hrozivé dunění: Pokud Válečník k Zastrašení použije Duumhorn, jeho úspěšnost bude o 10 % větší.
  • Vyražení: Nárazová vlna směrem vpřed má šanci odzbrojit nepřítele, který si hází na past Sil ~ 3 (+1 za každou sudou sféru) ~ nic/odzbrojení.
  • Chladnokrevný ryk: Toto troubení na tři kola zdvojnásobí Bojovníkův bonus za Chladnokrevnost, Šermíři pak Chladnokrevnost dočasně poskytne, jako by byl Bojovníkem na odpovídající úrovni. Oběma pak dává bonus +1 k hodu proti pastem při odolávání účinkům všech kouzel (sčítá se s Chladnokrevností).

    Zadutí na Duumhorn nestojí žádnou magenergii, je však omezeno Četností 1 x za 6 směn. (Obyčejné zatroubení se nepočítá.)