Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Reputace aneb věhlas družiny

 
Autor: Rob313
Hodnocení: Hlasovalo: 11 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.73
  
  

Reputace

Jak již bylo zmíněno v pravidlech DrD, postavy stoupají v běžném povědomí lidí vašeho světa. Osobně mi však přišla škoda nevyužít tohoto potenciálu, který je ukryt ve věhlasu postav. Proto jsem si dovolil vytvořit doplňující systém, který můžete vyzkoušet a začlenit do svých dobrodružství. Je dělen do několika základních celků, které si samozřejmě může PJ upravit dle svého.

1. Rozdělení dle přesvědčení postav

Je nutné si uvědomit, že postavy s přesvědčení ZZ nebudou souhlasit s běžnou pomocí vesničanům a nebudou konat dobro s tím spojené. Stejný princip platí i naopak. Z jednoduchého principu lze vyvodit, že postavy s přesvědčením ZmZ a ZZ budou spíš usilovat a reputaci zápornou, kdežto postavy s ZmD a ZD o kladnou. U neutrálních postav si myslím, že není co dodávat. Neznamená to však, že když např. zloděj s přesvědčením ZmD ukradne kupci listiny s povolením k prodeji, čímž mu způsobí mnoho útrap, nemůže dostat zápornou reputaci.

2. Rozdělení reputace dle příslušnosti k rase

Další záležitostí při určování reputace je, u kterého národa (rasy) se reputace získala/ byla odečtena. Když např. družina zachrání vesnici před bandity, stoupá tento čin pouze v povědomí lidí (proč by to taky zajímalo trpaslíka nebo barbarského horala). To samé se dá aplikovat i na jiné národy. Trpaslíkovi jste přinesli odcizený poklad – získáváte reputaci u trpasličího národa. Lidské plémě to však nezajímá (ledaže by trochu toho pokladu dostali).

Předávání reputace však lze i kombinovat, pokud pracujete pro skupinu složenou z elfů a lidí. Zde už je jen na PJ jak se rozhodne. Nejlépe je však určit si pro koho má splnění úkolu větší cenu a dle toho rozdělit následné body.

Při následném rozdělování bodů dbejte též na to, jak moc hrdinský čin nebo jak velkou pomoc jste splněním úkolu danému národu prokázali.

Stejně tak lze určovat i reputaci příp. mezi klany. Splněním úkolu pro klan 1 se reputace zvýší ale pro klan 2 to nic neznamená. V případě rivality se o hodnotu přidané reputace u klanu 1 sníží reputace u klanu 2.

3. Rozdělení reputace dle společenské vrstvy

Tento odstavec už je spíše dodatkovým. Rozdělujeme zde společnost pouze na dvě základní vrstvy (každý PJ si ale může přidat vrstvy své). První vrstvou je šlechta, druhou pak běžné obyvatelstvu. Ve chvílích kdy družina bude pomáhat běžnému obyvatelstvu s tzv. Doprovodnými úkoly, je jasné, že jejich reputace se u šlechty nezvýší, neboť koho z boháčů zajímá že ve vesnici vyschla voda a kdosi ji zase navrátil. Též nebude běžné obyvatele zajímat to, že jste eskortovali náklad drahých látek bohatého kupce, který vás pak jako eskortu doporučil dalšímu. I zde je možnost kombinace, kterou přenechávám pouze na PJ.

Nyní se přesuneme k samotnému bodovacímu systému, který je základem rozdělování reputačních bodů. Jak již bylo zmíněno za reputaci se dostávají buď kladné nebo záporné body, které budeme pro přesnost nazývat reputační body (RB). Rozdělování reputačních bodů je v podstatě podobné jako přidělování zkušeností. V tabulkách naleznete relativně velké hodnoty věhlasu, ale je to proto, že s více body se lépe dělají jemné rozdíly. Dalším faktorem ke kterému je třeba při rozdělování RB nutné přihlédnout je hodnota nebo důležitost úkolu. Nelze přidělit 150 bodů za jednoduchý úkol spojený s kopáním studny a naopak. Je na každém PJ jak se rozhodne body rozdělovat. Ale nejsnadnější systém je uvědomit si důležitost úkolu a následný dopad.

Existuje zde i možnost, že pokud se postavy déle zdržují ve vesnici, či městě a plní běžné úkoly, dostávají za ně méně reputačních bodů (nutno přihlédnout k důležitosti), než při příchodu do vesnice.

Tabulka hodnot věhlasu

- tabulka hodnot věhlasu je univerzální a lze ji aplikovat na všechny vrstvy i rasy.

Kladná tabulka hodnot věhlasu

RBVěhlas
0 – 450Věhlas pouze na lokální úrovni, resp. Téměř žádný. Lidé z vesnice, čí více vesnic v blízké lokalitě si řeknou že jim někdo pomohl. Jména jsou brzy zapomenuta a příští rok na vás zřejmě zapomenou.
451 – 1000V malých vesničkách a vesnicích se povídá o tom, že jim kdosi pomohl. Povídají se o družině povídačky pro děti např. o tom jak cizinci bojovali s vlky, jak zahnali bandu zlodějů apod. ve větším kontextu je však družina stále v zapomění. Jste známí na malé lokální úrovni.
1001 – 3000Povědomí o vás vstupuje i do větších vesnic a měst. Malé vesnice si o vás povídají a doufají že když bude potřeba pomoci, budete to právě kdo pomůže. Ve větších vesnicích a malých městech můžete zaslechnout o svých činech, ale nikdo vám nejspíš neuvěří, že jste to vy. Můžete se stát terči zlodějských band.
3000 – 6500Jste známí na regionální úrovni, v malých městech vás vždy rádi vidí, ve vesnicích vás vítají květy a předhánějí se, kdo lépe ztvární váš příběh. Ve větších a velkých městech jste známi z doslechu. V malých městech o vás ví i šlechta. „Záporáci“ na vás vypisují odměny, chtějí vaši hlavu.
6501 – 10000Vaše pověst dosahuje i do velkých a hlavních měst. Vaše jméno je známé téměř po celém kraji. V menších městech jste vždy vítání a můžete se těšit z pohoštění u autorit města. Vaše doporučení putují k samotnému králi. Jste terčem profesionálních lupičských band a zabijáků.
10000 +Dostáváte úkoly od krále (nejste-li jím vy), máte ve světě privilegia. Bardi a trubadúři se předhánění, který z nich zahraje lepší píseň. Setkáváte se i s divadelními parodiemi na vás. Zná vás skoro každý v zemi. Stáváte se terčem temných sil.

Záporná tabulka hodnot věhlasu:

RBVěhlas
0 – (-450)Věhlas lokální úrovně, co zlého bylo provedeno zůstává na nějaký čas v paměti obyvatel, ale po čase lidé zapomenou.
(-451) – (- 1000)Malé vesničky a vesnice ví a povídají si o zlu, které působíte. Může se stát že na vás potáhnou sedláci nebo vás nenechají u sebe přespat. Není to však pravidlem.
(-1001) – (- 3000)Ví se o zlých činech i ve větších vesnicích a menších městech. Nejste známi jmény, ale mohou nastat problémy se strážemi, které jsou informováni a mají velmi přibližné popisy a relativně nedostačující informace. Můžete být kontaktováni lokální skupinou banditů, zlodějů, nájezdníků a pod.
(-3001) – (-6500)Váš „věhlas“ je znám na regionální úrovni, leckdo vás může udat, objevují se vaše portréty a jsou na vás vypisovány odměny. Kontakt s podzemím je téměř 100%.
(-6501) – (-10000) Zprávy o vašich činech dosahují do velkých měst, kupci se bojí cestovat bez velkých ochranek, městské stráže jsou posíleny a lidé věší trojité zámky na dveře. Zřejmě jste již velitelé tajných lupičských band na profesionální úrovni. Kolují o vás po zemi strašlivé historky, mnohdy i přehnané. Smrt je více než nevyhnutelná. Budete souzeni na regionální úrovni.
-10000+ Zem se třese strachem, vaše sláva vás přesahuje a ani mocnost si s vámi neví rady, stává se vám, že i profi zloději a vrazi chtějí být po vašem boku a sloužit po vašem boku. Smrt je jistá pokud se prokáže, že jste to opravdu vy. Jste tak „velkou rybou“, že by s vámi bylo vedeno ohromné soudní líčení na církevní i královské úrovni.

Všechny tyto tabulky slouží jako ilustrace a nemusí být přesně dodržovány, je na každém PJ jak je dokáže využít, samozřejmě popisy jsou jen nepřímou ilustrací toho, jak by vše mohlo příp. vypadat a neslouží k důslednému dodržování.

Zároveň bych chtěl ještě upozornit na to, že pokud postavy dosáhnout přechodových bodů, neznamená to hned, že se jejich pověst rozšířila. Vezmeme-li si rozsah kladu 3000 – 6500, je jasné, že když postavy budou s body na výši 3280 nebude jejich pověst v regionu taková jako při 6390.

Myslím si, že je tento systém použitelný a relativně variabilní. I tak zde určitě bude spousta „much k vychytání“ a budu rád, když mne na ně upozorníte. Dále bych chtěl upozornit, že tento text nemá nic společného s dílem již na těchto stránkách publikovaným. Vytvořeno pro server dracidoupe.cz

S pozdravem Rob313