Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Nerozpoznatelné pečeti svitků

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.86
  
  

Pyrofor i Kouzelník mohou při tvorbě svitku utajit, které kouzlo je v něm zakleté, dokonce i před ostatními kouzelníky, kteří podle původních pravidel rozpoznají pečeť na něm (a ostatní se to mohou také naučit). Nikdo si pak nemůže být jist, jaké kouzlo vlastně sesílá, a v ideálním případě uvěří, že sesílá přesně to, co chtěl.

Pyrofor - musí při zapečeťování svitku použít dvakrát tolik magenergie, aby se pečeť naučila klamat toho, kdo svitek čte. Pečeť pak na sebe bere podobu kouzla, které chce dotyčný seslat, resp. toho kouzla, které ho jako první napadne. Iluze ale není stoprocentní a lze ji prohlédnout při pasti Roz + Int ~ 8 ~ prohlédne iluzi/neprohlédne iluzi, kde Roz je rozdíl úrovně uživatele svitku a úrovně pyrofora, který ho vyrobil.

Kouzelník - zvolí při sesílání kouzla do svitku jiné libovolné kouzlo, jehož symbol na sebe pečeť vezme. Musí pak použít kromě magů za skutečně zakleté kouzlo i polovinu magů kouzla, kterým se svitek maskuje. Svitek je pak k nerozeznání od svitku maskovacího kouzla. Tuto iluzi nelze prohlédnout, ale pokud alchymista zkoumá obsah magenergie ve svitku a jiný kouzelník potvrdí, že sumy nesedí, je možné alespoň vědět, že kouzlo je maskované, když už ne jak přesně.

Pokud pečeť zamaskují pyrofor a kouzelník společně, je iluze neprohlédnutelná, protože pečeť klame alchymistovo vidění magenergie, aby viděl obsah magenergie pasující na kouzlo, za které se svitek maskuje.

Maskování pečetě svitku slouží jak pro ochranu vlastního majetku (kdy zloděj nebude vědět, jaký svitek vlastně krade, a tak ho přinejmenším nepoužije proti majiteli), tak i pro oklamání toho, kdo chce svitek použít. V takovém případě je třeba docílit toho, aby někdo např. seslal na své spolubojovníky Ohnivou kouli v domnění, že sesílá Rychlost. (Vhodným kouzlem pro zakletí do maskovaného svitku je můj Smrtlivec v rubrice Kouzelnická kouzla.)

Pokud oba tvůrci dají svitek z ruky a nikdo ho nepoužije, může se snadno stát, že jeho tajemství se ztratí úplně. Po světě tak koluje z ruky do ruky mnoho kouzelných svitků, které vlastně sesílají něco úplně jiného, než by měly. Toho může využít PJ, ať už pro zábavu, anebo z taktických důvodů.