Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nové rasy
  
  

Shreilové

 
Autor: Dakeyras
Hodnocení: Hlasovalo: 13 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.54
  
  

Pravidla pro Hráče

Herně nezbytné údaje:

Vlastnosti

Síla: 6-11
Obratnost: 6-11
Odolnost: 6-11
Inteligence: 6-11
Charisma: 9-14

Tabulka oprav

Síla: +2
Obratnost: +2
Odolnost: +2
Inteligence: -2
Charisma: 0

Stavba těla

Výška: 110 - 180 coulů
Váha: 1100 - 2100 mincí
Velikost: A-B

Přesvědčení:

1-3 - ZmD
4-7 - N
8-(1)0 – ZmZ

Pohyblivost: 11

Rodová zbraň: dle národa ve kterém žijí

Herně důležité údaje

Vzhled

Shreilové mají všichni elfské rysy díky svému tvůrci a zlatavou pokožku a zlatavé či stříbřité vlasy, ale jejich postava se značně mění. Část magie v nich způsobuje jejich velkou přizpůsobivost podmínkám. Shreilové pracující v dolech budou mít postavu spíše trpaslíků, Shreilové u moře budou mít náznaky blan mezi prsty, větší dlaně, chodidla a větší plíce pro plavání ve vodě i pod vodou. Tato změna je závislá na dlouhodobém vývoji - nemohou se měnit libovolně jak se jim to hodí. Tato schopnost jim ale zůstává po celý život, takže když se změní podmínky, postupně se během několika let promění i Shreil. Postava však zůstává vždy humanoidní.

Pokud nemají nějaké zásadní vlivy okolí, mají podobnou štíhlou stavbu těla jako elfové a nebýt jejich barvy.

Tento vzhled má nevýhodu, že jsou Shreilové o 10% vizuálně nápadnější, pokud nejsou důsledně zahaleni. Je tedy pro ně těžší se chovat, snadno je najdete v davu.

Magie

Protože Shreilové jsou ještě z části magičtí tvorové, má na ně magický původ ještě vliv. Mají tak zranitelnost N/2 (bílá střela). Také pobyt v magickém poli jim může přinést problémy, či užitek. Může se jim stát takřka cokoliv, od oslabení, po zesílení, od únavy po doplnění životů, od deformací po dokonalé přizpůsobení. Záleží na podstatě magického místa – pozitivní se projeví pozitivně, negativní negativně.

Pokud se dostávají do styku s démonem požíračem magie, způsobuje jim zranění rovno polovině množství magenergie, které by démon vysál.

Také jejich blízká svázanost s kouzelnickou magii jim propůjčuje vlastnost, že u zacházení s touto magii se bere jako by měli inteligenci o 2 vyšší (maximum magenergie, pravděpodobnost úspěšného seslání). Tato výhoda se nevztahuje na nic dalšího, jako třeba pasti, mentální souboje, hraničářská magie ani alchymistická.

Alchymistické vidění magie ve Shreilech vidí pozůstatky magie a to v množství 1mg = 1 život. Běžný alchymista ze Shreilů není schopen destilovat žádnou magenergii, ale vyskytují-li se ve vašem světě nějací nekroalchymisti a jim podobná verbež, ti to dokáží.

Dějově důležité údaje

Původ

Tato rasa patří mezi ty novější a poměrně s dobře zmapovaným původem. Za jejich zrodem doslova stálá lenost, permoníci a fascinace. A to v tomto pořadí.

Shreil dea Sinuan elfský čaroděj, který byl líný i na čaroděje. Na vše používal kouzlem vyvolané permoníky (kouzlo z PPE). Ale vadilo mu, jak jsou neschopní, krátkodobí a nepoučitelní. Jako čaroděj s velkou praxí v materiální magii si začal vytvářet lepší permoníky, pro různé činnosti - větší, silnější, déletrvající. Tito vylepšení permoníci se stali jeho zdrojem příjmů od těch, kteří potřebovali silné vytrvalé, i když ne zrovna zručné pracovníky. Nově nabyté peníze Shreil investoval do výzkumů. Stále totiž nebyl spokojen s inteligencí svých výtvorů a nemohl je používat jako sluhy, kuchaře, uklízečky a jiné práce potřebující manuální zručnost. Začal tedy pronikat do tajů psychické magie, ale velice záhy zjistil, že psychika je součástí živého těla. Přišla na řadu tedy i vitální magie.

Zde se historické prameny zmiňují už méně přesně, ale občas se vynořila zmínka o temné magii a podivných praktikách, jinde, že se jednalo jen o pitvy zvířat i lidí, platil theurgům za otázky pro astrální sféry, či rozjímal s druidy.

Nakonec jednoho dne stvořil kouzlo tak komplexní, že dokázalo stvořit magickou bytost, která byla inteligentní, učenlivá a přizpůsobivá. Prý to kouzlo stálo celou jeho denní magenergii.

Začal postupně tvořit jednoho po druhém, kouzlo zlepšoval, byť už jen minimálně, až se jednoho dne, kdy byl Shreil dea Sinuan na sklonku života, stalo, že shreilí muž a žena počali dítě. Stvořil něco tak blízko k životu, že nad tím nakonec převzala vládu příroda.

Protože Shreilové, jak se jim podle tvůrce říkalo, byli žádaní pracovníci a bylo jich poměrně hodně, tak když Shreil umíral, dal jim svobodu nad nimi samými. Prý vzal všechen výzkum, který vedl k jejich stvoření, předal jim ho a od té doby jej Shreilové střeží. Ve skrytí svých postupů před ostatními, byl tak důkladný, že po něm nezbylo nic víc, než opět jen obyčejné kouzlo permoníci.

Mentalita

Shreilové byli vytvořeni takřka jako utopistická rasa, ale protože jim bylo dáno do vínku učení se a přizpůsobování, začali odkoukávat od ostatních určité nešvary i pozitiva. Nejsou zatím tak daleko, aby měli zákonné přesvědčení, tedy ani tak jako necítí nenávist, ctižádost, lásku, ale ví co to je vztek, či náklonnost. Není u nich zatím tedy nějaká touha po vůdcovství a tedy chuti vytvářet státy, rebelie. Dalo by se říct, že dokonce v nich přetrvává jistá míra poslušnosti, která byla třeba v dobách, kdy byli jen pracovní silou a měli poslouchat svého pána. Se svobodou se tento projev zmenšuje a mnohdy si dokáží postavit vlastní hlavu. Také v jejich životě hrají velkou roli peníze, i když si to mnohdy nepřiznají. Není to ale taková láska ke zlatu jako u trpaslíků. Nezradí za ně svobodu, či život jiného Shreila, ani přítele.

Jsou poměrně pracovití a rádi poznávají nové věci a tak není problém narazit na dobrodruhy z řad Shreilů.

Komunita

Není problém narazit na Shreily u elfů, kde se prvně vyskytli, ale za mnoho generací se rozšířili takřka do všech civilizovaných zemí, pokud tomu nebrání rasové předsudky (jako obchodníci se zbožím, obchodníci s pracovní silou). Cestující parta Shreilů, nechávající se najmout na jakoukoliv práci není zvláštností.

Také jejich rodinný život není tak stálý, protože se ještě nenaučili milovat a nenávidět. Tvoří tak svazky na kratší období, která se prodlužují, pokud mají nějaké potomky. Oč méně intenzivní je jejich blízký rodinný vztah, o to jsou lepší vztahy všech Shreilů, protože nejsou ještě tak rozvětvenou rasou a každý je nějaký vzdálenější příbuzný, kterého si váží. Je-li tak někdo přítelem jednoho Shreila, stává se přítelem všech Shreilů.

Krom běžných povolání řemeslníků a obchodníků se u nich samozřejmě vykytují i dobrodružná povolání. Jen v menším množství se vyskytují jako zloději, kvůli nedostatku chamtivosti a větší pozornosti, kterou jejich vzhled vyvolává. Také si často nevybírají jako obor Mága, protože k němu nemají dobré předpoklady, oproti čaroději, ale je to jen výběr z rozumu. Také netíhnou k hraničaření a ještě méně k druidismu, jelikož nejsou přírodní rasou, ale nic jim v tom nebrání.

Náboženství

Protože Shreilové ví, že je nestvořil žádný bůh a byli stvořeni do fungujícího světa, přebírají jeho náboženství. Pokud se vyskytují rozdílná božstva pro rasy či státy, přizpůsobí se novým podmínkám. Přesto každý uznává Shreila dea Sinuan, jako stvořitele Shreilů a občas k němu, nebo za něj vysloví modlitbu.

Také se tvrdí, že existuje tajný kouzelnický a alchymistický řád, který opatruje tajemství jejich stvoření - sbírky samotného dea Sinuan a tak tedy klíč k jejich rase.

Shreilové se dožívaji v průměru okolo 60 let


Vybrané otázky a odpovědi

Neměli by Shreilové mít větší rozsah vlastností, když jsou tak přizpůsobivý?

V podstatě ano, ale jde o hodnoty „nepřizpůsobených vlastností. Takový dřevorubec bude mít hodnoty síly a obratnosti, či odolnosti podobné jako válečník, ale ostatní malé. Švadlena zase bude mít velkou obratnost a tak podobně.


Nejsou krapet přesílení? Jejich opravy vlastností dávají vysoký kladný součet, ostatní rasy mají hodnoty nulové, nebo záporné.

Přesně o tomhle je tahle rasa. Dá se použít v podstatě ke kterémukoliv povolání. Bude v tom dobrá, ale ne nejlepší. Shreilího válečníka překoná kroll a vyrovná se mu trpaslík. Kouzelník bude lepší elf, zloděj zase hobit i elf. Ale jak vidno nemusíte se bát jej použít na cokoliv, jako si krolla prostě nevezmete na nic jiného, než válečníka, hobita zase jako zloděje či alchymistu atd. Také si povšimněte, že má poměrně nízké základní vlastnosti, takže válečník Shreil nebude mít nijak vysokou obratnost, inteligenci ani charisma, zloděj zase nebude mít sílu ani odolnost…


Když se Shreilové umí přizpůsobovat novému prostředí, nebude třeba si je po čase znova naházet?

Vzhledem k tomu, že změna je pomalá a trvá několik let, nemyslím si, že by se družina dobrodruhů pohybovala skutečně tak dlouho v nějakém prostředí, navíc tato změna by byla spíš „kosmetická“ jako změna výšky. Pravidla DrD nepodporují multipovolání, takže válečník zůstane válečníkem a kouzelník kouzelníkem a tak si není třeba něco nahazovat znova. Pokud s pravidly multipovolání hrajete, budete se s tím muset vypořádat.


Jak umístit Shreily do rozběhnutého světa?

Tato rasa by se měla umisťovat snadno. Jen je vyjmout z šedi NPC postav ve městech. Najednou ti dělníci, obchodníci budou Shreilové, kteří jsou tak běžní, že se to předtím nezmiňovalo. Pokud tomu nic nebrání, budou se vyskytovat v menších množstvích ve většině civilizovaných zemí. Pokud jsou nějaké rozpory, budou se vyskytovat hlavně u elfů.


Shreilové jako dějotvorný prvek?

Nejsou tak výstřední rasou, aby se přímo nabízel nějaký dějotvorný prvek, ale jejich "společenský vývin" k tomu může posloužit velice snadno. Jejich mentalita je popsána většinově, ale může se vyvinout u nějakého jedince abnormalita. Může se objevit Shreil, či Shreila, který se dokáže zamilovat, který dokáže nenávidět, mít dobyvačné choutky, být zlí. A okolí nebude schopno uvěřit, že by to mohl být zrovna Shreil a tak budou pátrat jinde. Může se vyskytnout i jedinec, který bude schopen dokonalé přeměny - bude se schopen měnit rychleji, bude se schopen proměnit v nehumanoidní podoby. Nebo hrát v době, kdy teprve vznikají a bojují o své místo na slunci a snaží si zasloužit důvěru.