Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Alchymistova Přesnost

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3
  
  

Alchymistova Přesnost

Anotace: Všichni mohou pít lektvary, házet ohnivou hlínu a používat očarované předměty stejně dobře jako Alchymista. Na rozdíl od něj ale mohou používat i další své schopnosti. Není proto moc důvodů, proč by to měl být zrovna Alchymista, kdo bude v boji vrhat hlínu, a je tím pádem odsunut na vedlejší kolej, resp. na tovární kolej zásobovačů družiny. Od nynějška však může alchymista s předměty, které sám vyrobil, získávat zkušenosti stejně jako Válečník se svou zbraní... A to je pak jiná! (I když jen trochu.)

---

Podobně jako Válečník, i Alchymista může získávat zkušenosti s některými předměty, takže je pak v jejich používání efektivnější. To je dáno tím, že Alchymista je zvídavá osoba, která se snaží lépe porozumět všemu kolem sebe. Je tedy více než opodstatněné, že čím lépe nějakou věc zná, tím lépe ji používá, a pokud by měl někdo těžit z Přesnosti, pak právě on.

Zatímco Válečník se specializuje na zbraně, Alchymista se může takto zdokonalit u předmětů vlastní (alchymistické) výroby. Protože jich ale může vyrábět hodně a ne všechny fungují na stejném principu, je nutné podrobně si vypsat, o kterých předmětech je řeč a jak přesně se u nich Přesnost projeví.

Nejprve si však v bodech shrneme obecná pravidla:

1) Alchymistova Přesnost se, na rozdíl od Válečníkovy, nemusí týkat jen konkrétních, jedinečných předmětů. Alchymista může v určitých případech dostat bonusy za zkušenosti získané s předmětem obecně, například s ohnivou hlínou. Bonusy za Přesnost se sčítají za každé použití ohnivé hlíny a při každém použití ohnivé hlíny se také aplikují. U všech předmětů bude specifikováno, zda musí jít o jeden konkrétní výrobek, anebo se Přesnost vztahuje na všechny tyto předměty obecně. Stále platí, že pokud se má Přesnost vztahovat ke konkrétnímu předmětu a ten se ztratí, Alchymista k jiným předmětům stejného druhu bonus nedostane.

2) Válečník dostane bonus za 1000 nasbíraných zkušeností a pak další za celkem 4000 (1000 + 3000) zkušeností. Alchymista také dostane první bonus za 1000 nasbíraných zkušeností, ale pak dostane ještě dva bonusy vždy po dalších 2000 zkušenostech. Maxima tedy dosáhne na 5000 zkušenostech celkem (1000 + 2000 + 2000). Nicméně je potřeba zmínit, že většina předmětů nemá tři stupně bonusu, ale třeba jen jediný na 3000 zkušenostech celkem, jak bude vždy podrobně rozepsáno.

3) Přesnost se NIKDY nevztahuje na alchymistické předměty, které si alchymista nevyrobil sám nebo u jejichž výroby alespoň nepomáhal. A Přesnost se VŽDY počítá jen pro použítí alchymistou, který je vyrobil nebo s jejich výrobou pomáhal, nikým jiným.

4) U Válečníkovy Přesnosti se zkušenosti braly v úvahu jen tehdy, když byly získány v boji. To platí i pro mnohé alchymistické předměty (třeba očarované zbraně), ale pro mnohé také ne (například pro detekční hůlku). Nemá smysl rozlišovat to striktním pravidlem, sami si prostě položte následující otázky: "Pomohl mi tento předmět nějak při získávání zkušeností? Hrál svou roli při jejich získávání? Je logické, aby mi tyto zkušenosti pomohly ve zlepšení zacházení s ním?" Nicméně...

5) ... Předmětům, s nimiž by se jen těžko získávaly zkušenosti, protože se nedají použít v boji a za činnosti s nimi spojené obvykle mnoho zkušeností také není, je možné dávat zkušenosti (v odhadnuté míře) i tehdy, když je nezískala postava. (Kupříkladu za otevření truhlice obvykle zkušenosti nerozdáváme, ale alchymistova Píšťalka za to nějaké zkušenosti pro Přesnost dostane.)

A teď už hurá na konkrétní případy aplikace Přesnosti...

Seznam alchymistických předmětů

... u nichž se dá Alchymistova Přesnost aplikovat, včetně potřebných informací k témuž

1. - 5. úroveň - Začátečníci

Svitek Ochrany před...
Konkrétní předmět: Ne
3000 / 5000 zt: Past při pokusu projít bariérou se zvyšuje nejdříve o 1 a poté celkem o 2.

Svitek Ochrany před kouzly
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 3000 / 5000 zt: Výsledná pravděpodobnost selhání kouzel se zvyšuje o 3 / 7 / 10 % celkem.

Detekční hůlka
Konkrétní předmět: Ne
3000 / 5000 zt: S hůlkou můžeš nyní ujít až 12 / 15 sáhů a otočit se o 180 / 270° v jednom kole.

Píšťalka
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 5000 zt: Otevírání zámku se zkracuje ze 3 kol na 2 / 1 kolo.

Meč noci
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Původní Meč noci má SZ 13 proti nemrtvým a 7 proti ostatním. Přesný Meč noci má proti nemrtvým SZ 14 a posléze 15.

Plášť
Konkrétní předmět: Ano
1000 / 3000 zt: Dosah schopnosti Pláště vycítit nebezpečí přicházející zezadu se z 10 sáhů zvyšuje na 15 / 20 sáhů.

Ebenová hůlka
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Výsledná Past na Obratnost je po konečném součtu o 1 / 2 nižší.

Elfí boty
Konkrétní předmět: Ano
1000 / 3000 / 5000 zt: Alchymista se ve svých Elfích botách pohybuje tiše jako Zloděj na 3. / 4. / 5. úrovni.

Létající koště
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Maximální rychlost koštětě (bez zatížení) se zvyšuje na 90 / 100 sáhů za kolo.

Bomba
Konkrétní předmět: Ne
1000 zt: Alchymista dokáže nastavit délku doutnáku až na 4 kola.

Ohnivá hlína
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 3000 / 5000 zt: Útočné číslo pro přímou střelbu se zvyšuje o 1 / 2 / 3. Při nepřímé střelbě se snižuje Rozptyl o 1 / 2 / 3.

6. - 15. úroveň - Pokročilí

Předmět s útočným démonem
Konkrétní předmět: Ano
1000 / 3000 zt: Démon přidává další +1 k SZ nebo +2 k Útočnosti / +2 k SZ nebo +4 k Útočnosti, případně +1 k SZ a +2 k Útočnosti. Stále však platí, že bonus nesmí přesáhnout dvojnásobek původní hodnoty zbraně. (Ale pro mě za mě, proč ne, Alchymista stejně nebude v boji efektivnější než Válečník...)

Předmět s obranným démonem
Konkrétní předmět: Ano
3000 zt: Démon přidává další +1 k KZ. Stále však platí, že bonus nesmí přesáhnout dvojnásobek původní hodnoty zbroje.

Předmět s démonem proti...
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Zvýší se buď bonus proti vybraným nestvůrám, anebo proti všemu ostatnímu, v každém případě +1 k SZ. / Bonus proti vybraným nestvůrám i bonus proti všemu ostatímu se zvýší o +1 k SZ.

Rachejtle
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 3000 / 5000 zt: Rozptyl se snižuje o 1 / 2 / 3.

Líčení pastí
Konkrétní předmět: Ano
3000 zt / 5000: Dostatečně zkušený Pyrofor může snížit nápadnost pastí až o 5 / 10 %.

16. - 36. úroveň - Experti

Na žádný z předmětů či démonů těchto úrovní (samozřejmě vyjma těch, co se vyskytují už níže a další úrovně je jen posilují) se Přesnost nevztahuje.

Závěrem

Ano, Přesnost je de facto mechanismus, který by se dal uplatnit stejně u každého povolání. Proč by každý nemohl být lepší v používání právě toho svého vybavení, na které si už zvykl? Berte ale prosím na vědomí, že cílem tohoto příspěvku je především alespoň trochu posílit alchymistu. Praktický dopad většiny úprav možná není úplně kulervoucí, ostatně o úplné řešení se tato schopnost zdaleka nepokouší, ale jde už o ten samotný pocit, že Alchymista může konečně svoje předměty používat přece jen o něco lépe než ostatní. A právě proto vás prosím, abyste přimhouřili obě oči a uznali, že něco jako Přesnost sedí nejlépe právě k nim.

Teď už zbývá jen popřát vám vše nejlepší do hry a poděkovat za přečtení mého příspěvku. Za pomoc v MS výjimečně neděkuji, neboť jsem psal dílo rovnou do formuláře. Děkuji tedy alespoň všem, kteří se kdy na serveru účastnili diskuzí na téma Alchymisty a tím pomohli této myšlence vykrystalizovat.

- V noci na 23. února 2012 sepsal N.