Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Válečník - Zastrašení

 
Autor: Kotilion
Hodnocení: Hlasovalo: 15 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.07
  
  
Jelikož se mi zdá zastrašení z PPZ téměř nepoužitelné, zkusil jsem systém zastrašování pozměnit (fungování na principu pasti). Hlavní použitá vlastnost pro válečníka zůstává (charisma), ale v podobě její absolutní hodnoty.

Válečník - Zastrašení

Válečník je schopen zastrašovat tolik nepřátel kolik je jeho úroveň, cílem nemusí být celá skupina, ale nikdo z cílů nesmí být za nebo mezi nepřáteli, které válečník nezastrašuje (nebo zastrašit nemůže, třeba po neúspěchu). Navíc všechny terče zastrašování musí být blíže než 20 sáhů a válečníka vidět (popř. slyšet). Pokud válečník zastrašuje má v daném kole o útok méně (v rozšířeném soubojovém systému je zastrašení bojovou činností a trvá 2 akce , válečník dostává postih -3 k iniciativě).

Zastrašení je past pro válečníka: |Chr| + Roz ~ obtížnost ~ nic/zastrašení

Obtížnost se vypočte jako: 11 + bonus z bojovnosti nebo 7 + Int/Odl (podle toho co je největší). Pokud válečník zastrašuje skupinku nepřátel, obtížnost se vypočte z nejlepšího a navíc za každého dalšího nepřítele se obtížnost zvedne o 1.

  • Fatální neúspěch: Válečník se sám zesměšní nebo nepřátelé víc popudí. Nepřátelé mají +3 ÚČ při útoku na daného válečníka, tento bonus klesá každé kolo o 1. Válečník je navíc tak demoralizován, že už nemůže tento boj úspěšně zastrašovat
  • Neúspěch: Nic se neděje. Každý z cílů již nemůže konkrétní válečník po dobu boje zastrašit znovu.
  • Úspěch: Nepřátelé se válečníka obávají. V boji mají -2 ÚČ, OČ a -1 k obtížnosti pasti pokud jsou zastrašování znovu (i jiným válečníkem). Postih se nesčítá, pokud jsou cíle terčem dalšího zastrašení (tzn., při pouhém úspěchu budou cíle mít maximálně -2 ÚČ, OČ a -1 k pasti). Postih k ÚČ a OČ klesá o 1 každé kolo.
  • Totální úspěch: Nepřátelé jsou vyděšení, snaží se utéct nebo se boji vyhnout za každou cenu. Pokud jsou zahnání do kouta, anebo jinak nucení bojovat, mají postih -5 ÚČ a OČ po celý boj.

*Spolupráce při zastrašování:*
(díky Ascello)

Pokud se v zastrašující skupině nachází víc válečníků, mohou se při zastrašování rozhodnout spolupracovat. V tomto případě je pro výpočet pasti vybrán jeden hlavní válečník (ten nejděsivější :-D) a za každého dalšího válečníka se past sníží o 1, a také se zvýší možný počet cílů o 1. Všichni válečníci musí obětovat na zastrašení útok (jako u normálního zastrašování). Zastrašení proběhne ve chvíli, kdy akci použije hlavní válečník (v tomto momentě se také vypočítá výsledný bonus za více válečníků, tzn. +1 za každého dalšího válečníka který je momentálně naživu a použil nebo v nejbližších akcích použije zastrašování).

FAQ

Q: Bonus z bojovnosti?
A: Ano jedná se o bonus z bojovnosti, bojovnost se pohybuje okolo 1-11 (tzn. bonus -5 až 0) proto je zde základ obtížnosti 11 a ne 7.

Q: Co je |Chr|?
A: V pasti se počítá s absolutní hodnotou BONUSU za charismu, př: charisma 11 bonus +0 k pasti +0; charisma 15 bonus +2 k pasti +2; charisma 8 bonus -1 k pasti +1.

Q: Jak často může válečník zastrašovat?
A: Vlastně tak často jak se mu zlíbí. Ale po fatálním neúspěchu již zastrašovat tento boj nemůže, po neúspěchu již nemůže zastrašovat stejné nepřátele a při totálním úspěchu již nemá zastrašování účinek... Tzn. opakované zastrašování přichází v úvahu akorát při úspěchu, kde tím docílím toho, že cíle budou pořád udržovány ve strachu tzn. budou mít pořád postih -3 (navíc je toto zastrašování snažší, viz -1 k pasti).

Q: Jak je to s více válečníky?
A: Více válečníku v jedné družině má 2 možnosti.

  1. 1. každý bude zastrašovat zvlášť. Pro upřešnění: pokud válečník již nemůže zastrašovat dané cíle (neúspěch) nevztahuje se to samozřejmě na ostatní válečníky v družině. Postih pro cíle se nesčítá (tzn. max -3, resp. -5 u totálního úspěchu), ale i jiní válečníci dostanou -1 k obtížnosti pasti, pokud se snaží zastrašit již úspěšně zastrašené cíle.
  2. 2. Mohou spolupracovat. Poté se počítají jako jeden válečník (tzn. každý z nich ponese všechny důsledky vyplývající z neúspěchů).

Q: Není -1 k pasti za každého dalšího válečníka málo?
A: No vzhledem, že stejný výpočet je použit i při zastrašování více nepřátel (+1 k pasti) tak ne.

Q: Nejsou postihy moc velké/malé?
A: Systém jsem zatím nevyzkoušel v praxi, takže težko říct. Ale v pasti není až tak snadné uspět, takže se mi to nezdá "OP", ale to ukáže až hraní. Postih při totálním úspěchu, je opravdu obrovský, ale to má ukazovat na to, že cíle prostě nechtějí bojovat za žádnou cenu a jsou naprosto vyděšeni.

Q: Co když jsou cíleny postavy v družině?
A: Zastrašování pro ně platí stejně. Při totálním úspěchu proti hráčům, by jím PJ měl jasně naznačit, že se pro ně boj jeví jako beznadějný (zhruba jako kdyby tam místo válečníka, který je zastrašil stál drak :-D) a tím pádem by logicky měli zvolit ústup.