Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Zbrojnoš- Válečníkův přítel

 
Autor: Aramir
Hodnocení: Hlasovalo: 11 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3
  
  

Stejně jako mají hraničáři svého věrného psa, tak i válečník má svého zbrojnoše. Zbrojnoš je válečníkovým nejvěrnějším přítelem a provází ho na jeho dobrodružných cestách.

Mezi válečníkem a zbrojnošem musí být vytvořeno silné pouto- válečník může zbrojnoši zachránit život, může to být válečníkův bratr nebo rodový sluha, jehož předkové sloužili válečníkově rodu po mnoho generací apod. Určitě by neškodilo v rámci hry sehrát menší scénu, kdy se zbrojnoš rozhodne (nebo ho válečník nějakým způsobem přiměje) válečníkovi sloužit.

Zbrojnoš může vypadat v podstatě jakkoliv- může to být elf, trpaslice, duch válečníkova otce, kouzelný skřítek atd. S největší pravděpodobností bude mít nějaký hendikep nebo tělesnou vadu- přišel o nohu v souboji se lvem, narodil se jako hrbáč nebo je od přírody hubený a slabý. Proto není schopen přímo se účastnit boje. Snad i proto se rozhodl pomáhat válečníkovi v jeho údělu, když on sám toho není schopen.

Zbrojnoš působí velice nenápadně a i když se neustále motá kolem válečníka, nikdo si ho příliš nevšímá. Snaží se vyhovět válečníkovým potřebám, aby byl co nejlépe nachystaný na boj a stará se o jeho výstroj, koně apod.

Schopnosti

Následuje výčet schopností, které mohou válečníkovi pomoci v boji i mimo něj. Jedná se pouze o popis bez jakéhokoliv pravidlového nebo číselného výčtu. Záleží na vás, které ze schopností bude zbrojnoš umět, zda se je bude učit postupně a zda se v nich s rostoucí úrovní válečníka bude zdokonalovat.

Léčba zranění
Zbrojnoš pomůže válečníkovi při léčbě vlastních zranění. Dokáže zašít ránu, zastavit krvácení tlakovým obvazem, vrátit vykloubené rameno do původní polohy nebo dát zlomenou končetinu do dlahy apod.

Kovářství
Zbrojnoš sám dokáže např. opravit zbroj, okovat koně atd. Schopnější zbrojnoš dokáže vykovat i méně kvalitní zbraně a zbroje. Ovládá-li válečník dovednost Kovářství, může mu zbrojnoš při jejím používání pomoci (snížení pasti).

Brousek
Zbrojnoš dokáže velice kvalitně naostřit válečníkovu zbraň, která tak získá bonus k útočnosti.

Úprava zbroje
Zbrojnoš se stará o válečníkovu zbroj, díky tomu např. zbroj nezrezne. Zbrojnoš ví, kde je válečníkova slabina a tak v místě, kde předpokládá, že bude prolomena válečníkova obrana, zbroj vyztuží. Válečník tak během boje, kdy na něho projde útok, může oznámit Pj, že byl veden do vyztuženého místa a zvýší si tak pro tento útok OČ.

Provianťák
Zbrojnoš může válečníkovi obstarat jídlo např. pytlačením. Přeci jenom válečník zesláblý hlady příliš bitev nevyhraje. Zbrojnoš může obstarávat i jiné věci drobnými krádežemi.

Zastrašování
Zbrojnoš dokáže válečníka podpořit v jeho pokusu o zastrašování, například tím, že začne mávat jeho praporem, přidá se k jeho válečnému pokřiku nebo předvede výhružné grimasy apod.

Vykryj útok
Když zbrojnoš vidí, že válečníkův život je ohrožen a následný útok na něj by mohl být osudný, bude se snažit krýt válečníka svým vlastním tělem- tedy útok bude přesměrován na něj.

Motivátor
Zbrojnoš zná velice dobře psychiku válečníka, kterému slouží a proto je schopen svými slovy ovlivnit jeho počínání. Při určitých činnostech ho dokáže správně namotivovat, povzbudit, zvýšit sebevědomí a tím válečník získá bonus pro svoji činnost (např. při vyrážení dveří, když bude soupeřit v páce nebo pomůže při odolání nějakému psychickému kouzlu apod.). Zbrojnoš tímto způsobem může rovněž ovlivnit i nebezpečnost u bojovníkovy schopnosti změny v berserka.

Kryju ti záda
Zbrojnoš hlídá, zda někdo neútočí na válečníka ze zálohy a hlásí pozice nepřátel. Díky včasnému varování před nebezpečím je velice těžké válečníka překvapit.

Podavač
Během boje je zbrojnoš neustále nablízku a je připraven válečníkovi podat cokoliv z jeho vybavení. Například rozbije-li se mu štít, podá mu nový, pomůže mu přezbrojit, z torny vybere ten správný lektvar apod. Válečník tak v boji ušetří čas.

Věhlas
Zbrojnoš dokáže sáhodlouze vyprávět o hrdinských skutcích válečníka. Někteří zbrojnoši skládají písně či básně a šíří je mezi lidmi. To pochopitelně zvyšuje válečníkův věhlas a může mu to pomoci v mnoha situacích- např. dostane slevu u zbrojíře, který je rád, že tak slavný válečník nakupuje v jeho krámě a nebo jak je známo, sláva pomáhá dobývat ženská srdce.

Negativní vlastnosti

Zbrojnoši jsou také jenom lidé (elfové, trpaslíci atd.) a mají i některé špatné vlastnosti, které naopak válečníkům komplikují život. Pj může tyto vlastnosti vnášet do hry a tím ji trochu zpestřit.

Závislost
Může jít o cokoliv- alkohol, ženy, gamblerství atd. Občas prostě bude zbrojnoš na mol a nebude schopen válečníkovi nikterak pomoci nebo mu spíše svým počínání v podroušené stavu uškodí. Jindy se zbrojnoš zapomene v posteli nějaké krásky a ve chvíli, kdy jej válečník bude nejvíce potřebovat, mu prostě a jednoduše nebude k ruce. Zbrojnoš-gambler zase všude naseká dluhy, které za něj válečník musí neustále platit.

Kleptomanie
Válečníkovi se pořád někde ztrácejí peníze. Kdo by podezříval svého zbrojnoše, který mu navíc vede účetnictví?

Nevymáchaná huba
Občas přehnané vychloubavé řeči zbrojnoše vedou k nepříjemným situacím. Sem tam prostě zbrojnoš vyprovokuje silnějšího soupeře k bitce nebo na válečníka strhává nechtěnou pozornost. Nezřídka je válečník zbrojnošem uvrtán do nesmyslných sázek apod.

Nešika
Zbrojnoš má tendenci nechtěně se nachomýtnout do situací, které nějakým způsobem negativně ovlivní. Například se v boji nešťastně připlete válečníkovi pod nohy a ten ztratí stabilitu. Nebo třeba v situaci, kdy se družina plíží do nepřátelského tábora a zbrojnoš si z ničeho nic prdne a tím družinu prozradí.

Zbabělost
Občas se prostě stane, že zbrojnoš v určité vypjaté situaci vezme nohy na ramena. Například zbrojnoš, kterého válečník zachránil před popravou, bude mít strach ze všech nepřátel bojujících sekerou, jelikož jeho hlava měla být sťata katem, který třímal v rukou popravčí sekeru.