Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nová povolání
  
  

Biotik

 
Autor: Pacho
Hodnocení: Hlasovalo: 13 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 1.62
  
  

Byla už noc, avšak po cestě se procházel podivný, vyhublý muž v černém hábitu. Jeho lebka se v měsíčním svitu leskla jako naleštěná koule. Potom se otočil a bylo mu vidět do očí. Zářily podivným namodralým svitem, stejně jako ruce, které znenadání vytáhl ze záhybů svého pláště a začal s nimi rychle gestikulovat. Téměř okamžitě se před ním objevila stěží viditelná, průhledně modrá stěna. Když na něj z hustého lesa vyskočilo obrovské, skoro dvakrát vyšší monstrum, byl připraven.

Když monstrum udeřilo do stěny, ozvala se rána, jako když zahřmí a obludný pařát zakončený drápy velikosti dýky se od ní odrazil. Byl slyšet bolestný řev, protože pařát vzápětí upadl na prašnou zem.

Krátce o tom, co dovedou

Biotici jsou lidé od přírody nadaní zvláštním talentem – a tím jsou právě biotické schopnosti. Jedná se o používání prastaré, zapomenuté síly, která je trochu podobná magii, a když se pronikne hluboko do jejích tajů, je velice nebezpečná.

Biotici většinou nebojují zblízka, když už, tak pouze lehkými zbraněmi, střelné ani vrhací zbraně nepoužívají vůbec. A protože vyvolávání biotických schopností vyžaduje velkou koncentraci a maximální volnost, nezatěžují se ani brněním, jediné, které jsou ještě ochotni nosit je vycpávané.

Základní vlastnosti

SílaObratnostOdolnostInteligenceCharisma
Dle rasyDle rasy16-2113-18Dle rasy

Schopnosti

Biotici mají poměrně mnoho zvláštních schopností, které ovšem nedokážou plně rozvinout hned od začátku, postupem času se v nich zdokonalují. K použití schopností je zapotřebí energie. Co je to energie si popíšeme níže.

Na žádnou ze schopností není třeba se mimo sesílání soustředit. Používání schopností je stejně náročné jako kouzlení, spolu se všemi výhodami i nevýhodami.

 • Warp (též trhání)
 • Pole
 • Štít
 • Smeč
 • Odhození
 • Maskování
 • Bariéra

Energie

Energie je nezbytnou součástí potřebnou k vyvolání biotických schopností. Energie na den není nijak omezená, postupně se dobíjí, a to sice následovně: bonus za odl+int x úroveň/směna.

Příklad: Biotik s odolností 21 a inteligencí 17 na úrovni 1 vyčerpal 10 energie a čeká, než se mu dobije. Bude to trvat něco málo přes směnu (5+3x1).

Tabulka biotikovy energie

Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4Úroveň 5
Odl +10Odl +20Odl +30Odl +40Odl +50

Odl zde neznamená bonus za odolnost, nýbrž stupeň dané vlastnosti.

Ale nyní už k samotným schopnostem. Ještě než si je uvedeme – každá schopnost má celkem 4 stupně. Stupeň dané schopnosti udává, jak moc je u biotika vyvinutá – což samozřejmě souvisí s dosahem, dobou vyvolání, dobou nabití, poškozením a energií. Co tyto pojmy znamenají, si vysvětlíme hned.

Stupně rozvinutí

 1. stupeň – nejzákladnější rozvinutí schopnosti, způsobuje nejmenší poškození a trvá dlouho, než se dobije, stejně tak má i omezený dosah
 2. stupeň – trochu pokročilejší rozvinutí schopnosti, způsobuje průměrné poškození a trvá kratší dobu, než se dobije, i dosah je prodloužen, ovšem za cenu vyšší energie
 3. stupeň – téměř plné rozvinutí schopnosti, způsobuje velké poškození, trvá krátce, než se dobije, dosah je též velký, to vše však za cenu velkého množství energie
 4. stupeň – maximální rozvinutí schopnosti, takové, jaké zvládnou jen opravdoví mistři. Způsobuje obrovské poškození, dosah je velký, dobití je téměř okamžité, avšak stále za cenu velké energie

Rozvíjení schopností

Na každé úrovni dostává biotik 1 bod rozvinutí schopnosti. Tento bod může vložit do libovolné schopnosti a tím tak zvýšit její stupeň, ovšem pouze do 3. stupně. 4. stupeň schopnosti je možné se naučit až po úrovni 5.

 • Energie - Udává, kolik energie je zapotřebí k použití schopnosti
 • Doba seslání - Udává, jak dlouho se schopnost sesílá
 • Doba nabití - Udává, za jak dlouho je možné schopnost znova použít
 • Dosah - Udává, na jakou maximální vzdálenost je možné schopnost použít
 • Rozsah - Udává, na kolik tvorů je možné schopnost použít, popřípadě kolik sáhů zasahuje
 • Poškození - Udává, za kolik životů schopnost zraňuje
 • Trvání - Udává, jak dlouho schopnost působí
 • Ochrana - Pouze u obranných schopností. Udává, jaké poškození schopnost nuluje.
 • Šance na úspěch - Udává, jaká je procentuální šance na použití schopnosti (zvyšuje se o 5% s každým vyšším stupněm. Šance na úspěch je maximálně 100%, dál už se nezvyšuje)

Warp (Trhání)

Warp je jediná čistě útočná biotikova schopnost. Jedná se o výboj energie, který trhá nepřítele a tím ho samozřejmě zraňuje. Jak moc, to závisí na tom, na jakém stupni warp biotik ovládá.

Energie 5 15 25 35
Doba seslání 1 kolo 1kolo okamžitě okamžitě
Doba nabití 3 kola 2 kola 1 kolo 1 kolo
Dosah 10 sáhů 15 sáhů 20 sáhů 30 sáhů
Rozsah 1 3 4 6
Poškození 1k6+1 1k6+2 2k6+3 3k6+4
Trvání okamžité
Šance na úspěch 90%

Pole

Pole je velice účinná schopnost určená na zpomalení a částečné zranění nepřátel. Zkušení biotici dokonce mohou pomocí pole těžce zraňovat. Každý, koho pole zasáhne (hází se proti pasti Obr 6 nic/zpomalení), je zpomalen jako při kouzle protoplazma na 1 kolo. Kdo uspěje proti pasti, není nijak postižen.

Energie 10 15 20 30
Doba seslání 2 kola 2 kola 1 kolo okamžitě
Doba nabití 4 kola 3 kola 2 kola 1 kolo
Dosah 5 sáhů 7 sáhů 10 sáhů 15 sáhů
Rozsah kruh o průměru 3 sáhy 5 sáhů 7 sáhů 10 sáhů
Poškození nic 1-3 1k6 2k6+3
Trvaní okamžité 1 kolo 2 kola 3 kola
Šance na úspěch 80%

Štít

Štít chrání biotika před nepřátelskými útoky zepředu, číslo u ochrany udává, kolik životů ze zranění chráněného biotika schopnost ubere. Schopnější biotici umí pomocí štítu nepřátele i zraňovat.

Energie 15 20 25 35
Doba seslání 1 kolo 1 kolo okamžitě okamžitě
Doba nabití 3 kola 2 kola 2 kola 1 kolo
Dosah: -
Rozsah biotik
Poškození nic 1 1-3 1k6+1
Trvání 1 kolo 1 kolo 2 kola 3 kola
Ochrana 1-3 1k6 1k6+2 2k6+1
Šance na úspěch 85%

Smeč

Smeč je velice užitečná schopnost, která umožňuje biotikovi vyzdvihnout nepřítele do vzduchu a potom s ním velkou silou mrštit o zem a tím mu tak způsobit zranění. Zkušení biotici mohou smečovat větší množství nepřátel. Smeč je však možné seslat pouze na tvory velikosti C a menší. Hmotnost zde také hraje roli – není možné smečovat tvory vážící více jak 2000 mincí.

Energie 5 10 15 25
Doba seslání okamžitě
Doba nabití 4 kola 3 kola 2 kola 2 kola
Dosah 5 sáhů 10 sáhů 15 sáhů 20 sáhů
Rozsah 1 1 2 3
Poškození 1-3 1k6 1k6+2 2k6
Trvání okamžitě
Šance na úspěch 85%

Odhození

Tato schopnost je určena především k odstranění silnějších protivníků z dosahu. Odhození je trochu podobné smeči, také není možné odhodit tvory větší než C a vážící více než 2000 mincí. Vzdálenost, na kterou je možné odhodit je rovna energie potřebné k seslání.

Energie 5 10 15 25
Doba seslání okamžitě
Doba nabití 3 kola 2 kola 2 kola 1 kolo
Dosah 5 sáhů 7 sáhů 10 sáhů 15 sáhů
Rozsah 1
Poškození 1 žvt/sáh
Trvání okamžitě
Šance na úspěch 80%

Maskování

Maskování umožňuje biotikovi stát se na chvíli neviditelným a neslyšitelným. Když je biotik maskován, nemůžou ho odhalit ani zvláštní schopnosti hobitů, trpaslíků a krollů. Když je biotik maskován, nemůže používat schopnosti, utíkat ani útočit, jinak se maskování přeruší.

Energie 15 20 30 35
Doba seslání okamžitě
Doba nabití 3 směny 2 směny 1 směna 10 kol
Dosah -
Rozsah biotik
Poškození -
Trvání 5 kol 7 kol 10 kol 12 kol
Šance na úspěch 70%

Bariéra

Tato schopnost odklání všechny nepřátelské projektily (je jedno, jestli jsou vystřeleny zepředu, ze strany či zezadu) po určitou dobu. Velice užitečná schopnost.

Energie 10 20 30 40
Doba seslání 2 kola 2 kola 1 kolo 1 kolo
Doba nabití 5 kol 4 kola 3 kola 3 kola
Dosah -
Rozsah biotik
Poškození -
Trvání 2 kola 3 kola 4 kola 4 kola
Šance na úspěch 75%

Shrnutí

Biotik může již od první úrovně využívat všechny své schopnosti a zdokonalovat se v nich.