Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Fotokineze

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.67
  
  

- Fotokineze je mimosmyslová schopnost založená na ovládání světla. Hraničáři umožňuje sebe sama zprůhledňovat až k úplné neviditelnosti, či své okolí osvětlovat či naopak zahalovat tmou. Tyto tři složky fotokineze jsou definovány pomocí tří parametrů - Času (v kolech případně směnách, dle složky), vzdálenosti (v sázích) a faktoru intenzity (v desítkách procent).

1. Průhlednost:

- Průhlednost až neviditelnost trvá, dokud ji hraničář sám nezruší nebo dokud neuplyne doba trvání. Zatímco důsledky úplné neviditelnosti jsou jasné, u částečné průhlednosti již nemusí být tak zřejmé, zahrnují však například vydávání se za ducha, nebo umožňuje dosáhnout úplné neviditelnosti v kombinaci s jinými faktory omezujícími viditelnost (tma, mlha...), což hraničáři umožní prodloužit trvání této schopnosti.

- Dosah 1 sáhu zahrnuje pouze hex/čtverec, na kterém stojí hraničář, odpovídá tedy "osobní neviditelnosti". Teprve až další "sáhy" vytvářejí kolem hraničáře "pole průhlednosti". V obou případech záleží na hraničáři, co bude v rozsahu jeho schopnosti ovlivněné jeho schopností a co ne.

- Maximální faktor intenzity je 10 (100%)

Součin času / vzdálenosti / faktoru v závislosti na stupni znalosti:

Orientační pozn.:

- 60 kol (jedna směna), v dosahu 1 sáh a při faktoru 10 --> součin času, vzdálenosti a faktoru = 600

Na prvním stupni: 90

Do šestého stupně včetně: +90

Od šestého stupně: +60

2. Světlo a tma

- Hraničář může světlo přímo vytvářet, nebo posilovat světlo již existující. Při vytváření světla vyjadřuje faktor intenzity poměr ku světlu lucerny (tzn.: Při faktoru 10 se jedná o světlo stejné intenzity, jaké vydává lucerna), při posilování světla se jedná o procentuelní navýšení intenzity již existujícího světla v okolí (takže pokud by třeba v okolí už byl nějaký zdroj světla, bude při faktoru 10 svítit dvakrát tolik). Tma, lépe řečeno zeslabování světla je potom v podstatě jen obráceným posilováním světla a řídí se stejnými pravidly. Posilování a zeslabování světla se navzájem ruší, avšak bez rušivých elementů znamená faktor 10 úplnou tmu.

- Tato schopnost se vztahuje pouze na přirozené zdroje světla a samotná se také považuje za přirozený zdroj světla - osvětlující a zatemňující kouzla jí "přebijí".

- Na rozdíl od neviditelnosti, zde může být faktor intenzity i větší než 10. Při osvětlování není omezen, při zatemňování je omezen dosažením úplné tmy (větší faktor než 10 má tedy u zatemňování smysl pouze tehdy, pokud jiný hraničář s fotokinezí v okolí zvyšuje intenzitu světla).

Pozn.1:

- Vzhledem k tomu, že posilování světla není závislé na intenzitě zdroje, prostě všechno světlo posiluje o daný počet procent, může například výrazně zvyšovat efektivitu oslepujících prostředků založených na světle (např. chodecké kouzlo meče "Prasátko", nebo případné alchymistické "oslepující výbušniny"), připadně tuto vlastnost propůjčit prostředkům, které jí do té doby neměly.

Pozn.2:

- Zatemňování lze kromě ke skrývání svojí pozice apod. použít například i k dělání dojmu, například stylem "...v místnosti najednou padne šero, svíčky a plameny v ohništi jakoby najednou o něco pohasly. Všem se zatajil dech, a do vzniklého ticha se ozvalo zabušení na dveře. Vešel cizinec, pozorně se rozhlédl, sundal si kápi, a tu najednou všechna světla svítila, jakoby se nic nestalo..."

Součin času / vzdálenosti / faktoru v závislosti na stupni znalosti:

Orientační pozn.:

- 1 směna, v dosahu 10 sáhů a při faktoru 10 (100%) --> součin času, vzdálenosti a faktoru = 100

Na prvním stupni: 120

Do šestého stupně včetně: +120

Od šestého stupně: +80

Procentuelní šance na naučení fotokineze:

- Záměrně tuto hodnotu uvádím až na konci, neboť vzhledem k tomu, že závisí na počtu dalších mimosmyslových schopností ve vašem světě, zahrnu do tohoto bodu i mechanismus výpočtu této šance, který umožní šanci vypočítat nezávisle na tom, kolik těch mimosmyslových schopností je.

- Začněme od pravidlovch mimosmyslových schopností: Na telekinezi je potřeba hod 1-40 na k%, na pyrokinezi 41-75 a na telepatii 76-100. Takže poměr šancí na naučení těchto schopností je 40 : 35 : 25.

- Každá další mimosmyslová schopnost potom do tohoto poměru šancí přináší svou vlastní hodnotu, která je například v případě fotokineze = 20. Výsledný poměr je tedy 40 : 35 : 25 : 20.

- Abychom nyní zjistili, kolik procent připadá na kterou schopnost, tak tato čísla sečteme (= 120), vydělíme 100 abychom zjistili hodnotu odpovídající jednomu procentu (1,2) a tímto "jedním procentem" pak vydělíme jednotlivé hodnoty z poměru šancí na naučení jednotlivých mimosmyslových schopností, abychom zjistili, kolikrát se do nich to jedno procento vejde.

- V našem případě tedy:

40 : 1,2 = 33,333 --> 33%

35 : 1,2 = 29,166 --> 29%

25 : 1,2 = 20,833 --> 21%

20 : 1,2 = 16,666 --> 17%

Výsledná tabulka je tedy:

Pyrokineze: 1-33

Telekineze: 34-62

Telepatie: 63-83

Fotokineze: 84-100

(obdobným způsobem se lze dopočítat tabulky pro libovolné množství mimosmyslových schopností, stačí každé mimosmyslové schopnosti přiřadit odpovídající hodnotu k dosazení do "poměru šancí na naučení mimosmyslové schopnosti").