Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Mimosmyslové talismany

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 11 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.73
  
  

MIMOSMYSLOVÉ TALISMANY

- Podle typu talismanu buď zkracují dobu soustředění potřebnou pro použití mimosmyslové schopnosti, nebo mimosmyslové schopnosti posilují. Vzácně se vyskytují též talismany, které disponují oběmi těmito vlastnostmi. V rámci každé této "třídy" talismanů dále existují talismany specializované a talismany univerzální. Dále se talismany dělí podle kvality použitého kamene, neboť čím kvalitnější kámen, tím větší jeho efekt může být - avšak k jeho "odemčení" je zapotřebí větší množství surovin.

- Pokud jde o dostupnost potřebných kamenů a jejich konkrétní specifikace, je možné, avšak nikoliv nutné, vycházet z kamenů reálného světa. V konečném důsledku je nejspíše lepší si jednotlivé kameny prostě vymyslet. Přitom by mělo platit, že kámen určitého stupně kvality je zhruba desetkrát vzácnější, než kámen, jehož stupeň kvality je o jedna nižší (př.: Jeden kámen druhého stupně kvality připadá na deset kamenů prvního stupně kvality), a už kameny prvního stupně kvality (tzn. nejhorší použitelné kameny) by svou četností výskytu neměly být v mezích obvyklosti. Cena použitých kamenů není zahrnuta v níže uvedených "výrobních nákladech".

- Uživatel se musí se svým talismanem "duševně spojit" - toto duševní pouto vzniká jeden týden a teprve poté může uživatel čerpat sílu talismanu. Duševní pouto je zrušeno, pokud uživatel začne vytvářet duševní pouto s jiným mimosmyslovým talismanem.

- Talismany mají (pro jednoduchost) jednotnou dobu trvanlivosti jednoho roku.

I. Akcelerační talismany

Pozn.:

- Mimosmyslovou schopnost dovede urychlit pouze jednou denně

- Minimální doba soustředění pro použití mimosmyslové schopnosti = 3 kola

a) Specilizované

- Cena na stupeň kvality: 15 zlatých, 25 magů

- Efekt na stupeň kvality: Urychlení dané mimosmyslové schopnosti o 12 kol

b) Univerzální

- Cena na stupeň kvality: 15 zlatých, 25 magů

- Efekt na stupeň kvality: Urychlení všech mimosmyslových schopností o 6 kol

II. Amplifikační talismany

Pozn.:

- Mimosmyslovou schopnost dovede posílit pouze jednou denně

- Vztahuje se pouze na mimosmyslové schopnosti, které už postava zná (tzn. takto nelze získat novou mimosmyslovou schopnost)

a) Specializované

- Cena na stupeň kvality: 15 zlatých, 25 magů

- Efekt na stupeň kvality: Stupeň znalosti dané mimosmyslové schopnosti +2

b) Univerzální

- Cena na stupeň kvality: 15 zlatých, 25 magů

- Efekt na stupeň kvality: Stupeň znalosti všech mimosmyslových schopnosí +1

III. Kombinované talismany

- Tyto talismany urychlují i posilují mimosmyslové schopnosti. Efekt na stupeň kvality je dán prostým součtem efektů nekombinovaných talismanů, cena na stupeň kvality je poté dána dvojnásobkem jejich ceny ve zlatých i mazích zvýšené o 5 (2x[cena + 5]).

SLOVO AUTOROVO:

- Tyto talismany mají zvýšit použitelnost mimosmyslových schopností a pokud možno ji rozšířit i do sféry okamžitější potřeby než ve stylu "dejte mi deset minut a bude to hořet" apod. Ceny jsou pouze od oka nastřelované a úmyslně jsem se nepouštěl hlouběji do popisu či pojmenovávání potřebných kamenů, neboť bude podle mého lepší, když si PJ vytvoří terminologii vhodnou pro svůj svět.