Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Alkoholová pravidla

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 7 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.14
  
  

ORIENTAČNÍ TABULKA NÁPOJŮ:

Pozn.: Uvedená terminologie je rovněž pouze orientační - nepřesnosti vznikají v důsledku snahy o dobovost a také díky faktu, že autor je notorický abstinent, nemaje osobních zkušeností (takže všechno je rámcově odvozeno pouze od vědomostí strejdy Googla a tetičky Wiki).

JménoSílaMnožstvíOpilost (body spol. únavy)
Silný destilát 90% 0,5 dcl 8 bodů
Střední destilát 60% 0,5 dcl 5 bodů
Slabý destilát 30% 0,5 dcl 3 body
Silný likér 60% 0,5 dcl 5 bodů
Střední likér 40% 0,5 dcl 3 body
Slabý likér 20% 0,5 dcl 2 body
Silné víno 20% 2 dcl 7 bodů
Střední víno 15% 2 dcl 5 bodů
Slabé víno 10% 2 dcl 3 body
Silné pivo 15% 0,5 l 13 bodů
Střední pivo 10% 0,5 l 8 bodů
Slabé pivo 5% 0,5 l 4 body
Řídké pivo 1% 0,5 l 1 bod
Sake 15% 2 dcl 5 bodů

SPOLEČENSKÁ VYTRVALOST

 • Střízlivost --> 0 bodů společenské únavy
 • Podnapilost --> méně než (společenská vytrvalost) bodů společenské únavy
 • Lehká opilost --> méně než (společenská vytrvalost)x2 bodů spol. únavy
 • Těžká opilost --> méně než (společenská vytrvalost)x3 bodů spol. únavy
 • Otrava --> méně než (společenská vytrvalost)x4 bodů spol. únavy
 • Smrtelná otrava --> více než (společenská vytrvalost)x4 bodů spol. únavy

Př.1.: Ukázková odolnost (Člověk, Odl 10)

 • 0-10 bodů ~ dvě slabá piva
 • 10-20 bodů ~ pět slabých piv
 • 20-30 bodů ~ sedm slabých piv
 • 30-40 bodů ~ deset slabých piv
 • 40+ bodů ~ více než deset slabých piv

Př.2.: Nejnižší odolnost (Elf, Odl 6)

 • 0-6 bodů ~ jedno slabé pivo
 • 6-12 bodů ~ tři slabá piva
 • 12-18 bodů ~ čtyři slabá piva
 • 18-24 bodů ~ šest slabých piv
 • 24+ bodů ~ více než šest slabých piv

Př.3.: Nejvyšší odolnost (Kroll, Odl 21)

 • 0-21 bodů ~ pět slabých piv
 • 21-42 bodů ~ deset slabých piv
 • 42-63 bodů ~ patnáct slabých piv
 • 63-84 bodů ~ jednadvacet slabých piv
 • 84+ bodů ~ více než jednadvacet slabých piv

JEDNODUCHÁ PRAVIDLA ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ SPOLEČENSKÉ ÚNAVY

Body společenské únavy postavě přibývají okamžitě po vypití nápoje a okamžitě se projevují.

SLOŽITÁ PRAVIDLA TÉHOŽ

Okamžitě po vypití nápoje postavě přibývá pouze 20% bodů společenské únavy, 80% postava získává jako "stínové body společenské únavy". Tyto stínové body se po hodině (nebo průběžně během hodiny) přemění ve skutečné (simulace toho, že postava pije, pije, a vypitý alkohol ji najednou "dožene" a ona se složí pod stůl).

POPIS FÁZÍ OPILOSTI

 • Střízlivost - Postava v základním stavu.
 • Podnapilost - Postava je kurážnější (připadá si, jakoby měla bonus ke všem vlastnostem o 1 vyšší), veselejší, hovornější a družnější - všechny okolní bytosti pro ní mají bonus za charismu o 1 vyšší.
 • Lehká opilost - Postava si připadá, jakoby měla bonus ke všem vlastnostem o 2 vyšší. Stupeň obratnosti, inteligence a charismy se postavě snižuje o 2. Dále má 10% postih u k% hodů souvisejících s těmito vlastnostimi (schopnosti, postřeh, atd.) a postih -2 k hodům na útok. Okolní postavy pro ni mají bonus za charismu o 3 vyšší. Postava podceňuje bonus za sílu okolních postav o 1.
 • Těžká opilost - Postava si připadá, jakoby měla bonus ke všem vlastnostem +5. Stupeň obratnosti, inteligence a charismy se postavě snižuje o 5. Dále má 30% postih u k% hodů souvisejících s těmito vlastnostmi a postih -4 k hodům na útok. Okolní postavy mají pro ni bonus za charismu o 10 vyšší. Postava podceňuje bonus za sílu okolních postav o 5. Postava si každou směnu hází proti pasti: Odl ~ 4 ~ nic / zvracení, křeče. Pokračuje-li postava v pití, tak se past každou směnu o 1 zvyšuje.
 • Otrava - Viz těžká opilost, ale postava si každou směnu hází proti pasti: Odl ~ 7 ~ zvracení, křeče / bezvědomí. Pokračuje-li postava v pití, past se každou směnu o 1 zvyšuje.
 • Smrtelná otrava - Postava upadá do bezvědomí. Není-li ji poskytnuta pomoc, přestává po 1k6 směnách dýchat, načež nastupují pravidla pro dušení / topení.

MINIMÁLNÍ HODNOTY

 • Obratnost nulová a menší --> Postava se neudrží na nohou, je neschopná jakékoliv manipulace s předměty
 • Inteligence menší než 2 --> Postava upadá do bezvědomí
 • Charisma není alkoholem zdola omezená

STŘÍZLIVĚNÍ

Postava samovolně střízliví tempem 1 bod společenské únavy za (pět mínus polovina bonusu za odolnost zaokrouhlená dolů) směn.

Kdykoliv se postava vyzvrací (ať už samovolně v důsledku hodu na past, či úmyslně nebo s dopomocí) snižuje se past s možností zvracení o 1 a počet bodů společenské únavy klesá o 2k6 bodů.

KOCOVINA

Pokud byla postava lehce opilá, hází si proti pasti Odl ~ 3 (6) [9] ~ nic / kocovina (číslo v kulaté závorce platí pokud byla postava těžce opilá, číslo v hranaté závorce pokud prodělala otravu. Pokud se postava dostane ze smrtelné otravy, je kocovina automatická). Kocovina se projevuje bolestí hlavy, nevolností a nepříjemně citlivým zrakem a sluchem --> Stupně obratnosti, inteligence a charismy se snižují o 3, jasné světlo a hlasitější zvuky tyto postihy kumulativně prohlubují o 1.

DODATKY

Vliv velikosti - Velikost může mít vliv na odolnost vůči alkoholu. Obecně platí, že větší postavy jsou vůči alkoholu odolnější, menší jsou méně odolné. Herně by se to mohlo projevit změnou stupně odolnosti o +/- (třeba) pět, je-li postava velikosti C respektive velikosti A.

Tolerance alkoholu - Postava navyklá na pití si dle míry své získané tolerance může pít jakoby měla "Společenskou vytrvalost" až o 5 vyšší.

Dovednost: Opíjení (Odolnost, Střední)

Vyjadřuje "schopnost" ovlivňovat účinky zkonzumovaného alkoholu, ať už rychlostí a způsobem konzumace, nebo kombinacemi s jídlem, pitím, jiným alkoholem apod. (postava se dovede opít rychleji / pomaleji / levněji, apod.)

Lektvar psího chlupu - Speciální lektvar, který léčí kocovinu

Antialkohol - Speciální lektvar, který odstraňuje body společenské únavy

Superalkohol - Speciální "lektvar", případně až jed, který má účinky alkoholu, pouze v mnohem větší síle v přepočtu na stejný objem (jeden flakónek tak může mít sílu třeba deseti piv, nebo i více)