Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Rozvoj štítů a zbrojí

 
Autor: Dakeyras
Hodnocení: Hlasovalo: 19 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.58
  
  

Rozvoj štítů a zbrojí

Štíty

Štíty odpovídají váhovým kategoriím zbraní (lehká, střední, těžká) a jednotlivé typy štítů mohou používat i různá povolání, která do teď štíty nesměla používat, přestože jejich váha nemusí korespondovat s váhou zbraní. To je odůvodněno tím, že štíty držíme spíš u těla a nemácháme s nimi tolik, takže nám větší váha nevadí.

Výjimka z pravidel - kouzelník (a jemu příbuzná povolání, jako nekromanti atp.) nesmí používat štíty vůbec i přes možnost používat lehké zbraně.

Úder štítem

Útok za pomoci štítu se používá, buď při ztrátě zbraně, okamžiku překvapení, nebo specializace některých povolání. Jedná se o úder hranou štítu, útok naplocho jde pojednat spíše jako pokus o zatlačení. Při úspěšném zásahu se odebírají pouze stínové životy (jako alternativa útoku zbraní naplocho).


Zbraňový štítek
obranný bonus: +1 OZ
útok: 1/+0
Kategorie: Lehké
Váha: 8 mn
Cena: 2 zl

Jedná se o rozšíření zbraně, připevňující se k záštitě zbraně tak, že pak kryje celé zápěstí a část předloktí. Dá se použít jen u zbraní typu meč. Výhodou je, že mohou být použity dva na kombinaci zbraní*, nebo jeden a štít klasický. Nevýhodou je, že ovlivňuje vyvážení zbraně a připravuje ji tak o případný již získaný bonus za přesnost se zbraní, posouvá zbraň do vyšší váhové kategorie a nedá se do něj zaklít obranný démon (jde o rozšíření zbraně).

S tímto štítkem je možnost úderu – bere se jako úder pěstí. Pokud je ve zbrani útočný démon, zvyšuje sílu tohoto štítku na 2+0. Úder vždy způsobuje stínová zranění.
Při použití v kombinaci kde je možnost mít klasicky OZ +3, zde nastává posun, kdy je možné mít celkově OZ +4, ale ne více. Viz kombinace 2 šavlí, kde by bylo možné získat až +5.


Pěstní Štítek
obranný bonus: +1 OZ
útok: 0/+1
Kategorie: Lehké
VelikostVáhaCena
A10 mn2 zl
B15 mn3 zl
C20 mn4 zl

Jedná se vlastně o zbraň - modifikovaný boxer, jenž má vypouklou přední část jako zmenšený štít, vhodný k odrážení zbraní. Při útoku tímto štítem nedochází ke změně proti útoku pěstí, protože váha a výhoda kovového předmětu se zase zmenšuje větší plochou, do které se úder rozprostírá.


Malý štít
obranný bonus: +2 OZ
útok: 2/-1
Kategorie: Lehké
VelikostVáhaCena
A15 mn3 zl
B20 mn4 zl
C25 mn5 zl

Jedná se o kovový štít o průměru předloktí od 25 coulů pro velikost A až po 45 coulů u velikosti C, na kterém je upevněn. Bývá mírně vypouklý. Je příliš malý , aby zvyšoval KZ, ale zato je snadno použitelný a proto pokud postava používá akci obrana, zvyšuje se její OČ o 2 (v případě použití obranného démona až o +4).


Střední štít
obranný bonus: 1 KZ
útok: 2/+1
Kategorie: Střední
VelikostVáhaCena
A35 mn4 zl
B50 mn5 zl
C60 mn6 zl

Klasický štít z pravidel, zvyšující KZ nositele. Nedá se použít pro úkryt. Většinou kulatý, či oválný štít z tvrdého dřeva s průměrem okolo 0,35(A) - 0,7(C) sáhu a kovovým lemováním pro zpevnění a zachytávání tvrdších ran.


Velký štít
obranný bonus: 2 KZ
útok: 1/+4
Kategorie: Těžký
VelikostVáhaCena
A50 mn6 zl
B65 mn7 zl
C80 mn8 zl

Vychází ze středního štítu, ale přestává být kulatý, spíše čtvercový, nebo oválný, někdy i ve tvaru erbu (protažený trojúhelník s vypouklými stranami). Často užíván v armádě pro sestavení valu ze štítů, nebo u jízdy, kdy kryje i nohy jezdce. Velikost na šířku 0,35(A) - 0,7 (C) sáhu a na výšku 0,7(A) - 1,4(C) sáhu.

U tohoto štítu lze použít úkryt (PPZ PH 1.6d - str 73, prostřední sloupec) částečně a to s bonusem +1 ke KZ (celkem tedy +3) a to jen pokud postava nepoužívá jiné akce, než obranu (tedy nesmí útočit, pohybovat se).


Pavéza
obranný bonus: 3 KZ, ale -2 k iniciativě v RSS (ztráta iniciativy v ZSS)
útok: nelze
Kategorie: Těžký
VelikostVáhaCena
A100 mn8 zl
B120 mn10 zl
C140 mn12 zl

Velký a masivní štít, takřka nepoužívaný v běžných soubojích, zato používaný v armádě pro formace val ze štítů, či krytí střelců, protože poskytuje veliké krytí méně pohyblivých jednotek. Rozměry: 0,6-1 sáhu na šířku a 1,2 - 2 sáhy na výšku.

U tohoto štítu lze použít úkryt a to s bonusem +3 ke KZ (celkem tedy +6).


Pro zvětšení klikni na obrázek...


Zbroje

Váhy jednotlivých zbrojí pro jednotlivé velikosti zůstávají z PPZ PH.
ZbrojKZ*Postih k Iniciativě**Váha AVáha BVáha CCena ACena BCena C
žádná 10000000
vycpávaná 20355060141618
kožená 305580100162024
šupinová 5-1120170205100120135
kroužková6-1250350420240300340
plátová8-2280400 480280350400
rytířská9-2350500600700800850

*Jde o údaje pro běžné zbroje, pokud dochází k nemagickému vylepšení (viz níže) může dojít k nárůstu hodnot

** Jde o hodnoty pro zbroje, které se vyrábějí "ve velkém" a prodávají běžně. Pokud si postava nechává vyrábět zbroj na míru, je možné snížit postih za iniciativu i na 0, samozřejmě za patřičnou cenu DÚPJ - rytířská zbroj s nulovým postihem na ini by měla stát jako jedno menší panství, možná větší a měla by být obrovskou raritou - navíc sedící jen jedné osobě, povětšinou král, národní hrdina. Pro ostatní to bude mít stejné postihy jako běžná zbroj, případně PJ může rozhodnout o nižším či vyšším, kdy zbroj sedne lépe díky podobné stavbě, nebo naopak velice rozdílné.

Při případném použití dalších prvků snižujících iniciativu (zbraně s postihem na ini, nebo třeba pavéza), které většinou snižují iniciativu o 2, postupujeme tak, že jako základ vezmeme postih za zbroj. K tomuto postihu (pokud je) přičteme nejnižší z hodnot postihů k iniciativě, které mohou poskytovat zbraně, nebo štíty - zkráceně min. Výsledný postih odečteme od základní iniciativy postavy.

Celková iniciativa = Základní iniciativa postavy + Zbroj + min (zbraň, štít)

Příklad počítání min:

meč + malý štít = min (0,0) = 0
meč + pavéza = min (0,-2) = -2
biják + pavéza = min (-2,-2) = -2
břitká šavle; magická + pavéza = min (+1,-2) = -2

Příklad počítání celkové iniciativy:
1ÚzK(0) + kožená zbroj (0) + min (0) = 0 -> 1ÚzK (ZSS)
3Úz2K (+3) + kroužková zbroj (-1) + min (-2) = 0 -> 1 ÚzK
3ÚzK (+12) + Rytířská zbroj na míru (-1) + min (0) = +11 -> 3ÚzK

Postih je rozepsán pro RSS. U ZSS platí:
-1 - bez postihu
-2 - ztráta iniciativy
-3-4 - ztráta 1 útoku na 2 kola (bez více útoků na kolo prostě možnost jen útoku, nebo obrany, ne obou akcí)

Tabulka zbrojí a štítů pro armády


ZB - zpomalení zbrojí

Pěchota

ZbrojKZZBstřelcikopinícilehká p.těžká p.
žádná 00++++++--
vycpávaná 10++++++--
kožená 20++++++--
šupinová 41--++++--
kroužková52--++--++
plátová73--++--++
rytířská84------++
malý štít10----++++
střední štít21----++++
velký štít32----++++
pavéza44++*----++

* Pavéza je u střeleckých jednotek použita převážně jako nepohyblivá ochrana. Pokud je u střelecké jednotky použita obrana pomocí pavéz, tak tato jednotka může používat její ochranu jen jako nepohyblivá jednotka, nebo pohyb bez pavéz. Také bývají směřovány jen jedním směrem a tak útok z jiné strany může nechat střelce zcela odkryté.

Jízda

ZbrojKZZBstřelecká j.lehká j.těžká j.
žádná 10++++--
vycpávaná 20++++--
kožená 30++++--
šupinová 51--++++
kroužková62----++
plátová83----++
rytířská94----++
malý štít10--++++
střední štít21--++++
velký štít32----++

Letci

ZbrojKZZB
žádná 10
vycpávaná 21
kožená 32
šupinová 53
malý štít10

Tabulka zničení střelbou

štítyzepředu*z vrchu**
žádné00
malé00
střední11
velké22
pavézy40

* Střelba na krátkou a střední vzdálenost s plochou dráhou letu šípů a šipek

** Střelba na dlouhou vzdálenost, nepřímou střelbou po balistické křivce, z hradeb, či jiného výše položeného místa, kdy šípy a šipky zasypávají obránce z vrchu


Nemagická vylepšení štítů a zbrojí

Ostny a ostré hrany

Ostny připevněné na štíty, nebo ostré hrany, mění povahu zranění udělených štítem ze stínových na klasické. Tyto úpravy mění i útok štítů a to snížením SZ o jedna.

Lepší základ

Protože zbraně mají možnosti jak vylepšit své statistiky bez použití démonů (kované mistry, železnými sochami, na žáru salamandra apod) přicházím s možnostmi jak vylepšit hodnoty u zbraní a zbrojí:

štíty - dřevěné - dřevo vyprošené druidem od stromu, které je tak pevnější a lehčí.

štíty - kovové - stejné jako u zbraní - mistři kováři, žár salamandra, vzácné kovy.

nekovové zbroje - vytvořené mistry koželuhy z nejkvalitnější kůže, ale také za příplatek přibližně dvojnásobku ceny základní zbroje, nebo dle úvahy PJ. Případné vzácné kůže (dračí, baziliščí, atp).

kovové zbroje - stejné jako u zbraní - mistři kováři, žár salamandra, vzácné kovy.

kombinace vylepšení není třeba se bát sčítat kombinace a vytvořit tak nemagickou koženou zbroj s KZ+5, ale cena práce a materiálu by následně mohla třeba odpovídat rytířské zbroji. Hodnoty uvedené v pravidlech jsou hodnoty "běžné" a tak je stále prostor pro výjimečné kvality.

Výroba na míru

Výroba na míru je vhodná pro snížení postihu k iniciativě. V zásadě by takovouto schopnost měli mít jen mistři zbrojíři. Postih lze snížit jen o 1 bod. Snížení o dva body jako třeba u plátové, nebo rytířské zbroje, by mělo být možné jen u legendárních zbrojířů, kteří se rozhodně nevyskytují běžně.

Magická vylepšení štítů a zbrojí

Přestože se nyní u štítů rozděluje obranný bonus na OZ a KZ, obranný démon toto nerozlišuje a tak obranný démon +2, zakletý do malého štítu vytvoří malý štít s OZ+4, ten samý démon, zakletý do velkého štítu vytvoří velký štít s KZ +4.

Dále přibývá obrannému démonu možnost snižovat postih k iniciativě až na nulu, nebo z nuly na +1. A to v poměru 1:2 - na snížení postihu (nárůst bonusu) o 1 k iniciativě je třeba věnovat 2 body zvýšení obranného bonusu.

Příklad: - obranný démon ze 4 sféry může zlepšit KZ zbroje o 2, třeba koženou zbroj s KZ 5, nebo snížit postih k iniciativě, třeba plátovou zbroj s KZ 8 a ini -1.

Protože přibyla i možnost útoku štítem je možnost zaklít do něj útočného démona a zvýšit tak útočné hodnoty štítu, ale pak již není možné do něj zaklít obranného démona.

Přidávání hřebů do štítu s démonem (kterýmkoliv) nelze - magické zbraně jsou hůře poškoditelné a tak narážení hřebů je takřka nemožné a při použití "násilného nasazení" je vysoká pravděpodobnost, že praskne štít, nebo uteče démon zpět do své sféry - DÚPJ. Samozřejmě ale mít štít s hřeby, který následně očarujeme, je možné.


Poznámky pod čarou

Útok štítem - útočné hodnoty štítů jsou vytvářeny podle CH faktoru z "Nové tabulky zbraní" a jsou nasazeny níže než zbraně samotné, aby nedocházelo k běžnému použití štítů jako útočných prvků. Ze stejného důvodu je použito i zranění stínové, které protivníka nezabije, ale přesto pomůže vám postavu dříve vyřadit, či omráčit a tak vám ji vydat na milost, či nemilost.

Iniciativa u zbrojí a pavézy - Jedná se o nový prvek u obranných prostředků, který se ale vyskytoval už u zbraní. Koketoval jsem s myšlenkou odebrání bonusu za obratnost, čímž by se omezila i pohyblivost a velikost KZ by se zase úměrně zvyšovala. Ale byl by to zcela zásadní prvek, který se jinde nepoužívá, a upustil jsem od něj a raději použil onu iniciativu. To vše pro trošku zvýšení různorodosti a realističnosti hry, kdy se převážně hráči válečníka nemusí nutně hnát jen za nejlepší (rytířskou) zbrojí, která je těžká a pohybově omezující, ale mohou začít zvažovat, zdali si raději neponechají více útoků (obran) za kolo, nebo si raději zvýší pasivní bezpečnost. Hráč tak vědomě vyměňuje počet útoků (a obran) za vyšší obranné číslo. V ZSS se nižší postih nemusí projevit nijak zásadně, v RSS už je rozdíl patrnější, na první pohled dokonce oslabující (dle některých cvičných soubojů). Pokud se na to podíváme komplexněji, zjistíme, že tato nerovnováha se týká jen soubojů tváří v tvář a pokud postava čelí střeleckému útoku je vyšší KZ velkou výhodou, nižší iniciativa zanedbatelnou nevýhodou a vyšší KZ je výhodou i v dalších případech.

Dalším aspektem ovlivňujícím tyto možnosti jsou obranní démoni. Nárůst KZ je tak potencionálně dvojnásobný. Také nová schopnost odstraňovat postih k iniciativě pomocí obranného démona se dá popsat, jako jeho schopnost přetvarovat zbroj na majitele (jakéhokoliv), je zvolena v nevýhodném poměru 1:2, aby se postavy opět nehnaly za rytířskou zbrojí a jen větším počtem peněz potřebným k odstranění postihu. Možnost snížit postih jde i nemagicky výrobou na míru. Určitou nápovědou v ceně za takovou zbroj by mohlo být, že na to samé magickou cestou je potřeba obranný démon z 8. sféry ( 8. sféra - 400 mg +- 3 200 zl ).

Hranice zlepšení iniciativy pomocí démonů se řídí stejnými pravidly jako u vylepšování útočnosti zbraní - záporná základní hodnota jde vylepšit maximálně na nulu a nulová hodnota na +1.

Nová vlastnost obranného démona může přinést myšlenku: “A co útoční démoni? Mohli by také odstraňovat postih k iniciativě, nebo ji dokonce zlepšovat? Nejsem proti této myšlence . Viz příklad u počítání výsledného bonusu/postihu k iniciativě, kde je použitá „břitká šavle“ s bonusem +1 k iniciativě. Za sebe doporučuji užít stejného pravidla jako u útočnosti a zbrojí, tedy, že většina zbraní nemá ani postih ani bonus k iniciativě a magicky ji můžeme vylepšit maximálně na +1 a ty neohrabané s -2 maximálně na 0. Nastává pak ale problém s těmi těžkými zbraněmi, které nebudou mít v rukách bojovníka onen postih a u kombinací dvou zbraní s kladným bonusem, nebo kladným a záporným. U bojovníka bude stačit použití pravidla +1 a u kombinací zbraní zvolit sčítání (2 břitké šavle budou +2, ale kombinace břitká dýka a klasický biják -1). Taktéž doporučuji použít přepočet 1:2, protože hrátky s iniciativou mohou být dosti ošidné.


Vycházím z Nové tabulky zbraní Fafrina Voka atd a Scciona.

Poděkování za ladění hodnot, pravidel: Ascella, Fafrin, Nikdo, Sccion

Speciální poděkování za obrázky: Ascella

Speciální poděkování za korekturu: Sccion