Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Čarodějův klobouk

 
Autor: Nikdo
Hodnocení: Hlasovalo: 20 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.95
  
  

Podstatná část povolání se svým vzezřením v podstatě neliší od ostatních, ať už protože to nemají zapotřebí (alchymista) nebo by si to raději nechali pro sebe (zloděj). Kouzelníci se ale vždy chtěli lišit, a tak na sebe hodí róbu, vezmou hůl a každý je hned pozná. Problém však nastává v okamžiku, kdy se stanou čaroději a ani se nepoznají navzájem. Proto si začali vytvářet zvláštně očarované klobouky naznačující nejen jejich obor, ale i školu, kterou zastupují.

Problematika vzniku

V této části podrobněji rozepíšu výše řečené a upozorním na některé situace a vhodná řešení.

Zakázaná magie

Celé toto dílko vychází z předpokladu, že je magie ve vašem světě zcela běžná a oblíbená. Tam skutečně každý čaroděj chce být poznán, aby získal respekt a pozvedl si sebevědomí. Ve světech se zakázanou magií by však bylo nošení tak nápadných klobouků sebevraždou, proto budou čarodějové místo nich používat např. prsteny, amulety, mince, apod. Vždy se však bude jednat o konkrétní typ předmětu určený PJ – neexistuje, aby si hráč vyrobil kouzelný prsten jen proto, že je to praktičtější.

Mág nebo čaroděj?

Když se hráč rozhoduje, zda se jeho postava stane mágem nebo čarodějem, vůbec si neuvědomuje, co to pro postavu v praxi znamená. Ne každý PJ je od sebe až tak odlišuje, ale popravdě čaroděj přímo navazuje na kouzelníka, zatímco mág se úplně odtrhne. Je to jakoby zradil svou školu a dal se na druhou stranu. Není tedy divu, že mezi nimi existuje jisté napětí a žádný čaroděj nechce být za mága považován.

Školy magie

Pod pojmem škola si nemusíte nutně představit jen budovu, ale taky mistra a způsob učení. Jednotlivé školy se nezaměřují na magické obory (tím by se oslabily), spíš vedou své studenty konkrétním směrem. Např. škola zaměřená na boj s mágy bude určitě používat Moudrý klobouk.

Počet škol je dán velikostí světa s tím, že nejspíš budou existovat dvě nejsilnější (cca 200 čarodějů), několik menších (cca 50 čarodějů) a pár ojedinělých (1-4 čarodějové). PJ by si měl z celého dílka vybrat jen pár typů, ostatní ani nemusí existovat.

Příliš silné klobouky

Podle toho, jaká pravidla při hře používáte a které ne, mohou vám nějaké klobouky přijít příliš silné, pak byste je měli nahradit použitelnějšími. Své vlastně klobouky si však musíte také zkontrolovat, protože mohou zamíchat s rovnováhou sil ve vašem světě.

Čarodějova hůl

Dalším znakem čaroděje je jeho hůl, kterou se naučí podle PPE vyrábět až na 16. úrovni. Píšu to sem jen pro pořádek, abyste si uvědomili, že účel klobouku označit čaroděje hraje roli hlavně na od 6. do 15. úrovně, i když ho pak může používat dál.

A teď zpátky ke kloboukům...

Výroba a vzhled

Čarodějův klobouk může být vyroben buď z látky, nebo v lepším případě z kůže. Je dlouhý, špičatý, s velkou krempou, která (u šitého na míru) dosahuje šířky ramen. Kvůli nepřízni počasí však bývá často zkrabatělý a ohnutý, ale čaroděj si na něj velmi rychle zvyká a není-li to už skutečně nutné, rozhodně ho nevymění za nový. Nový klobouk dokáže vyrobit zkušený krejčí, cena i váha se odvíjí od materiálu, velikosti a ozdob. Ty mohou tvořit maximálně 10% a nesmí být ze železa (aby nebyl příliš podobný nějaké ochranné helmě).

Když má už čaroděj hotový klobouk, musí ho ještě očarovat, aby z něj mohl udělat magický předmět. Každý čaroděj může používat pouze svůj a jeden klobouk. V okamžiku, kdy si začne vytvářet nový, starý okamžitě shoří na popel, bez výbuchu a jiných zranění. Toto kouzlo je velmi náročné a zabere týden pravidelného transu, během kterého mu předá všechnu svou magenergii. Pro úspěch je nutný také dostatek jídla, teplo a klid. V okamžiku, kdy je práce dokončena, vzniká duševní pouto, které mu znemožní započít novou výrobu a poskytne zvláštní schopnosti.

Rozpoznání

Pokud jeden nositel Čarodějova klobouku uvidí jiného, okamžitě pozná, jaké má jeho klobouk schopnosti. To ovšem znamená, že také pozná, kdo si na čaroděje jen hraje a ve skutečnosti ho očarovaný nemá. To někteří dokonce považují za urážku.

Funkce a zvláštní schopnosti

Primární funkce tohoto klobouku je vlastně stejná, jako u jiných pokrývek hlavy: chránit nositele před silným sluncem a deštěm. Ten čarodějův však působí i jako kvalitní kšilt a celkově ovlivňuje jeho vzezření, takže každému, kdo ho vidí, přijde podle osobního názoru buď vážný, nebo k smíchu. To mu přidá ±1 bonus k charismě (pro náhodné rozhodnutí doporučuji k%).

Další zvláštní schopnosti může použít jen ten čaroděj, který má s daným kloboukem duševní pouto. Jak už bylo popsáno výše, klobouk existuje jen tak dlouho, jak dlouho toto pouto platí. Přesto může být natržen či jinak poškozen, dokud PJ nerozhodne, že je příliš velké a pouto bude zničeno.

Každý čaroděj se učí vytvářet jen jeden typ klobouků, i když většinou zná i schopnosti těch ostatních. O tom, který to bude, rozhoduje PJ tak, aby postavě seděl. Někomu s inteligencí 21 je Inteligentní klobouk k ničemu (respektive není, ale neexistují pro něj vhodná pravidla), ale ani krollovi nejspíš nepřijde vhod (ten spíš ocení Kouzelný klobouk). Pokud si však spíš potrpí na reálnost, určí ho náhodně – koneckonců nejsou vyvážené a ani to nebylo záměrem. Školy si svou kvalitou nejsou rovny a prestiž není vždy zárukou kvality.

Bystrý klobouk

Nositel tohoto klobouku automaticky vyhrává iniciativu, chystá-li se v daném kole kouzlit, ale kouzlo bude stejně sesláno v normálním čase, tj. na konci kola nebo později. (Je-li čaroděj zraněn nebo zabit během této doby, kouzlo bude automaticky neúspěšné.)

Inteligentní klobouk

Po dobu, co má čaroděj tento klobouk na hlavě, se mu zvýší inteligence o 1, což se projeví ve všech důsledcích včetně vyššího zisku magenergie. Při změně inteligence během sundávání a navlékání klobouku dochází i ke změně množství magenergie v mysli čaroděje s tím, že nejprve vyčerpá tu, kterou má přirozeně a ostatní může použít jen s kloboukem.

Knihovnický klobouk

Pomocí tohoto klobouku si může čaroděj navíc zapamatovat 1 kouzlo za úroveň, použít je však může pouze s ním. Při nasazení nového Knihovnického klobouku se je už nemusí znovu učit a vzpomene si na ně automaticky.

Kouzelný klobouk

S Kouzelným kloboukem na hlavě má čaroděj o 20% větší šanci na seslání kouzla s gestikulací i bez ní. Výsledné číslo však nemůže být vyšší než 99%.

Magický klobouk

Jakýkoliv fyzický útok provedený čarodějem s tímto kloboukem bude všechny magické tvory zraňovat typem N. Ostatní tvorové budou zraněni normálně.

Moudrý klobouk

Tento klobouk poskytuje svému nositeli bonus +1 k PM a +1 k ZSM a chrání ho tak před zvláštními schopnostmi mágů.

Myšlenkový klobouk

Nositel tohoto klobouku má z hlediska telepatie uzavřenou mysl, nepůsobí na něj kouzlo Sugesce a má bonus +1 proti všem pastem psychických kouzel (M). To mu však nebrání v komunikaci s démony astrálních sfér a svým havranem/kočkou/ďáblíkem.

Ochranný klobouk

Tento klobouk poskytuje stejný typ ochrany jako čarodějova hůl. Když se nositel rozhodne pohltit na něj vedené kouzlo, hází si proti pasti Roz ~ 15 ~ neprojde/projde. Ať už uspěje nebo ne, sníží se mu magenergie v mysli o polovinu magenergie potřebné na seslání daného kouzla. Nemá-li dostatek, kouzlo projde nezeslabeno a magenergie mu klesne na 0. V kombinace s čarodějovou holí je výsledná past jen Roz ~ 5 ~ neprojde/projde a z mysli čaroděje se vysaje jen třetina potřebná magenergie, zbytek z hole.

Šťastný klobouk

Kouzla s pastí seslaná nositelem tohoto klobouku na cíl mají o 1 vyšší nebezpečnost. Čaroděj má pak větší šanci na úspěšnost některých kouzel, z pravidel to jsou iluze, Bílá střela, Duševní rozštěp, Magomegamix, Ohnivá koule, Zenerova karta a Zmiz.

Telepatický klobouk

S tímto kloboukem zvýší čaroděj dosah svých psychických kouzel o 20%. Současně stoupne i dosah jeho telepatie, takže se sám může stát terčem kouzel nebo zvláštních schopností jiných tvorů (např. přítelíčků nebo mágů) na poměrově stejně větší vzdálenost. Od 16. úrovně získává o 2 nižší nebezpečnost u Naslouchání kouzlům.

Zkušený klobouk

Tento klobouk je nevhodný do většiny světů. Hráč majitele si hází proti pasti a k%, jakoby měla jeho postava o 1 vyšší úroveň. To má vliv hlavně na nižších levelech.

Poděkování

Za pomoc v Moudré Sově opravdu hodně děkuju dakeyrasovi, Fafrinovi, kameraskovi, Sccionovi, Parkonovi, Ascelle a Makrele 33.