Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Radegast

 
Autor: Nikdo
Hodnocení: Hlasovalo: 19 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.37
  
  

Bojovníka na cestě za dobrodružstvím nedoprovází jen jeho družina, ale také jeho bůh a touha po vítězství. Jak by mohl přežít tolik bitev, aniž by mu byla nebesa nakloněna? Kde by se brala ta neochvějná víra v tu starou zbraň, kdyby mu ji sama nedarovala? Jednou přijde čas, kdy v hrůze zabije pátou oběť a prasíla sestoupí na zem...

Možná vám to přijde divné, ale na 21. úrovni je bojovníkovi už přes 50 let. Bílé vlasy sice ještě protkávají šediny, ale na opravdovou zuřivost už prostě nemá dost sil. Přesto na něj mnoho lidí spoléhá. Ať už je zemanem, králem, nebo generálem, některé nestvůry stále dokáže zabít jen on. Chtě nechtě pokračuje v bitvách a modlí se ke svému bohu.

Právě tento bůh mu dodává tu sílu a vaří v něm krev. Jeho jménem pozvedne zbraň a zaútočí jako za mlada, i když ne vždy to stačí. Pak i v šílenství berserkra se musí obrátit k prastarému rituálu, co otevře brány nebes.

Změní-li se bojovník alespoň na 21. úrovni v berserkra a i tak zůstává v bezvýchodné situaci, vyřkne jméno svého boha a pokusí se do 5 kol zabít 5 tvorů s vyšší inteligencí než 1. Pokud PJ uzná jeho situaci, dojde ke vtělení.

Vtělení

Při vtělení získá bojovník některé božské schopnosti, což ho až tak přesílí, že je ho v podstatě nemožné zabít. Nicméně je to jen dočasné a velmi sebepoškozující, ve skutečnosti ztratí mnoho.

Úspěšné vtělení začíná metamorfózou, při které bojovník v ohromných bolestech zařve jako drak. Mnohé vlastnosti se změní, vypadají chlupy, oči se rozzáří jako dvě slunce a hlas klesne. Snad jen velikost zůstane stejná, nic jiného nezbude.

síla: 22/+5
obratnost: 20/+4
odolnost: 22/+5
inteligence: 9/–1
charisma: 7/–2

Všechny výhody berserkra rázem zmizí a vzniknou nové:

  1. Radegasta ovládá PJ, ale všechny hody stále provádí hráč postavy.
  2. Na začátku každého kola má Radegast vždy plný počet životů. (Jeho vtělení lze tedy zabít pouze v případě, že by přišlo o všechny životy během jediného kola.)
  3. Radegast útočí promyšleně a to 4x za kolo, jinak má stejné schopnosti jako bojovník na 36. úrovni (kromě změny v berserkra).
  4. Získá zranitelnost jen C, G, H, I, J, K, L, M, N a má z hlediska telepatie uzavřenou mysl.
  5. Útočí jen na nepřátele, ale pokud utíkají, tak je spíš nechá jít.

Uzná-li PJ, že boj skončil, tak vtělení končí a postava se musí vypořádat s následky.

Následky

V okamžiku, kdy je vtělení ukončeno (ať už záměrně nebo smrtí), postavě zhasnou oči a získá zpět svou podobu, tedy skoro. Projeví se tzv. primární a sekundární následky. Liší se tím, že primární se sice pomalu léčí, ale za to časem odezní. Ty sekundární si bojovník nese už do konce života.

Primární

Ačkoliv jsou veškerá fyzická zranění vyléčena, tělo i duše prožily ohromný otřes. U postavy se tedy stále bere, jakoby měla jen 1 život, takže se okamžitě dostane na mez vyřazení. Neexistuje způsob, kterým by ji bylo možné vyléčit, ale každý den jí 1 život opět přibude, dokud opět nedosáhne maxima.

Vypadané chlupy jsou problémem zvláště pro trpaslíka, který se s tím asi jen těžko smíří. Naštěstí zas začnou okamžitě růst, ale bohužel jen normální rychlostí.

Po 1k6 dní je postava úplně vyčerpaná a platí pro ni postihy z tabulky únavy v PPP 71, když se dostane z nejhoršího, zbývá jí ještě 2k6 dní vyčerpanosti a 3k6 dní unavenosti.

Sekundární

Každá započatá hodina strávená ve stavu vtělení ubere bojovníkovi 1 úroveň z maxima. To se v praxi projeví tak, že už nikdy nemůže dosáhnout 36. úrovně, prostě zemře "na sešlost věkem", než by k tomu došlo. Této smrti se nedá nijak zabránit, ani pomocí kouzel, démonu mládí nebo prostě neabsolvováním výcviku. Klesne-li maximální úroveň na tu, kterou postava zrovna má, tak okamžitě umírá a není ji možno nijak oživit.

Každá započatá 2. hodina ve stavu vtělení (ano, i takto dlouho může trvat) postavě trvale odebere buď 1 bod odolnosti nebo inteligence. To záleží na tom, čeho má víc. Spolu s tím se ztratí 10 životů z maxima. Také trvale.

Doslov

Ve své podstatě tato schopnost funguje jako droga, které můžete třeba najít třeba v modulu Zlatá pavučina od Altaru. Už jen jedno použití je výhodné a smaže hodně pravidel, opakované užívání však způsobuje více problémů než výhod.

Jestli vám to připadá takové nevhodné, tak s vámi celkem souhlasím. Můj bojovník si to dovolil použit jen jednou a "do konce života" toho litoval. PJ by vám neměl povolit použití této schopnosti, pokud vaše postava svého boha neuctívá už od 1. úrovně.