Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Triviální magie

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 15 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.07
  
  

- - T E O R I E - -

Jak kouzelníci sílí, nezískávají jen kouzla mocnější a silnější. Učí se také kouzla triviální a banální, která jim za mizivou cenu ulehčují život.

Triviální kouzla jsou v drtivé většině roulplejová a využitelná jen v popisové (nebojové) části hry. Osobně si kouzelníky představuji jako mocné a líné osoby, kteří máloco dělají rukama. Svíčky zapalují pohledem, stránky knihy obrací myslí, předměty se kolem nich pohybují vzduchem a dokáží lecjakým trikem změnit svůj vzhled, když se jim například nadpřirozeně rozvlní plášť či zajiskří v očích. A o tom triviální magie je.

Pravidla pro kouzla triviální magie se dají shrnout takto:

 • Z pohledu pravidel se mají za obvyklá kouzelnická kouzla. Tvoří však vlastní skupinu magie, která se označuje jako TR (triviální).
 • Kouzelník se je neučí běžným způsobem. Namísto toho se TR kouzla dělí se do tří skupin podle náročnosti, které pak kouzelník postupně ovládá (automaticky jako jedno velké kouzlo) na šesté, dvanácté a dvacáté úrovni. (Je možné pro tyto úrovně prodloužit trénink s tím, že kouzelník se učí také triviální magii. Nějaký čas - třeba dva měsíce - to zabere.) - O možnostech omezení učení TR kouzel níže.
 • Každé kouzlo TR magie stojí 1 mag. - O možnostech jiného počítání ceny TR kouzel níže.
 • Vyvolávání u TR kouzel je ihned, není-li uvedeno jinak. (Vyvolávání 1 kolo je přijatelná alternativa).
 • Rozsah a dosah kouzla závisí na domluvě mezi hráči či na vůli PJ-e, protože většinou nehrají roli. Pokud ano, v popisu kouzla jsou uvedeny běžným způsobem.
 • Trvání kouzel (těch, které působí delší dobu a nikoliv jednorázově) je vždy "dle soustředění", což znamená, že přestávají působit, jakmile se na ně kouzelník přestane soustředit, není-li uvedeno jinak.
 • Nemají sesílací formuli a pro jejich seslání stačí gestikulace. Od dvacáté úrovně už stačí pouhá myšlenka.
 • Přestože sama TR kouzla stojí pakatel, musí být kouzelník v relativní duševní pohodě a musí disponovat alespoň třemi magy, aby je seslal.

- - K O U Z L A - -

  I. skupina triviální magie:

 • Rozžhni: Zapálí pohledem svíčku. Maximální dosah je 1 sáh. Kouzelník může rozžhnout až [Úroveň / 2] (zaokr. nahoru) svíček najednou.
 • Oči plné jisker: Kouzelníkovi zajiskří/zasvítí oči.
 • Přiblížení: Vytvoří nad knihou/svitkem/nápisem neviditelný kruh o průměru až pět coulů. Při pohledu kolmo skrze něj se písmo přiblíží a třikrát zvětší. Trvá 1 směnu.
 • Zostření: Dočasně zostří psané písmo či obrázek na ploše do 10 x 10 coulů a učiní jej čitelnějším a viditelnějším. Trvá 1 směnu.
 • Otoč stránku: Očaruje na Int hodin jednu knihu, takže se její stránky otáčejí samy dle kouzelníkova přání.
 • Narovnej látku: Narovná pomačkanou látku, vyhladí nerovnosti. Funguje i na ubrusy a koberce. Rozsah je max. 2 sáhy čtvereční. Když je látka mokrá, Narovnej látku z ní oklepe vodu na povrchu (nevysuší ji zcela).
 • Moskytiéra: Na dobu 6 směn vytvoří ve vzdálenosti 20 coulů od kouzelníkova těla neviditelnou bariéru, která se pohybuje zároveň s kouzelníkem a brání proniknutí dotěrného hmyzu. Všechny neživé předměty a cokoliv většího než vosa bariérou projde. Pokud se v době seslání v okolí sesilatele hmyz vyskytuje, může vyletět bariérou bez úhony ven, ale zpět už se nedostane.
 • Ohřej: Ohřeje tekutinu v hrnku, skleničce a podobně. Tekutina může být vlažná až teplá, ne však horká.
 • II. skupina triviální magie:

 • Telekineze: Umožňuje hýbat s volnými předměty do celkové [Úroveň kouzelníka] mn. Dosah je Int + 2Char sáhů. Předměty se pohybují rychlostí 5 sáhů za kolo. Vyžaduje soustředění a je nepoužitelná v boji. Předměty se pohybují pouze horizontálně. (Pozn.: Funguje na jiném principu než hraničářova telekineze; jde spíše o levitování předmětů.)
 • Otevři/Zavři: Otevře/zavře nezamčené (!) dveře. Dosah je 7 sáhů a podmínkou je viditelnost. Nestačí na pořádné masivní dveře, vrata a brány. Funguje na okenice.
 • Posílení hlasu: Kouzelník může 3 kola mluvit/křičet dvakrát hlasitěji. (Je ho slyšet v dvakrát větší vzdálenosti.)
 • Zmačkej: Zmačká papír či pergamen do úhledné kuličky.
 • Štouch: Vytvoří krátký a slabý tlak na jedno místo v dosahu 10 sáhů. Dobré k odvedení pozornosti, anebo naopak k upozornění jiných osob. S pomocí Šťouchu lze také mačkat tlačítka a jiné předměty, kterými nelze pohybovat telekinezí (nejsou volně).
 • Rozžhni II: Zapálí pohledem svíčku či pochodeň. Maximální dosah je 2 sáhy. Kouzelník může rozžhnout najednou tolik svíček, kolik je jeho Úroveň (pochodeň vždy jen jednu).
 • Otoč stránku II: Očaruje na Int hodin jednu knihu, takže se vždy otevře na té stránce, kterou kouzelník potřebuje, a otáčí své stránky dle jeho přání.
 • Luftuj: Umožní změnit v uzavřeném prostoru (max. 100 sáhů krychlových) proudění vzduchu (průvan) či jeho teplotu (zhruba o 3 °C).
 • Očisti: Za 1 kolo očistí povrch předmětu o rozsahu 5 coulů čtverečních. Zbaví ho i silných nečistot, jako je mastnota.
 • Změň barvu: Dočasně změní barvu vybraného neživého předmětu do velikosti 10 x 10 x 10 coulů. Trvá 5 kol.
 • Naslouchej: Mírně zvýší citlivost sluchu (o 1K6+4%). Trvá 1 směnu.
 • Ohřej II: Ohřeje tekutinu v kbelíku, lavoru a podobně. Tekutina může být vlažná až horká, ne však vařící.
 • III. skupina triviální magie:

 • Telekineze II: Limit celkové hmotnosti se zvyšuje na [Úroveň kouzelníka + 20] mn.
 • Zobraz myšlenku: Vytvoří vizuální zobrazení konkrétní myšlenky (podobnou hologramu), a to do velikosti 1 x 1 x 1 sáh.
 • Přiblížení II: Umožňuje vytvářet kruh, skrze nějž vidí kouzelník předměty pětkrát zvětšené, libovolně umístěný, takže poslouží i jako dalekohled.
 • Vizážista: Drobně přetvoří vzhled kouzelníka. (Přidá jizvu, vousy, změní barvu očí...) Ovlivní Char o 1 stupeň (nahoru i dolů, podle výběru).
 • Břichomluvectví: Kouzelník mluví, aniž by hýbal ústy. (Nahrazuje velmi podobné kouzlo z pravidel. Efekt je podle mě tak "užitečný", že si zaslouží přeřazení do triviální magie.)
 • Napodobuj hlas: Kouzelník může 2 kola měnit svůj hlas i věrně napodobovat hlas jiných osob (které slyšel mluvit dohromady alespoň dvě hodiny).
 • Odezírej: Kouzelník dokáže odezírat ze rtů, a to do vzdálenosti 10 sáhů.
 • Deska:Za kolo soustředení vytvoří poloprůhlednou (horizontální) desku, ne nepodobnou stolečku, o rozměrech max 1 x 1 sáh. Deska udrží předměty do celkové váhy 150 mn. Deska se může pomalu pohybovat podle přání kouzelníka, jinak visí ve vzduchu. Trvání libovolné, dokud je kouzelník v bezprostřední blízkosti desky. Vyžaduje soustředění.
 • Seslík: Za kolo soustředění vytvoří poloprůhledný seslík k sezení, který unese postavy až do váhy 2000 mn. Nelze s ním pohybovat. Trvání libovolné, dokud je kouzelník v bezprostřední blízkosti seslíku.

- - R O Z Š Í Ř E N Í - -

CENA: Cena 1 mag za jedno kouzlo je nejnižší možná bez úpravy pravidel. Podle mě je stále příliš vysoká a nevidím problém v tom, aby nemohla jít ještě níž. Pro ty, kteří se mnou souhlasí (a nepovažují to za nepřístojné ohýbání pravidel), ale nechtějí dávat kouzelníkům nic "úplně zadarmo", může posloužit systém, kdy kouzelníkovi škrtneme 1 mag za každé přibližně páté až desáté TR kouzlo v řadě (stačí orientačně). Samozřejmě je možná jít úplně do krajnosti a TR magii ponechat zcela zdarma (byť třeba s výjimkou pro ta mocnější a praktičtější kouzla).

UČENÍ KOUZEL: Aby neuměli všichni kouzelníci všechna TR kouzla, je možné upravit systém, kterým se je kouzelníci učí. Máme několik možnosti; buď přihodíme TR kouzla mezi všechna ostatní a kouzelníci se je budou učit obvyklým způsobem, nebo si bude kouzelník každou úroveň vybírat mimo obvyklých kouzel také jedno TR, anebo si kouzelník při tréninku na šesté, dvanácté a dvacáté úrovni (při TR tréninku) vybere omezený počet kouzel z dané skupiny. V tomto případě mi připadá zcela jedno, který systém si zvolíte.

ROZPTYL KOUZLA: Chcete-li, můžete TR magii vyvážit jejím snadným rozptylováním. Jednoduchým pravidlem upravte kouzlo Rozptyl kouzla tak, že při rozptylování kouzel TR magie neplatí spodní hranice 8 magů pro jeho seslání.

DALŠÍ TRIVIALITY: Jak jsou kouzelníci silnější a mocnější, je na místě zvážit, zda se pro ně i spousta pravidlových kouzel nestává takovou trivialitou, že by za ni měli platit daleko méně magů, anebo by dokonce nemuseli platit nic. Mluvím o kouzlech jako Dým, Světlo, Ticho, Tma, Vodní dech, Zaklep, Zamkni... Dobré pravidlo pro tento případ by mohlo být například takové, které říká, že při tréninku TR magie si může kouzelník zvolit také některé z výše vypsaných kouzel a to se pro něj stává rovněž triviálním. Zde je ovšem možností více a v zásadě jde jen o upravování ceny kouzel a nejspíš to ani není nutné, protože silnější a mocnější kouzelníci už mají na tato kouzla magenergie dost.


- - D O S L O V - -

Je to sice samozřejmé, ale pro jistotu to napíši hezky po lopatě. Vyřaďte ze seznamu všechna kouzla, která se vám nelíbí, pozměňte čísla, která vám nesedí a přidejte kouzla, která vám tu chybí, po své libosti. V každém případě děkuji za přečtení a přeji příjemnou hru.

V Moudré Sově s dílem velmi pomohli Dakeyras, Fafrin Vok atd. a Andowero, kterým děkuji. Obzvlášť velký dík patří Sccionovi.


A to je vše, přátelé. PJP 03/06/2009, MS 15/08/2010, ke schválení 20/01/2011.