Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Moudrý strom

 
Autor: PinHead
Hodnocení: Hlasovalo: 20 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.8
  
  

Moudrý strom

Vznik Moudrého stromu

Nejprve je nutné říci, že moudré stromy vznikají velmi zřídka. Moudrý strom vznikne nejčastěji v samém srdci hvozdu, z mohutného dubu nebo buku. O vzniku stromu se ve snu dozví každý druid, který na území hvozdu v daný okamžik žije. Moudrý strom vzniká nejčastěji ve hvozdech, které si žijí klidným životem. To znamená ve hvozdech, kde se nijak dramaticky nezvyšuje probouzecí magenergie (ne výš jak nad 2. stupeň pruzení lesa). Tj. v takových hvozdech, kde žijí lidé v míru s druidy, kde neprobíhá masivní kácení stromů, vybíjení zvěře, války a podobně. Pokud PJ Moudrý strom v příběhu potřebuje, pak nepochybně vznikne, pokud hraje PJ na náhodu, nebude problém vytvořit si nějaký vzorec šance na vznik, který zohlední čas a nízké množství probouzecí magenergie.

Zánik Moudrého stromu

Moudrý strom nikdy nezemře stářím, škůdcem, nemocí, vichřicí apod. Blesk jej nikdy nezasáne. Automaticky umírá, pokud se hvozd dostane na 4. stupeň probuzení. Strom je teoreticky možné ručně pokácet, ale osoba, která by ze stromu usekla byť jen větev je automaticky vystavena Nenávisti lesa se všemi důsledky z toho vyplývajícími.. Strom může shořet při požáru. Smrt Moudrého stromu okamžitě zvýší probouzecí magenergii právě o 5000 magů (toto neplatí pokud strom zemřel díky probuzenosti hvozdu).

Schopnosti stromu

Moudrý strom je Moudrým nazýván především pro své schopnosti. Ihned po vzniku má strom znalosti jako sféra Vehuiah (1.). Po deseti letech existence se schopnosti stromu zvýší, získá vědomosti sféry Jéliel (2.). Po dalších deseti letech jsou schopnosti stromu již plně rozvinuté a strom získává znalosti i sféry Sirael (3.) Dle úvahy PJ může strom také např. uzdravovat nemoci, napravovat změněné přesvědčení, charakter, povolávat lesní duchy a monstra k obraně apod. Je také možné přisoudit magické/léčivé účinky různým odvarům z trochy spadlých žaludů apod., ale nic se nemá přehánět.

Využití schopností stromu

Informace od stromu může získat jen a pouze druid po rituálu. Je k němu zapotřebí nejméně deset druidů, kteří při rituálu vloží do stromu magenergii 600 magů. Druid se může rituálu účastnit od 6. úrovně. Množství dodané magenergie záleží na každém druidovi zvlášť, může dodat kolik magů chce. Pokud není při rituálu dodána potřebná magenergie, rituál se nezdařil a tento měsíc není možné schopností využít. Schopnosti nahlížení do sfér je možné využít pouze 1x měsíčně, u ostatních případných schopností záleží na PJ. Rituál probíhá tak, že druidi kolem stromu udělají kruh a po vložení magenergie nechají za zpěvu oslavných písní dotyčného druida vylézt do koruny stromu. Druid přemýšlí o své otázce a rituálem je uspándpověď na otázku se druid dozví ve snu. Spící druid se tedy se sférou nijak nespojuje, funkci „theurgha“ plní vlastně Moudrý strom (žádné riziko nežádnoucích astrálních bytostí nebo larev). Pokud je informace ve sférách blokována, druidovi se nebude zdát nic. Celý rituál je ale k ničemu, pokud má postava na sobě nebo u sebe libovolný kovový předmět (a pokud o něm ví – ale záleží na situaci, hrot šípu trvale uvězněný pod lopatkou vadit asi nebude). Strom informace také neposkytne, pokud má Hvozd (PJ) pocit, že mu to uškodí nebo pokud by nějak výrazně změnil chod světa.

Poznámky

  • Druid se o existenci Moudrých stromů dozví při výcviku na 6. úrovneň, chodec na 15. (dozví se o tom, že MS existují, ale konkrétní lokace se dozvědět nemusí)
  • V herním světě se jedná o velmi vzácný prvek, hráči by se ke stromu neměli dostat každý den. A pokud se už o existenci poloze stromu dozví, kdo říká, že je k němu druidové pustí? Zvlášť, pokud bude v družině válečník v plátovce.
  • Z jednoho kilogramu dřeva Moudrého stromu lze vydestilovat dva magy, ale zkuste si z něj tu větev uštípnout.
  • Druidi a lesní elfové mohou kolem stromu prováděť různé obřady apod.
  • Korunu stromu mohou obývat různé víly a jiná lesní stvoření
  • Moudrý strom může být klíčový pro mnoho zápletek

PinHead