Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Démon zabití

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 15 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.4
  
  

Noc byla chladná a tichá. Jen boty sira Kensingtona narušovaly klid zapadlé uličky. Udýchaný a dezorientovaný utíkal, ani nevěděl kam. Před pár minutami, když se z putyky vracel domů, neznámí útočníci přepadli jeho skupinu. Podařilo se jim zneškodnit oba jeho strážce. Jemu samotnému se podařilo uniknout jen o vlas.

Na rozcestí tří uliček se zastavil a rychle se rozhlédl, strach v očích. Chtěl si rychle rozmyslet, kterou z ulic se dostane rychleji do bezpečí. V ten moment ale nocí zazněl svist letícího šípu a Kensington padl bez jediného hlesnutí na kolena. Ozval se zvuk jako když kvílí meluzína a tělo sira Kensingtona bylo na moment zahaleno černým mlžným oparem. Když se rozplynul, sir Kensington ležel na dlažbě mrtvý, s popelavě bledou kůží.

Popis

Démon zabití se poprvé vyskytuje v desáté sféře. Do zbraní a projektilů se zaklíná jako běžný útočný démon. Nezvyšuje však útočné číslo, ale umožňuje při útoku ze zálohy cíl rovnou zabít.

Použití ve hře

Hráč oznamuje PJ-i předem, že využívá démonovu schopnost. Pak si hodí proti pasti. Základní past je rovna kvalitě zbroje (bez štítu), použitá vlastnost je Roz + Obr. K nebezpečnosti se dále přičítá číslo podle tabulky níže. Výsledkem hodu je zabití/nic.

Při určování Roz nepočítáme úroveň útočníka (minus úroveň cíle), jak je zvykem u siccova zabití, nýbrž pořadové číslo sféry, ze které byl vyvolán démon zabití (minus úroveň cíle).


Velikost útočníkaVelikost cíle
-ABC
A456
B345
C234

Př.: Zabiják (Obr +2, velikost B) s dýkou, v níž je zaklet démon zabití z jedenácté sféry, bodá ze zálohy cíl v lehké zbroji (KZ +2, Živ 13, velikost B). Past je 2 (KZ) + 4 (z tabulky) = 6. Použitá vlastnost Roz + Obr je v základu - 2 (Roz) + 2 (Obr) = 0.

Další použití ve hře

Démon zabití funguje nejen pro probodnutí ze zálohy (jako siccovo zabití), ale pro jakýkoliv útok ze zálohy včetně střeleckého. V případě střeleckého útoku ze zálohy se ovšem past nezvyšuje podle výše uvedené tabulky, nýbrž o ([vzdálenost mezi střelcem a cílem v sázích] minus [stupeň velikosti cíle]) (A = 1). Zvýšení nebezpečnosti za vzdálenost není nikdy nižší než 5..

Př.: Střelec (Obr +3) vzdálený od cíle 12 sáhů a používající démona vyvolaného z desáté sféry střílí na neozbrojený cíl s životaschopností 9 o velikosti B. Past je 0 (KZ) + 12 (vzdálenost) - 2 (velikost cíle) = 11. Použitá vlastnost Roz + Obr je v základu 1 (Roz) + 3 (Obr) = 4.

Na rozdíl od sicca, démon zabití dokáže zabít i nehumanoidní nestvůry. Nedokáže zabít nestvůry velikosti D a větší. Pokud v pokusu o zabití útočník napoprvé neuspěje, nemůže v tomto kole dál útočit a v dalším kole nemůže použít útok ze zálohy.

Démon zabití se často nepoužívá pro špatnou reputaci a z dalších, většinou etických či právních důvodů. Neznalý člověk navíc nemá šanci poznat, že ve zbrani je takový démon zaklet a je mu tedy k ničemu, protože schopnost démona musí útočník využít vědomě.

Démon zabití je pochopitelně využívaný především k vraždám a atentátům, jelikož při zakletí například (a ideálně) do šípu je velmi účinnou zbraní v rukou kohokoliv s dostatečně vysokou obratností, a to z toho důvodu, že úroveň (resp. Živ) útočníka nemá na úspěšnost zabití vliv, protože pro rozdíl úrovní se počítá démonova úroveň (pořadové číslo sféry). Ze stejného důvodu ale démon zabití pro svou cenu a omezené a jednorázové využití nikdy nenahradí zkušenějšího sicca.