Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hřbitov
  
  

Zab ho!

 
Autor: Boreas
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.64
  
  

„Stůj!“ prořízl noční vzduch zběsilý výkřik.

Dlouhovlasý cizinec nezastavil. Přeskočil nízký keřík a maximální možnou rychlostí, jakou dokázal na mokré trávě vyvinout, uháněl do blízkého lesa. Skupina pěti jezdců, ženoucích se za ním, rychle zkracovala jeho náskok.

„Chyťte ho!“ řval nepříčetně mladý seržant, navlečený do těžkého pěchotního kabátce, na své podřízené.

Alcarmo běžel ze všech sil, slyšel nadávání městských biřiců, téměř cítil dotyk zpěněného koně na svých zádech. Odhodlal se k poslednímu skoku. A svět lesního šera a vysokého mlází ho dokonale skryl před zraky pronásledovatelů.

„Zatraceně!“ ulevil si městský strážce, zatímco se snažil uklidnit vzpouzejícího hřebce.

Zbojník zmizel, jako kdyby se do země propadl.

„Sesedat!“ přikázal velící mladík. „Seberte se chlapi! Nebude daleko! A je sám!! Myslete na odměnu vypsanou na jeho hlavu!“ křičel seržant, až mu sliny létaly od pusy. Vedle něho stojící, hřmotný desátník se zamračil.

Jmenoval se Maran, sloužil u gardy už patnáct let a nebylo mu zrovna po chuti, že mu velí právě tenhle cucák. Hňup, který za svůj post vděčil akorát svému vysoce postavenému otci.

„Pane,“ přešlápl nervózně Maran, „možná by bylo lepší, aby jsme se vrátili a informovali velitele stopařů.“

„Hloupost, máme ho nadosah a JÁ mu nedovolím uprchnout.“ odsekl seržant. „Honem do lesa!“ Muži uvázali oře u vzrostlého dubu, vytasili široké meče a s rozpačitými pocity vešli pod koruny stromů.

Maran znechuceně sledoval, jak mladík nedočkavě prohledává houštiny čepelí meče a oči mu hoří dychtivostí. Skryl svůj odpor k nadřízenému a opatrně ho následoval. Hlavou se mu však honily nebezpečné myšlenky. Věděl, že pokud Alcarma dopadnou, všech tisíc zlatých, na něho vypsaných, shrábne seržant. Jenže, pokud by se mu něco stalo…Řekněme, že by ho zbojník v „lítém souboji“ zabil a zbytek chlapů by se pak postaral o zbojníka…

Mimoděk se usmál. 250 zlatých pro každého z nich. Ale na sebe nemyslel. Byl strážce, a tedy svobodný, jenže pokud by se mu podařilo sehnat dost zlata, a to se teď zdálo být na dosah, po jeho smrti by nemusel být otrokem ani jeho právě narozený syn…

Ze snů se vrátil zpět do reality a zachmuřeně se zahleděl na seržantova záda. Je mi líto seržo. Upřeně provrtával pohledem mladíkovu šíji. Život za život.

Z ponurých úvah ho vytrhlo až pronikavé zakvílení ozbrojence plížícího se po jeho pravici Strážný Holgar vyděšeně svíral ratiště dlouhého šípu, procházejícího mu hrudí skrz na skrz.

„K ZEMI !!!“ zařval Maran a navzdory předchozím vizím s sebou strhl i mladého důstojníka.


Alcarmo se bleskově skryl za strom a luk vsunul do kotliny obrovského pařezu.

Čtyři.

„Vzdej se hajzle! A necháme tě na živu!“ zavolal téměř zoufale jeden ze strážných.

Alcarmo vytasil dlouhý, zakřivený, jednostranně broušený nůž. Přikrčen v podrostu se pomalu přesouval k vyděšeným mužům. Přerývané chrčení umírajícího vojáka zajistilo, že se nemusel tolik soustředit na tichost svých kroků. V normálním případě by před biřici utekl. Jenže dnes mstil padlé kamarády.

Posměšně se ušklíbl, když viděl jednoho ze strážných, kterak se zapasován za kmenem zřejmě cítil dokonale skryt. Zbojník se za ním zjevil jako lesní duch. Ostrá čepel snadno vnikla do odhaleného krku. Muž zemřel dřív, než stačil vykřiknout.

Tři.

V tu chvíli z křoví vyskočil mladý důstojník. Zprudka, s hromovým výkřikem, sekl shora po Alcarmovi, který se na poslední chvíli stačil odkulit stranou, přičemž ze země zvedl meč mrtvého strážného a ztuhl v šermířském postoji. Mladík se rozehnal znovu a předvídatelně. Alcarmo zastavil jeho zbraň tvrdým krytem a okamžitě odpověděl drtivým protiútokem. Prvním úderem ochromil vojákovu ruku, druhým prorazil jeho chabý blok i s chráničem levého předloktí. Důstojník zmaten bolestí se instinktivně schoulil před útokem, zaklonil se. Alcarmo převedl váhu těla na zadní nohu a připravil se k finálnímu úderu. Byl by ho zabil, nebýt dalšího strážného, jenž se na poslední chvíli přiřítil nadřízenému na pomoc.

Lupič přeskočil zakroucený kořen vzrostlého stromu a natočil se k oběma mužům čelem. Seržant se zlostně napřímil. Přítomnost druhého strážce mu dodala sebevědomí. Přezíravě se na zbojníka usmál.

„Zab ho!“ vyštěkl nenávistně. Oba muži naráz zaútočili.

Zbojník provedl rychlý úkrok vpravo, vysokým krytem sesmekl zbraň prvního soka stranou, půlobratem se dostal za něho a z otočky sekl. Mířil nad límec kabátu, trefil se však o něco níže. Meč rozpáral soupeřova záda od krčních obratlů k dolnímu konci pravé lopatky. Strážce udělal několik vrávoravých kroků a v křeči se zhroutil k zemi. Mladý důstojník se strachem zahleděl do zbojníkových očí. Už se nesmál. Opět stál proti nevypočitatelnému soupeři sám. Stiskl pevně meč. Zakřičel a nepoučen svými chybami se vrhl do dalšího zuřivého útoku. Zapomněl na zrádný kořen. Zakopl a jak dlouhý tak široký padl před vyčkávajícího Alcarma. Tomu lehce zacukalo v koutku úst. Rozmáchl se a obloukovým švihem srazil mladíkovi hlavu.

Pánové mi to usnadnili. Ušklíbl se pochmurně lupič.

Aspoň je nemusím nahánět po lese. Pche, stejně to byli samí vidláci… Před roky v aréně narážel na ostřejší hochy.

Pohlédl na těla mrtvých gardistů a ztuhl. Zabil jsem čtyři. Kde je zatraceně pátej?!

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

Maran, zalezlý v hustém mlází pozoroval celý souboj takřka z první řady. V jedné věci si byl naprosto jistý: Opravdu netoužil po tom, aby ho ten lesní psychopat rozsekal na kusy. Viděl jeho práci mečem a zvážil pečlivě své šance.

Poslední strážce zvedl ze země malý kamen a nepozorovaně jej hodil za ostražitého zbojníka. Alcarmo se prudce otočil. To byla Maranova chvíle. Medvědím skokem vrazil mohutný strážný do Alcarmova boku a pokusil se pohřbít záludného šermíře pod svým tělem. Ten se mu, za cenu ztráty vlastní zbraně, vysmekl jako had. Gardistu to nezastrašilo. Vyskočil na nohy a okamžitě se na lupiče obořil několika silnými, téměř nekrytelnými ranami. Alcarmo byl nucen rychle ustupovat. Vyčkal na vhodný okamžik a vrhl se pod svištící čepel. Riskoval, ale podařilo se mu uchopit strážného za zápěstí a znemožnit mu tak započít další smršť smrtonosných ran.

Maran pustil zbraň na zem a volnou rukou si fyzicky slabšího nepřítele přitáhl blíž k tělu. Překvapený zbojník nestačil zareagovat na prudký úder kolena, obrněného železným chráničem. Zásah byl tak silný, že mu nejspíše zlámal několik žeber.

Do očí se mu vehnaly slzy. Gardista si nehrál, věděl že jde o život a nebyl začátečník. Okamžitě využil šermířova oslabení, přetočil ho kolem jeho osy a začal ho zezadu rdousit. Než si Alcarmo uvědomil co se s ním děje, bylo příliš pozdě na to, aby se zvládl vlastními silami vyprostit z brutálního sevření. Pomalu se mu začala točit hlava. Zoufale uhodil strážného loktem do hrudi. Zbytečně. Úder zbrzdil tvrzený kabátec. Maran s vítězoslavným opojením cítil, jak soupeř ztrácí síly.

Jenže bývalý gladiátor se odmítl vzdát. Ze všech zbývajících sil dupl Alcarmo plnou vahou na vyšponovaný nárt obrovitého biřice. Kost praskla jako vyschlá větev. Muži se opět svalili na zem. Zbojník se odkulil stranou a snažil se popadnout dech. Maran překonal palčivou bolest a pokusil se vstát. Noha se pod ním podlomila a způsobila mu pekelná muka. Potřetí upadl na mechový polštář lesa. Do očí ho uhodil záblesk kovu. Vedle vychládajícího těla bezhlavého seržanta ležel zakrvácený lupičův nůž.

Nesmiřitelní nepřátelé se střetli zvířecími pohledy. Lupič se ztěžka vyškrábal na nohy. Strážce se mu, za nelidského úsilí, rozeběhl, téměř po čtyřech, vstříc. Alcarmo byl rychlejší. Zprudka nakopl gardistu do obličeje. Ramenatý muž se převrátil na záda jak bezmocný krab. Zbojník kopl znovu. Maran sevřel jeho chodidlo ocelovým stiskem. Vymrštil se rychlostí útočící zmije, zabodl nůž do lupičova stehna a strhl ho pod sebe. Ihned se započal sápat po soupeřově krku. Alcarmo už neměl moc vzdorovat tak silnému nepříteli. Uhodil gardistu pěstí do tváře, strážce se zarputile snažil škrtit dál.

Zbojník bojoval jak jen mohl, mlátil rukama, rozrýval půdu kolem sebe. A pak nahmatal malý ostrý kámen. Švihl zápěstím a udeřil obra do spánku. Jediné, čeho tím dosáhl bylo, že strážný sevření ještě zesílil. Zbývala jediná možnost. Uchopil jílec tesáku trčícího z jeho nohy. Zatnul zuby a trhl. Vyškubl zubatý nůž i s kusem vlastního masa. Řezavá bolest mu vlila novou energii do žil. S příšerným zaúpěním vrazil nůž do Maranových širokých zad. A pak ho vědomí opustilo.

Maran se se zachrčením odvalil stranou. Dlouho se snažil vytáhnout zbraň, která mu tak rychle odsávala život z těla. Vzdal to. Po přijmutí neochvějného faktu, že zde opravdu zemře mu zbyla myšlenka jediná.

Dodělám toho svinskýho grázla.

Doplazil se k mrtvole strážného Holgara. Vytáhl z pochvy jeho meč. Při pohledu na Holgarovy vytřeštěné, skelné oči se otřásl.

Tak takhle budu za chvilku vypadat i já.

Cesta zpět ke zbojníkovi byla pro něho již o mnoho těžší. Pohlédl do jeho zdánlivě jemné tváře a připravil se na smrtící ránu. Na krku ho zastudil stříbrný medailon. Ztuhlými konečky nahmatal jeho zámek a s nesmírným úsilím ho rozevřel. Spatřil tvář své milované ženy. A pak ho něco napadlo.

Ty máš ale štěstí bastarde. Necháme ať to vyřeší Osud.

A při té myšlence se musel rozesmát. Vyrazil ze sebe však jen bublavé sípání. Láskyplně položil medailon na lupičovu slabě se vzdouvající hruď. Pak jeho úsměv ztuhl navěky.


A na závěr bych chtěl poděkovat Emielovi, za vysvětlení, co jsou to vlastně ty tagy...A Sanife, za upozornění na, nyní snad již opravené, chyby.