Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Zuřivost

 
Autor: Sniper
Hodnocení: Hlasovalo: 16 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.19
  
  

Tyto pravidla plně nahrazují změnu v Bersekra v PPP a PPE.

Zuřivost je schopnost bojovníka. Tak jako se kouzelník může naučit kouzlům, tak bojovník dokáže ovládnout své tělo a mysl do takové míry, že je tomu těžké uvěřit a mnozí to považují za mystické umění.

Zuřivost je plně kontrolovaná bojovníkem - může si ji sám navodit a stejně tak ji i ukončit. Ani na jednu z činností se nemusí soustředit, ale může je udělat jen v rámci svého tahu a činností.

Zuřivost má denní omezení na počet kol rovno úrovni bojovníka. Během jednoho boje může zuřivost trvat nejvýše 5 + bonus za odolnost kol, poté je potřeba alespoň směna odpočinku, aby si mohl bojovník zuřivost navodit znovu.

Od 6. úrovně zuřivost způsobuje to, že při jejím navození přibude bojovníkovi 1/2 jeho aktuálních životů. Po dobu trvání má +4 k síle, ale -2 k obratnosti. Má také +1 k hodům proti pastem snažícím se ovlivnit jeho psychiku (a je jedno zda jsou kvůli jevům škodlivým, nebo prospěšným). Po skončení zuřivosti klesne počet životů o 1/3 aktuálních (zaokrouhleno dolů).

Od 10. úrovně se bojovníkovi životy na začátku zuřivosti zdvojnásobí a na konci sníží na polovinu (zaokrouhleno dolů).

Od 15. úrovně se bojovníkovi v zuřivosti nesnižuje obratnost.

Od 20. úrovně bojovník v zuřivosti během útoku používá zdarma svoji schopnost zastrašená na nepřítele, na kterého úspěšně zaútočí (a daný nepřátel se počítá jako by byl sám), pokud je to možné.

Od 25. úrovně bojovník v zuřivosti dělá tak brutální útoky, že způsobuje postih -2 k ÚČ i OČ do konce dalšího kola nepřátelům, které svým útokem zraní (není kumulativní).

Od 30. úrovně není omezena maximální délka zuřivosti v rámci boje.

Od 35. úrovně získává bojovník v zuřivosti útok zdarma na toho, kdo jej minul chladnou zbraní. Tento útok se nezapočítává do počtu akcí a útoků v daném kole.

Slovo autora

Zuřivost je moje náhrada za bersekra, což považuji za špatnou, nevyváženou a herně destruktivní bojovníkovu (ne)schopnost. Tak jako kouzelník si může říct kdy chce kouzlit a zloděj kdy chce krást, tak i bojovník si určuje kdy chce dosáhnout zuřivosti a kdy ji ukončit. Zároveň nijak není omezena kontrola postavy hráčem - na rozdíl od Bersekra to tedy není již zcela regulérní postup PJe jak zabít postavu.

Zároveň je mírně mystický a narušující pravidla - fakticky se zranění snižuje na 2/3 a od 10. úrovně na polovinu díky životům navíc, nejsou to už jen prázdné životy, jejichž využití by bylo vstupenkou do říše mrtvých po skončení trvání, taktéž útoky navíc na 35. úrovni mohou dostat postavu naprosto mimo meze smrtelníků (ale i kouzelník v té době může nechat doslova hořet nebe bez velké námahy).

Z hlediska vyvažování jsem šel cestou "co by měl bojovník mít abych vůbec uvažoval, že si za něj zahraji, a zároveň abych nezáviděl, když jej bude hrát někdo jiný". V tomto ohledu mám zaručeně rozdílná měřítka od mnohých a pokud někdo nyní bojovníka považuje za přesíleného, tak mu tuto nedoporučuji zavádět - ještě jej posílí.