Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Spása krollích kouzelníků

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4
  
  

Spása krollích kouzelníků

Kouzelník se může rozhodnout, že během svého přestupu na vyšší úroveň se bude nějaké kouzlo učit intenzivněji, navzdory faktu, že jiná kouzla zanedbá. Na následujících řádcích se nacházejí pravidla pro toto rozhodnutí:

 • Počet nových kouzel, které by měl dle pravidel kouzelník na dané úrovni získat = X
 • Základní pravděpodobnost seslání kouzla (Viz tabulka pravděpodobnosti) = Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování jednoho kouzla = [(X-1)/X]×Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování druhého kouzla = [(X-2)/X]×Z
 • ...
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování ypsilontého kouzla = [(X-Y)/X]×Z

- Jednotlivé bonusy se zaokrouhlují na celá procenta dle běžných pravidel pro zaokrouhlování a pak sčítají.


Slovy řečeno:

Má-li se někdo na dané úrovni naučit X kouzel, tak za obětování jednoho z nich si může k některému z těch ostatních přidat X-1 ixtin pravděpodobnosti na seslání. Pokud obětuje dvě kouzla, potom si k němu připočítá nejprve X-1 ixtin a potom ještě X-2 ixtin. Pokud obětuje Y (Y>2) kouzel, připočítá nejprve X-1 ixtin, pak X-2 ixtin, a obdobně pokračuje, až připočítá X-Y ixtin.

Snižující se tendence u bonusu za obětování většího počtu kouzel je dána tím, že čím lépe kouzelník dané kouzlo ovládá, tím hůře se učí, jak ho ovládnout ještě o kousek lépe.

Na vyších úrovních, kdy se kouzelníci při přestupu učí více kouzel (minimálně čtyři nová kouzla za úroveň) je možné upřednostnit více kouzel - platí ale, že jedno obětované kouzlo dodá bonus pouze jednomu upřednostněnému kouzlu.

Změny pravděpodobnosti seslání oproti normálu se vyplatí připsat k příslušnému kouzlu v osobním deníku, a to i v případě, že je výsledná pravděpodobnost vyšší, než 99% - to pokud by pak kouzelník chtěl sesílat dané kouzlo bez mluvení či gestikulace, což by pravděpodobnost seslání snížilo. Při samotném sesílání to ale nemá vliv a nejvyšší možná pravděpodobnost je stále oněch 99%.


Příklad:

Kroll kouzelník Buchar (Int 8, Z = 32%) se na první úrovni chce naučit jen jedno kouzlo, místo obvyklých tří: Modré blesky.

Jeho pravděpodobnost na jejich seslání tak bude 32% + [(3-1)/3]×32% + [(3-2/3]×32% = 32% + 21% + 11% = 64%

Pokud by se chtěl kromě upřednostněných modrých blesků naučit ještě třeba neviditelnost (a obětovat tak pouze jedno kouzlo), potom bude pravděpodobnost seslání modrých blesků 32% + 21% = 53%, zatímco pravděpodobnost na seslání neviditelnosti zůstane 32%.

Pokud by se Bucharovi podařilo stát se čarodějem a postoupit na 11. úroveň, mohl by si vybrat z následujících možností:

 1. Naučit se čtyři kouzla, každé s pravděpodobností seslání 32%
 2. Naučit se tři kouzla, jedno s pravděpodoností seslání 56%, ostatní s pravděpodobností seslání 32%.
 3. Naučit se dvě kouzla, jedno s pravděpodobností seslání 72%, druhé s pravděpodobností seslání 32%.
 4. Naučit se dvě kouzla, obě s pravděpodobností seslání 56%.
 5. Naučit se jedno kouzlo s pravděpodobností seslání 80%

Dále se kouzelník může rozhodnout, že se místo učení nových kouzel bude zdokonalovat v kouzlech starých. Mechanismus je prakticky stejný, bonus k pravděpodobnosti se počítá naprosto stejně, s tím rozdílem, že takto může kouzelník obětovat všechna kouzla, která by se na nové úrovni naučil.

Mohlo by se zdát, že se vyplatí se na nižších úrovních učit kouzla jako o život a počkat si na vyšší úrovně, kdy je zvyšování pravděpodobnosti na seslání jednodušší. To je ale vyváženo tím, že k tomu, aby se kouzelník na ty vyšší úrovně dostal, musí ty nižší úrovně projít s kouzly s nízkou pravděpodobností na seslání, což s sebou nese mnohem více nepovedených kouzel, mnohem více fatálních neúspěchů a mnohem více proplýtvané magenergie.

Poděkování za aktivitu v MS

Spize