Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Zloděj
  
  

Zlodějská mince

 
Autor: Tuvy
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 5
  
  

Výroba:

Standardní:

Do obyčejné zlaté mince zakleje theurg démona zlodějské mince (viz dále).

Ritualizovaná:

Magenergie: 60 magů
Suroviny: 40 zl
Základ: zlaťák
Trvání: 2 roky
Výroba: 1 týden, doma
Sféra: 1
Pomocí tohoto postupu jsou schopni vyrobit zlodějskou minci i obyčejní alchymisté.

Popis:

Zlodějská mince je nerozeznatelná od obyčejné zlaté mince. Vidění magenergie na ni funguje standardním způsobem, ostatní démoni reagující na démona v ní zakletého reagují také standardně.

Démon:

V minci je zakletý démon zlodějské mince, který se vyskytuje již v první sféře. Jedinou jeho schopností je navázat telepatické spojení s majitelem mince a určit svou polohu vůči jeho hlavě (nikoliv však vzdálenost). Dosah tohoto spojení je X mil, kde X je pořadové číslo sféry původu démona. Démon spolupracuje pouze se zloději (z povolání).

Funkce:

Zloděj se s mincí musí nejprve duševně spojit. Vytvoření tohoto duševního spojení trvá jednu směnu, kdy zloděj na minci nerušeně zírá a snaží se ji v mysli „oslovit“ (prostě si s ní v mysli povídá). Ačkoliv je v případě nepřerušení této činnosti úspěch automatický, samotné nepřerušení myšlení na jednu věc po dobu jedné směny je intelektuální činností nad síly některých jedinců – lze stanovit jako past na int ~ 3 ~ uspěje / neuspěje. Následně je již zloděj s mincí spojen a nemusí se o toto spojení nijak starat. Kdykoliv si přeje vědět, kde jeho mince je, vyzve démona aby se ozval - musí se pouze 1 kolo soustředit - a pokud je jeho mince v dosahu sil démona, bude ihned vědět, kterým směrem jeho mince leží (pokud nějaký jiný démon či jiné očarování takovéto telepatické spojení neruší). Určený směr ignoruje veškeré normální překážky – pokud tedy mince leží v tajné přihrádce ve zdi, neurčí mu, kudy se do přihrádky leze, ani (vzhledem k tomu, že zloději neurčí vzdálenost) takto nezjistí, jestli není mince až na druhé straně zdi (či ve vedlejším domě). Tuto schopnost však může využívat libovolně často. Pokud je mince mimo dosah démonových sil, na vyzvání se prostě neozve. Pokud se mince dostane do rukou jinému zloději, může tento provést duševní spojení s mincí (může i pokud neví, že ta konkrétní mince je kouzelná zlodějská mince) a tím zrušit předchozí duševní spojení. Jinak zůstává duševní spojení aktivní, dokud démon neopustí svět a mince tak ztratí své schopnosti. Jeden zloděj může mít libovolný počet duševně spojených mincí.

Použití:

Není snazšího nalezení skrytého pokladu, než propašování takové mince jeho majiteli k tomu, aby minci k pokladu přidal. Zvláště v divočině, kdy nalezení skrytého doupěte nepřítele je problémem, lze takto usnadnit si práci.

Příklad:

Bob a Tom jsou válečníci a dostali zakázku vyčistit les od bandy banditů. Jenže ouha, Bob a Tom jsou nejen dost průměrně inteligentní válečníci, ale v lese se také houby vyznají, takže ze tří pokusů najít sídlo banditů se třikrát v lese ztratili. Když zasedli po třetím pokusu v hostinci U toporného Bé na žejdlík a plánovali, jak na ty bandity, přisedl k nim pěkně oděný Filip, který se představil jako obchodník z města. Po několika žejdlících se velmi spřátelili a Filip jim za část (polovinu) vypsané odměny přislíbil pomoc ve hledání. Dokonce za ně pak i zaplatil útratu, protože se jim někde, asi v lese, ztratily měšce – oběma. Filip s nimi šel po hlavní cestě lesem a nenápadně upustil jednu zlatou minci v místech, kde bandité často přepadávali, jak mu řekli Bob s Tomem. Jen došli na konec lesa, Filip se zamyslel a hned s úsměvem řekl „povedlo se.“ V noci pak Boba s Tomem přivedl rovnou do dobře ukrytého tábora banditů, který už oba válečníci bez větších problémů vyhladili.
T.