Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Myšlenkové světy

 
Autor: Nathaka
Hodnocení: Hlasovalo: 18 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.61
  
  

Myšlenkové světy

Seznámení s myšlenkovými světy

Myšlenkové světy kouzelníků připomínají ze všeho nejvíc vaky beztíže a další "mimoprostorová" uložiště na předměty. Kouzelníkův myšlenkový svět existuje mimo prostor našeho světa, nikoliv však mimo náš čas a realitu. Je to od okolního světa izolované místo, kam se kouzelníci mohou přenášet a znovu se odtud vracet, zatímco čas v našem světě plyne nerušeně dál stejně rychle jako "uvnitř". A pokud se něco stane v myšlenkovém světě, následky se mohou skrze kouzelníka promítnout i do světa reálného. Ve své podstatě je myšlenkový svět místnost beze stěn, do které vedou jediné "dveře".

Myšlenkový svět slouží kouzelníkovi jako jeho soukromé útočiště. Může do něj přenášet předměty i osoby, nejčastěji se tam ale přenáší sám. Nikdo ho v myšlenkovém světě nemůže rušit. Je tady v bezpečí a v klidu. Může zde studovat, odpočívat, schovávat se, skladovat zde veškeré svoje znalosti a cennosti. Svět mu může sloužit i jako vězení či pevnost.

Myšlenkový svět ale není součást sfér. Naopak, myšlenkové světy jsou od sfér zcela izolovány. Bránou do myšlenkového světa nelze přenést ani žádný předmět s démonem. (Ty zůstanou ležet na původním místě.) Sféry nikdy neví, co se v myšlenkovém světě zrovna děje a jejich vědění končí tam, kde myšlenkový svět začíná. Z toho důvodu jsou myšlenkové světy nejlepší úschovnou těch největších tajemství a ze stejného důvodů právě tady mnohá tajemství vznikají na utajených poradách a izolovaných sešlostech. Neznamená to ale, že sféry neví nic o tvorbě myšlenkových světů nebo že se nedoví, co vědí postavy z myšlenkového světa vycházející, proto je dobré před odchodem vhodným způsobem vymazat svou paměť a tajemství zaznamenat jinde.

Myšlenkový svět je vždy vázán na jeden konkrétní předmět, podobně jako duše na škapulíř nebo démon na srdce artefaktu. Zde je to kniha. Ta slouží jako brána či portál do myšlenkového světa. Postup pro přenos zná pouze tvůrce světa a jakmile ho provede, přenese se se vším, co má v současné době u sebe. Tato konkrétní kniha je kouzelníky odborně nazývána Extraspatium Scriptum a je to jediný objekt, který se může v současné době nacházet na dvou místech zároveň; ve světě myšlenkovém i ve světě reálném - nejedná se o duplikáty, ale skutečně o tutéž věc. (Jak úžasně převratné to z hlediska fyziky je, nechť posoudí vaši dvorní alchymisté a badatelé.) Narozdíl od srdce artefaktu však není tato kniha nezničitelná, z čehož plyne největší nebezpečí myšlenkových světů. Jakmile je zničena, brána do myšlenkového světa je navěky ztracena neznámo kde a s ní vše, co se uvnitř nachází.

Alternativa: Za dvojnásobnou cenu lze rituál zopakovat a vytvořit novou bránu vedoucí do téhož myšlenkového světa. To se může leckomu hodit.

Vytváření myšlenkových světů

Aby mohl kouzelník vytvořit svůj vlastní myšlenkový svět, musí se nacházet na šestnácté (nebo vyšší) úrovni. Musí mít také nastudováno dost knih týkajících se myšlenkových světů. Musí znát vše, co nyní píšu já zde (a snad i něco navíc pro správný RP). Předpokladem pro správné stvoření světa je také přítomnost theurga nejméně na šesté úrovni, který (pouze symbolicky, nikoliv doopravdy) požádá sféry o kousek prostoru a asistuje kouzelníkovi při vkládání magenergie do knihy. Kouzelník nemůže "ovládat" či "vlastnit" více než jeden myšlenkový svět.

Proces vytváření světa je ve své podstatě rituál, který se dělí do tří fází. První fází je Otevření brány, při které se vloží 500 magů alchymistické magenergie do knihy. To je dost energie na otevření portálu "nikam". Druhou fází je Rituál, který následuje ihned po Otevření brány. Kouzelník sesílá speciální zaklínadlo (čte ze svitku) a odříkává dlouhou formuli. Tato část trvá čtyři směny a kouzelník nesmí být rušen, jinak je vše ztraceno. Celkem do zaklínadla vloží 75 magů své vlastní magenergie (nelze použít magenergii hole). Toto kouzlo (za libovolně zvolených efektů) projde portálem a na druhé straně vytvoří jakousi mimoprostorovou bublinu, základ myšlenkového světa. Třetí fáze už je samotná Tvorba. Vše se odehrává v kouzelníkových představách. Kouzelník může svůj svět začít tvořit kdykoliv, kdykoliv může přestat a kdykoliv může na Tvorbu navázat. Dokud však není svět hotový, nemůže se do něj přenášet. Jakmile je svět hotový, fáze Tvorby je skončená a je tak utvořena finální podoba myšlenkového světa.

Tvorba je v podstatě meditace - kouzelník, má-li čas a chuť, se pohrouží do své fantazie. Kouzelník může ve svém světě vytvořit, cokoliv se mu zlíbí, až na složité živé bytosti (bytosti s Int 1 a vyšší). Také nesmí tvořit vyloženě konkrétní objekt, vždy se musí jednat o něco, co se dá považovat za nekonkrétní předmět bez vlastního jména a jedinečného významu. (Pár židlí, několik keřů, nějaké ty orchideje ano, nikdy však "moje oblíbená židle" nebo "keř Sv. Augustína plodící zlatá jablka".) Také může ve svém myšlenkovém světě vytvořit pouze to, co dobře zná a co někdy alespoň viděl. (Může to být smrk, ale nesmí to být vzácná cizokrajná odrůda smrku, který nikdy neviděl a ví jen to, že existuje.)

Nic z toho, co vznikne během Tvorby v myšlenkovém světě, se z něho nedá odnést. Kouzelník si tedy může nakrásně vytvořit truhlici plnou milionů zlatých, ale nikdy je nevynese mimo svůj myšlenkový svět. Pouze předměty "zvenčí" mohou cestovat tam i zpět. Výjimku tvoří jídlo a pití a další látky, které postavy uvnitř vstřebají. (O jablku, které si kouzelník ve svém světě vytvořil a následně ho snědl, se už stejně po natrávení v žádném případě nedá hovořit jako o "předmětu".)

Při Tvorbě platí kouzelník magenergií "od minuty", čili podle toho, jak dlouho tvoří. Za jednu směnu (deset minut) Tvorby platí 5 magů. Co si během té doby stihne představit a ve svém světě stvořit, záleží na jeho představivosti (a představivosti hráče). Na začátku je myšlenkový svět pouze "tvrdý podklad" neznámého materiálu, dýchatelný vzduch a imitace oblohy včetně slunce. Prvním krokem tvorby je téměř bez výjimky volba podkladu, tedy zda se bude šlapat po trávě, písku nebo plavat ve vodě. Dále už je vše na kouzelníkovi, resp. jeho hráči. Může vytvarovat převýšení, rozsázet květiny, obklopit se vodou, vztyčit zdi a domy, zastínit se před sluncem a nebo prostě ze svého myšlenkového světa udělat jeskyni. Fantazii se meze nekladou. Konečné slovo má však vždy PJ. Tvorbu kouzelník ukončí jednoduchou formulí. Jakmile tak učiní, svět je kompletní a plně funkční.

Samostatnou část myšlenkového světa tvoří počasí. To může kouzelník ovládat svou vůlí kdykoliv a kdekoliv, během Tvorby i po ní. Počasím je myšlena především teplota vzduchu, vzdušná vlhkost, intenzita slunečního záření, povětrnostní podmínky, mračna a jiné. Ovládat bouře a blesky tak, aby udeřily do jiné osoby, už ale kouzelník nemůže.

Myšlenkové světy jsou omezené co do svých rozměrů. Na délku může mít v každé úsečce světem procházející nejvýše [Úroveň tvůrce * 10] sáhů. Tím vzniká problém "okrajů" myšlenkového světa. S největší pravděpodobností bude nejjednoduší považovat okraje za "plátno", na které si může kouzelník během Tvorby promítnout, co potřebuje. Může to být donekonečna pokračující louka, les, voda, ale také noční obloha. V každém případě za toto plátno kouzelník nemůže (a nebude zkoušet) pokračovat. Ve skutečnosti se o plátno nejedná, takže kouzelník do ničeho "nenarazí", ale pokusí-li se jít přes okraj, prostor myšlenkového světa se "posouvá" ve směru jeho pohybu. (Budou-li se dvě postavy pohybovat přes okraj každá jiným směrem, okamžitě zemřou a PJ bací oba hráče pravidly.)

Na závěr kapitoly bych si dovolil uvést doporučované podoby myšlenkových světů. Nejjednodušší a nejsnáze zapracovatelné jsou světy uzavřené pevnou zdí či stěnou, čili jeskyně, domy, chrámy a jiné interiéry, kde odpadají četné problémy s počasím, okraji světa a podobně. O něco méně jednoduché, zato daleko hezčí a v mém světě nejrozšířenější jsou "ostrovní ráje", čili malé ostrůvky v moři plné bujné zeleně, v jejichž středu se tyčí menší rezidence. Pro záporáky doporučuji lávovou pláň s krátery a sopkou, kde z černého kamene tyčí se kouzelníkova věž, nebo méně klišoidí bažinu plnou života. Univerzální pak je vysokohorské sídlo stylu Tibet. A samozřejmě lze i vytvořit "myšlenkový svět v myšlenkovém světě".

Hrubé náklady na vytvoření myšlenkového světa jsou pro jednoduchost uváděny jako 150 magů kouzelníkovy magenergie (Rituál + Tvorba) a 10000 zlatých (Alchymistická magenergie [12 x 500], theurgova provize [1500] + svitek se zaklínadlem [2500]). Dále je třeba započítat vše, čím si kouzelník svět vybaví po dokončení Tvorby.

Samostatný chod myšlenkového světa

Protože myšlenkový svět a vše v něm existuje v realitě a čase nezávisle na přítomnosti kouzelníka, musí být zajištěn plynulý chod času a pohyb veškeré hmoty uvnitř. Tím je myšleno například to, že existuje-li v myšlenkovém světě říčka, pak do ní voda z okraje myšlenkového světa "proudí" a na druhém konci přes okraj zase "vytéká". Obdobně je to s větrem a deštěm. V myšlenkovém světě také probíhají všechny procesy známé z našeho světa, jako je růst rostlin, rozklad živin, vypařování vody. Myšlenkový svět vždy funguje tak, jako by se jednalo o pouhou výseč z našeho reálného světa. Pro přesnost jen uvedu, že v myšlenkovém světě nemusí panovat žádná rovnováha energií či hmoty. Skrze propustné okraje myšlenkového světa ze sfér leccos proniká dovnitř a bariérou je to transformováno na součást světa v potřebné podobě, na druhé straně zase skrze bariéru leccos ze světa odchází a přeměňuje se na součást sfér, ať už je tím myšleno cokoliv. To vše je běžná funkce myšlenkové bariéry světa.

Dovnitř a ven

Přenos mezi myšlenkovým a reálným světem probíhá na základě jednoduchého zaklínadla, které se učí jako každé jiné (na šestnácté úrovni nejdřív) a zabírá jeden slot pro kouzla. Nemá žádný název a jeho magická formule zní: *Via Phantasia*.

  • Magenergie: 5 magů + 5 magů za každou další osobu nebo 4 magy za každých 500 mincí předmětu (či zvířete), který váží víc než 500 mincí
  • Rozsah: Extraspatium Scriptum
  • Dosah: Tři sáhy
  • Trvání: Ihned
  • Vyvolání: 2 kola
  • Obor: ČP
Zaklínadlo se tedy sesílá přímo na knihu, která otevře bránu a v nulovém čase skrze ní přenese kouzelníka, případně všechny další postavy, které označil. Tyto osoby musí k přenosu svolit a nacházet se v okruhu deseti sáhů od knihy. Navíc ke kouzelné formuli dodává kouzelník speciální slovo, které si sám zvolil (a které lze libovolně měnit); slouží podobně jako přístupové heslo. Samotný přenos postavy ani nepostřehnou, v jednu chvíli stojí tu a v druhou zase tady. Chce-li s sebou kouzelník přenést nějaký předmět, musí ho buď mít u sebe nebo se jej dotýkat. Je-li předmět těžší než 500 mincí, připlácí kouzelník magenergii i za jeho přenos. Platí i pro předměty ostatních postav.

Je nutné zmínit, že brána mezi světy umožňuje přenos v minimálním rozestupu deseti směn! Není tedy příliš praktické (ba téměř vůbec možné) využívat myšlenkový svět jako skladiště předmětů či rychle dostupnou zbrojnici, neboť přenesené osoby se musí v myšlenkovém světě zdržet určitou dobu, než mohou zase ven. Není ani příliš moudré používat myšlenkový svět jako úkryt přímo v boji, kniha totiž velice snadno padne do rukou nepřátel a navíc venku zůstanou všechny vzácné předměty s démonem. Totéž platí pro přenosy zpět.

Pozor však na přístup zvenčí. Klíčové slovo a bránu do myšlenkového světa lze zcela přirozeně jako každou jinou obranu prolomit, ačkoliv se nejedná o nic jednoduchého. Bylo by jistě příliš silné, kdyby byl každý v myšlenkovém světě v bezpečí. Existují dvě cesty, jak se proti vůli tvůrce dostat do myšlenkového světa.

  • První možností je kouzelnický způsob, konkrétně způsob mágů. Jde o klasický mentální souboj, přičemž útočníkem je mág prolamující bránu a obráncem tvůrce myšlenkového světa. Mentální souboj probíhá skrz knihu, takže na vzdálenosti vůbec nezáleží (= počítá se jako nulová). Po skončení mentálního souboje je myšlenkovým světem za svého tvůrce považován jeho vítěz.
  • Druhou cestou je alchymistický způsob. Magenergii v knize lze přebít jinou magenergií, která naruší stabilitu brány a otevře ji. Celkem je potřeba vložit [500 (původně vložená magenergie) + Úroveň theurga asistujícího při Tvorbe * 10] alchymistických magů, většinou tedy mezi 600 až 750 magy. Tato metoda pouze jednorázově otevře portál a přenese všechny osoby v okolí deseti sáhů.
V každém případě je nutné nejdřív najít knihu, než je vůbec možné zkoušet se do myšlenkového světa dostat. Pamatujte na to vy, kteří se tam dostat chcete, i vy, kteří tam nikoho nechcete.

Dodatky

Myšlenkové světy jsou (nebo byly) především o druhém domovu pro kouzelníky. O útočišti a svatyni pro jejich unavené mysli. Nepochybuji však o tom, že myšlenkové světy najdou mnoho a mnoho využití i jinde. Dokonce počítám s tím, že se tam s největší pravděpodobností nastěhuje celá družina. Vždyť jak perfektní místo je to například pro alchymistickou laboratoř či úschovnu zlodějova těžce vydělaného jmění! A největší radost by mi opravdu udělalo, kdyby se myšlenkové světy rozšířily a staly často využívanou a oblíbenou součástí hry, jako by tam patřily odnepaměti. Je pouze na vás, k čemu všemu dovedete myšlenkový svět využít a já budu rád za každý další nápad.

Poděkování za spolupráci v MS si zaslouží UnknowN, Legar, Corwin45A a Andowero. Mimo MS mi s dílem pomohli Samurai, Hamster a Ithildur. Pokud jsem komukoliv zapomněl poděkovat (nebo naopak někomu přilepil cizí zásluhy), ať prosím přijme upřímnou omluvu od mé choré paměti.